De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe oriëntering Riet Tiebos Rob Goossens Saar HammelsSven Eriksson Ilse HermansJoris Lenaerts Thomas Palencsar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe oriëntering Riet Tiebos Rob Goossens Saar HammelsSven Eriksson Ilse HermansJoris Lenaerts Thomas Palencsar."— Transcript van de presentatie:

1 Externe oriëntering Riet Tiebos Rob Goossens Saar HammelsSven Eriksson Ilse HermansJoris Lenaerts Thomas Palencsar

2 MAATSCHAPPIJ “De externe oriëntering of externe gerichtheid van de politie(organisatie) is een absolute basispijler van COP. De politie staat niet tegenover de samenleving,maar staat er middenin; ze is in de MAATSCHAPPIJ geïntegreerd.” (bron: “Naar een excellente politiezorg”; Willy Bruggeman, Jean-Marie Van Branteghem en Dirk Van Nuffel)

3 MAATSCHAPPIJ MIDDEN IN DE SAMENLEVING deel van de maatschappij, dmv integratie op de hoogte zijn van het reilen & zeilen (veiligheid, leefbaarheid,…) binnen de maatschappij en bijgevolg doeltreffend reageren dienstverlenende attitude (behoeften & de verwachtingen van de bevolking democratische beginselen respecteren, – de rechten en vrijheden van de minderheden voorrang geven op de wil van de meerderheid!

4 MAATSCHAPPIJ AANSPREEKBAAR samenwerking leidt tot veilige en harmonieuze samenleving dmv deze samenwerking de sociale problemen beter begrijpen alvorens een politioneel antwoord te formuleren duidelijk engagement van de overheden optimaal bereikbaarheid zichtbaar opstellen in het straatbeeld (bijvoorbeeld: voet- & fietspatrouilles) aanspreekbaar voor iedereen evolutie organisatie: per telefoon, e-mail, website, blauwe lijnen, standjes op festivals,... voor ieder wat wils!

5 MAATSCHAPPIJ AANWEZIG om een integrale (volledige) aanpak te garanderen zowel – preventief aanwezig: om problemen te voorkomen – reactief aanwezig: om problemen op te lossen – curatief aanwezig: in het kader van nazorg en begeleiding op vraag van de bevolking (dmv actief luisteren) meer aanwezigheid zowel – objectieve (effectieve) onveiligheidsgevoelens – subjectieve (gevoelsmatige) onveiligheidsgevoelens bij de bevolking weg te nemen toezichtfunctie & zichtbaar => HERKENBAAR

6 MAATSCHAPPIJ TUSSEN geïntegreerde aanpak politie en bevolking => ketenbenadering deconcentratie politie staat midden in de samenleving enkel mogelijk door wederzijdse samenwerking en vertrouwen respect voor bevolkingsklassen, lagen, groepen, nationaliteiten... fragment: “Hoe het dus niet moet!”“Hoe het dus niet moet!” behoeften nagaan op basis van communicatie en samenwerking kleine surveillance eenheden

7 MAATSCHAPPIJ SOCIAAL = “betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan” (Van Dale) welzijn – = “toestand waarin men zich goed voelt” (Van Dale) – is een zeer ruim begrip, bekomen/behouden welzijn maatschappij is een zeer ruime taak van de politie correct politioneel optreden geeft burger vertrouwen in & goed gevoel bij aanwezigheid van de politie welzijn is een individuele ervaring de politie moet de oren en ogen opendoen en aandacht besteden aan de burgers (bijvoorbeeld dmv wijkwerking)

8 MAATSCHAPPIJ COMMUNICATIE duidelijk efficiënt, zowel intern als extern geen leugens vertellen beleefd, maar kordaat indien nodig trefpunt in elke PZ – waar men in alle vertrouwen en discretie info kan uitwisselen

9 MAATSCHAPPIJ HERKENBAARHEID herkenbaar aanwezige politie (bijvoorbeeld: dmv uniform) meer blauw op straat = versterkte herkenbaarheid en aanwezigheid van de politie in wijken en gemeenten niet enkel vaststellen van overtredingen & afschrikken van misdadigers belangrijker is het herkenbaar en aanspreekbaar zijn zodat klachten, bedenkingen en problemen op een eenvoudige manier kunnen worden kenbaar gemaakt en worden opgelost

10 MAATSCHAPPIJ AANDACHTIG essentiële factor problemen in een vroeg stadium aanpakken of zelfs voorkomen bijvoorbeeld: proactief werken referentiekader uitwisselen van informatie onderling “Aandacht houdt ons scherp, scherp houdt ons veilig en kan escalaties van problemen voorkomen.”

11 MAATSCHAPPIJ PROFESSIONEEL uniform is herkenbaar en voor iedereen hetzelfde (het logo staat zowel vooraan, achteraan als op de bovenarm) radiocommunicatiesysteem: – het gebruik van ASTRID – per provincie is er één meldkamer voertuig: officiële “politiestriping” – verschil lokale en federale politie lokale: lichtblauwe lijn aan de zijkanten van de wagen federale: okerkleurige lijn

12 MAATSCHAPPIJ PERMANENT beschikbaarheid: 24/7 opstarten van klantenmanagement: – onderzoek naar klachten over het functioneren van de politie – iedereen te woord staan die opmerkingen of klachten heeft over de lokale politie Antwerpen. Het omgekeerde is echter ook mogelijk, als u tevreden bent over de manier waarop u geholpen werd, kan u dat ook melden. (deze dienst werd op 01/01/2003 opgestart in PZ Antwerpen) steeds in het straatbeeld aanwezig permanente vormingen

13 MAATSCHAPPIJ IJVEREND VOOR DE DEMOCRATISCHE ONTWIKKELING VAN DE MAATSCHAPPIJ Fragment: “Hoe het dus wel kan!” Vragen?


Download ppt "Externe oriëntering Riet Tiebos Rob Goossens Saar HammelsSven Eriksson Ilse HermansJoris Lenaerts Thomas Palencsar."

Verwante presentaties


Ads door Google