De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tolktraining. Dr. Pyotr K. Kornakov Professor Tolken en Vertalen Universiteit van Bradford (GB) Five Principles and Five Skills for Training Interpreters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tolktraining. Dr. Pyotr K. Kornakov Professor Tolken en Vertalen Universiteit van Bradford (GB) Five Principles and Five Skills for Training Interpreters."— Transcript van de presentatie:

1 Tolktraining

2 Dr. Pyotr K. Kornakov Professor Tolken en Vertalen Universiteit van Bradford (GB) Five Principles and Five Skills for Training Interpreters Dr. Nancy Schweda- Nicholson Professor Socio- linguïstiek Universiteit van Delaware (VS) Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom

3 Dr. Pyotr K. Kornakov Five Principles and Five Skills for Training Interpreters

4 Dr. Pyotr K. Kornakov Wat moet men de tolken leren? Rol van de docent = assisteren Tekort aan ervaren tolken die lesgeven – “Talent” – Geld 5 basisprincipes

5 1 e principe Waarde of nut uitleggen van een oefening. Hoe is het later toepasbaar? Vb: aandacht en concentratie verbeteren d.m.v. simpele oefening: – Nummerplaten van auto’s

6 2 e principe Verhogen van het zelfvertrouwen. Vb: oefening met interessante gegevens. – “Het Amerikaanse fast-food restaurant verscheen voor het eerst in 1955, maar het had geen tafels of stoelen tot 1966.” – Geheugen oefenen

7 3 e principe Concentratie en aandacht van bij het begin. Vb: oefeningen met afleidingen: – Bijkomende geluiden, buitensporige gebaren, enz. – “Afleidend opgebouwde omgevingen” – Oefenen in hinderende toestanden

8 4 e principe Oefening in het begin duidelijk en simpel. Later moeilijk, bijna reëel. Moeilijkheidsniveau hangt af van: – Snelheid van presentatie – Complexiteit van de zinnen – Gebruik van specifieke woordenschat

9 5 e principe Het is niet de taak van de tolkdocent om woordenschat aan te leren. Reeds een toereikend niveau. Tijdverlies Verantwoordelijkheid van student zelf

10 Wat leren aan toekomstige tolken? Tolktechnieken

11 Luisteren in T1 Begrijpen in T1 De informatie onthouden in T1 Mentaal samenvatten, bewerken en vertalen van T1 naar T2 Consecutief: Boodschap in T2 verwoorden Simultaan: Verwoorden in T2 en luisteren in T1

12 Luisteren Afleidende elementen Twee verschillende teksten in T1 Twee verschillende teksten in T2 Twee verschillende teksten: ene in T1, andere in T2 Schaduwen Selectief luisteren

13 Begrijpen Snelheid is belangrijk Dialecten of accenten Voorspellen en anticiperen

14 Onthouden Coderen en decoderen met symbolensysteem Buitenlandse namen en toponiemen Cijfers en metingen Oefeningen: – Memoriseren van gedichten, proza, nieuws,… – Dictee met focus op cijfers, namen en metingen.

15 Vertalen Tekst samenstellen aan de hand van symbolen en sleutelwoorden Goed bewerken en samenvatten Oefeningen in elke gekende taal

16 Verwoording Simultaan: – Tegelijkertijd spreken en luisteren – Simultaan bewerken van teksten Consecutief: – Bewerken van grote stukken met behulp van gecodeerde sleutelwoorden

17 Besluit Psycholinguïstische oefeningen Zelfstudie Assisterende docent Oefeningen buiten het taallabo

18 Dr. Nancy Schweda-Nicholson Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom

19 Nancy Schweda-Nicholson Gebruik van videotapes Consecutief: – Hoofdgedachten onderscheiden en gedachtepatroon volgen – Notitietechniek – Spreken in het openbaar Student: accuraat, duidelijk, kalm, normaal tempo, oogcontact, …

20 Nancy Schweda-Nicholson Technologie Universiteit van Delaware Videotapes maken deel uit van het consecutieve tolkprogramma Videotapes in 5 gebieden

21 5 gebieden Persoonlijke stijl en spraakvaardigheid van de student Notitietechniek Gerechtelijk tolken Verschillende spreekstijlen Begeleide opdrachten

22 Stijl en spraakvaardigheid Luisteren en notities nemen Tolkprestatie wordt opgenomen Studenten confronteren Meest voorkomende problemen – Geen oogcontact – Haperend en traag spreken – Niet luid genoeg – Monotoon – Gezichtsuitdrukking

23 Notitietechniek Concentratie en analyse Accurate en hanteerbare notitietechniek Afkortingen, acroniemen, symbolen Probleem van student: – Alles proberen noteren

24 Gerechtelijk tolken Verschilt van conferenties Verschillende technieken Kortere intervallen Soms geen notities Ondervraging: – Zin per zin – Bijzin per bijzin

25 Verschillende spreekstijlen Lezingen door docenten of gastsprekers Uiteenlopende onderwerpen Goede en slechte sprekers Ervaring voor latere situaties Vluggere aanpassing aan snellere sprekers, vreemde accenten, enz.

26 Begeleide opdrachten Illustratie van goede en slechte tolkprestaties Moeilijkheden die zich kunnen voordoen Commentaar van studenten Wat heeft de student van het tolken geleerd?

27 Besluit Nuttig Confrontatie met zichzelf Tijdrovend Buiten de lesuren?

28 Bronnen Kornakov, P. K. (2000): Five Principles and Five Skills for Training Interpreters Schweda-Nicholson, N. (1985): Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom http://www.erudit.org/meta/


Download ppt "Tolktraining. Dr. Pyotr K. Kornakov Professor Tolken en Vertalen Universiteit van Bradford (GB) Five Principles and Five Skills for Training Interpreters."

Verwante presentaties


Ads door Google