De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in Vlaanderen en Nederland

2 Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop

3 Overzicht Korte inleiding Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Permanente vorming Slot

4 Kleine regio – Grote schoolbevolking

5 KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMEEN KUNST TECHNISCH BEROEPS

6 BASISONDERWIJS GEWOONBUITENGEWOON GEÏNTEGREERD BASISONDERWIJS

7 Gewoon kleuteronderwijs: Kinderen van 2,5 tot 6 jaar Tussen 2,5 en 3 jaar  6 instapdata Gewoon lager onderwijs: Kinderen van 6 tot 12 jaar 6 aaneensluitende leerjaren

8 Buitengewoon basisonderwijs: Kinderen met - lichamelijke / geestelijke handicap - ernstige gedrags- of emotionele problemen Ingedeeld in 8 types Duurt 7 jaar

9 BASISONDERWIJS GEWOONBUITENGEWOON GEÏNTEGREERD BASISONDERWIJS

10 KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMEEN KUNST TECHNISCH BEROEPS

11 Het secundair onderwijs Jongeren van 12 tot 18 jaar Eenheidsstructuur met graden, onderwijsvormen en studierichtingen 1ste graad: basisvorming 2de graad: onderwijsvorm + studierichting kiezen

12 ASO: nadruk op ruime, algemene vorming BSO: praktijkgericht, algemene vorming + specifiek beroep aanleren KSO: algemene vorming + actieve kunstbeoefening TSO: vooral algemene en technisch- theoretische vakken + praktijklessen

13 Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Geen leerjaren, maar “leerfases” 4 opleidingsvormen aangepast aan elke leerling afzonderlijk Vanaf 15 of 16j eventueel deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

14 Het hoger onderwijs Hogescholen Universiteiten

15 Algemeen Geen numerus clausus Toelatingsexamens voor bepaalde studierichtingen Mogelijkheid tot internationale studies vb. Erasmus-project

16 Hogescholen Basisopleidingen: –1 cyclus (3j) / 2 cycli (4j) –gemeenschappelijk deel + opties –1 cyclus: gericht op beroepsvaardigheden –2 cycli: academisch niveau

17 Voortgezette opleidingen: - minstens 1 studiejaar - aanvulling op basisopleiding - diploma van hoger onderwijs verplicht Lerarenopleidingen: - 1 cyclus / 2 cycli Posthogeschoolvorming: - bijscholing en navorming

18 Universiteiten 6 universiteiten: KUB, KUL, LUC, UA, RUG, VUB LUC + universiteit Maastricht  transnationale Universiteit Limburg

19 Basisopleidingen (2 cycli): - 1 ste cyclus: duurt 2j  kandidaat - 2 de cyclus: duurt 2j  licentiaat Voortgezette academische opleidingen: - aanvullende: op 2 de cyclus  GAS - specialisatie: GGS Academische lerarenopleidingen Doctoraatsopleiding: - voorbereiding op doctoraatsproefschrift  doctor

20 Permanente vorming Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs

21 Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Voor kinderen, jongeren en volwassenen 4 studierichtingen: beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans Beeldende kunst vanaf 6j Andere vanaf 8j

22 Volwassenenonderwijs Onderwijs voor sociale promotie: - specifieke toelatingsvoorwaarden - aanbod is heel ruim Begeleid individueel studeren (BIS): - geen specifieke duur - geen specifieke toelatingsvoorwaarden

23 Bronnen http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/noten dop.pdfhttp://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/noten dop.pdf http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/fra meset.asp?country=BN&language=VOhttp://www.eurydice.org/Eurybase/Application/fra meset.asp?country=BN&language=VO http://taalunieversum.org/onderwijs/termen Paul VAN HAUWERMEIREN, Femke SIMONIS; Waar Nederlands de voertaal is; Van In; Lier; 1995

24 Onderwijssysteem In Nederland

25 Overzicht Onderwijsstelsel Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Secundair beroepsonderwijs Hoger onderwijs

26 Onderwijsstelsel Leerplicht: tussen 5 en 16 jaar 3 niveaus –Basisonderwijs –Voortgezet onderwijs –Hoger onderwijs

27 Basisschool Vier tot twaalf jaar Acht groepen Groep 1 & 2 = kleuterschool Na groep acht → voortgezet onderwijs

28 Voortgezet Onderwijs VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) Praktijkonderwijs

29 VMBO Opleiding van vier jaar Eerste & tweede jaar → Basisvorming → vakkenpakket voor iedereen gelijk Na basisvorming → leerweg en sector kiezen Leerweg = manier van leren die het beste bij een persoon past Sector = richting die je kiest

30 Leerwegen Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

31 Sectoren Zorg & welzijn Techniek Economie Landbouw → gemeenschappelijke vakken, sectorvakken en vrije vakken => schoolexamen en centraal examen

32 Praktijkonderwijs Geen leerweg Directe opleiding tot een beroep Leren op werkvloer en via stages Op eigen tempo en niveau Geen diploma maar getuigschrift

33 HAVO Opleiding van vijf jaar Na basisschool of na vmbo (theoretische leerweg) Eerste & tweede jaar → basisvorming Derde jaar → voorbereiding op keuze ‘profiel’ Vierde jaar → keuze profiel –Cultuur en maatschappij –Economie en maatschappij –Natuur en gezondheid –Natuur en techniek

34 Vanaf vierde jaar: ‘studiehuis’ → alleen of in groepjes zelfstandig leren Voorbereiding op hbo of vwo

35 VWO Opleiding van zes jaar Soorten: –Atheneum –Lyceum –Gymnasium Voorbereiding op wo of hbo

36 Secundair beroepsonderwijs Na vmbo Vijf typen opleidingen: –Assistentenopleiding –Basisberoepsopleiding –Vakopleiding –Middenkaderopleiding –specialistenopleiding

37 Richtingen: –Administratief en economisch onderwijs –Agrarisch onderwijs –Dienstverlenings- en gezondheids- zorgonderwijs –Technisch onderwijs BBL / BOL

38

39 Bronnen www.minocw.nl (ministerie onderwijs)www.minocw.nl www.kennisnet.nl www.bveraad.nl

40 Een vergelijkende studie Vlaanderen tegenover Nederland

41 Overzicht Leerplicht Inrichtende machten Onderwijsnetten Buitengewoon onderwijs

42 Leerplicht Vlaanderen: ≠ Schoolplicht Vanaf 6 jaar Tot 18 jaar Deeltijds Nederland: = Schoolplicht Vanaf 5 jaar Tot 16 jaar Extra jaar

43 Inrichtende machten Vlaanderen

44 Inrichtende machten Vlaamse Gemeenschap Provincies Steden Gemeenten Individuen Vrij verenigingen Private instanties

45 Onderwijsnetten Gemeenschapsonderwijs Gesubsidieerd Officieel Onderwijs Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

46 Inrichtende machten Nederland

47 Inrichtende machten Gemeenten Privé-instanties

48 Soorten onderwijs Openbare scholen –Neutraal –Gemeentebestuur Bijzondere scholen –Bepaalde levensovertuigingen Montessori, Freinet, …

49 Buitengewoon Onderwijs Vlaanderen

50 Basisschool Licht mentale handicap Matige of zwaar mentale handicap Emotionele problemen / gezagsproblemen Lichamelijke handicap Opgenomen in ziekenhuis Visuele handicap Auditieve handicap Ernstige leerstoornissen

51 Buitengewoon Secundair Opleidingsvorm 1: Integratie in beschermd leefmilieu Opleidingsvorm 2: Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu Opleidingsvorm 3: Integratie in een gewoon leef- en werkmilieu Opleidingsvorm 4: Integreren in het actieve leven

52 Buitengewoon Onderwijs Nederland

53 Basisschool Visueel gehandicapten Auditief/communicatief gehandicapten Verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten Ernstige gezags- en/of leerproblemen

54 Voortgezet Speciaal Vanaf 12 jaar Tot maximaal 20 jaar Aparte scholen

55 Vlaanderen

56 Nederland

57 Bronnen http://taalunieversum.org/onderwijs/termen http://www.ond.vlaanderen.be/ http://www.minocw.nl Van Hauwermeiren, P. en Simonis, F., Waar Nederlands de voertaal is. Van In, Lier-Brussel, 1995


Download ppt "Onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop."

Verwante presentaties


Ads door Google