De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in Vlaanderen en Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in Vlaanderen en Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in Vlaanderen en Nederland

2 Onderwijs in Vlaanderen
Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop

3 Overzicht Korte inleiding Basisonderwijs Secundair onderwijs
Hoger onderwijs Permanente vorming Slot

4 Kleine regio – Grote schoolbevolking

5

6

7 Gewoon kleuteronderwijs:
Kinderen van 2,5 tot 6 jaar Tussen 2,5 en 3 jaar  6 instapdata Gewoon lager onderwijs: Kinderen van 6 tot 12 jaar 6 aaneensluitende leerjaren

8 Buitengewoon basisonderwijs:
Kinderen met - lichamelijke / geestelijke handicap - ernstige gedrags- of emotionele problemen Ingedeeld in 8 types Duurt 7 jaar

9

10

11 Het secundair onderwijs
Jongeren van 12 tot 18 jaar Eenheidsstructuur met graden, onderwijsvormen en studierichtingen 1ste graad: basisvorming 2de graad: onderwijsvorm + studierichting kiezen

12 ASO: nadruk op ruime, algemene vorming
BSO: praktijkgericht, algemene vorming + specifiek beroep aanleren KSO: algemene vorming + actieve kunstbeoefening TSO: vooral algemene en technisch-theoretische vakken + praktijklessen

13 Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO)
Geen leerjaren, maar “leerfases” 4 opleidingsvormen aangepast aan elke leerling afzonderlijk Vanaf 15 of 16j eventueel deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

14 Het hoger onderwijs Hogescholen Universiteiten

15 Algemeen Geen numerus clausus
Toelatingsexamens voor bepaalde studierichtingen Mogelijkheid tot internationale studies vb. Erasmus-project

16 Hogescholen Basisopleidingen: 1 cyclus (3j) / 2 cycli (4j)
gemeenschappelijk deel + opties 1 cyclus: gericht op beroepsvaardigheden 2 cycli: academisch niveau

17 Voortgezette opleidingen:
- minstens 1 studiejaar - aanvulling op basisopleiding - diploma van hoger onderwijs verplicht Lerarenopleidingen: - 1 cyclus / 2 cycli Posthogeschoolvorming: - bijscholing en navorming

18 Universiteiten 6 universiteiten: KUB, KUL, LUC, UA, RUG, VUB
LUC + universiteit Maastricht  transnationale Universiteit Limburg

19 Basisopleidingen (2 cycli):
- 1ste cyclus: duurt 2j  kandidaat - 2de cyclus: duurt 2j  licentiaat Voortgezette academische opleidingen: - aanvullende: op 2de cyclus  GAS - specialisatie: GGS Academische lerarenopleidingen Doctoraatsopleiding: - voorbereiding op doctoraatsproefschrift  doctor

20 Permanente vorming Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs

21 Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)
Voor kinderen, jongeren en volwassenen 4 studierichtingen: beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans Beeldende kunst vanaf 6j Andere vanaf 8j

22 Volwassenenonderwijs
Onderwijs voor sociale promotie: - specifieke toelatingsvoorwaarden - aanbod is heel ruim Begeleid individueel studeren (BIS): - geen specifieke duur - geen specifieke toelatingsvoorwaarden

23 Bronnen http://www.ond.vlaanderen.be/overzichten/notendop.pdf
Paul VAN HAUWERMEIREN, Femke SIMONIS; Waar Nederlands de voertaal is; Van In; Lier; 1995

24 Onderwijssysteem In Nederland

25 Overzicht Onderwijsstelsel Basisonderwijs Voortgezet onderwijs
Secundair beroepsonderwijs Hoger onderwijs

26 Onderwijsstelsel Leerplicht: tussen 5 en 16 jaar 3 niveaus
Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs

27 Basisschool Vier tot twaalf jaar Acht groepen
Groep 1 & 2 = kleuterschool Na groep acht → voortgezet onderwijs

28 Voortgezet Onderwijs VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs)
HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) Praktijkonderwijs

29 VMBO Opleiding van vier jaar Eerste & tweede jaar → Basisvorming
→ vakkenpakket voor iedereen gelijk Na basisvorming → leerweg en sector kiezen Leerweg = manier van leren die het beste bij een persoon past Sector = richting die je kiest

30 Leerwegen Theoretische leerweg Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

31 Sectoren Zorg & welzijn Techniek Economie Landbouw
→ gemeenschappelijke vakken, sectorvakken en vrije vakken => schoolexamen en centraal examen

32 Praktijkonderwijs Geen leerweg Directe opleiding tot een beroep
Leren op werkvloer en via stages Op eigen tempo en niveau Geen diploma maar getuigschrift

33 HAVO Opleiding van vijf jaar
Na basisschool of na vmbo (theoretische leerweg) Eerste & tweede jaar → basisvorming Derde jaar → voorbereiding op keuze ‘profiel’ Vierde jaar → keuze profiel Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek

34 Vanaf vierde jaar: ‘studiehuis’ → alleen of in groepjes zelfstandig leren
Voorbereiding op hbo of vwo

35 VWO Opleiding van zes jaar Soorten: Voorbereiding op wo of hbo
Atheneum Lyceum Gymnasium Voorbereiding op wo of hbo

36 Secundair beroepsonderwijs
Na vmbo Vijf typen opleidingen: Assistentenopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding specialistenopleiding

37 Richtingen: BBL / BOL Administratief en economisch onderwijs
Agrarisch onderwijs Dienstverlenings- en gezondheids- zorgonderwijs Technisch onderwijs BBL / BOL

38

39 Bronnen www.minocw.nl (ministerie onderwijs) www.kennisnet.nl

40 Een vergelijkende studie
Vlaanderen tegenover Nederland

41 Overzicht Leerplicht Inrichtende machten Onderwijsnetten
Buitengewoon onderwijs

42 Leerplicht Vlaanderen: ≠ Schoolplicht Vanaf 6 jaar Tot 18 jaar
Deeltijds Nederland: = Schoolplicht Vanaf 5 jaar Tot 16 jaar Extra jaar

43 Inrichtende machten Vlaanderen

44 Inrichtende machten Vlaamse Gemeenschap Provincies Steden Gemeenten
Individuen Vrij verenigingen Private instanties

45 Onderwijsnetten Gemeenschapsonderwijs
Gesubsidieerd Officieel Onderwijs Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

46 Inrichtende machten Nederland

47 Inrichtende machten Gemeenten Privé-instanties

48 Soorten onderwijs Openbare scholen Bijzondere scholen
Neutraal Gemeentebestuur Bijzondere scholen Bepaalde levensovertuigingen Montessori, Freinet, …

49 Buitengewoon Onderwijs
Vlaanderen

50 Basisschool Licht mentale handicap Matige of zwaar mentale handicap
Emotionele problemen / gezagsproblemen Lichamelijke handicap Opgenomen in ziekenhuis Visuele handicap Auditieve handicap Ernstige leerstoornissen

51 Buitengewoon Secundair
Opleidingsvorm 1: Integratie in beschermd leefmilieu Opleidingsvorm 2: Integratie in beschermd leef- en arbeidsmilieu Opleidingsvorm 3: Integratie in een gewoon leef- en werkmilieu Opleidingsvorm 4: Integreren in het actieve leven

52 Buitengewoon Onderwijs
Nederland

53 Basisschool Visueel gehandicapten Auditief/communicatief gehandicapten
Verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten Ernstige gezags- en/of leerproblemen

54 Voortgezet Speciaal Vanaf 12 jaar Tot maximaal 20 jaar Aparte scholen

55 Vlaanderen

56 Nederland

57 Bronnen http://taalunieversum.org/onderwijs/termen
Van Hauwermeiren, P. en Simonis, F., Waar Nederlands de voertaal is. Van In, Lier-Brussel, 1995


Download ppt "Onderwijs in Vlaanderen en Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google