De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N.E. langeveld Verpleegkunde 1996-11, nr.1.  N.E Langeveld werkt in academisch medisch centrum universiteit Amsterdam  Ze doet research verpleegkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N.E. langeveld Verpleegkunde 1996-11, nr.1.  N.E Langeveld werkt in academisch medisch centrum universiteit Amsterdam  Ze doet research verpleegkundige."— Transcript van de presentatie:

1 N.E. langeveld Verpleegkunde 1996-11, nr.1

2  N.E Langeveld werkt in academisch medisch centrum universiteit Amsterdam  Ze doet research verpleegkundige Emma kinderziekenhuis AMC, afdeling kinderoncologie Amsterdam

3  Samenvatting  Inleiding  Onderzoeksopzet en methode  De vragenlijst  De onderzoekpopulatie  Resultaten  Beschrijving onderzoeksgroep  Kennis en opvattingen ten aanzien van pijn  Effectiviteit en het toepassen van maatregelen die leiden tot pijnvermindering  Factoren die verpleegkundigen beïnvloeden  De situatie op de afdeling  Conclusie en discussie  Implicaties voor de verpleegkundige praktijk

4 In de samenvatting vindt je een korte beschrijving over wat er allemaal wordt besproken in dit artikel.

5 Hier wordt gesproken wat pijn is bij kinderen.  Belangrijkste gedachte: “Door de cognitieve en lichamelijke ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt, kan de uiting van pijn anders zijn dan bij volwassenen.”  Veronderstelling hulpverleners: “Dat kinderen minder pijn voelen dan volwassenen in dezelfde situaties.”

6  De vragenlijst  De onderzoekspopulatie

7 De vragenlijst  Ze hebben 3 bestaande vragenlijsten gebruikt.  Onderzoek naar de factoren die verpleegkundigen beïnvloeden bij het toedienen van postoperatieve pijnmedicatie aan kinderen. (S. Arkesteyn)  Inventarisatie van het verpleegprobleem pijn. (W. Derks)  Pain management: nurses knowledge and attitude survey (B. Ferrel en C. Leek)

8 De onderzoekspopulatie  Het onderzoek richt zich op verpleegkundigen die werkzaam zijn op de kinderafelingen.

9  Beschrijving onderzoeksgroep  Kennis en opvattingen ten aanzien van pijn  Effectiviteit en het toepassen van maatregelen die leiden tot pijnvermindering  Factoren die verpleegkundigen beïnvloeden  De situatie op de afdeling

10 Beschrijving onderzoeksgroep  Algemeen: Hier zeggen ze hoeveel vragenlijsten er verzonden waren en hoeveel dat ze er hebben teruggekregen

11 Kennis en opvattingen ten aanzien van pijn  Algemeen: De verpleegkundigen gaan er bijna allemaal vanuit dat kinderen vanaf de geboorte pijn voelen.

12 Effectiviteit en het toepassen van maatregelen die leiden tot pijnvermindering  Algemeen: De verpleegkundigen zijn redelijk goed op de hoogte van de effectiviteit van pijnverlichtende maatregelen.

13 Factoren die verpleegkundigen beïnvloeden  Algemeen: Wanneer de verpleegkundigen moeten beslissen over het toedienen van een opiaat aan een kind dan geven zij aan beïnvloed te worden door:  Ernst van de pijn  Benoemen van de pijn van het kind  Non-verbaal gedrag van het kind  Soort pijn

14 De situatie op de afdeling  Methoden die moeten worden toegepast of de afdelingen  Zelfrapportage  Gedragsobservaties  Fysiologische metingen  Rapportage van de ouders/verzorgers

15  Kennis met betrekking tot bijwerkingen van opiaten lijkt bij een aantal verpleegkundigen onvoldoende. (niet zeker te zeggen)  Definitie van pijn volgens de verpleegkundigen “Pijn is wat de betreffende persoon zegt dat het is en treedt op wanneer deze zegt dat zij optreedt.”

16  Algemeen  Meer bijscholingen volgen  Vaardigheden aanleren om ze in praktijk te bevorderen

17 Conclusie over de structuur De structuur van de tekst lijkt me wel goed. Er is een juiste en logische volgorde. Na de tekst heb je dan nog de verschillende bronnen die men heeft gebuikt in het totaal zijn er 16 verschillende bronnen gebruikt.

18 Aantal specialisten:  VU-kinderoncoloog prof. dr. A.J.P Veerman.  Prof. Dr. R. Pieters  prof.dr. Huib Caron

19 Prof. dr. Huib Caron  Hoogleraar kinderoncologie  Hoofd van de afdeling kinderoncologie van het Emma kinderziekenhuis AMC  Email: h.n.caron@amc.nl  adres: postbus 22660 1100 DD Amsterdam (emma ziekenhuis)

20 Prof. Dr. R. Pieters  Voornaam: Rob  Naam: Pieters  Email: rob.pieters@erasmusmc.nl  Adres: niet bekend  Hoogleraar kindergeneeskunde

21 VU-kinderoncoloog prof. dr. A.J.P Veerman.  Telefoon: +31-20-4442420  Email:ajp.veerman@vumc.nl  Expertises: Kinderoncologie, Cytostatica resistentie, Leukemie, Lymfoom, Hersentumoren, Retinoblastoom, Late effecten

22 Sterftecijfers in België

23 Jaar België TotaalMannenVrouwen 1990 10,4710,8710,08 1991 10,4310,7710,1 1992 10,410,7710,04 1993 10,610,9310,28 1994 10,2610,579,97 1995 10,3310,6810 1996 10,2710,589,98 1997 10,2110,439,99 1998 10,2610,4610,07 1999 10,2710,4910,06 2000 10,2510,4510,05 2001 10,0810,269,9 2002 10,2510,410,1

24

25 Mijn gebruikte bronnen:  http://www.stichtingjuul.nl/cms/index.php?option=com_ content&view=article&id=65&Itemid=69 http://www.stichtingjuul.nl/cms/index.php?option=com_ content&view=article&id=65&Itemid=69  http://internet- extra.vumc.nl/communicatie/nieuws/synaps_archief/sy naps18/kinderka.html http://internet- extra.vumc.nl/communicatie/nieuws/synaps_archief/sy naps18/kinderka.html  http://www.ziekenhuiskrant.nl/3-Opinie.6615.0.html http://www.ziekenhuiskrant.nl/3-Opinie.6615.0.html  http://www.amc.uva.nl/upload/teksten/programma_200 404.pdf http://www.amc.uva.nl/upload/teksten/programma_200 404.pdf  http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeke r/PRS1239913/ http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeke r/PRS1239913/  http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeke r/PRS1236254/ http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeke r/PRS1236254/


Download ppt "N.E. langeveld Verpleegkunde 1996-11, nr.1.  N.E Langeveld werkt in academisch medisch centrum universiteit Amsterdam  Ze doet research verpleegkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google