De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorgaande zorg na de Jeugdzorg Rietveld-van Wingerden, M. (2005),Jeugdzorg.Protestant.nu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorgaande zorg na de Jeugdzorg Rietveld-van Wingerden, M. (2005),Jeugdzorg.Protestant.nu."— Transcript van de presentatie:

1 Doorgaande zorg na de Jeugdzorg Rietveld-van Wingerden, M. (2005),Jeugdzorg.Protestant.nu

2  Inleiding  Plaatsing in de jeugdzorg  Ingrediënten van effectieve zorg  Continuïteit van zorg  Drie groepen zorgverlaters  Effectieve zorg in de praktijk  Monitor Inhoudstafel

3  jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich onttrekken a/hulp => ontstaat  door interactie tussen  Factoren i/h kind  Risico - & beschermende factoren i/d omgeving Inleiding Faas,M. (2006). Vier jaar en van school gestuurd? www.maartenfaas.com

4  Verstoorde sociale waarneming = interpreteren gedrag v/anderen als vijandig & agressief  Behoeften onmiddellijk bevredigd zien  Gebruiken softdrugs, alcohol => opstandige gedrag versterkt  Groeien op in disfunctionele gezinnen  Problemen op school => kans op schooluitval is groot  Probleemgedrag => stoornis => ze ontwikkelen vaak oppositionele gedragsstoornis of posttraumatische stress-stoornnis

5  Intensieve ambulante behandelprogramma’s  Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)  Multisysteemtherapie (MST)  Functional family therapy (FFT)  Residentiële voorzieningen v/ jeugd- en opvoedhulp  Jeugdgezondheidszorg  Justitiële jeugdzorg Plaatsing in de jeugdzorg

6  Jongeren onttrekken zich vaak aan hulp door bv.  Weg te lopen uit leefgroep  Zich niet aan de behandelafspraken houden  Geen motivatie => gesloten fase v/ zorg is nodig om herstart te kunnen maken (tijdelijke gedwongen residentiële behandeling) Vlaamse kinderen lopen veel weg van huis. Volkskrant.nll

7  Voor de herstart is nodig  residentiële jeugdzorg  Orthopedagogische basiszorg  Zorg en opvoeding  Behandeling via gedragsverandering gerichte interventies => goed leefklimaat voor pedagogische medewerkers en leerkrachten => bevordert behandelmotivatie, empathie en lotus of control vermindert agressie Ingrediënten van effectieve zorg

8  De behandeling omvat 5 componenten  cognitieve gedragstherapie met hoge intensiteit & lange duur (individueel & groep)  Training of therapie voor de ouders  Scholing => verkrijgen & behouden van werk  Individuele begeleiding, aandacht en ondersteuning  Gedragstherapeutische programma’s op leefgroepen  Aanleren van nieuwe vaardigheden  Ombuigen van ongewenst gedrag …… 123rf.com

9  Lastige taak => jongeren vertrekken ongepland uit de instelling  Risico op voortijdige beëindiging ↑ bij jongeren  Vaak wegliepen of spijbelden  Hoge delict frequentie kennen  Voor opname al meerdere verblijfplaatsen & hulpverleners hebben meegemaakt Continuïteit van zorg

10  Kans op continuïteit is hoog als  Goede verblijfsomgeving tijdens & na behandeling nodig!  Behandeling moet jongeren voorbereiden op  Situatie na behandeling  Aandacht besteden a/ informele sociale netwerk Wet van continuïteit. Wordpress.com

11  Na residentiële jeugdzorg  goede band met sleutelfiguren ( familielid, vrienden, buurman,… ) is van groot belang  Aandacht besteden a/d ouders, zussen, broers en andere familieleden

12  Those moving on  Hebben baat gehad bij de zorg  Komen vrij ‘normaal’ uit zorgproces  Survivors  Ondervindt meer moeilijkheden bij en na het verlaten v/zorg  Ervaren meer instabiliteit  Strugglers  Veel moeilijkheden  Problematische opvoedingssituaties => onthechting  Blijvend aangewezen op ondersteuning & zorg Drie groepen zorgverlaters Jongeren spreken geen AN, maar wel algemeen vlaams. De morgen

13  Bevorderende factoren  Dagelijks feedbacksysteem  Positief leefklimaat  Positieve werkrelatie  Gefaseerde opbouw van vrijheden & verantwoordelijkheden  Beperkte groepsgrootte  Dagelijks gesprek tussen leerkrachten & groepswerkers …… Effectieve zorg in de praktijk

14  Belemmerende factoren  Beperkte motivatie  Opstandige & vijandige gedrag van jongeren  Logistieke factoren  Wachttijden door beperkte beschikbaarheid  Duur van rechterlijke machtiging vb. jongeren zitten soms 3 maanden vast zonder te investeren in hun behandeling  Door verschillende visies is de kans op breuken groot Dreamstime.com

15  Verdere invulling v/d zorg voor de ≠ typen vraagt om uitwerking => monitor kan hierbij goede diensten bewijzen  Vragen beantwoorden als  zijn de 3 types herkenbaar tijdens het verblijf?  Wat zijn de uitkomsten v/d ≠ vormen zorg? Monitor

16  Verder moet duidelijk worden hoe  Continuïteit v/zorg kan realiseren  Juridische obstakels die daarbij opduiken & hoe kunnen ze weggenomen worden  Welk effect hebben voorwaardelijke & korte/lange machtigingen op de zorg => Aandacht voor dit soort vragen zal zorgen voor optimale inrichting van doorgaande zorg voor jongeren


Download ppt "Doorgaande zorg na de Jeugdzorg Rietveld-van Wingerden, M. (2005),Jeugdzorg.Protestant.nu."

Verwante presentaties


Ads door Google