De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HULPVERLENERS OVER ‘A’CTIVERING Peter Raeymaeckers Salman Baig M. 1 BaSwA 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HULPVERLENERS OVER ‘A’CTIVERING Peter Raeymaeckers Salman Baig M. 1 BaSwA 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 HULPVERLENERS OVER ‘A’CTIVERING Peter Raeymaeckers Salman Baig M. 1 BaSwA 2011-2012

2 Inleiding  Focus op OCMW van AntwerpenOCMW  De interpretatie marge waarover de hulpverleners beschikken  25 lokale wijkcentra = elk bevoegd voor een afgebakende wijk binnen grootstad  2 Omgevingsfactoren: 1 de organisatiecultuur binnen het sociaal centrum 2 de betekenis van de buurt

3 Tussentitels  Het belang van ‘A’ Het belang van ‘A’  Organisatieculturen Organisatieculturen  Activering in ‘A’ Activering in ‘A’  Vooruitgaan in het leven Vooruitgaan in het leven  Professioneel onderhandelen Professioneel onderhandelen  Een streng activeringsdiscours Een streng activeringsdiscours  Formeel en informeel overleg Formeel en informeel overleg  De maatzorg voorbij? De maatzorg voorbij?  Perceptie van en in de buurt Perceptie van en in de buurt  Hechte(nde) netwerken Hechte(nde) netwerken  Betere afstemming Betere afstemming  Wat hebben we geleerd Wat hebben we geleerd

4 Het belang van ‘A’  De manier waarop men omgaat met activering - Hun cliënten activeren (Belangrijke doelstelling van OCMW!)  ‘Iedereen moet actief kunnen bezig zijn volgens zijn behoeften en mogelijkheden’

5 Organisatieculturen  Verschillen tussen de centra omschreven aan de hand van de typologie van Engbersen  Een sterk groepsdimensie = grote handelingsvrijheid

6 Activering in ‘A’  De professionele activering van de cliënt moet primeren  ‘secundaire’ doelstellingen: Vrijwilligerswerk of arbeidszorg  Definitie van activering volgens hulpverleners: ‘Activering is elke inspanning die de cliënt levert om zijn of haar situatie te verbeteren. Deze inspanning is afhankelijk van zijn of haar capaciteiten’  Activering is = ‘Vooruit gaan in het leven’

7 Vooruitgaan in het leven  Werkbereidheid = Maatschappelijke integratie  Obstakels: Kinderopvang, ziekte, psychische problemen, verslavingsproblematiek,…  Aard van de inspanningen varieert sterk, toch een onderscheid maken: Het doorbreken van sociale isolement en het opbouwen aan netwerken en ook het in orde berngen van allerlei paperassen een belangrijke doelstelling.

8 Professioneel onderhandelen  ‘context’ van de cliënt: - beschrijving van alle mogelijke probleemgebieden van de cliënt  Recht op hulp!

9 Een streng activeringsdiscours  Stereotiepe onderscheid tussen de ‘allochtone cliënten en de klassieke arme Antwerpenaar’  De eerst opgesomde categorie wordt strenger aangepakt.  Volgens een maatschappelijk werker van centrum B, hebben de mensen met allochtone afkomst geen goede voet binnen. In vergelijking met iemand die 10jaar in gevangenis heeft gezeten(autochtoon), krijgt meer weerstand om niet geschrapt te worden dan een allochtoon. “ Sociale werkers merken dat een traject naar professionele activering voor cliënten niet altijd haalbaar is. Ze ontwikkelen daardoor een fatalistische houding”

10 Formeel en informeel overleg ‘De hoofdmaatschappelijk werker vindt de hoge druk om zoveel mogelijk cliënten tewerk te stellen de oorzaak van het gebrek aan overleg in het centrum’ ‘maatzorgprincipe’ minder belangrijk dan de professionele activering’ De maatzorg voorbij?

11 Perceptie in de buurt  2 perspectieven: 1) Algemene perceptie van de buurt 2) de manier waarop respondenten omgaan met de netwerken tussen het centrum en de partnerorganisaties uit de wijk.  Positieve evaluatie in de individualistische en egalitaire organisatiecultuur.  Negatieve evaluatie in de fatalistische organisatiecultuur dit doordat de buurt uit overwegend ‘allochtoon’ publiek bestaat  Een belangrijke voorwaarde voor een goede binding is dat de maatschappelijk werkers inspanningen leveren om de relatie met anderen organisaties uit bouwen; Hechte(nde) netwerken

12 Betere afstemming  De manier waarop deze afstemming verloop is afhankelijk van de positie van de centrum.  Een groot aantal contextuele elementen eigen aan de organisatie en de buurt beïnvloeden het gedrag van de sociaal werkers in een complex samenspel. Wat hebben we geleerd

13 Bronvermelding  http://www.ocmw.antwerpen.be/Voorstel%20startpagina/Frame/Beelden /A_OCMW_logo_base_horizontaal_web.jpg http://www.ocmw.antwerpen.be/Voorstel%20startpagina/Frame/Beelden /A_OCMW_logo_base_horizontaal_web.jpg  http://www.minderhedenforum.be/images/activering.jpg http://www.minderhedenforum.be/images/activering.jpg  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaL- 5lgJ9GmBHeARVBFDhr47w_5qA9rNECeJ7H2grjbz06RiCPdiMY2Cl4JA http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaL- 5lgJ9GmBHeARVBFDhr47w_5qA9rNECeJ7H2grjbz06RiCPdiMY2Cl4JA


Download ppt "HULPVERLENERS OVER ‘A’CTIVERING Peter Raeymaeckers Salman Baig M. 1 BaSwA 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google