De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Weerman en Peter van de Laan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Weerman en Peter van de Laan"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Weerman en Peter van de Laan
Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en crimenaliteit Frank Weerman en Peter van de Laan

2 Peter van der laan Van der Laan studeerde orthopedagogiek aan Rijksuniversiteit Leiden, waarna hij in 1991 aan de vrije universiteit promoveerde op zijn proefschrift ‘Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen’. Hij deed in diverse functies onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, criminaliteit en het (jeugd)strafrecht en werkt sinds 1999 bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ook is hij bijzonder hoogleraar Sociaal pedagogische hulpverlening bij de universiteit Amsterdam

3 Frank Weerman Frank Weerman (1968) is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij enige tijd als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is.

4 Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en spijbelgedrag is een thema dat reeds lange tijd in de aandacht staat

5 In het artikel wordt het verband gezocht tussen spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten enerzijds en delinquent gedrag anderzijds.

6 We geven een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat is verricht naar de relatie tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.

7 Het verrichte literatuuronderzoek maakt duidelijk dat de relatie tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit al meermalen het onderwerp is geweest van wetenschappelijk onderzoek, maar dat desondanks nog niet alle vragen zijn beantwoord

8 We kunnen stellen dat het verband tussen spijbelen en voortijdig schoolverlaten enerzijds en delinquente gedrag anderzijds in ruime mate is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek

9 Bibliografie:

10 bibliografie


Download ppt "Frank Weerman en Peter van de Laan"

Verwante presentaties


Ads door Google