De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlast en criminaliteit in uitgaansbuurten Casuswerk 2009-2010 Bachelor Maatschappelijke Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlast en criminaliteit in uitgaansbuurten Casuswerk 2009-2010 Bachelor Maatschappelijke Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Overlast en criminaliteit in uitgaansbuurten Casuswerk 2009-2010 Bachelor Maatschappelijke Veiligheid

2 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

3 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

4 Overlast: lichte vormen van verstoring van de openbare orde Algemene begripsomschrijving

5 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

6 Criminele overlast:Criminele overlast: misdrijven vastgelegd door de wetmisdrijven vastgelegd door de wet Overlast op openbare orde:Overlast op openbare orde: inbreuken op de strafwetinbreuken op de strafwet subjectief aanvoelensubjectief aanvoelen Audiovisuele overlast:Audiovisuele overlast: het zien en horen van normafwijkend gedraghet zien en horen van normafwijkend gedrag Verschillende soorten

7 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

8 Overlastveroorzaker  slachtoffer vb. GeluidsoverlastOverlastveroorzaker  slachtoffer vb. Geluidsoverlast Verschillende levensstijlVerschillende levensstijl VuilnisVuilnis Alcohol en druggebruikAlcohol en druggebruik Rondhangende jongerenRondhangende jongeren DerdenDerden Sociale oorzakenSociale oorzaken Verschillende oorzaken

9 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

10 Veroorzakers ≠ homogene groep MAAR subgroep naargelang problematiekVeroorzakers ≠ homogene groep MAAR subgroep naargelang problematiek AllochtonenAllochtonen JongerenJongeren Precaire positiePrecaire positie SlachtoffersSlachtoffers OmwonendenOmwonenden Aanwezigen in uitgaansbuurtAanwezigen in uitgaansbuurt Toevallige voorbijgangersToevallige voorbijgangers Betrokken partijen

11 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

12 Meetbare gevolgenMeetbare gevolgen Onmeetbare gevolgenOnmeetbare gevolgen Gevolgen

13 Meetbare gevolgen:Meetbare gevolgen: Gevolgen van misdrijven:Gevolgen van misdrijven: o Fysiek o Verwervingscriminaliteit Economische schade door overlastEconomische schade door overlast o Indirect o Direct Meetbare gevolgen

14 Onmeetbare gevolgen:Onmeetbare gevolgen: Aantasting leefbaarheidAantasting leefbaarheid OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens Onmeetbare gevolgen

15 Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende soortenVerschillende soorten Verschillende oorzakenVerschillende oorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Overlast

16 Juridische oplossing: Enkel aanpak van de gevolgenJuridische oplossing: Enkel aanpak van de gevolgen Sociaal pedagogische oplossing: Enkel aanpak van de OorzakenSociaal pedagogische oplossing: Enkel aanpak van de Oorzaken Aanpak

17 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

18 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

19 Agressieve criminaliteitAgressieve criminaliteit Seksuele criminaliteitSeksuele criminaliteit VerkeerscriminaliteitVerkeerscriminaliteit VermogenscriminaliteitVermogenscriminaliteit Overige criminaliteitOverige criminaliteit Eenmalige misdrijvenEenmalige misdrijven Om stoer te doenOm stoer te doen Geweld met een “doel”Geweld met een “doel” Geestelijk gestoordGeestelijk gestoord Soorten

20 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

21 Het gezinHet gezin Buurt, school en leeftijdsgenotenBuurt, school en leeftijdsgenoten Verslechterende buurtenVerslechterende buurten Verminderde politieaandachtVerminderde politieaandacht Interfaces (andere term)Interfaces (andere term) Alcohol en drugsAlcohol en drugs Aangeboren (Wat?)Aangeboren (Wat?) Oorzaken

22 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

23 PolitiePolitie GerechtGerecht GemeenteGemeente OpvangcentraOpvangcentra GevangenisGevangenis Betrokken partijen

24 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

25 Materieel vlak:Materieel vlak: o Diefstal o Beveiligingskosten o Belastingsfraude… hogere belastingen o Duurdere prijzen door verrekening beveiligingskosten Gevolgen

26 Gevolgen Immaterieel vlak:Immaterieel vlak: o Angst – trauma’s o Morele verontwaardiging o Beperkte bewegingsvrijheid… gevoel van onveiligheid o Eigenrichting (Wat is dit) o Vervaging van het normbesef o Verlies aan vertrouwen en mensen en organisaties

27 SoortenSoorten OorzakenOorzaken Betrokken partijenBetrokken partijen GevolgenGevolgen AanpakAanpak Criminaliteit

28 PreventiePreventie RepressieRepressie o Vervolging o Seponeren o Transactie o Strafbeschikking o Dagvaarding o Extra aandacht schenken aan de jonge overtreder o Hard aanpakken van de ‘harde kern’ van groepen criminele jongeren in de steden o Verbeteren van de uitvoering van de leerplichtwet o Tegengaan van geweld op televisie (ZIJN ONDERDELEN VAN DINGEN HIERBOVEN!!!) Aanpak

29 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheidIntegrale veiligheid Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

30 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheidIntegrale veiligheid Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

31 Objectieve VeiligheidObjectieve Veiligheid Objectief waarneembaarObjectief waarneembaar Subjectieve VeiligheidSubjectieve Veiligheid Gevoel van veiligheidGevoel van veiligheid Sociale VeiligheidSociale Veiligheid Midrijven en conflictenMidrijven en conflicten Fysieke VeiligheidFysieke Veiligheid Hoeveelheid dat persoon beschermd isHoeveelheid dat persoon beschermd is Soorten veiligheid

32 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheidIntegrale veiligheid Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

33 Veiligheid in breder perspectief Veiligheid in breder perspectief Tijd Tijd Ruimte Ruimte Sociale netwerken Sociale netwerken Kennisgebied Kennisgebied Integrale veiligheid Algemene begripsomschrijving

34 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheidIntegrale veiligheid Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

35 Oorsprong in NederlandOorsprong in Nederland Kadernota (2004)Kadernota (2004) CriminaliteitCriminaliteit OverlastOverlast VerkeersveiligheidVerkeersveiligheid Integrale veiligheid: Ontstaan

36 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheidIntegrale veiligheid Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

37 Zes hogescholen in NederlandZes hogescholen in Nederland Integrale veiligheidsdeskundigeIntegrale veiligheidsdeskundige KathoKatho Maatschappelijke veiligheidMaatschappelijke veiligheid Betrokken partijen

38 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheid:Integrale veiligheid: Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

39 Definiëring van onveiligheid. Kan je deze hier niet kort plaatsen??Definiëring van onveiligheid. Kan je deze hier niet kort plaatsen?? Onveiligheid Inleiding

40 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheid:Integrale veiligheid: Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

41 Oorzaken van dit onveiligheidsgevoel Wat zijn deze???Oorzaken van dit onveiligheidsgevoel Wat zijn deze??? Veranderingen in de loop van de tijdVeranderingen in de loop van de tijd Onveiligheid Oorzaken

42 Soorten veiligheidSoorten veiligheid Integrale veiligheid:Integrale veiligheid: Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Ontstaan van integrale veiligheidOntstaan van integrale veiligheid Betrokken partijenBetrokken partijen OnveiligheidOnveiligheid InleidingInleiding OorzakenOorzaken MaatregelenMaatregelen Veiligheid

43 Specifieke preventie: Directe aanpak van criminaliteitSpecifieke preventie: Directe aanpak van criminaliteit Algemene veiligheid: Indirecte aanpak van criminaliteitAlgemene veiligheid: Indirecte aanpak van criminaliteit Fundamentele preventie: Zeer ondirecte aanpakFundamentele preventie: Zeer ondirecte aanpak Onveiligheid Maatregelen

44 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: AlgemeenAlgemeen Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

45 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: AlgemeenAlgemeen Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

46 CafésCafés DiscothekenDiscotheken Uitgaansbuurt Faciliteiten

47 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: AlgemeenAlgemeen Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

48 OntspanningOntspanning AmusementAmusement Sociale contactenSociale contacten Uitgaansbuurt Doel

49 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: AlgemeenAlgemeen Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

50 VandalismeVandalisme NachtlawaaiNachtlawaai VechtpartijenVechtpartijen DronkenschapDronkenschap Niet respecteren van het sluitingsuurNiet respecteren van het sluitingsuur Uitgaansbuurt Negatieve zaken

51 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: Algemene begripsomschrijvingAlgemene begripsomschrijving Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

52 Van Dale:Van Dale: Kring van personen waarin iemand verkeertKring van personen waarin iemand verkeert NabijheidNabijheid Streek, regioStreek, regio Alle personen die gebruik maken van deze omgeving en de omwonendenAlle personen die gebruik maken van deze omgeving en de omwonenden Leefwereld en natuur die lijdt onder de criminaliteit en overlastLeefwereld en natuur die lijdt onder de criminaliteit en overlast Omgeving

53 Uitgaansbuurt:Uitgaansbuurt: FaciliteitenFaciliteiten DoelDoel Negatieve zakenNegatieve zaken Omgeving:Omgeving: AlgemeenAlgemeen Verschillende plaatsenVerschillende plaatsen Uitgaansbuurt en omgeving

54 Stedelijke uitgaansbuurtStedelijke uitgaansbuurt Uitgaansbuurten rond hogescholen en universiteitenUitgaansbuurten rond hogescholen en universiteiten Discotheken in industriegebieden en stadsrandDiscotheken in industriegebieden en stadsrand Plaatselijke cafés in stedenPlaatselijke cafés in steden Bij andere voorzieningenBij andere voorzieningen Omgeving Verschillende plaatsen

55 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

56 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

57 Federale politieFederale politie Lokale politieLokale politie Politie

58 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

59 Opsporing en vervolgingOpsporing en vervolging (Wat bedoelt men hier mee?)(Wat bedoelt men hier mee?) Gerechtelijke overheid

60 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

61 Bewaking in de uitgaansbuurtBewaking in de uitgaansbuurt Tussen 25 en 35 jaar oudTussen 25 en 35 jaar oud StrafbladStrafblad OpleidingOpleiding Methoden van bewakingMethoden van bewaking CamerabewakingCamerabewaking FouilleringFouillering IdentiteitscontroleIdentiteitscontrole Privébewaking

62 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

63 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) 13 mei 199913 mei 1999 Autonomie lokale politie vergrotenAutonomie lokale politie vergroten Aanpak kleine criminaliteitAanpak kleine criminaliteit Bestuurlijke overheid

64 PolitiePolitie Gerechtelijke overheidGerechtelijke overheid PrivébewakingPrivébewaking Bestuurlijke overheidBestuurlijke overheid Andere dienstenAndere diensten Verschillende actoren

65 BrandweerBrandweer Gemeentelijke dienstenGemeentelijke diensten RadenRaden Andere diensten

66 Hanne Demuynck, Polle Druyts, Gunther Decorte, Jens Claus, Jan-Willem De Vriese, Jana De Vriese, Ismail Nazjaev, Niels Jacques, Gregory Bauwens, Jonas Daragas, Ilse Dereepere


Download ppt "Overlast en criminaliteit in uitgaansbuurten Casuswerk 2009-2010 Bachelor Maatschappelijke Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google