De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Geboren in 1955  Psychiater  Werkzaam in Scelta: expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek  Voorzitter landelijke triade Borderline.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Geboren in 1955  Psychiater  Werkzaam in Scelta: expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek  Voorzitter landelijke triade Borderline."— Transcript van de presentatie:

1

2  Geboren in 1955  Psychiater  Werkzaam in Scelta: expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek  Voorzitter landelijke triade Borderline

3  Najaar 2008 officieel gelanceerd  Mijlpaal in het relatief jonge vakgebied  Beschrijft de samenhang en interactie tussen verschillende beroepsgroepen en tussen opeenvolgende fasen in het zorgproces  Doelgroep: mensen met persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsproblemen

4  Hoge dosering psychotherapie - behandeling = psychotherapie - ambulante, dagklinische en klinische setting - bewijskracht sterkst voor Borderline persoonlijkheidsstoornis - hoe meer zittingen of hoe langer de behandelingsduur, hoe hoger het herstelpercentage - hoge mate van structuur - aandacht voor universeel werkzame factoren zoals motivatie, therapietrouw,… - behandeling zorgt voor: > reductie symptomen, > persoonlijkheidspathologie, > verbetering beroepsmatig functioneren

5  Zoektocht naar juiste dosering bij bepalen van behandelingssetting belangrijk: > stepped care = zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig op basis van patiëntenperspectief en gezondheids- economisch perspectief > matched care = dosering vaststellen a.d.h.v. bepaalde relevante patiëntenkenmerken

6  Overige behandelingen - psychosociale interventies > niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek voorhanden > uitzondering: Diagnostic Drawing Series - farmacotherapie > symptoomgerichte interventie > ondergeschikt aan psychotherapie - comorbiditeit > het hebben van meerdere stoornissen of aandoeningen terzelfdertijd

7  Overige behandelingen - Eerste lijn  Huisarts  Kennis nodig om persoonlijkheidsstoornissen te herkennen en vaardigheden bezitten om problematiek te bespreken - Tweede lijn  Beschikbaarheid casemanagement  Psychotherapie  Ambulante individuele psychotherapie, groepspsychotherapie  Dagklinische psychotherapie - Derde lijn  Bedoelt voor meest complexe behandelingen en meest complexe gevallen

8 > Voordelen  uiteenlopende disciplines en interventies worden samengebracht  Hulpverleners moeten terughoudend omgaan met contra- indicties  Eerste die familie- en patiëntperspectief zo prominent heeft geïncorporeerd  Nadrukkelijke aandacht voor comorbiditeit

9 > Nadelen  afstemmen en indiceren van zorg is zeer moeilijk  Ontbreken van visie op integratie (Open deuren)  Pleiten voor geïntegreerde behandeling en goede samenwerking: maar hoe? (psychotherapie en beslisbomen)  hoe rijmen aanbevelingen met dagelijkse praktijk?  zeer vage indeling (de spv’en)  te weinig vermeld in het boek  Terughoudend omgaan met contra-indicties  Te weinig info over crisisinterventie

10  Voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, hun naastbetrokkenen en hun behandelaars  Grote sprong voorwaarts  Aantal sterke elementen  Aantal tekortkomingen

11 Multidisciplinaire richting persoonlijkheidsstoornissen. Trimbos-Instituut, http://www.trimbos.nl/Images/Producten/AF0806_tbv_website.jpg. persoonlijkheidsstoornis. google, http://images.google.be/imgres?imgurl=http://i28.photobucket.com/albums/c230/zoekende/borderline_rit s.jpg&imgrefurl=http://zoekende.web- log.nl/&usg=__zA53emRl1uaHjxGAafWUz3Q9gSI=&h=110&w=147&sz=5&hl=nl&start=16&um=1&itbs=1&tbnid= -ldf_cIYUVA34M:&tbnh=71&tb. psycholoog. club4u, http://www.club4u.nl/images/nav/psycholoog.jpg. Slot. google, http://thumbs.dreamstime.com/thumb_259/12083164628UIg0x.jpg. boek. google, http://images.google.be/images?gbv=2&hl=nl&sa=1&q=boek&btnG=Afbeeldingen+zoeken&aq=f&oq=&st art=0. Bohn, S. v. (2009). Online Vakbibliotheek. Opgeroepen op 11 18, 2009, van http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb (2009). http://images.google.be/images?hl=nl&source=hp&q=recht&btnG=Afbeeldingen+zoeken&gbv=2&aq=f& oq=. internet. Instituut, T. (2009). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Opgeroepen op 12 3, 2009, van http://www.trimbos.nl/nieuws/maandblad-geestelijke-volksgezondheid Scelta. (sd). Opgeroepen op 12 7, 2009, van http://www.scelta.net/ Van Meekeren, E. (2009). De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen: een kritische beschouwing. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64 (nr.4), p.286-297.


Download ppt " Geboren in 1955  Psychiater  Werkzaam in Scelta: expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek  Voorzitter landelijke triade Borderline."

Verwante presentaties


Ads door Google