De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen"— Transcript van de presentatie:

1 De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen
Een kritische beschouwing Erwin van Meekeren

2 De auteur: Erwin van Meekeren
Geboren in 1955 Psychiater Werkzaam in Scelta: expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek Voorzitter landelijke triade Borderline

3 Inleiding Najaar 2008 officieel gelanceerd
Mijlpaal in het relatief jonge vakgebied Beschrijft de samenhang en interactie tussen verschillende beroepsgroepen en tussen opeenvolgende fasen in het zorgproces Doelgroep: mensen met persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsproblemen

4 Totstandkoming Hoge dosering psychotherapie
- behandeling = psychotherapie - ambulante, dagklinische en klinische setting - bewijskracht sterkst voor Borderline persoonlijkheidsstoornis - hoe meer zittingen of hoe langer de behandelingsduur, hoe hoger het herstelpercentage - hoge mate van structuur - aandacht voor universeel werkzame factoren zoals motivatie, therapietrouw,… - behandeling zorgt voor: > reductie symptomen, > persoonlijkheidspathologie, > verbetering beroepsmatig functioneren

5 Totstandkoming Zoektocht naar juiste dosering
bij bepalen van behandelingssetting belangrijk: > stepped care = zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig op basis van patiëntenperspectief en gezondheids- economisch perspectief > matched care = dosering vaststellen a.d.h.v. bepaalde relevante patiëntenkenmerken

6 Totstandkoming Overige behandelingen - psychosociale interventies
> niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek voorhanden > uitzondering: Diagnostic Drawing Series - farmacotherapie > symptoomgerichte interventie > ondergeschikt aan psychotherapie - comorbiditeit > het hebben van meerdere stoornissen of aandoeningen terzelfdertijd

7 Totstandkoming Overige behandelingen Eerste lijn Tweede lijn
Huisarts Kennis nodig om persoonlijkheidsstoornissen te herkennen en vaardigheden bezitten om problematiek te bespreken Tweede lijn Beschikbaarheid casemanagement Psychotherapie Ambulante individuele psychotherapie, groepspsychotherapie Dagklinische psychotherapie Derde lijn Bedoelt voor meest complexe behandelingen en meest complexe gevallen

8 Eerste indruk: enthousiasme
> Voordelen uiteenlopende disciplines en interventies worden samengebracht Hulpverleners moeten terughoudend omgaan met contra-indicties Eerste die familie- en patiëntperspectief zo prominent heeft geïncorporeerd Nadrukkelijke aandacht voor comorbiditeit

9 Nadere beschouwing > Nadelen
afstemmen en indiceren van zorg is zeer moeilijk Ontbreken van visie op integratie (Open deuren) Pleiten voor geïntegreerde behandeling en goede samenwerking: maar hoe? (psychotherapie en beslisbomen) hoe rijmen aanbevelingen met dagelijkse praktijk? zeer vage indeling (de spv’en) te weinig vermeld in het boek Terughoudend omgaan met contra-indicties Te weinig info over crisisinterventie

10 Slot Voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, hun naastbetrokkenen en hun behandelaars Grote sprong voorwaarts Aantal sterke elementen Aantal tekortkomingen

11 Bronnen Multidisciplinaire richting persoonlijkheidsstoornissen. Trimbos-Instituut, persoonlijkheidsstoornis. google, psycholoog. club4u, Slot. google, boek. google, Bohn, S. v. (2009). Online Vakbibliotheek. Opgeroepen op 11 18, 2009, van (2009). internet. Instituut, T. (2009). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Opgeroepen op 12 3, 2009, van Scelta. (sd). Opgeroepen op 12 7, 2009, van Van Meekeren, E. (2009). De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen: een kritische beschouwing. Maandblad Geestelijke volksgezondheid , 64 (nr.4), p


Download ppt "De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen"

Verwante presentaties


Ads door Google