De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spraaktechnologie Gerrit Bloothooft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spraaktechnologie Gerrit Bloothooft"— Transcript van de presentatie:

1 Spraaktechnologie Gerrit Bloothooft Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl Gerrit.Bloothooft@let.uu.nl http://www.let.uu.nl/~Gerrit.Bloothooft/personal/onderwijs/TST

2 Taal- en Spraaktechnologie2 Communicatie tekens van taal waren er eerst als spraak en gebaar (multimodaal) spraak –akoestische representatie van boodschap, van taal –nadruk, emotie (supra-linguistisch) –overdracht snel draagt ver alle richtingen (geen oogcontact nodig) gebaar –mimiek, lichaamstaal, gebarentaal –aanwijzen –lipbewegingen ondersteunend (doven)

3 Taal- en Spraaktechnologie3 Schrift relatief recente, technologische ontwikkeling schrift in relatie tot spraak en gebaar: spraak –akoestische representatie van boodschap, van taal lastige relatie –nadruk beperkt, emotie (supra-linguistisch) nauwelijks –overdracht snel langzaam draagt ver beperkt alle richtingen (geen oogcontact nodig) beperkt gebaar –mimiek, lichaamstaal nauwelijks, gebarentaal lastige relatie –aanwijzen omslachtig –lipbewegingen ondersteunend (doven)

4 Taal- en Spraaktechnologie4 Spreken en begrijpen taal moet zo geproduceerd worden dat ze begrepen kan worden. interactie tussen eigenschappen van taal en spraak/gebaar –contekstafhankelijke nauwkeurigheid in spraak/gebaar hypercorrecte articulatie is onnatuurlijk (en kost ook teveel energie) –meestal geen issue in schrift

5 Taal- en Spraaktechnologie5 De spraakketen bedoelen > formuleren > spreken > overdracht > horen/kijken begrijpen < verstaan <

6 Taal- en Spraaktechnologie6 Communicatievoorwaarden spreker en luisteraar –hebben toegang tot elkaar lucht lucht + telefoon (elektromagnetische golven | analoog of digitaal) –kennen elkaars taalcode drukken boodschap op dezelfde manier uit in codering / decodering niet noodzakelijk de moedertaal

7 Taal- en Spraaktechnologie7 Wetenschap en Technologie Begrijpen van fundamentele processen bij de mens –psycholinguistiek –fonetiek –taalwetenschap Communicatieprocessen met machines –luisteren naar machines –spreken tot machines –dialoog met machines Modellen nodig voor elk onderdeel van de spraakketen Sterke wisselwerking tussen wetenschap en technologie

8 Taal- en Spraaktechnologie8 Modelkeuze Niet noodzakelijk de modellen uit psycholinguistiek en fonetiek Copiëren spraaksynthese (18e eeuw) plaatjes plaatjes Imiteren Zelfde functie, maar (gedeeltelijk) via andere processen een vliegtuig klapwiekt niet spraaksynthese voorbeeldenvoorbeelden

9 Taal- en Spraaktechnologie9 Hoofdlijnen in spraaktechnologie Spraaksynthese audiovisuele spraak spraakgeneratie Spraakherkenning spraakbegrijpen Dialoogsystemen multimodale systemen Spraak-naar-spraakvertalen Sprekerherkenning verificatie identificatie Taalherkenning Spraakcodering 64 Kb/s naar 2 Kb/s

10 Taal- en Spraaktechnologie10 Toepassingen Voorleesmachines voor blinden E-mail reader, SMS-reader informatie (stations, vliegvelden) Hands-free bediening gehandicapten ingewikkelde besturingen, consumentenelectronica Gesproken informatie invoer computer RealSpeak, Naturally Speaking,..(RSI preventie) Dialoogsystemen (multi-modaal, multi-linguaal) interactieve informatie- en besteldiensten (IVR, girofoon, koerslijn) Computer-Aided (Language) Learning Zoeksystemen (audio-archieven) Toegangs- en transactiebeveiligingen

11 Taal- en Spraaktechnologie11 Spraak- en taaltechnologie Spraaksynthese –Letter-klanksymbool omzetting –Morfologische analyse voor klemtoontoekenning –Zinsontleding voor ritme en melodie –Semantische ontleding voor herkennen van oude en nieuwe informatie met effect op ritme en melodie Spraakherkenning –Taalmodel

12 Taal- en Spraaktechnologie12 Tekst en spraak Tekst is informatie in de vorm van een verzameling symbolen Spraak is een geluidsignaal dat (dezelfde) informatie bevat of niet helemaal…

13 Taal- en Spraaktechnologie13 Spraaktechnologie Symbool naar signaal conversie Signaal naar symbool conversie Regels? Statistiek? Tekst Spraak

14 Taal- en Spraaktechnologie14 Zeven lagen

15 Taal- en Spraaktechnologie15 Spraak in deze cursus Basis spraakanalyse Spraaksynthese (difoonsynthese) –Grafeem-foneem regels –Prosodie regels Statistische benaderingen van spraak en taal


Download ppt "Spraaktechnologie Gerrit Bloothooft"

Verwante presentaties


Ads door Google