De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lidwoorden in vertaling Deel 8 – Woorden in Vertaling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lidwoorden in vertaling Deel 8 – Woorden in Vertaling."— Transcript van de presentatie:

1 Lidwoorden in vertaling Deel 8 – Woorden in Vertaling

2 2 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

3 3 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

4 4 De rol van determinatoren

5 5 Voorbeelden Jan at appel. John ate apple. Juan comió manzana. Jean mangea pomme. Yuehan chi pinguo. * * * * Jan at een appel. John ate one apple. Juan comió esta manzana. Jean mangea cette pomme.

6 6 Generalisaties (versie 1) Het Nederlands, Engels, Spaans en Frans laten geen kale naamwoorden toe. Het Chinees laat wel kale naamwoorden toe.

7 7 Voorbeelden Jan is advocaat. John is chairman. Juan es profesor. Jean est étudiant. Yuehan shi zhuxi. Jan is voorzitter

8 8 Generalisaties (versie 2) Het Nederlands, Engels, Spaans en Frans laten geen kale naamwoorden toe in argument positie maar (soms) wel in predikaatpositie. Het Chinees laat zowel in argument- als in predikaatpositie kale naamwoorden toe.

9 9 De rol van determinatoren Jean est une star du cinéma. Elle est très célèbre. Jean a rencontré une star du cinéma. Elle est très célèbre. * DPs die in argumentpositie voorkomen verwijzen naar individuen. NP/DPs die in predikaatpositie voorkomen verwijzen (meestal) niet naar individuen. Naamwoorden hebben een determinator nodig om een DP te kunnen vormen die kan verwijzen naar individuen en verschijnen in argumentpositie.

10 10 Een stapje verder... Jan at appel. John ate apple. Juan comió manzana. Jan at appels. John ate apples. Juan comió manzanas. Jean mangea pomme. Jan dronk water. John drank water. Juan bebió agua. Jean mangea pommes.Jean but eau. * * * *** Onderscheid tussen COUNT en MASS nouns. Onderscheid tussen COUNT enkelvoud en COUNT meervoud. -> des/du (meervoud COUNT/MASS) Onderscheid tussen het Frans en de andere talen.

11 11 Nog een stapje verder... Politici hebben het paleis bezet. Politicians have occupied the palace. Políticos han ocupado el palacio. * Kale meervouden kunnen niet in preverbale subjectpositie voorkomen in het Romaans maar wel in het Germaans.

12 12 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

13 13 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

14 14 De lidwoorden semantiek | pragmatiek | variatie

15 15 De priesterDe priesters Het definiete lidwoord is gelinkt aan MAXIMALITEIT Voor enkelvouden: 1 enkel individu Voor meervouden:som van alle individuen Het definiete lidwoord

16 16 Het definiete lidwoord De man heeft een wandelstok.

17 17 Het definiete lidwoord Een man en een vrouw zijn in het park aan het wandelen. De man heeft een wandelstok.

18 18 Het definiete lidwoord Het definiete lidwoord is gelinkt aan FAMILIARITEIT Het geeft aan dat het individu waarnaar verwezen wordt eerder werd vermeld.

19 19 Het definiete lidwoord Het definiete lidwoord is gelinkt aan: maximaliteit (statisch, onafhankelijk van cotext) familiariteit (dynamisch, afhankelijk van cotext)

20 20 Het definiete lidwoord in vertaling Waar ontstaat variatie? In de meeste contexten zijn maximaliteit en familiariteit compatibel. -> zelfs in deze context Hoe? -> Contextuele restrictie [gebaseerd op Farkas & de Swart 2006]

21 21 Het definiete lidwoord in vertaling Er zijn echter contexten waar maximaliteit en familiariteit niet compatibel zijn. Stel dat je over olifanten in het algemeen wil zeggen dat ze een slurf hebben... Dan wil je iets zeggen over alle olifanten... +MAX of ze nu bestaan hebben, bestaan, zullen bestaan of zouden kunnen bestaan. -FAM [gebaseerd op Farkas & de Swart 2006]

22 22 Het definiete lidwoord in vertaling In ‘generieke’ contexten is er een reden om het definiete lidwoord wel te gebruiken maar ook een reden om het definiete lidwoord niet te gebruiken. -> Hier verwachten we variatie tussen talen. Olifanten hebben een slurf. Elephants have a proboscis. Elefantes tienen una trompa. Des éléphants ont une trompe. * * De olifanten hebben een slurf. The elephants have a proboscis. Los elefantes tienen una trompa. Les éléphants ont une trompe. * * [gebaseerd op Farkas & de Swart 2006]

23 23 Het definiete lidwoord in vertaling Ik houd van olifanten. I love elephants Me gustan elefantes. J’aime des éléphants. * * Ik houd van de olifanten. I love the elephants Me gustan los elefantes. J’aime les éléphants. * * [gebaseerd op Farkas & de Swart 2006]

24 24 Het indefiniete lidwoord (1) Hij is een been verloren in de oorlog. (2) Hij is een neus verloren in de oorlog. (3) Gisteren heb ik een dame met een paars mini-hoedje met veertjes gezien -> Het contrast tussen (1) en (2) suggereert dat het indefiniete lidwoord gelinkt is aan niet-maximaliteit. -> Als dat zo is zouden we verwachten dat het indefiniete lidwoord altijd niet-maximaliteit uitdrukt. -> (3) laat zien dat dit niet het geval is. -> Het niet-maximaliteit effect in (2) moet bijgevolg als een implicatuur geanalyseerd worden. +/-MAX [gebaseerd op Hawkins 1991]

25 25 Het indefiniete lidwoord Voor het college kwam ik een student tegen in de gang en na het college kwam ik een student tegen op de Drift. In beide gevallen ging het om dezelfde student die alsmaar weer verloren liep. -> Voorkeurslezing: zelfde of verschillende student? -> Wil dit zeggen dat het indefiniete lidwoord gelinkt is aan niet- familiariteit? -> Nee, aangezien het wel degelijk om dezelfde student zou kunnen gaan. Het effect van niet-familiariteit moet dus ook als een implicatuur geanalyseerd worden. +/-FAM [gebaseerd op Hawkins 1991]

26 26 Het indefiniete lidwoord Het indefiniete lidwoord is neutraal t.o.v. maximaliteit familiariteit De enige functie die het indefiniete lidwoord heeft is ervoor te zorgen dat een naamwoord argumentstatus kan verwerven door verwijzing naar een individu mogelijk te maken. [gebaseerd op van der Klis 2010, Postma 2010 en Le Bruyn, de Swart & Zwarts 2010]

27 27 Het indefiniete lidwoord in vertaling Waar ontstaat variatie? Standaardargumenten verwijzen naar een individu: Zij heeft me een cadeau gegeven. In sommige gevallen wordt het bestaan van een individu echter ontkend en is er dus niet echt verwijzing: Zij is bij me op bezoek gekomen zonder een cadeau. [gebaseerd op van der Klis 2010, Postma 2010 en Le Bruyn, de Swart & Zwarts 2010]

28 28 Het indefiniete lidwoord in vertaling In negatiecontexten ontstaat er een conflict tussen: - de analogie met andere argumentposities waar enkel DPs voorkomen - het ontbreken van een functie voor het indefiniete lidwoord -> hier verwachten we variatie tussen talen [gebaseerd op van der Klis 2010, Postma 2010 en Le Bruyn, de Swart & Zwarts 2010]

29 29 Engels 24% frequentie van kale nomina per prepositie [gebaseerd op van der Klis 2010]

30 30 Spaans frequentie van kale nomina per prepositie 24% [gebaseerd op Oggiani-Morgas 2010]

31 31 Frans frequentie van kale nomina per prepositie 38% [gebaseerd op van Paassen 2009 en Postma 2010]

32 32 Nederlands frequentie van kale nomina per prepositie 41% [gebaseerd op Paenen 2009 en van der Klis 2010]

33 33 Samenvatting Het definiete lidwoord is gelinkt aan maximaliteit en familiariteit. Het indefiniete lidwoord is neutraal t.o.v. maximaliteit en familiariteit. De enige semantische functie die het heeft is ervoor te zorgen dat een naamwoord argumentstatus kan verwerven door verwijzing naar een individu mogelijk te maken. Dat er crosslinguistische variatie mogelijk is in bepaalde contexten is te voorzien op basis van de semantiek van de lidwoorden.

34 34 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

35 35 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

36 36 variatie op constructieniveau

37 37 Het Spaanse hebben Het Spaans (maar ook het Catalaans, het Italiaans en het Roemeens) laten kale enkelvouden toe met een beperkt aantal werkwoorden: tener, buscar, necesitar, llevar, recibir ‘hebben’, ‘zoeken’, ‘nodig hebben’, ‘dragen’, ‘ontvangen’ [gebaseerd op Espinal & McNally 2010]

38 38 Het Spaanse hebben busco pisoik zoek een appartement lleva sombrerozij draagt een hoed tiene apartamentohij heeft een appartement recibió cartazij heeft een brief ontvangen -> parallel met de zonder N gevallen lijken de kale naamwoorden hier ook niet echt naar een individu te verwijzen Lleva sombrero. ??Es bastante grande. Zij draagt een hoed. Hij is nogal groot. -> vraag die tot nu toe onbeantwoord blijft is waarom werkwoorden met een hebben-component dit toelaten en andere werkwoorden niet... [gebaseerd op Espinal & McNally 2010]

39 39 Kale predikaten Jan is advocaat. John is chairman. Juan es profesor. Jean est étudiant. Jan is advocaat. John is lawyer. Juan es abogado. Jean est avocat. * [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010] Jan is man. John is man. Juan es hombre. Jean est homme. * * * * Wat zijn hier de relevante generalisaties?

40 40 Kale predikaten Wat is het verschil tussen naamwoorden als advocaat en man? -> advocaat verwijst naar een ‘functie’ -> man verwijst naar een ‘soort’ andere ‘functies’: loodgieter, manager, voorzitter,... andere ‘soorten’: leeuw, raaf, vos, vrouw, wolf,... [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010]

41 41 Kale predikaten Zij is loodgieter, manager, voorzitter,... Zij is vrouw. She’s plumber, manager, chairman,... She’s woman. Es fontanero, manager, presidenta,... Es mujer Elle est plombier, manager, président-directeur Elle est femme. * * * * * [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010]

42 42 Kale predikaten Wat is het verschil tussen naamwoorden als advocaat en loodgieter enerzijds en chairman en manager anderzijds? -> Beiden verwijzen naar een functie. -> Deze functie is ‘uniek’ in het geval van manager en chairman. -> Deze functie is niet ‘uniek’ in het geval van advocaat en loodgieter. [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010]

43 43 Kale predikaten De relevante generalisaties: In talen als het Nederlands, het Frans en het Spaans: kale predikaten ~ functiepredikatie predikaten met indefiniet lidwoord ~ soortpredikatie In talen als het Engels: kale predicatie ~ unieke functiepredicatie predikaten met indefiniet lidwoord ~ (standaard) functiepredikatie + soortpredikatie [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010]

44 44 Kale predikaten Is er iets fundamentelers te zeggen over deze generalisaties? -> work in progress [gebaseerd op de Swart, Winter & Zwarts 2007, Le Bruyn 2010]

45 45 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

46 46 Overzicht Algemeen - De rol van determinatoren - De lidwoorden: semantiek, pragmatiek en variatie In-depth - Variatie op constructieniveau - Variatie op lexicaal niveau Practicum over PPs Bespreking 2 vorige practica

47 47 variatie op lexicaal niveau

48 48 Chenglish The west poison has illicit intercourse with gold round king’s, two people the secretly plan kills the king take the imperial seal with river’s mountain.

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53 Donderdag hebben werkwoorden kale predikatie -> volgens de literatuur kan je het gebruik hiervan leren op basis van eenvoudige regels van het type ‘werkwoorden van het type hebben laten een kaal object toe’ ‘in predikaatpositie kan je naamwoorden die naar een functie verwijzen kaal gebruiken’

54 54 Vandaag PPs met een kaal nomen. -> in klassieke grammatica’s wordt wel eens gezegd ‘in PPs kan je soms het lidwoord laten vallen’

55 55 Vandaag hij kwam zonder cadeau zij kwam in avondjurk hij kwam per fiets hij spreidt zijn handen op tafel we gaan naar huis zij woont aan zee *op cadeau zat een strik *er ontbrak een knoop aan avondjurk *hij kwam op fiets *hij spreidt zijn handen op boom *we gaan naar stadhuis *zij woont aan meer Het constructieniveau volstaat hier niet om relevante generalisaties te formuleren. We moeten inzoomen op het lexicaal niveau.

56 56 Stvan

57 57 Stvan (1998) ‘convenience corpus’ - elke keer zij een kale PP tegenkwam heeft zij die opgeschreven - op deze manier heeft zij om en bij de 900 kale PPs verzameld

58 58 Stvan (1998) de preposities die voorkomen in kale PPs hebben vaak een spatiale betekenis de nomina die voorkomen in kale PPs behoren tot een beperkt groep van lexicale klassen -> niet zo’n bruikbare restrictie -> dit is wel een interessante generalisatie

59 59 Stvan (1998) plaatsaanduidingen media temporele aanduidingen metaforen in town | on site in church | to temple in class | at university | at school in harbor down river | up slope on CD on camera | off screen at breakfast | at dinner on sabbatical | on leave

60 60 Stvan: mogelijke problemen ‘convenience corpus’ mogelijk heeft Stvan relevante voorbeelden gemist focus op naamwoorden mogelijk mist Stvan generalisaties die samenhangen met de voorzetsels (en niet met de naamwoorden) gebaseerd op het Engels mogelijk niet overdraagbaar naar andere talen

61 61 Baldwin et al. (2006) car, bus, plane, boat by car by bus by plane by boat Transportklasse?

62 62 Paenen (2009) Meisjes dansten in bikini tot ze glimmend nat van het zweet waren en de maan danste op veel sophisticated bruin en bloot, maar het paardenmiddel hielp. A few big orchestras still appear in evening dress. Kledingklasse?

63 63 Evaluatie Alice traveled by hat. Op het diner verscheen zij in grasmat. Wat in deze voorbeelden een rol speelt is niet het nomen maar wel de prepositie. P-based kale PPs by selecteert transportmiddelen in selecteert kledingsstukken

64 64 Stvan: mogelijke problemen ‘convenience corpus’ mogelijk heeft Stvan relevante voorbeelden gemist focus op naamwoorden mogelijk mist Stvan generalisaties die samenhangen met de voorzetsels (en niet met de naamwoorden) gebaseerd op het Engels mogelijk niet overdraagbaar naar andere talen

65 65 P-based vs. N-based kale PPs Hoe kan je P-bases kale PPs onderscheiden van N- based kale PPs? ‘Botte-bijl-methode’: als een voorzetsel relatief frequent voorkomt met een kaal nomen hebben we te maken met P-based kale PPs als een naamwoord kaal kan voorkomen met meer dan 1 prepositie hebben we te maken met N-based kale PPs

66 66 P-based kale PPs

67 67 Noors (Oslo Multilingual Corpus)

68 68 Noors (E) "One per family," said Jack. (N) “En per familie" sa Jack. (D) "Eén per gezin," zei Jack. (G) “Einer pro Familie", sagte Jack (E) all of this has been arranged by phone and mail (N) alt er blitt ordnet per brev og telefon (D) alles is telefonisch en per brief geregeld (G) alles am Telefon und per Post geregelt worden ist

69 69 Noors (N) — Ja, til neste gang hun kommer ridende som en stallkar, overskrevs og uten sal gjennom hele bygda og tar seg til rette som om hun eier hele lensmannsgarden! (G) "Ja, bis sie das nächste Mal wieder durch die ganze Gemeinde angeritten kommt, wie ein Stallknecht rittlings und ohne Sattel, und so eigenmächtig handelt, als ob der Lehnsmannshof ihr gehörte! (F) "Oui jusqu'à la prochaine fois où elle s'amènera à cheval comme un palefrenier, à califourchon et sans selle, à travers tout le pays, et s'installera comme si elle était la propriétaire! (E) Yes, until the next time she rides through the parish like a stableboy, astride her horse without a saddle, and acts as if she owns Fagerness!

70 70 Nederlands (Eindhovencorpus)

71 71 Nederlands per ‘MEANS’: per brief, per ballon, per auto per ‘UNIT’’: per produktief manuur, per regio zonder hoed, zonder resultaat, zonder raam, zonder directe aansluiting, zonder grote tegenslag

72 72 Frans (Frantext)

73 73 Frans sans rêve (‘droom’), sans témoin (‘getuige’), sans nom (‘naam’), sans gant (‘handschoen’), sans lien légal (‘wettelijke link’), sans autorisation (‘autorisatie’), sans fenêtre (‘raam’)

74 74 Frans en KLEDING : en jeans (‘in jeans’), en blouson de cuir noire (‘in zwarte lederen vest’) en CAPACITEIT :en dessert (‘als dessert’), en supplément (‘als supplement’) en TRANSPORT : en voiture (‘per auto’), en transsibérien (‘per transsiberische trein’) en VORM : en amande (‘amandelvormig’), en colimaçon (‘slakvormig’) en STATE : en fleur (in bloem), en chantier (in de steigers)

75 75 Spaans (Corpus del Español)

76 76 Spaans sin tregua (wapenstilstand), sin rival (rivaal), sin seguro (verzekering)

77 77 Spaans por MIDDEL: teléfono (telefoon), correo (post), televisión (televisie), carretera (weg), ley (weg) por UNIT: kilo (kilo), metro (meter), persona (persoon), año (jaar), invitación (uitnodiging) por OORZAAK: error (fout), ley (wet)

78 78 Engels (Brown Corpus)

79 79 Engels (Brown Corpus) per UNIT: per cent, per day, per pound, per mile, per acre, per head, per person, per patient, per student without analysis, without captain, without argument, without song

80 80 N-based kale PPs

81 81 Engels (Brown Corpus) Noun# # d.p.preposition (# of occurrences with noun) Summer2111about (1), before (1), by (1), during (1), for (1), from (1), in (8), into (1), of (4), until (1), with (1) Midnight178after (1), at (7), before (3), between (1), by (1), from (1), past (2), to (1) Dinner297about (1), after (2), at (9), before (2), for (6), to (7), with (2) Night596after (2), at (46), before (1), by (2), for (3), of (5) Day416after (3), by (4), from (4), of (5), per (21), to (4) Noon166after (2), around (1), at (8), before (1), by (2), to (2) Spring136between (1), by (1), for (1), in (3), of (6), on (1) Age275across (1), at (1), in (3), of (19), with (3) Breakfast135at (2), before (4), for (5), of (1), to (1) Week95after (1), by (1), from (2), per (3), to (2) Sunrise75after (3), around (1), before (1), from (1), of (1) Sunset75after (2), around (1), before (2), near (1), to (1) Darkness75in (2), into (2), of (1), on (1), with (1) TIJDSAANDUIDINGEN

82 82 Engels (Brown Corpus) noun## d.p. preposition (# of occurrences with noun) school7613about (1), after (4), against (1), at (4), between (1), during (1), for (3), from (5), in (22), of (16), through (1), to (16), with (1) town6210after (1), around (1), for (3), in (23), into (5), of (13), through (1), thru (1), to (13), towards (1) college379after (1), among (1), at (3), for (2), in (13), of (5), through (3), to (8), with (1) stage229Across (1), among (1), at (1), by (2), for (2), from (2), of (6), on (6), to (1) earth418between (1), from (3), into (1), of (9), on (17), over (1), to (5), with (4) court208at (4), from (1), in (8), into (1), of (3), to (1), under (1), without (1) home527at (31), during (1), for (2), from (11), in (3), of (3), with (1) prison197between (1), by (1), from (2), in (11), of (1), on (1), to (2) place586by (1), from (1), in (40), into (8), of (7), to (1) church326at (3), for (6), from (2), in (6), of (5), to (10) space296by (1), in (16), into (3), of (7), than (1), through (1) world266between (1), for (1), in (11), of (11), to (1), with (1) bed475for (1), in (18), into (5), of (8), to (15) PLAATSAANDUIDINGEN

83 83 Engels (Brown Corpus) LEVENSSTADIA life (12), death (14), marriage (8), birth (8), childhood (8), youth (5), adult (5), child (4), virginity (3) LICHAAMSDELEN hand (8), heart (7), head (6), eye (4), foot (3), mouth (3), body (2), arm (2) SCHOLARLY SUBJECTS history (9), literature (9), art (8), religion (9), law (10) MEDIA paper (5), film (7), radio (9), page (3), television (7)

84 84 Nederlands (Eindhovencorpus) nountranslation # d.p. huis house 8 aarde earth 6 bed 6 zee sea 6 tafel table 4

85 85 Spaans (Ancora Corpus) noun translation # d.p. casa house 5 tierra earth 5

86 86 Frans (Frantext) nountranslation# d.p. terre earth 5

87 87 Crosslinguistische observaties

88 88 Crosslinguistische observaties De meeste talen laten kale nomina toe na voorzetsels van het type: ‘zonder’ ‘vervoersmiddel’ ‘unit’ Het Engels is bijzonder door het feit dat het gevoelig meer N-based kale PPs heeft. De botte-bijl-methode is niet fijnmazig genoeg om alle relevante generalisaties te vinden (denk bijv. aan de kledingvoorbeelden).

89 89 Terug naar Stvan

90 90 Stvan: mogelijke problemen ‘convenience corpus’ mogelijk heeft Stvan relevante voorbeelden gemist focus op naamwoorden mogelijk mist Stvan generalisaties die samenhangen met de voorzetsels (en niet met de naamwoorden) gebaseerd op het Engels mogelijk niet overdraagbaar naar andere talen

91 91 Paenen (2009) *in stad | *op site plaatsaanduidingen in town | on site in church | to temple in class | at university | at school in harbor down river | up slope *in kerk | *naar tempel *in klas | *op universiteit | op school *in haven | aan wal | aan land *beneden rivier | *op helling temporele aanduidingen at breakfast | at dinner on sabbatical | on leave *aan ontbijt | *aan diner op sabbatical | op vakantie media on CD | on cassette on camera | off screen op CD | op cassette in beeld | uit beeld ‘defective noun’

92 92 Stvan: mogelijke problemen ‘convenience corpus’ mogelijk heeft Stvan relevante voorbeelden gemist focus op naamwoorden mogelijk mist Stvan generalisaties die samenhangen met de voorzetsels (en niet met de naamwoorden) gebaseerd op het Engels mogelijk niet overdraagbaar naar andere talen

93 93 Kaal -> ??

94 94 Kaal -> ?? zonder zadel -> without a saddle by car -> per auto met de auto in church -> in de kerk to hospital -> naar het hospitaal is dit een gewoon definiet lidwoord? vergelijk: Jan komt met de auto en Piet ook. Jan wil het huis kopen en Piet ook. ‘zwakke definieten’

95 95 Verder onderzoek

96 96 Verder onderzoek kale PPs - rol van het naamwoord - rol van het voorzetsel - semantiek van de lidwoorden


Download ppt "Lidwoorden in vertaling Deel 8 – Woorden in Vertaling."

Verwante presentaties


Ads door Google