De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LATIJN Taalproject – Inleiding Taalkunde Periode 4 Jessica Heeman Jelle Don Erik-Jan van Gelderen Chantal van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LATIJN Taalproject – Inleiding Taalkunde Periode 4 Jessica Heeman Jelle Don Erik-Jan van Gelderen Chantal van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 LATIJN Taalproject – Inleiding Taalkunde Periode 4 Jessica Heeman Jelle Don Erik-Jan van Gelderen Chantal van Dijk

2 Introductie Jessica – fonologie Jelle – morfologie Erik-Jan – morfologie/syntaxis Chantal – syntaxis/semantiek/discourse

3 LEXICON Ruth Bootsma – Universiteit Nijmegen ?

4 FONOLOGIE – UITSPRAAK Klassiek – op school Vulgair – volkslatijn
Kerkelijk – eenheid van liturgie Muziek – Zang Beïnvloed door moedertaal van spreker

5 FONOLOGIE – UITSPRAAK Ae u/w Klinkers kort/lang
Uitspreken wat er staat, nauwe band tussen spelling en uitspraak

6 FONOLOGIE – ASSIMILATIE
Ad-simile Impuls In-pulsus Suffix Sub-fix

7 FONOLOGIE - SYLLABIFICATIE
3 REGELS aantal Vocalen = aantal syllaben Consonanten ‘X’ Uitzondering – lib.ros vs li.bros

8 MORFOLOGIE Inflectie Gerundivum Samenstellingen Hulpwerkwoorden

9 MORFOLOGIE – INFLECTIE
Conjugatie audire audeo audavi Declinatie

10 MORFOLOGIE – GERUNDIVUM
Verbaaladjectief Promovendus

11 MORFOLOGIE – SAMENSTELLINGEN
Advenire Convenire Promittere

12 MORFOLOGIE – HULPWERKWOORDEN
Onvoltooid passief Voltooid passief

13 Erik-Jan

14 Negatie Pronomina/Anaforen Lidwoorden
Syntax/Semantiek Negatie Pronomina/Anaforen Lidwoorden

15 Negatie Modale bijwoorden Ne, haud & non:
Libros ullos filio non legit – Hij las geen enkel boek aan zijn zoon voor. Dubbele ontkenning = sterke bevestiging: Non ignoro – Ik weet goed

16 Negatie Negatief polaire uitdrukkingen: Nolle – niet willen
Nequire – niet kunnen Nescire – niet weten

17 Pronomina -Pronomen Personale -Pronomen Possesivum -Pronomen Demonstrativum -Pronomen Determinativum -Pronomen Relativum -Pronomen Interrogativum -Pronomen Indefinitum -Pronomina Correlativa

18 Pronomen Personale Pers. Voornaamwoorden in de 1e persoon zijn optioneel: Libros invenit – Hij vond boeken Alleen voor nadruk Geen beleefdheidsvorm ‘u’ I.p.v. ‘u’ -> ‘tu’ of ‘vos’

19 Lidwoorden Het latijn kent geen lidwoorden:
Definiet of indefiniet a/d van het tekstverband


Download ppt "LATIJN Taalproject – Inleiding Taalkunde Periode 4 Jessica Heeman Jelle Don Erik-Jan van Gelderen Chantal van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google