De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië

Verwante presentaties


Presentatie over: "Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië"— Transcript van de presentatie:

1 Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië
Annelet Broekhuis, 17 december 2010

2 International labour migration

3 Groei van gedocumenteerde internationale migratie
Source: BBC

4

5 Feminizering arbeidsemigratie belangrijke zendende landen in Azië
% vrouwen jaar Filippijnen 60 2006 Indonesië 83 2004 Laos 50 2007 Cambodja 73 Myanmar 55 Nepal, Bangladesh, India verwaarloosbaar

6

7 Sterk toegenomen migratie binnen en vanuit Azië
Aziaten vormen nu bijna de helft van de immigratiestroom naar traditionele immigratie landen zoals USA, Canada, Australië en Nieuw Zeeland Meeste Aziaten migreren naar een ander Aziatisch land, legaal en ongedocumenteerd Belangrijkste bestemmingen in Azië: Maleisië, Singapore, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea en Japan Kenmerk migratiestromen naar periode 1970-: Midden Oosten; 1980-: intra-regionaal; migratie van vrouwen en geschoolden; 2000-: diversificatie van bestemmingen en emigrantenpopulatie. Toeneming permanente vestiging in Westerse landen.

8 Voorbeeld Filippijnen
Type ‘Ervaren Emigratieland’ 8,7 millioen Filippinos werken in het buitenland (2007) 2 millioen als illegaal (ongedocumenteerd) Filippijnse diaspora werkt in “239” landen (o.a in Midden Oosten, Maleisië, Singapore, Japan, Hong Kong, USA, Italië, Spanje, op zee) Kosten illegale trip naar Maleisië USA$, naar Taiwan $ (2000); Migratie-industrie ontwikkeling

9

10 Migratie en beleid van zendende staten: typen ‘emigratie’ staten Adepoju, van Naerssen & Zoomers 2008 Arbeid exporteurs naar zuidelijke landen Burkina Faso, Mozambique, Indonesië, Myanmar, Vietnam Cambodja Diaspora staten (Z-N) Senegal, Nigeria, Kenya, India? Ervaren migratie staten (gericht beleid) Filippijnen, Mexico and China Gemengde migratie staten Transit, immigratie en emigratie, voorbeeld: Maleisië - Thailand

11 Maleisië als immigratieland (officiële cijfers 2006)
legale arbeids immigranten, meesten half geschoold Schatting illegalen: Veel huishoudelijk personeel Herkomstlanden: Indonesië Bangladesh Nepal: India: Myanmar: Filippijnen: (plus illegalen) Op Sabah heel veel Filippino’s, schattingen lopen wel op tot 1/2 millioen (conflicten)

12 Ontwikkeling beroepsbevolking Aziatische landen
Industrie en toeristensector (N.I.C.s: Singapore, Maleisië, en Thailand) Bevolkingsstructuur Demografische bonus Afnemende groei beroepsbevolking Singapore

13

14 Economische indicatoren (2000-2005)
BNP/hoofd ($) HDI FDI/hoofd $ % werklozen % bev. armoede-grens Cambodja 2001 0,556 11 2 36 Indonesië 3228 0,682 - 6 18 Maleisië 9130 0,790 12 4 8 Filippijnen 4172 0,751 15 10 34 Singapore 24.006 0,884 339 3 Thailand 7009 0,768 58 Vietnam 2305 0,688 16 29 Bron: Kaur 2010

15 Veranderende perceptie mbt migratie in Z-O Azië (overheden)
Tot Migratie niet gezien als een structureel kenmerk van de economie (migratie niet positief beoordeeld) Migratie management: duur en aantal (contract arbeid > tijdelijke migratie) Nauwelijks bilaterale of regionale dialoog over migratievraagstukken Geen specifiek migratie en integratiebeleid. Buitenlanders blijven buitenlanders (geen toegang tot staatsburgerschap, verandert wat voor hoogopgeleiden); Nationale cultuur en identiteit mogen niet beinvloed worden door immigratie. (bronnen: Hugo 2009, Piper 2004, Kaur 2010)

16 Veranderende perceptie mbt betekenis migratie in Z-O Azië (overheden)
Veranderingen m.b.t. Migranten als ontwikkelingspartners, geldzendingen, rol van elite (brain gain), migranten-organisaties Zendende landen stellen doelen m.b.t. export arbeid (Filippijnen, Indonesië, Vietnam) : beleidsmaatregelen Emigranten niet langer gezien als verraders of gold diggers, maar als ontwikkelings-partners Overheden willen contact met (voormalige) ‘nationals’ (diaspora), specifieke diensten opgezet in binnen en/of buitenland (Indonesië, Filippijnen, Vietnam, India, China). Veranderende houding m.b.t. dubbele nationaliteit, stemrecht voor emigranten (in Indonesië, Filippijnen). India speciaal OCI Stimuleren van retourmigratie en investeringen van migranten (door China)

17 Immigratie Management via recruteringsorganisaties (particuliere sector) of registratie

18 Voorbeelden van immigratiebeleid
Singapore Migratiebeleid dient lange termijn doel voor economie (upgrading industrie, technologische verandering) en korte termijn doel (gunstige concurrentiepositie); Uitgebreid vergunningensysteem (werkvergunningen) Gunstige voorwaarden voor geschoolden (permanente verblijfsvergunning, gunstige toegang tot huisvesting; gesubsidieerde gezondheidszorg en scholing kinderen) Laaggeschoolden (bouw, fabriekswerk, haven etc) krijgen slechs een tijdelijke werk/verblijfsvergunning. Geen familiehereniging, slechts eenmaal verlenging (met 4 jaar). Straffen voor illegale migranten en hun werkgevers. Condities voor migranten verschillen per nationaliteit en werk Engels sprekende Filippino’s: hoger loon Zeer slechte condities voor huishoudelijk personeel

19 Huishoudelijk personeel
Singapore Voorbeeld van bonded labour Kosten voor recruteringsbureau (vele maanden loon) Werkgever is verantwoordelijk voor waar personeel zich ophoud: houdt paspoort in Vaak minder dan 4 dagen vrij per maand Verplichte test op zwangerschap (zwangeren worden teruggestuurd )

20 Immigranten in Japan (bron: Ministerie van Justitie,
Vooral uit Filippijnen

21 Beleid andere immigratielanden
Maleisië NEP, groei economie en arbeidsvraag (landbouw, bouw, verzorging) 1984/85 overeenkomsten met Indonesië en Maleisië Recrutering ook toegestaan uit Bangladesh, Thailand Veel illegalen (33 gevangenkampen), mensen smokkel en bonded labour Grote verschillen in condities; laaggeschoolden slechts vergunning per jaar Beleid zwak: kwetsbare migranten 2009: Indonesische reactie Thailand Urbanisatie, industrialisatie Zowel hoog als laag-geschoolde migr. nodig Geen ge-institutioneerde aanpak immigratie voor laaggeschoolden Jaarlijkse registratie, krijgen van vergunning (health card) kostbaar voor migrant 2002/4 MOU met Cambodja, Laos en Myanmar Bewegingsruimte van migranten letterlijk beperkt (Phuket)

22 Migranten export, voorbeeld Filippijns verplegend personeel
Slogan opleidingen: Wordt verpleegkundige, werk in het buitenland Menselijk kapitaal als export product (remittances, gender aspect) USA, Saoedi- Arabië, Verenigd Koninkrijk, Canada Zelfs Filippijnse artsen werken als verplegend personeel 25% van buitenlands verplegend personeel is Filippijns Effecten voor eigen gezondheidszorg (net als in Ghana, Malawi)

23 Migratie en Ontwikkeling
Migratie als een positieve of negatie response op ruimtelijke differentiatie Migratie draagt bij aan herstel evenwicht Klassiek economisch, migrant als goed geinformeerd rationeel handelend individu Migratie draagt bij aan polarisatie Dependencia, wereldsysteem theorie, structurealisme, ‘afgedwongen’ migratie, migant niet vrij NELM (New Economics of labour migration) Huishouden als eenheid voor migratiestudie, migratiebeslissing is afweging: welk lid kan elders meer verdienen? Actor-oriented approach, livelihood benadering

24 New Economics of Labour Migration (NELM)
Migratie wordt niet gezien als een rationale keuze van een individu, maar als een keuze binnen een huishouden, Migratie is een poging van een huishouden om inkomensproblemen aan te pakken (market failures constraining local production, insecurity (risks), lack of liquidity) Huishodens houden rekening met lange en korte termijn effecten van de migratie van één of meerdere van hun leden (migratie als uitgave van huishouden) Er zijn verschillende toetredingskosten/investeringen en effecten m.b.t. binnenlandse, intra-continentale en inter-continentale migratie. Sociale kosten hoog

25 Migratie-patronen van transnationale families
1 persoon gaat vooruit, andere leden volgen later: re-locatie van het huishouden na verloop van tijd 1 of meerdere personen migreren. Vertrek wordt gezien als tijdelijk, zenden van geld naar huis. Terugkeer na verloop van jaren (bijv. meer ongeschoolde migranten uit Fiji) Scholing van kinderen als motief. Als doel is bereikt hergroepering van families, maar niet als regel in herkomstgebied. Steeds wisselende transnationale configuraties van huishoudens/families (bijv. Chinezen)

26 Migratie motieven en ontstaan van transnationalisme
Werk Opleiding Huwelijk Levensloop-perspectief Global hypergamy Opwaardse sociale mobiliteit Arrangeren van huwelijk voor vriendinnen, vrouwelijke familieleden

27 Migranten en transnationale ruimten
Sociaal Diaspora netwerken (hulp bij opvang, steun) Reduceert kosten van migratie en integratie Verspreide huishoudens (bi-multilocal families) Economisch Bedrijfjes Ondernemers Investeringen Politiek Stemmen Dubbele nationaliteit Migranten organisaties Transnational family Astronaut fathers/couples, transnational mothers with satelite kids Transnational cooperation of kin

28 Plaats van ‘Transnationalisme’ in migratiestudies
Kettingmigratie Migratie systemen Sociale netwerken Combinaties of verbindingen en inhoud/betekenis van die verbindingen; Netwerken van organisaties; netwerken van wederkerigheid; Posities in netwerken and organisaties Transnationalisme Mobiele actoren die betrokken zijn in duurzame en voortdurende internationale (cross-border) relaties op persoonlijk, collectief en organisatie niveau (Faist 2007) Dankzij moderne communicatie technologie Amerikaanse antropologen (Basch, Glick-Schiller, Szanton-Blanc)

29 Transnationalisme naar actoren en mate van institutionalisering
(v.Amersfoort 2003) Actoren Mate van institutionalisering individuen Collectiviteiten Migranten organisaties Geldzendingen Hulp illegale fam. Gezamenlijk vieren religieuze feesten Niet of nauwelijks Informele leiders organiseren op basis van persoonlijke netwerken Sport- gezelligheids-verenigingen; Lokale gebedsruimten Laag tot gemiddeld Vrijgestelde (betaalde) vertegenwoordigers Afd. politieke partij, gesubsidieerde culturele acties Hoog

30 Transnationalisme : migrant als ontwikkelingspartner
Transnationale ruimte Migratie theorie (systemen, netwerk, .. type migrant ) Sociologische theorie (integratie , status van migrants…) Ontwikkelingstheorie (globalisatie, dependencia, instituties – maatschappelijk middenveld, …) Translocale ontwikkeling

31 Betekenis Transnationale Migrant
Migranten die zich in transnationale ruimten bewegen zijn in de regel geïntegreerd in vestigingsland Kunnen bruggenbouwers zijn, ook voor vestigingslanden Kunnen investeerders, nationale vertegenwoordigers, kennisbronnen (brain gain) zijn voor ‘oorsprong landen’

32 Mythes m.b.t. tijdelijke / circulaire migratie in Aziatische context
Niets is zo permament als een tijdelijke migrant Circulaire (tijdelijke) migranten hebben zelf geen controle over hun migratieproces Circulaire (tijdelijke) migranten hebben geen mogelijkheden voor opwaardse sociale mobiliteit

33 Conclusie Aziatische landen hebben verschillende migratie patronen
De meest ontwikkelde Aziatische landen concurreren met elkaar om hoog- en laaggeschoolden Brain drain naar de rest van de wereld gaat door Belang van ex-landgenoten wordt erkend en banden worden aangehaald (brain gain) Remittances nationaal wellicht minder belangrijk dan investeringen en brain gain


Download ppt "Migratie uit perifere gebieden Transnationalisme Zuid-Oost Azië"

Verwante presentaties


Ads door Google