De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 13 april 2006 vincent jonker & monica wijers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 13 april 2006 vincent jonker & monica wijers."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 13 april 2006 vincent jonker & monica wijers

2

3 Programma Kennismaking en doel In kaart brengen problematiek Achtergronden rekenprogramma’s en -spellen Vooruitblik

4 Kennismaking en doel

5 Doel Rekenproblemen in kaart brengen en daarbij achtergrond bieden Introductie op ICT programma’s ter ondersteuning Kennismaking met andere bronnen voor ondersteuning van leerlingen

6 Problematiek in kaart

7 Problemen 1 Instroomniveau vaak groep 5/6 Wel tafels, beetje breuken, kommagetallen, maar nauwelijks tot geen verhoudingen, rekenen met breuken, procenten Basisvaardigheden zwak Motivatie voor (weer) rekenen laag

8 Problemen 2 Zwak in rekenen in PO Essentieel basisbegrip gemist Onbegrepen trucs Beroep op geheugen ipv zelf denken

9 Wat is het doel van je wiskundeonderwijs? Een kritisch en verantwoordelijk lid van de maatschappij worden (gecijferdheid) Voorbereiden op beroep en/of vervolgstudie Wiskunde als vak waarderen en begrijpen

10 Wat is belangrijk voor mijn leerlingen? Standaard procedures goed uitvoeren Rekenen toepassen bij het oplossen van problemen Rekenen gebruiken als ondersteuning bij andere vakken Gewoon goed kunnen rekenen

11 Achtergronden reken- wiskundeonderwijs

12 Inhoud en didactiek rekenen PO Ontwikkelen van inzicht (buursommen) Ingaan op eigen strategieën Andere manieren van oefenen en automatiseren Interactie Langer op concreet niveau blijven Weinig/geen cijferen, maar schatten en gebruik rekenmachine

13 Rekenen in VO Toegepast rekenen, met aandacht voor: Schattend rekenen Flexibel (hoofd)rekenen Inzicht in getalsysteem Verstandig gebruik zrm Gebruik modellen en schema’s Ontwikkelen en gebruiken maatkennis Samenhang breuken/procenten/ kommagetallen/verhoudingen

14 Achtergronden rekenproblemen

15 Soorten rekenproblemen Automatiseren en geheugen Technieken Getalbegrip Probleemoplossen Vertalen werkelijkheid in ‘som’

16 Relatie met Dyscalculie Begripsverwarring en onduidelijkheid Beschrijvende term, niet verklarend Leerstoornis? ->orthopedagoog Ernstige rekenproblemen bestaan www.balansdigitaal.nl www.fi.uu.nl/rekenweb/dyscalculie

17 Probleemgebieden Basale rekenvaardigheden en getalinzicht Specifieke gebieden bijv. Breuken/procenten/decimale getallen/verhoudingen Toepassingen

18 Problemen bij uw leerlingen onderbouwbovenbouw vmbo basaal specifiek toepassingen

19 Aanpak: achtergrond speciaal onderwijs

20 Drijfvermogen

21 © F.M.- N.B.

22

23

24

25

26

27 Aanpak Niet: steeds maar hetzelfde nog een keer aanbieden Richten op redzaamheid (gecijferdheid) Basaal inzicht en getalbegrip (opnieuw) ontwikkelen ihb getallenlijn, structuur, betekenis Wel oefenen: productief, dichtbij eigen interesses, speels

28 Rekenprogramma’s en rekenspellen voor basisvaardigheden

29 Computerprogramma’s rekenspellen Getalbegrip Schatten Rekenen: tafels Rekenen: breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten. Rekenen: van alles

30 Getalbegrip Flitsbeelden (elementair getalbegrip, munten) Springen op getallenlijn Plofsommen 1 en 2 Ballon met gewichten

31 Schatten Plofsommen 3 (hele getallen, vermenigvuldigen) Vallende sommen (alleen heel + en -) Schatten (schattend rekenen) Boodschappen schatten (geld) Onder op de stapel (maatkennis)

32 Rekenen - tafels Post Kikker (buursommen) 5 op een rij en 3 op een rij (keersommen) Kraak de kluis (factoren)

33 Rekenen breuken, verhoudingen, komagetallen, procenten Zoom (kommagetallen) Afsnijden (impliciet breukbegrip) Blauwe machine (verhoudingen) Rekenen met stroken (breuken, procenten) Eerlijk verdelen (breuken)

34 Rekenen – van alles Betalen met euro’s (geld, elementair) 24-spel Getallenfabriek Barney

35 Spellen Dobbelen Breukenkwartet Bingo ……

36 Vooruitblik PPON opgaven Gecijferdheid Bronnen voor materiaal …… Andere wensen voor volgende keer? Huiswerk.


Download ppt "Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 13 april 2006 vincent jonker & monica wijers."

Verwante presentaties


Ads door Google