De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs
Trudy Rexwinkel Evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs Implicaties voor de Pabo? Trudy Rexwinkel, Jacques Haenen en Albert Pilot

2 Evalueren van het opleidingsniveau Deel I
1. Inleiding Waarom instrumentarium ontwikkelen waarmee opleidingsniveau valide en betrouwbaar is te evalueren? 2. Ontwerp Educational Level Evaluator (ELE) 3. Concept opleidingsniveau 4. Operationaliseren van het opleidingsniveau 5. Meten, analyseren en berekenen van het opleidingsniveau Trudy Rexwinkel

3 Evalueren van het opleidingsniveau Deel II (zie andere hand-out)
Elementaire wiskunde 1. Relatie tussen cognitieve ontwikkeling en niveau van leerresultaten in elementaire wiskunde 2. Inhoudelijke indeling elementaire wiskunde 3. Niveaus bij ‘Getallen en bewerkingen’ 4. Niveaus bij ‘Wiskundige systemen’ * Biggs & Collis (1982) Evaluating the quality of learning. The SOLO Taxonomy. pp Trudy Rexwinkel

4 Internationale vergelijkbaarheid Noodzakelijk voor correcte conclusies
1. Inleiding Waarom instrumentarium ontwikkelen waarmee het opleidingsniveau valide en betrouwbaar is te evalueren? Internationale vergelijkbaarheid Noodzakelijk voor correcte conclusies Er is nog geen geschikte instrumentatie beschikbaar Trudy Rexwinkel

5 2. Ontwerp Design Research Methodology (Blessing & Chakrabarti 2009)
Trudy Rexwinkel 2. Ontwerp Design Research Methodology (Blessing & Chakrabarti 2009) Trudy Rexwinkel

6 3. Mentale activiteiten van studenten in het hoger onderwijs:
typen en categorieën1 Cognitief Affectief Regulatief Relateren Analyseren Toepassen Kritisch verwerken Toeschrijven / zichzelf beoordelen Motiveren Concentreren / inspanning leveren Zichzelf opwaarderen Hanteren van emoties Oriënteren / plannen, Monitoren/testen/ diagnosticeren Aanpassen Evalueren / reflecteren 1 Vermunt (1996) Trudy Rexwinkel

7 Regulative activities
Trudy Rexwinkel Cognitive activities Affective activities Regulative activities Disciplinary thinking Professional attitude De basis componenten van het concept opleidingsniveau. Trudy Rexwinkel

8 4. Operationaliseren van het opleidingsniveau
Creëren en accepteren van thema’s Gebaseerd op systematische analyse. Consistent met vakinhoudelijk denken en professionele attitude. Onderbouwd met gedegen literatuur Geaccepteerd door diverse belanghebbenden Trudy Rexwinkel

9 Ontwikkelen en valideren van leerdoelen
Weergeven van het opleidingsniveau SOLO taxonomie voor de leerdoelen vakinhoudelijk denken. Ontwikkelingsschema voor de houding voor de leerdoelen professionele attitude. Bepalen van inhoudsvaliditeit Trudy Rexwinkel

10 Trudy Rexwinkel

11 In hoge mate conceptueel en theoretisch
SOLO-taxonomie. Algemene structuur van geobserveerde leerdoelen (Biggs & Collis 1982, Biggs & Tang 2007) Niveau Leerresultaten 5 In hoge mate conceptueel en theoretisch De student kan deklaratieve domeinkennis omzetten in functionele kennis. Hij kan theoretiseren, generaliseren, reflecteren over de grenzen van het relationele en zijn domein heen. 4 Relationeel De student kan onderdelen van domeinkennis aan elkaar relateren. Dit niveau is het eerste van inzicht op het niveau van hoger onderwijs. De student is in staat domeinkennis in een perspectief te plaatsen. Hij gaat denken als een professional in zijn domein. * Taxonomie van Kember (2010) Trudy Rexwinkel

12 Voortzetting tabel SOLO-taxonomie. Leerresultaten
Niveau Leerresultaten 3 Multi-structureel Opsommen, beschrijven, inventariseren, combineren, algoritmes uitvoeren. De student pakt een aantal onafhankelijke aspecten op, zonder die nader uit te werken t/m hij pakt veel aspecten op en werkt die uit met een toelichting. De student vertelt wat hij weet. 2 Uni-structureel De student richt zich op één relevant aspect van de informatie of taak. Hij kan één aspect identificeren en een eenvoudige procedure volgen. 1 Pre-structureel De student mist de kwintessens van de opdracht of de vraag. (Hij toont nauwelijks begrip van de vraag.) Eventueel gebruikt hij tautologie. Trudy Rexwinkel

13 Tabel. Ontwikkelingsschema voor houding
Niveau en beschrijving van houding 5. Karakteriseren. De student de meeste aspecten van de professionele houding consistent te plaatsen in een hiërarchische controle over zijn eigen gedrag. Hij is in staat zich te gedragen in overeenstemming met de aspecten van de professionele houding. 4. Organiseren. De student verwerkt meer dan één aspect, en kan deze zonder inconsistenties in een systeem organiseren. Hij is in staat aspecten van de professionele houding aan elkaar te relateren en deze in een systeem te integreren. De cycli van zelfregulering worden meer effectief. 3 Waarderen. De vereiste aspecten van de professionele houding worden bij de student observeerbaar, en ontwikkelen zich richting consistentie. De student begrijpt de onderliggende betekenis van de houdingsaspecten , hoewel zijn reacties nog inconsistent zijn met de houding die hij heeft geïdentificeerd. Trudy Rexwinkel

14 Voortzetting tabel ontwikkelingsschema voor houding
Niveau en beschrijving van houding 2. Responderen. De student accepteert het beoogde gedrag en ‘neigt’ ernaar. Daarvoor concentreert hij zich op de cycli van zelfregulering: hij oriënteert zich op een doel, op een taak, zelfwerkzaamheid en de verwachtingen over de uitkomst van het verbeteren van zijn houding door middel v an zelfcontrole en zelfinstructie. In de fase van zelfreflectie stelt de student vast in hoeverre hij een bepaald aspect beheerst. 1. Ontvangen. De student wordt zich bewust van aspecten behorend bij de professionele houding. Hij voelt nog niet de behoefte aan consistentie voor alle aspecten. Hij wordt zich ook bewust van de cycli van zelfregulering. Trudy Rexwinkel

15 5. Meten, analyseren en berekenen van het opleidingsniveau
Meten: Valideren eindniveau door recent afgestudeerden Analyseren: Representativiteit, Construct validiteit, Betrouwbaarheid Berekenen opleidingsniveau Trudy Rexwinkel

16 Voorbeelden Case of nursing p. 10-14 Analysis of grades p. 593-594
Proefschrift p ; p Trudy Rexwinkel

17 Contactpersoon: Trudy Rexwinkel


Download ppt "Evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google