De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Het Utrechtse onderwijsmodel in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Het Utrechtse onderwijsmodel in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Het Utrechtse onderwijsmodel in de praktijk

2 Voorbeeld uit de onderwijspraktijk: bachelor Nederlandse taal- en cultuur - 3 jarige bachelor: - Vast programma op vier onderdelen (75%) - taalkunde - taalbeheersing - moderne letterkunde - historische letterkunde July 23, 2014

3 Voorbeeld uit de onderwijspraktijk: bachelor Nederlandse taal- en cultuur - 25% vrije keuze ruimte - Voorbeelden van invulling bij NTC: - Stage binnenland (Meertens Instituut, uitgeverijen) - Stage buitenland (Nederlands als vreemde taal, Consulaat) - Studeren in het buitenland (UCLA, Rutgers, etc.) - Studeren op andere Nederlandse universiteiten - Minoren: educatieve minor (voorbereiding op de lerarenopleiding), voorbereiding op Master etc. July 23, 2014

4 Gegevens over Nederlandse taal en cultuur - Ieder jaar ongeveer 75 nieuwe voltijdeerstejaars - Aan de basisvoorwaarden voor goed onderwijs wordt ruimschoots voldaan: - Goede begeleiding - Moderne voorzieningen - Inspirerende, ambitieuze leeromgeving - Ruimte om te profileren en te specialiseren  zie profileringsruimte vorige slides July 23, 2014

5 Gegevens over Nederlandse taal en cultuur - Goede begeleiding  door docenten waarvan de profesionalisering wordt bekeken in gesprekken met leidinggevenden: - Ongeveer 36 wetenschappelijke medewerkers (maar veel in parttime) - Professionalisering medewerkers op onderwijsgebied: - Basiskwalificatie onderwijs + Tutoraat voor jonge docenten - Seniorkwalificatie onderwijs July 23, 2014

6 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur Aantal aspecten van het BAMA-model in de praktijk Bindend Studieadvies Eerstejaarstraject Schaalverkleining in het onderwijs Activerende werkvormen en feedback Toetsing Herkansing Evaluatie

7 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur Bindend Studieadvies Eerstejaars moeten minstens helft eerstejaars vakken halen Zo niet  negatief studieadvies  stoppen met opleiding Begeleiding naar andere, beter passende (hbo)opleiding  Bindend studieadvies, vorig jaar: 74 adviezen voltijd 58 Positief  80% 8 negatief  10% 8 aangehouden  10 %

8 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur Eerstejaarstraject: - Tutoraat - Vaardighedenmonitor (academish lezen, schrijven, ontleden, historische taalkunde etc., maar ook arbeidsmarktoriëntatie en masteroriëntatie) - Schrijfmonitor

9 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur Eerstejaarstraject, vaardighedenmonitor: Taal, mens en maatschappij  oriëntatie op de arbeidsmarkt: Spreker van de taalstudio (een commercieel bedrijf dat als specialisatie taal heeft  contra-expertises voor IND- gehoren of het organiseren van workshops op het gebied van meertaligheid.

10 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur Eerstejaarstraject, vaardighedenmonitor - Taalsysteem en Taaldiversiteit  Vaardigheid academisch lezen en denken: - Lezen van complexe analyses van taalkundige gegevens - Die analyses worden geproblematiseerd tijdens college door (i) hoorcollege door de docent en (ii) opdrachten met weer nieuwe taalkundige gegevens

11 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Schaalverkleining in onderwijs - werkvormen: hoorcollege + werkcollege - Groep van max. 25 studenten - Taalsysteem en taaldiversiteit: - 1 hoorcollege (2 uur) - 1 werkcollege (2 uur, groepjes van 25) - 1 prakticum (zonder begeleiding) - Schrijven en Presenteren: - 2 x 3 uur werkcollege

12 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Activerende werkvormen + feedback - Schrijven en Presenteren: - samenvatting maken - onderzoek ontwerpen, uitvoeren en rapporteren - peer feedback (productief en receptief) - feedback van de docent op schrijfproducten + revisie van die schrijfproducten

13 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Activerende werkvormen + feedback - Taalsysteem en Taaldiversiteit - Opdrachten die de stof problematiseren (academisch denken) - Zelf thuis voorbereiden - Tijdens college in een groep bespreken (peer feedback) - Gemeenschappelijk product inleveren + feedback op dit ingeleverde stuk.

14 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Activerende werkvormen + feedback - Het Nederlands door de eeuwen heen: - Literatuur bestuderen over ontwikkelingen binnen het Nederlands (Wetenschappelijke stukken lezen) - In groepje de ontwikkelingen bespreken en één van de fases van de ontwikkeling bespreken (Peer feedback, Wetenschappelijke presenteren) - Nieuwe dataset (Afrikaans/Vlaams/Negerhollands)  Opdracht ontwerp een questionnaire om erachter te komen in welke fase van de ontwikkeling deze taal zich bevindt. (Wetenschappelijk basisapparaat)

15 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Toetsing - Schrijven en Presenteren: - Schrijf- en presentatieproducten - Taalsysteem en Taaldiversiteit: - 2 x een gesloten boek tentamen - Opdrachten (voorbereiding thuis + participatie in college) - Het Nederlands door de eeuwen heen: - 1 x een gesloten boek tentamen - Opdrachten

16 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Herkansing - Schrijven en Presenteren: - Alleen als aan alle toetsmomenten is meegedaan - 1 schrijfproduct kan worden herkanst als gemiddelde tussen 4 en 5,5 - Taalsysteem en Taaldiversiteit: - Alleen als aan beide tentamens is meegedaan - 1 tentamen kan worden herkanst als gemiddelde tussen 4 en 5,5. - Het Nederlands door de eeuwen heen: - tentamen kan worden herkanst als gemiddelde tussen 4 en 5,5.

17 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Evaluatie - Na de cursus - Studentevaluatie - Docentevaluatie - Worden besproken binnen zowel de opleiding als de afdelingen binnen de opleiding. - Niet goed geevalueerde cursussen  herontwikkeld - Goed geevalueerde cursussen  worden verfijnd

18 July 23, 2014 Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel in de praktijk bij Nederlandse taal en cultuur  Kortom:  Het onderwijs bij Nederlandse Taal en Cultuur is constant in beweging en ontwikkeling  Het Utrechtse BAMA-onderwijsmodel werkt goed in de praktijk bij Nederlandse Taal en Cultuur.

19 Bedankt voor uw aandacht July 23, 2014


Download ppt "Introductie Het Utrechtse onderwijsmodel in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google