De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerstof versus leerling: het verschil tussen ideaal en realiteit bij cesuurbepaling? Daniël Van Nijlen, Bartel Volckaert & Rianne Janssen K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerstof versus leerling: het verschil tussen ideaal en realiteit bij cesuurbepaling? Daniël Van Nijlen, Bartel Volckaert & Rianne Janssen K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Leerstof versus leerling: het verschil tussen ideaal en realiteit bij cesuurbepaling? Daniël Van Nijlen, Bartel Volckaert & Rianne Janssen K.U.Leuven

2 Overzicht 1. Verloop peilingsonderzoek 2. Taak- en leerlinggerichte methoden van cesuurbepaling 3. Methode 4. Resultaten 5.Bespreking en vragen

3 1. Verloop peilingsonderzoek "Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingengroep."

4 toetsdesigncesuurbepaling kalibratie eindtermentoetsenmeetschaaltoetsnorm

5 2. Cesuurbepaling: vastleggen toetsnorm PPON: standaardenonderzoek Waarom?  expliciteren minimumnorm eindterm  mogelijkheid te bepalen welke leerlingen het minimumniveau halen Verschillende methoden: taak- en leerlinggericht

6 Taakgerichte methoden: gebaseerd op een oordeel over de opgaven bijv. - verschillende varianten Angoff-methode - bookmarkmethode

7 Leerlinggerichte methoden: gebaseerd op een oordeel over het prestatieniveau van de leerlingen al dan niet op basis van toetsproducten bijv. borderlinemethode en methode van de contrasterende groepen

8 Doel vergelijking resultaten taakgerichte en leerlinggerichte methode wereldoriëntatie: domein natuur gebruik IRT-schaal

9 3. Methode Toets n=1652 uit 87 klassen en 51 scholen

10 Resultaten kalibratie IRT-analyse met OPLM criteria voor aanvaarding IRT-model p-waarde R1c >.01 waarde R1c < 1.5 vg resulterende meetschaal ModelR1cvgratiop-waardeitems OPLM gg=

11 Cesuurbepaling deelnemende leerkrachten twee taken: A. vereenvoudigde Angoff B. Contrasterende groepen

12 A. vereenvoudigde Angoff-methode 69 leerkrachten voor elke opgave aangeven of de minimaal competente leerling ze moet kunnen oplossen dichotoom oordeel (Angoff, 1971; Impara & Plake, 1996) vastleggen cesuur: omzetting van de oordelen naar een lokatie van grensleerling op de IRT-schaal (Van der Linden, 1982)

13 B. Contrasterende groepen gegevens voor 1132 leerlingen uit 61 klassen leerlingen van hun klas indelen in beheersers en niet-beheersers niet op basis van de toetsgegevens vastleggen cesuur: score die de beste discriminatie tussen de groep van beheersers en niet-beheersers toelaat  logistische regressie (Livingston & Zieky, 1989; Longford, 1996)

14 4. Resultaten cesuurbepaling A.vereenvoudigde Angoff Percentage opgaven Percentage beheersers min5688 p med8322 p75904 max990

15 B. Contrasterende groepen Percentage beheersers per klas min20 p2569 med79 p7587 max100

16

17 Logistische regressie 1)volledig vast waarbij α de strengheid van de beoordelaars δ de sterkte van het verband met de vaardigheidsschatting

18  – α/ δ vaardigheid leerling p(x=1).50 cesuur

19 AIC=903.7 parameterschattingSFvgt-waardep-waarde α δ <.0001

20 Logistische regressie 2)gemengd model waarbij a g ~N(0,σ² a ) Elke leerkracht krijgt ander intercept  verschillen in strengheid worden gemodelleerd

21 vaardigheid leerling p(x=1).50 cesuur A lk Alk B cesuur B

22 AIC=876.8 parameterschattingSFvgt-waardep-waarde α δ <.0001 σ² a

23 Logistische regressie 3)Volledig random waarbij a g ~N(0,σ² a ) en d g ~N(0,σ² d ) Verschillen in strengheid en associatiesterkte met de vaardigheid worden gemodelleerd

24 vaardigheid leerling p(x=1).50 cesuur A lk Alk B cesuur B

25 AIC=879.6 parameterschattingSFvgt-waardep-waarde α δ <.0001 σ²aσ²a σ² ad σ²dσ²d

26 Resultaten logistische regressie – gemengd model Percentage beheersers min97 p2591 med88 p7584 max57

27 Vergelijking Angoff en contrasterende groepen AngoffContrasterende groepen min8897 p med2288 p75484 max057

28

29 Angoff: grotere spreiding en veel hogere cesuur beperkte samenhang tussen oordeel dmv Angoff en CG (zie figuur)

30

31 5. Bespreking leerstof vs. leerling ideaal vs. realiteit? toepassing dichotome Angoff-methode?


Download ppt "Leerstof versus leerling: het verschil tussen ideaal en realiteit bij cesuurbepaling? Daniël Van Nijlen, Bartel Volckaert & Rianne Janssen K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google