De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma Jeroen Fokker Netty van Gasteren Justin Zobel aanpassing: Peter de Waal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma Jeroen Fokker Netty van Gasteren Justin Zobel aanpassing: Peter de Waal."— Transcript van de presentatie:

1 1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma Jeroen Fokker Netty van Gasteren Justin Zobel aanpassing: Peter de Waal.

2 2 Mogelijke doelstellingen Nieuw idee wereldkundig maken –wetenschappelijk artikel voor specialisten Vakgebied toegankelijker maken –overzichtsartikel voor niet-specialisten Leken inwijden in het vakgebied –leerboek Verstrooiing van de lezer –populair artikel

3 3 De rol van doelstellingen Doel als wetenschappelijk geschrift –belang voor de lezer Persoonlijke motivatie niet van belang –opdracht van docent, studiepunten Eerst onderzoeksvraag formuleren –specifieke vraag die de scriptie beantwoordt –alleen literatuur zoeken die daaraan bijdraagt

4 4 Zoeken van literatuur Sneeuwbalmethode –referenties in reeds gevonden literatuur Bibliotheek –trefwoordcatalogus –systematische indeling Overzichtsliteratuur –Computing Surveys –ACM Guide to Computing Literature –Lecture Notes in Computer Science Zoekmachines

5 5 Inhoud Titelblad Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding Hoofdtekst Conclusie Referenties

6 6 Titelblad Titel –kernachtig en duidelijk –eventueel ondertitel Auteur –e-mailadres, fysiek adres –altijd dezelfde naam A. Bijlsma = Lex Bijlsma? Datum Status –afstudeerscriptie, stageverslag

7 7 Samenvatting Omvang ca. 10 regels Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen –niet verwijzen naar onderdelen daarvan Namen en technische termen en passant introduceren

8 8 Inhoudsopgave Niet bij kort artikel, vaak bij lang artikel, altijd bij boek Automatisch gegenereerd door LaTeX –\tableofcontents –herhaaldelijk LaTeX uitvoeren –boom niet te diep nesten

9 9 Inleiding Doel van de scriptie –nieuw resultaat, literatuuroverzicht, kritische bespreking Doelgroep –specialisten, andere vakgenoten, studenten Bestaande literatuur Opzet –verkapte inhoudsopgave en liefst meer

10 10 Hoofdtekst Probleem –context van toepassing –abstractie van irrelevante details Oplossing –algoritmen en datastructuren Theorievorming –generalisatie –concepten

11 11 Conclusie Samenvatting van resultaten –verhouding tot verwant werk Niet behandelde resultaten –elders te verschijnen artikelen –elektronische verslagen op website Open problemen –uitnodiging tot verder onderzoek

12 12 Referenties Boek –Rumbaugh, James, Ivar Jacobson, and Grady Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, Reading, 1999. Artikel –Hoare, C.A.R., ‘An Axiomatic Basis for Computer Programming’. Comm. ACM 12 (1969), 576–583.

13 13 Referenties (2) Congresbijdrage –Denney, E., ‘Refinement Types for Specification’, in: Programming Concepts and Methods (D. Gries and W.-P. de Roever, eds.). Chapman & Hall, London, 1998; pp. 148–166. Proefschrift –Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988.

14 14 Verwijzingen Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet als zelfstandig naamwoord. –Volgens Addison [25] is de complexiteit… –…benaderingsalgoritmen [13, 21, 30]. Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties. –in het bijzonder naar eigen werk Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst.

15 15 Het schrijfproces Frequent herschrijven –eerste versie wel precies maar niet elegant –verwijder overbodige woorden en zinnen Schrijven parallel aan onderzoek –helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf –voorkomt vergeten van subtiele aspecten

16 16 Stijl Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig. –eenvoudig van structuur, overzichtelijk –zonder clichés en buzzwords –concreet, niet vaag Wees niet overdreven voorzichtig. Schep niet op. –geen obscure feiten bekend veronderstellen –niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is

17 17 Style English: –Keep your sentences short –Watch out for compound words: “levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of provision” –Een goede referentie: W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style, Longman, 2000. http://www.bartleby.com/141/

18 18 Namen Alleen zinvol als je eraan refereert –‘Elke compacte Hausdorffruimte H is samenhangend.’ Niet aan begin zin, niet na elkaar –‘b Is een omgevingsbasis als b X overdekt.’ Oppassen met U, a, I –‘U is een onsamenhangende graaf.’ –‘I may be degenerate.’

19 19 Namen (2) Voorkom opeenstapeling van ontkenningen –‘niet monotoon niet-dalend’ Vermijd samengestelde namen –‘Zij A* een punt op AB…’ Introduceer namen op het juiste niveau –a in plaats van (a 1, a 2, …, a n ) Maak duidelijk welke variabelen vrij zijn –{a b | a < b}

20 20 Leestekens Niet voorafgegaan door spatie, altijd gevolgd door spatie –In LaTeX extra spatie na punt, behalve bij gebruik van \ plus spatie –Sci.\ Comput.\ Prog.\ Puntkomma gebruikt als punt, maar suggereert verband –‘De puntkomma wordt gebruikt als een punt; deze suggereert echter een verband.’

21 21 Leestekens (2) Geen komma voor beperkende bijzinnen –‘De studenten die een vrijstelling hebben…’ –‘De studenten, die geen CGI-scripts mogen installeren…’ Gedachtestreep (–) onderbreekt zinsstructuur –Suggereert plotselinge inval –‘Tenslotte – maar ik zie dat de tijd om is…’

22 22 Spelling Stapelwoorden –softwareconstructiemethode is één woord –streepje in gerichte-graafalgoritme D/T-regels –ik word, jij wordt, hij wordt –word ik, word jij, wordt hij –gesmaad, gepraat, gehad, gevat –geraasd, gehaast, gepluisd, gebruist –gesurft, gebrowsd, gedebugd


Download ppt "1 Het schrijven van een scriptie Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma Jeroen Fokker Netty van Gasteren Justin Zobel aanpassing: Peter de Waal."

Verwante presentaties


Ads door Google