De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schrijven van een scriptie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schrijven van een scriptie"— Transcript van de presentatie:

1 Het schrijven van een scriptie
Berust grotendeels op materiaal van Lex Bijlsma Jeroen Fokker Netty van Gasteren Justin Zobel aanpassing: Peter de Waal.

2 Mogelijke doelstellingen
Nieuw idee wereldkundig maken wetenschappelijk artikel voor specialisten Vakgebied toegankelijker maken overzichtsartikel voor niet-specialisten Leken inwijden in het vakgebied leerboek Verstrooiing van de lezer populair artikel

3 De rol van doelstellingen
Doel als wetenschappelijk geschrift belang voor de lezer Persoonlijke motivatie niet van belang opdracht van docent, studiepunten Eerst onderzoeksvraag formuleren specifieke vraag die de scriptie beantwoordt alleen literatuur zoeken die daaraan bijdraagt

4 Zoeken van literatuur Sneeuwbalmethode Bibliotheek
referenties in reeds gevonden literatuur Bibliotheek trefwoordcatalogus systematische indeling Overzichtsliteratuur Computing Surveys ACM Guide to Computing Literature Lecture Notes in Computer Science Zoekmachines

5 Inhoud Titelblad Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding Hoofdtekst
Conclusie Referenties

6 Titelblad Titel Auteur Datum Status kernachtig en duidelijk
eventueel ondertitel Auteur adres, fysiek adres altijd dezelfde naam A. Bijlsma = Lex Bijlsma? Datum Status afstudeerscriptie, stageverslag

7 Samenvatting Omvang ca. 10 regels
Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen niet verwijzen naar onderdelen daarvan Namen en technische termen en passant introduceren

8 Inhoudsopgave Niet bij kort artikel, vaak bij lang artikel, altijd bij boek Automatisch gegenereerd door LaTeX \tableofcontents herhaaldelijk LaTeX uitvoeren boom niet te diep nesten

9 Inleiding Doel van de scriptie Doelgroep Bestaande literatuur Opzet
nieuw resultaat, literatuuroverzicht, kritische bespreking Doelgroep specialisten, andere vakgenoten, studenten Bestaande literatuur Opzet verkapte inhoudsopgave en liefst meer

10 Hoofdtekst Probleem Oplossing Theorievorming context van toepassing
abstractie van irrelevante details Oplossing algoritmen en datastructuren Theorievorming generalisatie concepten

11 Conclusie Samenvatting van resultaten Niet behandelde resultaten
verhouding tot verwant werk Niet behandelde resultaten elders te verschijnen artikelen elektronische verslagen op website Open problemen uitnodiging tot verder onderzoek

12 Referenties Boek Artikel
Rumbaugh, James, Ivar Jacobson, and Grady Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley, Reading, 1999. Artikel Hoare, C.A.R., ‘An Axiomatic Basis for Computer Programming’. Comm. ACM 12 (1969), 576–583.

13 Referenties (2) Congresbijdrage Proefschrift
Denney, E., ‘Refinement Types for Specification’, in: Programming Concepts and Methods (D. Gries and W.-P. de Roever, eds.). Chapman & Hall, London, 1998; pp. 148–166. Proefschrift Gasteren, A.J.M. van, On the Shape of Mathematical Arguments. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988.

14 Verwijzingen Gebruik verwijzingsnummer als annotatie, niet als zelfstandig naamwoord. Volgens Addison [25] is de complexiteit… …benaderingsalgoritmen [13, 21, 30]. Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties. in het bijzonder naar eigen werk Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst.

15 Het schrijfproces Frequent herschrijven
eerste versie wel precies maar niet elegant verwijder overbodige woorden en zinnen Schrijven parallel aan onderzoek helpt de problemen duidelijk te maken aan jezelf voorkomt vergeten van subtiele aspecten

16 Stijl Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig.
eenvoudig van structuur, overzichtelijk zonder clichés en buzzwords concreet, niet vaag Wees niet overdreven voorzichtig. Schep niet op. geen obscure feiten bekend veronderstellen niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is

17 Style English: Keep your sentences short
Watch out for compound words: “levensmiddelenfabrikant” = “manufacturer of provision” Een goede referentie: W. Strunk Jr. and E.B.White, Elements of Style, Longman, 2000.

18 Namen Alleen zinvol als je eraan refereert
‘Elke compacte Hausdorffruimte H is samenhangend.’ Niet aan begin zin, niet na elkaar ‘b Is een omgevingsbasis als b X overdekt.’ Oppassen met U, a, I ‘U is een onsamenhangende graaf.’ ‘I may be degenerate.’

19 Namen (2) Voorkom opeenstapeling van ontkenningen
‘niet monotoon niet-dalend’ Vermijd samengestelde namen ‘Zij A* een punt op AB…’ Introduceer namen op het juiste niveau a in plaats van (a1, a2, …, an) Maak duidelijk welke variabelen vrij zijn {ab | a < b}

20 Leestekens Niet voorafgegaan door spatie, altijd gevolgd door spatie
In LaTeX extra spatie na punt, behalve bij gebruik van \ plus spatie Sci.\ Comput.\ Prog.\ Puntkomma gebruikt als punt, maar suggereert verband ‘De puntkomma wordt gebruikt als een punt; deze suggereert echter een verband.’

21 Leestekens (2) Geen komma voor beperkende bijzinnen
‘De studenten die een vrijstelling hebben…’ ‘De studenten, die geen CGI-scripts mogen installeren…’ Gedachtestreep (–) onderbreekt zinsstructuur Suggereert plotselinge inval ‘Tenslotte – maar ik zie dat de tijd om is…’

22 Spelling Stapelwoorden D/T-regels
softwareconstructiemethode is één woord streepje in gerichte-graafalgoritme D/T-regels ik word, jij wordt, hij wordt word ik, word jij, wordt hij gesmaad, gepraat, gehad, gevat geraasd, gehaast, gepluisd, gebruist gesurft, gebrowsd, gedebugd


Download ppt "Het schrijven van een scriptie"

Verwante presentaties


Ads door Google