De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactiek 2 de bijeenkomst Hanneke Tuithof. School - Denken delen uitwisselen over schoolervaringen in tweetallen - Beschrijf je stage / werkplek /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactiek 2 de bijeenkomst Hanneke Tuithof. School - Denken delen uitwisselen over schoolervaringen in tweetallen - Beschrijf je stage / werkplek /"— Transcript van de presentatie:

1 Vakdidactiek 2 de bijeenkomst Hanneke Tuithof

2 School - Denken delen uitwisselen over schoolervaringen in tweetallen - Beschrijf je stage / werkplek / school in een of twee zinnen.

3 Doelen bijeenkomst 2 Voorkennis over vak geschiedenis in kaart brengen via werkvorm rood-groen Kennis verwerven/uitbreiden over ontwikkeling vak en doelen vak Inzicht verwerven in tijdvakken en vensters Mening vormen over doelen van het vak geschiedenis

4 Voorkennis rood-groen steek een rode kaart op als je de stelling niet waar is steek een groene kaart op als de stelling waar is

5 Start en doelen 1857 geschiedenis ingevoerd op de lagere school Voortgezet Onderwijs – grote variatie Doelen tot WOII (zie ook Wilschut H1): 1) moreel- voorouders inspireren 2) politiek-staatsburgerlijk 3) nationalistische doelen- opwekking van vaderlandsliefde

6 Ontwikkeling vak geschiedenis In 1968 invoering Mammoetwet: vwo, havo en mavo Geschiedenis werd verplicht vak in de eerste 3 jaar (onderbouw) en leerlingen konden het kiezen als examenvak Crisis van de jaren 60 : Concurrentie met andere vakken zoals maatschappijleer – oprichting VGN

7 Centraal Schriftelijk Examen Centraal Schriftelijk Examen Examen geschiedenis was vanaf invoering Mammoetwet vooral over moderne geschiedenis maar niet landelijk en schriftelijk 1981 invoering van een landelijk Centraal Schriftelijk Examen: alleen moderne geschiedenis

8 Niet tevreden Docenten niet tevreden over examen In 1986 instelling cie Herziening eindexamen Gecshiedenis (HEG) In 1991 instelling Werkgroep Implementatie Eindexamen Geschiedenis (WIEG) Introductie structuurbegrippen / historische vaardigheden

9 Hervorming Mammoetwet 1993 Invoering basisvorming Geschiedenis een v.d. verplichte vakken met vele gedetailleerde kerndoelen voor mavo t/m vwo 1998/1999 Invoering tweede fase voor bovenbouw havo/vwo Geschiedenis verplicht vak in twee profielen Omgaan met bronnen is heel belangrijk 1999 Invoering leerwegen vmbo Geschiedenis maar heel klein vak in bb Eigen examen en examenprogramma

10 Discussie 1997 commissie de Wit: Het geschiedenisonderwijs voldoet niet aan de verwachtingen van de maatschappij Teveel nadruk op vaardigheden en te weinig op (feiten)kennis.

11 Cie de Rooij Moet concrete uitwerking maken voor een nieuw programma Rapporteert in februari 2001 Voorstel tien tijdvakken en kenmerkende aspecten (orientatiekennis) en historisch denken (onder invloed van o.a. Rusen, Bruner) Moet zowel aan bod komen in PO, VO als HO

12 Onderbouw Bij herziening basisvorming (2006) zijn veel minder kerndoelen opgenomen Geschiedenis moet in bepaalde mate samenwerken met aardrijkskunde (en evt. ook economie, maatschappijleer) In kerndoelen zijn tien tijdvakken en deel kenmerkende aspecten opgenomen

13 Bovenbouw havo-vwo 2004-2005 acht scholen experimenteren in de bovenbouw havo met het programma en examen van de Rooij In 2007 worden tien tijdvakken en kenmerkende aspecten opgenomen in het herziene (examen)programma voor bovenbouw havo- vwo Nu is er aanvulling op nieuwe examenprogramma maakt voor nieuwe examen over tien tijdvakken in 2014 /2015

14 Mavo-Vmbo Op de mavo waren tot de hervorming dezelfde examenthema’s als op havo en vwo Het vak geschiedenis heeft maar hele kleine rol in de bovenbouw (groeit nu wel in vmbo-t) Actuele domeinen omschreven waarvan tegenwoordig twee in Centraal Schriftelijk Examen, namelijk staatsinrichting en twintigste eeuw Tijdvakken op andere manier benaderd

15 Culturele Canon Politiek heeft behoefte aan een canon die omschrijft wat een Nederlandse burger moet weten In 2005-2006 schrijft cie van Oostrom een Culturele Canon met vijftig vensters

16 Plaats Culturele Canon Canon wordt voornamelijk de verantwoordelijkheid van vak geschiedenis Voornamelijk gewaardeerd in primair onderwijs Besluit januari 2010: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken” en worden opgenomen in kerndoelen po en basisvorming

17 Discussie in groepen (n.a.v. info dit college, hoofdstuk 1 Wilschut en jouw eigen visie) 1) Feitenkennis is niet belangrijk. Leerlingen moeten een algemeen idee hebben van tijd. 2) Moderne geschiedenis is belangrijker dan oude geschiedenis. 3) De vaardigheden die je bij geschiedenis leert zijn essentieel voor een goed functionerende democratie. 4) Geschiedenis als academische discipline gaat om eigen visie ontwikkelen. Geschiedenis als schoolvak gaat om het verkrijgen van kennis.

18 Geschiedenis is voor mij…. Noteer in een paar korte zinnen jouw visie op het (school) vak geschiedenis

19 Spel Maak groepen van 3 of 4 Bekijk het spel. Probeer uit te vinden hoe het in elkaar zit…wat is de structuur? Hoe zou je het kunnen gebruiken in de les?

20 Van kerndoelen/eindtermen naar leer- en lesdoelen Kerndoelen of eindtermen Leerdoelen Lesdoelen

21 Welke 7 onderdelen zijn volgens jullie essentieel voor het voorbereiden van een les? 20 strookjes in duo’s

22 Voor de volgende bijeenkomst 09-09 Nakijken canon op www.entoen.nuwww.entoen.nu Lezen H3 Wilschut het perspectief van de leerling Vragen aan (paar) leerlingen: wanneer leren ze veel, wanneer is het leuk en wanneer zijn ze bereid veel te doen in een geschiedenisles Formuleren van 2 leerdoelen die jij zou willen bereiken: een kennisdoel en een vaardigheidsdoel Voor liefhebbers in de dropbox: info vakdid/historisch denken/artikel wilschut 2009 over ontwikkeling schoolvak ned/eng/du


Download ppt "Vakdidactiek 2 de bijeenkomst Hanneke Tuithof. School - Denken delen uitwisselen over schoolervaringen in tweetallen - Beschrijf je stage / werkplek /"

Verwante presentaties


Ads door Google