De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactiek 2de bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactiek 2de bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Vakdidactiek 2de bijeenkomst
Hanneke Tuithof Vakdidactiek 2de bijeenkomst

2 School - Denken delen uitwisselen over schoolervaringen in tweetallen
- Beschrijf je stage / werkplek / school in een of twee zinnen. School

3 Voorkennis over vak geschiedenis in kaart brengen via werkvorm rood-groen
Kennis verwerven/uitbreiden over ontwikkeling vak en doelen vak Inzicht verwerven in tijdvakken en vensters Mening vormen over doelen van het vak geschiedenis Doelen bijeenkomst 2

4 Voorkennis rood-groen
steek een rode kaart op als je de stelling niet waar is steek een groene kaart op als de stelling waar is Voorkennis

5 Start en doelen 1857 geschiedenis ingevoerd op de lagere school
Voortgezet Onderwijs – grote variatie Doelen tot WOII (zie ook Wilschut H1): 1) moreel- voorouders inspireren 2) politiek-staatsburgerlijk 3) nationalistische doelen- opwekking van vaderlandsliefde Start en doelen

6 Ontwikkeling vak geschiedenis
In 1968 invoering Mammoetwet: vwo, havo en mavo Geschiedenis werd verplicht vak in de eerste 3 jaar (onderbouw) en leerlingen konden het kiezen als examenvak Crisis van de jaren 60 : Concurrentie met andere vakken zoals maatschappijleer – oprichting VGN Ontwikkeling vak geschiedenis

7 Centraal Schriftelijk Examen
Examen geschiedenis was vanaf invoering Mammoetwet vooral over moderne geschiedenis maar niet landelijk en schriftelijk 1981 invoering van een landelijk Centraal Schriftelijk Examen: alleen moderne geschiedenis Centraal Schriftelijk Examen

8 Niet tevreden Docenten niet tevreden over examen
In 1986 instelling cie Herziening eindexamen Gecshiedenis (HEG) In 1991 instelling Werkgroep Implementatie Eindexamen Geschiedenis (WIEG) Introductie structuurbegrippen / historische vaardigheden Niet tevreden

9 Hervorming Mammoetwet
1993 Invoering basisvorming Geschiedenis een v.d. verplichte vakken met vele gedetailleerde kerndoelen voor mavo t/m vwo 1998/1999 Invoering tweede fase voor bovenbouw havo/vwo Geschiedenis verplicht vak in twee profielen Omgaan met bronnen is heel belangrijk 1999 Invoering leerwegen vmbo Geschiedenis maar heel klein vak in bb Eigen examen en examenprogramma Hervorming Mammoetwet

10 Discussie 1997 commissie de Wit:
Het geschiedenisonderwijs voldoet niet aan de verwachtingen van de maatschappij Teveel nadruk op vaardigheden en te weinig op (feiten)kennis. Discussie

11 Cie de Rooij Moet concrete uitwerking maken voor een nieuw programma
Rapporteert in februari 2001 Voorstel tien tijdvakken en kenmerkende aspecten (orientatiekennis) en historisch denken (onder invloed van o.a. Rusen, Bruner) Moet zowel aan bod komen in PO, VO als HO Cie de Rooij

12 Bij herziening basisvorming (2006) zijn veel minder kerndoelen opgenomen
Geschiedenis moet in bepaalde mate samenwerken met aardrijkskunde (en evt. ook economie, maatschappijleer) In kerndoelen zijn tien tijdvakken en deel kenmerkende aspecten opgenomen Onderbouw

13 2004-2005 acht scholen experimenteren in de bovenbouw havo met het programma en examen van de Rooij
In 2007 worden tien tijdvakken en kenmerkende aspecten opgenomen in het herziene (examen)programma voor bovenbouw havo- vwo Nu is er aanvulling op nieuwe examenprogramma maakt voor nieuwe examen over tien tijdvakken in 2014 /2015 Bovenbouw havo-vwo

14 Op de mavo waren tot de hervorming dezelfde examenthema’s als op havo en vwo
Het vak geschiedenis heeft maar hele kleine rol in de bovenbouw (groeit nu wel in vmbo-t) Actuele domeinen omschreven waarvan tegenwoordig twee in Centraal Schriftelijk Examen, namelijk staatsinrichting en twintigste eeuw Tijdvakken op andere manier benaderd Mavo-Vmbo

15 Politiek heeft behoefte aan een canon die omschrijft wat een Nederlandse burger moet weten
In schrijft cie van Oostrom een Culturele Canon met vijftig vensters Culturele Canon

16 Plaats Culturele Canon
Canon wordt voornamelijk de verantwoordelijkheid van vak geschiedenis Voornamelijk gewaardeerd in primair onderwijs Besluit januari 2010: “De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken” en worden opgenomen in kerndoelen po en basisvorming Plaats Culturele Canon

17 1) Feitenkennis is niet belangrijk
1) Feitenkennis is niet belangrijk. Leerlingen moeten een algemeen idee hebben van tijd. 2) Moderne geschiedenis is belangrijker dan oude geschiedenis. 3) De vaardigheden die je bij geschiedenis leert zijn essentieel voor een goed functionerende democratie. 4) Geschiedenis als academische discipline gaat om eigen visie ontwikkelen. Geschiedenis als schoolvak gaat om het verkrijgen van kennis. Discussie in groepen (n.a.v. info dit college, hoofdstuk 1 Wilschut en jouw eigen visie)

18 Geschiedenis is voor mij….
Noteer in een paar korte zinnen jouw visie op het (school) vak geschiedenis Geschiedenis is voor mij….

19 Spel Maak groepen van 3 of 4 Bekijk het spel.
Probeer uit te vinden hoe het in elkaar zit…wat is de structuur? Hoe zou je het kunnen gebruiken in de les? Spel

20 Van kerndoelen/eindtermen naar leer- en lesdoelen
Kerndoelen of eindtermen Leerdoelen Lesdoelen Van kerndoelen/eindtermen naar leer- en lesdoelen

21 20 strookjes in duo’s Welke 7 onderdelen zijn volgens jullie essentieel voor het voorbereiden van een les?

22 Voor de volgende bijeenkomst 09-09
Nakijken canon op Lezen H3 Wilschut het perspectief van de leerling Vragen aan (paar) leerlingen: wanneer leren ze veel, wanneer is het leuk en wanneer zijn ze bereid veel te doen in een geschiedenisles Formuleren van 2 leerdoelen die jij zou willen bereiken: een kennisdoel en een vaardigheidsdoel Voor liefhebbers in de dropbox: info vakdid/historisch denken/artikel wilschut 2009 over ontwikkeling schoolvak ned/eng/du Voor de volgende bijeenkomst 09-09


Download ppt "Vakdidactiek 2de bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google