De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiscursus college 2 De ondergang van het Weense systeem 1853-1890.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiscursus college 2 De ondergang van het Weense systeem 1853-1890."— Transcript van de presentatie:

1 Basiscursus college 2 De ondergang van het Weense systeem 1853-1890

2 Oorzaken Krimoorlog F Rusland: Nicolaas droomt van bezit Constantinopel en de zeestraten F Frankrijk: Napoleon III wil einde aan Frans isolement en heilige alliantie < door Rusland te verzwakken F Engeland: Palmerston zoekt voorwendsel om Russische expansie naar Zuiden in te dammen F Rusland tegenover Turkije gesteund door VK en Frankrijk

3 Wat doet Oostenrijk tijdens Krimoorlog? F Frankrijk koos tegen Rusland. Indien Oostenrijk Rusland steunt dan zal Frankrijk de Italiaanse bezittingen van Oostenrijk aanvallen F Rusland is in oorlog met Frankrijk. Indien Oostenrijk voor Frankrijk kiest dan zou Russische expansie in Balkan de Slavische onrust in Oostenrijk-Hongarije > F Oostenrijk kiest voor Frankrijk en dus tegen Rusland

4 Gevolgen: F In Krimoorlog koos Oostenrijk voor Frankrijk in plaats van Rusland F Zowel Rusland als Pruisen waren nu bevrijd van de Metternichiaanse morele zelfbeperking

5 Dit College: na Krimoorlog twee decennia militaire conflicten F Deel I: Napoleon III F Deel II: Italiaanse eenwording 1859-1870 F Deel III: Bismarck F Deel IV: Duitse eenwording F Deel V: Ordening?

6 Het Europa van voor de Duitse en Italiaanse eenwording

7 Deel I Napoleon III 1808-1870

8 Napoleon III, 1808-1870

9 Napoleon III 1808-1870 F Neef van Napoleon F Carbonari F 1836, 1840 mislukte staatsgrepen F 1846 ontsnapt uit Forten van Ham naar VK F 1848 revolutie: terug naar Parijs, President van II Republiek F 1848 wint steun clericalen door expeditie Rome, onderwijs F 1852 Keizer

10

11

12 Napoleon III F wilde legitimiteit verkrijgen met buitenlandse politiek F Frankrijk: twee strategische opties: F 1. Richelieu optie: Centraal Europa verdeeld houden, Duitse eenheid voorkomen, dus Wenen 1815 accepteren F 2. Einde van Wenen 1815 d.m.v. Franse leiderschap van kruistocht in dienst van nationale zelfbeschikking, maar dan wel Duitse eenheid op de koop toe nemen F Napoleon III doet beide opties tegelijkertijd

13 Napoleon III bevordert ongewild Duitse eenwording F Kruistocht nationale zelfbeschikking brengt Frankrijk in isolement: F 1. Voert oorlog met Oostenrijk in Italië, Italiaanse eenwording, Parijs annexeert in 1860 Savoye en Nice: vervreemdt Frankrijk van Oostenrijk en VK F 2. Steunt Poolse opstand in 1863: Frankrijk vervreemdt van Rusland F 3. 1870-1871Frans-Duitse oorlog, Frankrijk denkt Duitsland wel aan te kunnen maar mist nu de steun van Rusland, Oostenrijk en VK: gevolg Duitse eenwording

14 Deel II De Italiaanse Eenwording 1815-1870

15 Mazzini de filosoof, Cavour de politicus (MP Piedmont) en de generaal Garibaldi

16 1816 Oostenrijk bezit Lombardije, Venetië en Toscane, onafhankelijk Sardinië Piedmont, Pauselijke staat, Napels, Lucca, Parma, Modena

17 1830, opstanden in Pauselijke staten geinspireerd door Franse revolutie van 1830, opstandelingen krijgen weinig Franse steun. Oostenrijk maakt einde opstand

18 1848 revoluties, Sardinië Piedmont bezet Modena, Lucca, Parma en deel van Venetië en Lombardije

19 1849 Oostenrijk verslaat Sardinië. Sardinië verliest Modena, Lucca, Parma, Lombardije en Venetië, Franse leger maakt einde opstand Mazzini en Garibaldi in Rome

20 1859 Frans-Sardijns leger verslaat Oostenrijk, Sardinië verwerft deel Lombardije en na opstand en plebisciet Lucca, Modena, Parma, Romagna

21 1860, Frankrijk verwerft Savoye en Nice in ruil verwerft Sardinië geheel Lombardije, Garibaldi 1000 man naar Zuiden

22 1861 opstand in Napels, Garibaldi verovert Napels, Cavour verbiedt aanval Rome, Napels na plebisciet bij Sardinië, Koninkrijk Italië zonder Rome Venetië

23 1866 Italië steunt Pruisen tegen Oostenrijk, in ruil daarvoor verkrijgt Italië Venetië

24 1870 Franse troepen trekken uit Rome vanwege Frans-Duitse oorlog: Koninkrijk Italië annexeert Rome (pas 1929 erkend)

25 Deel III Bismarck 1815-1898

26 Jonge Bismarck

27 Bismarck 1815-1898 F Zoon van herenboer uit Pommeren F Wens tot behoud geborgenheid leidt tot machtshonger F 1847 afgevaardigde in Pruisische Landdag F 1848 revolutie, wil Koning beschermen F 1851 Duitse Bondsdag Frankfurt F 1859-62 Ambassadeur Rusland en Frankrijk F 1862-1871 MP Pruisen en BZ, conflict Koning en parlement over Legerwet, tot 1869 zonder parl. Meerderheid F 1871-1890, sociale wetgeving, rijkskanselier, Kulturkampf tegen katholieken, socialistenwetten tegen socialisten

28

29 De Witte revolutionair (het inzetten van revolutionaire middelen om de oude orde te bewaren)

30

31

32 Citaten Bismarck F Geloof pas iets als het officieel ontkend wordt F Wetten zijn net als worsten, je kunt er beter maar geen getuige van zijn als zij gemaakt worden F Indien iemand zegt dat hij het in principe met je eens is dan heeft hij geen zin om het uit te voeren F Indien ik met een gentleman te maken heb dan ben ik anderhalve gentleman, indien ik met een schurk te maken heb dan ben ik anderhalve schurk F Geschiedenis moet je maken niet schrijven F Als je de wereld voor de gek wil houden zeg dan de waarheid F Algemeen kiesrecht impliceert dat de staat geregeerd wordt door de peuterklas

33 Citaten Bismarck F “Niet door toespraken of meerderheidsbesluiten worden de belangrijkste vraagstukken van onze tijd besloten maar door Eisen en Blut”

34

35 Bismarck in Reichstag

36 Deel IV De Duitse Eenwording 1815-1871

37 1815/16 Duitse Bond

38

39 Situatie voor 1848, Denemarken bezit Holstein, Holstein ook lid van de Duitse Bond 1816

40 1848/49 revolutie in Hongarije, Wenen, Berlijn, Frankfurter parlement, ook opstand Sleeswijk

41 Maart 1848 opstand Duitsers in Sleeswijk tegen de Deense Koning, Deense koning vecht terug

42 April 1848 Frankfurt vraagt dan Pruisisch leger om Duitsers te helpen en dus Denemarken aan te vallen.

43 Vk en Frankrijk boos: Pruisisch leger trekt zich terug, Duitstaligen in Sleeswijk en Holstein proberen dan zelf een staat te vormen

44 1851 Deense Koning annexeert Sleeswijk en Holstein

45 Intussen heeft in 1849 Pruisische leger einde gemaakt aan extremisten in Frankfurter Parlement

46 1861, Deense Koning wil Duitsers in Sleeswijk en Holstein verdeniseren

47 1863/5, Bondsraad vraagt om Duitse oorlog tegen Denen

48 Bismarck wil geen Duitse oorlog tegen de Denen maar een Pruisisch- Oostenrijkse. 1864 Oostenrijk bezet Holstein, Pruisen Sleeswijk

49 1866 Oorlog Pruisen-Oostenrijk over grensconflicten Sleeswijk-Holstein

50 1867, Pruisen annexeert Holstein, Hannover, Nassau, Hesse-Cassel, Frankfurt, oprichting Noordduitse Bond

51 1871, Bismarck wint Zuid-Duitse staten door oorlog met Frankrijk

52 1874, Duitse eenwording inclusief Elzas en groot deel Lotharingen

53 Blauwe arcering is Elzas-Lotharingen, dit Franse verlies veroorzaakt Frans revanchisme, na WO I terug bij Frankrijk

54 Waarom lieten andere staten Bismarck zijn gang gaan? F Rusland doet niets, wil vrije hand in Polen, en Rusland is nog steeds boos op Oostenrijk over de Krimoorlog, bovendien heeft Pruisen Rusland geholpen Poolse opstand neer te slaan F Italie doet niets omdat het Venetië in het geheim aangeboden kreeg door Bismarck F Frankrijk doet niets door binnenlandse onrust en door Mexicaanse avontuur, bovendien doet Bismarck Napoleon III vage expansie belofte (België) F VK deed niets omdat Parijs niets deed en Britten voeren een politiek van non-interventie

55 Weense systeem bestaat niet meer F Italiaanse en Duitse eenwording zonder sanctie vooraf van Europees congres F Geen ideologie zoals Heilige Alliantie F Puur om machtspolitiek F Bismarck beheerst zich na Duitse eenwording, daarom WO I niet eerder

56 Bismarck 1870-1890, houdt iedereen te vriend F 1873 Driekeizersbond, Pruisen, Rusland, Oostenrijk- Hongarije F 1877 Russisch-Turkse oorlog, einde Driekeizersbond door verwijdering Rusland-Oostenrijk F 1878 Berlijns Congres, Bismarck behoudt de vrede op de Balkan, Rusland ontevreden F 1881 opnieuw Driekeizersbond F 1882 Triple Alliantie: Dtsl, Oostenrijk, Italië, dus Frankrijk staat alleen F 1885-1887 Bulgaarse crisis, einde Driekeizersbond, F 1887 herverzekeringsverdrag van DTSL met Rusland, door Kaiser Wilhelm II in 1890 opgezegd, 1891 Entente cordiale Frankrijk-Rusland, 1905 Triple Entente Frankrijk-Rusland en VK

57 Falen van Napoleon III F Heeft revolutie ontketend zonder uitkomst te voorzien F Zonder Wenen en machtsevenwicht is er alleen nog brute machtspolitiek en dan verliest Frankrijk tegen sterke Duitsland F Kloof tussen positieve Franse zelfbeeld en werkelijkheid, koos liefst kleinere landen als partner, kon andere grote vier niet domineren

58 Bismarck’s fouten F alleen hijzelf had beheersing Realpolitik, zijn opvolgers niet F binnenlands politiek heeft Bismarck democratisering <, dus geen rem op Kaiser F MAAR: democratisering kan leiden tot buitenlands politieke agressie omdat liberalen koloniën willen! F annexatie Elzas Lotharingen: Frans revanchisme

59 Deel VI Oorlogvoering tijdens Frans-Duitse Oorlog

60 Frans-Duitse Oorlog 1870-1871 F Franse leger uistekend maar kwaliteit > kwantiteit 1. ervaring in Krimoorlog, Italië, Mexico en Algerije 2. geen gesloten rangen maar beweegbare colonnes 3. chassepot (double range) was beter dan Zündnadelgewehr Waarom wint Pruisisch leger? 1. Duitse soldaten beter getraind 2. Franse strategie profiteert niet van nieuwe wapen 3. Duitse leger had ervaring 1866, logistiek beter 4. Duitse artillerie had goede Krupp kannonnen

61 Conclusie F Napoleon III en Bismarck hebben Weense systeem vernietigd F Napoleon’s tragedie: ambities>capaciteiten F Bismarck’s tragedie:zijn capaciteiten>dan die van zijn opvolgers F Erfenis Napoleon: strategische verlamming F Erfenis Bismarck: Duitse eenheid verstoort Europese machtsevenwicht

62 F 1890 Wilhelm II ontslaat Bismarck

63 Volgend college F Kaiser mist Bismarck zijn beheersing F WO I F Interbellum


Download ppt "Basiscursus college 2 De ondergang van het Weense systeem 1853-1890."

Verwante presentaties


Ads door Google