De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derivationele morfologie Yannick Bitane Matthijs Brendel Linda Slegers 22/06/2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derivationele morfologie Yannick Bitane Matthijs Brendel Linda Slegers 22/06/2004."— Transcript van de presentatie:

1 Derivationele morfologie Yannick Bitane Matthijs Brendel Linda Slegers 22/06/2004

2 Opbouw Inleiding Adjectieven (Linda) Naamwoorden (Matthijs) Werkwoorden (Yannick) Afsluiting

3 Zinnen Opbouw dmv typen: Janpestdehond np(np\s)/npnp/nn

4 Woorden Samengestelde woorden –Samenstelling:groenten-boer –Afleiding (dmv affixen):schoon-heid Woordsoort –schoon  schoon-heid(a  n) –zelfstandig  on-zelfstandig(a  a)

5 Typering voor woorden a, n, v als atomen -heid ::a\n.

6 Grammaticaal? Syntactische aspecten –*werken-baar Semantische aspecten –*vlucht-ing, *be-groenen Fonologische aspecten –lila-achtig, *lila-ig

7 Adjectieven A  A –Prefixon-zelfstandig, over-actief –Suffixgroen-achtig, muff-ig A  N –Zonder affixcomplex, geheim –Suffixschoon-heid, bang-erd A  V –Zonder affixrijp-en, dod-en –Prefixont-groen-en, ver-klein-en

8 Beperkingen super-mooi,*super-metalen zelfstandig-heid,*rechthoekig-heid Relatief Absoluut Fluwelen:   a Niet: a/  a

9   gebruik (1)

10   gebruik (2)

11 Naamwoorden N  NSuffigering-icus, -er, -ster, -in, -es, -je, -tje, -kje, -pje N  ASuffigering-achtig, -ig, -erig, -lijk, -elijk, -loos, -eloos N  VPrefigeringont-, ver-, be- Suffigering-en, -eren, -ueren, -iseren

12 Klassen van naamwoorden Persoonsnamen(boer, ober, etc.) npers Stofnamen(melk, zand, glas, etc.) nstof Plaatsnamen(utrecht, parijs, etc.) nloc Verzamelnamen(leger, politie, etc.) nverz Eigennamen(michael, jan-peter, etc.) nnaam Abstracta(liefde, oorlog, rente, etc.) nabstr Overig(fiets, tafel, kat, etc.) n

13 N  N Suffigering Meeste suffixen in deze categorie zijn niet productief. Beperkt tot uitheemse woorden(-euse, -ice) Semantisch beperkt (-schap, -theek) Lexicaal beperkt(-dom) Soms N-klasse verandering door suffigering  Implementatie : suffix :: bronklasse\doelklasse.

14 Diminutief suffix (-je, -tje, -etje, -kje, -pje) Wel productief, sterk afhankelijk van N-klasse. Persoonsnamen: +bijna geen uitzonderingen Stofnamen: -enkele uitz. (biertje, chocolaatje) Plaatsnamen: - Verzamelnamen: -enkele uitz. (legertje) Eigennamen: +enkele uitz. (?michaelletje) Abstracta: +/-de meeste niet, enkele wel Overig: +nauwelijks uitz.

15 Diminutief suffix: Implementatie je :: n\n. je :: nnaam\nnaam. je :: npers\npers. Uitzonderingen: lexicaliseren.

16 N  A Suffigering -achtig, -ig, -erig, -lijk, -elijk, -loos, -eloos: Grote productiviteit, maar grammaticaliteit sterk afhankelijk van semantiek. Overige suffixen: Beperkt productief, lexicaliseren.

17 N  V Suffigering -erenBeperkte productiviteit, geen systeem. Lexicaliseren. -enGrote productiviteit. Kan met persoonsnamen, verzamelnamen, stofnamen en overige nouns. Implementatie: en :: npers\v. en :: nverz\v. en :: nstof\v. en :: n\v.

18 N  V Prefigering Grote productiviteit, geen systematiek. Grammaticaliteit sterk afhankelijk van semantiek. Kan niet met plaatsnamen, eigennamen en abstracta. Implementatie: ont :: v/(n/ensuf). ont :: v/(npers/ensuf). ont :: v/(nverz/ensuf). ont :: v/(nstof/ensuf).

19 Verba (werkwoorden) V  V –Prefixver-slapen, ont-steken, be-spreken –Suffixkrab-belen, red-deren V  N –Prefixge-klets –Suffixsprek-er, leer-ling, raad-sel, kom-st V  A –Suffixlees-baar, verkies-lijk, volg-zaam prat-erig, weiger-achtig

20 V  A Suffigering -achtig: babbelachtig, geefachtig, hebachtig, klaagachtig, regenachtig, schrijfachtig, schrikachtig, vergeetachtig, weigerachtig; -erig:bijterig, kletserig, opruimerig, schreeuwerig, slaperig, zeurderig, plakkerig, (stam eindigt op -el of -er) -ig: huiverig, *huivererig; kwetterig, *kwettererig; duizelig, *duizelerig; stuntelig, *stuntelerig

21 V  N Suffigering -erij: draverij, knoeierij, pocherij, poetserij, (krom)praterij, vleierij; (grondwoord eindigt op -el of -en (sjwa)) -arij:babbelarij, huichelarij, goochelarij, keuvelarij, rekenarij; (grondwoord eindigt op -eren) -atie: confrontatie, evacuatie, felicitatie, misinterpretatie, presentatie; ((bab(b) º el)en) Implementatie : babbel :: vel. arij :: vel\n. (present º eren) Implementatie : presenteren :: veren. arij :: veren\n.

22 V  V Prefigering

23 Referenties De elektronische ANS: http://oase.uci.kun.nl/~ans/ Morfologie - De woordstructuur van het Nederlands. Booij, G. en Van Santen, A. Amsterdam University Press, 1998.


Download ppt "Derivationele morfologie Yannick Bitane Matthijs Brendel Linda Slegers 22/06/2004."

Verwante presentaties


Ads door Google