De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quine over reificatie “The relation between the meager input and the torrential output is a relation that we are prompted to study for somewhat the same.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quine over reificatie “The relation between the meager input and the torrential output is a relation that we are prompted to study for somewhat the same."— Transcript van de presentatie:

1 Quine over reificatie “The relation between the meager input and the torrential output is a relation that we are prompted to study for somewhat the same reasons that always prompted epistemology; namely, in order to see how evidence relates to theory, and in what ways one’s theory of nature transcends any available evidence.” Epistemology Naturalized, 83

2 Genaturaliseerde epistemologie a la Quine
Empirisme Holisme “Neurath’s boot” “to be is to be the value of a bound variable” ontologische relativiteit onbepaaldheid van vertaling/referentie Bootstrapping methode

3 Aanval op traditionele epistemologie
Foundationalisme & cartesiaanse droom onwaar Andere rol voor de scepticus Causale relaties in plaats van rechtvaardigende relaties Geen analyse van het concept “kennis”

4 Alternatief Bestuderen hoe mensen/dieren tot kennis komen.
“The stimulation of his sensory receptors is all the evidence anybody has had to go on, ultimately, in arriving at his picture of the world. Why not just see how this construction really proceeds? Why not settle for psychology? [..] If we are out simply to understand the link between observation and science, we are well advised to use any available information, including that provided by the very science whose link with observation we are seeking to understand.”

5 Reificatie Meager input, torrential output
“surface irritations” onderbepalen de objecten die we aannemen. Hoe komen we dan toch aan een theorie van de werkelijkheid? Objecten: concreet & abstract. “They are justified only insofar as they contribute to the smooth running of the engine of scientific method.”

6 Stap 1 Jong kind reageert op sensorische input “Mama” Geen reificatie
Veronderstellen van quality-space

7 Stap 2 Compositie van simpele observatie zinnen.
“Mama praat en geeft melk” Het is mama-end, pratend, melk-gevend Predicationele ipv conjuctionele observatie zinnen. Reificatie noodzakelijk als een situatie zich niet voordoet. “ze staat op haar hoofd en drinkt koffie”

8 Stap 3 Free & focal observation categoricals Nut voor wetenschap “Als mama praat, dan geeft ze melk” Alles is zodanig dat als het mama is en het praat, dan geeft het melk. Wetenschappelijke observation categoricals impliceren achtergrond-informatie

9 Stap 4 Reificatie over tijd “root of reification” Buiten bereik van observatie zinnen & categoricals Reificatie is theoretisch

10 Gevolgen Van eenvoudige observatie zinnen naar complexe theoretische zinnen: “to be is to be the value of a bound variable” Wetenschap over ware zinnen, niet over objecten “What particular objects there may be is indifferent to the truth of observation sentences.” pursuit of truth, 31 Ontological indifference (proxy functie) Geen empirische grond om tussen verschillende ontologieen te kiezen

11 Gevolgen 2 Wetenschap bepaalt wat er is (ontologie) en bepaalt de grenzen voor hoe we kunnen weten wat er bestaat (epistemologie) Theorie niet aanpassen volgens realistische standaarden zoals ”correspondentie met werkelijkheid” Herzien van theorie met als doel succes in voorspelling te maximaliseren. Onbepaaldheid van vertaling/referentie door opleggen van “mijn” ontologie

12 Opmerkingen Ondanks dat we onze theorieen enkel op sense data kunnen bouwen, mogen we wel over allerlei objecten praten. Deze behoren tot de ontologie van de wetenschap. Er is plaats voor verbetering van onze kennis. Niet enkel het proces van kennisverwerving wordt bestudeerd, de wetenschap kan ons ook vertellen welke van onze overtuigingen inderdaad waar zijn en welke niet. Deze kennis geeft weer inzicht in de accuraatheid van onze kennisverwervende processen.

13 Kornblith en “kennis als natuurlijke soort”
Gevallen van kennis zijn overtuigingen die Waar zijn Betrouwbaar geproduceerd zijn Een rol spelen in de productie van “succesvol” gedrag

14 Verschillen met Quine Minder empiristisch
Veronderstellen van epistemologische objecten Veronderstellen van natuurlijke soorten Sterk anti-reductionistisch Correspondentie theorie van waarheid

15 Boyd’s theorie van natuurlijke soorten
Homeostatisch cluster van eigenschappen Onderliggende eigenschappen produceren op systematische wijze zichtbare eigenschappen Vb: 2 H en 1 O atoom produceren de eigenschappen ‘transparant’, ‘kookt bij 100C’, ‘bevriest bij 0C’ Inductie & causale wetten Vaagheid & theorie-geladenheid

16 Kennis als natuurlijke soort
De categorie kennis speelt een rol in inductieve inferenties en causale wetten over succesvol gedrag. Kennis worden voortgebracht door aangepaste cognitieve mechanismen Deze mechanismen produceren en verklaren systematisch de eigenschappen van kennis Kennis, waar en betrouwbaar geproduceerd, kan gezien worden als een natuurlijke soort.

17 Problemen Simpele notie van waarheid
Niet duidelijk waar gedachten aan dieren aan moeten voldoen, voordat we er waarheid aan toe kunnen schrijven Kiest selectie voor ware overtuigingen?

18 Waarom is kennis geen natuurlijke soort?
Homeostasis wordt vooraf aangenomen Onderliggende mechanismen produceren eigenschappen van kennis per definitie Wat valt er nog meer aan kennis te ontdekken?


Download ppt "Quine over reificatie “The relation between the meager input and the torrential output is a relation that we are prompted to study for somewhat the same."

Verwante presentaties


Ads door Google