De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Computer-mediated Communication/Groupware 2007 “Societies have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate than by the.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Computer-mediated Communication/Groupware 2007 “Societies have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate than by the."— Transcript van de presentatie:

1 Computer-mediated Communication/Groupware 2007 “Societies have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate than by the content of the communication” Marshall McLuhan

2 CMC/CSCW: Introductiecollege  Literatuur/tentamen issues  CMC: –Definitie/omschrijving –Genres  Relatie (ontwikkeling) techniek en maatschappij  Opbouw vak, etc.  Opdracht

3 CMC: literatuur college 1  Thurlow e.a.(2004) Strand 1 Unit 1,2,3  Chandler, D.(1996) Engagement with Media: Shaping and Being shaped. CMC Magazine, February 1996  Bijker, W.(2001) Understanding Technological Culture through a Constructivist View of Science, Technology, and Society. S. H. Cutcliffe & C. Mitcham (Eds.), Visions of STS. Counterpoints in Science, Technology, and Society Studies (pp. 19-34). New York: State University of New York Press.  Nederlandse variant artikel Bijker

4 CMC intro: tentamen issues  Definitie/omschrijving CMC –Kenmerken/belang communicatie, kritiek zender-ontvanger model –Herkennen (belang) variabelen die als medium van communicatie optreden  Uitleg verschillende posities t.a.v. relatie ontwikkeling techniek en maatschappij (uitvinding en uitwerking)  Herkennen van deze posities in (onderzoeks)teksten en discussies

5 CMC: definitie “CMC is communication that takes place between human beings via the instrumentality of computers” Susan Herring(1996) Groupware of CSCW: “Samenwerken in organisaties met gebruik van computer-ondersteunde media” CMC/CSCW: omschrijving

6 Zender - Ontvanger model precious common ground/coördinatie betekenis ondergespecificeerd ? ? ‘preSəs

7 CMC/CSCW: communicatie transactioneel multifunctioneel dynamisch multimodaal Communicatie referentieel expressief relationeel ? technologie toepassingsgebieden maatschappelijke contexten multi/interdisciplinair vakgebied

8 Actor communicatie medium taken (samenwerken) organisationele domein publieke domein prive domein doelen, onderwerpen maatschappelijke context Onderzoeksgebieden CMC/CSCW

9 Wetenschappelijke Methodieken binnen CMC/CSCW kwalitatief interpreteren plausibilteit formeel bewijzen “waarheidsclaim” experimenteel toetsen “waarheidsclaim” ontwerpen testen “werkt het”

10 participants artefacts of work direct communication: CMC understanding: meeting/decision task control & feedback CMC en Groupware CMC in engere zin binnen Groupware/CSCW

11 Genres CMC  email, chat  forum/BBS  (desktop) video-conferencing  virtuele werelden  mobiel + web  social tagging  wiki, blog  peer-to-peer  shared workspace

12 web-to-wireless

13 Social tagging

14

15 peer-to-peer

16 CMC: onderscheid andere communicatie media  Packet switching  Multimedia  Interactivity  Synchronicity  Hypertextuality  Vergelijk: krant, radio, t.v., telefoon, etc. Newhagen, Rafaeli, 1996

17 CMC: mediated  Communicatie is niet direct, wordt gedragen door: –Psychologische factoren perceptie, cognitie –Sociale factoren relaties, posities –Culturele factoren taal, symbolen, gebruiken, normen, waarden, expressie –Technologische factoren hebben invloed en worden beïnvloed op/door bovenstaande factoren

18 CMC: ontwikkeling technologie  Collaboratief  Contextueel  Ontwerp versus gebruik  ‘Elite’  early adapters ....  onzichtbaar  Utopie versus dystopie –literatuur, film, maatschappelijke discussie, onderzoek –Neil Postman on cyberspaceNeil Postman on cyberspace

19 Relatie techniek, cognitie, interactie, maatschappij: instrumentalisme  Techniek komt tegemoet aan bepaalde behoeften, is oplossing voor problemen  Ontwerp = gebruik  Technologie staat ten dienste van mens  Techniek is zelf neutraal, kan ‘goed’ of ‘slecht’ gebruikt worden

20 CMC: relatie technologie, maatschappij, cognitie, interactie: technologisch determinisme  Technologisch determinisme –McLuhan: zie wikipedia, YouTube, YouTube2YouTubeYouTube2 –The Medium is the Message: The Extensions of Man (1964) –technologie oorzaak veranderingen in gedrag en sociale context  Bijvoorbeeld –time binding media: chronologische ordening, collectivistisch, traditie (b.v. orale cultuur: spraak) –space binding media: categorische ordening, individualistisch, expansie (b.v. schriftcultuur)

21 Kritiek technologisch determinisme  Reductionistisch  Monocausaal  Technologisch imperatief  Vergelijk ook: biologisch of economisch determinisme  Geen ‘mono-technologie’  Historische, culturele inbedding

22 CMC: relatie technologie, maatschappij, cognitie, interactie: Sociaal constructivisme  Sociaal constructivisme (Bourdieu, Bijker) –Historische, culturele, sociale, economische context –Functie en betekenis van techniek worden geconstrueerd –Niet techniek zelf, maar gebruik van techniek brengt verandering –Ontwikkeling vindt plaats in ‘struggle between invention and appropriation’

23 Kritiek sociaal constructivisme  Media niet neutraal, kunnen gedrag vormen –Linguistisch register en email/chat Yates(1996) –Vocabulair –Pronomina –Modaliteit Collot & Belmore(1996) –informatiedichtheid –verhalend –explicietheid –Gebruik schrifttekens emoticons

24 CMC: relatie technologie, maatschappij, cognitie, interactie: Sociaal realisme  Sociaal realisme –Tweerichtingverkeer –Effectrelaties onderhevig aan verandering

25 Relaties techniek – gedrag in onderzoek  effect: kanaaleigenschappen op parameters van communicatie (determinisme)  context: gebruik van CMC: wie/wat/waarvoor/hoe/waarde (constructivisme)  functionaliteit van CMC-tools voor bepaalde communicatieve taken (instrumentalisme)

26 Relatie techniek - gedrag technologi e is neutraal ja nee Instrumentalisme: “ontwerpers bepalen technologie” Technologisch determinisme: “techniek bepaalt ons” Sociaal constructivisme: “maatschappelijke en sociale context bepalen technologie” Sociaal realisme: “mens en techniek bepalen elkaar”

27 CMC: opzet  Thema colleges –Interpersoonlijke communicatie –Communicatie in en tussen groepen –Online communities –Groupware: introductie, typologie systemen, TAM –Groupware: ondersteuning van teams, task fit –Gastcollege Game Studies (?)  Werkgroepen: –Consult opdracht Zie planning opdracht, vragen van te voren mailen! –Close reading: let op: verandering in planning! Week 38, 42 en/of misschien 43 inschrijven per email naar studentassistent week 37, 41 en/of misschien 42

28 CMC 2007: eisen  Inspanningsverplichting: deadlines respecteren!  2 toetsen + groepsopdracht –Gemiddelde toetsten = 60% –Groepsopdracht = 40% –Beide >=5.5  Toetsen: maandag week 40 en week 44 –tijd, locatie worden nog bekend gemaakt! –open boek, multiple choice + open vragen –stof: literatuur + colleges van weken ervoor

29 Wekelijkse tijdsbesteding CMC  Colleges: 2 uur  Literatuur, incl. close reading: 8 - 10 uur (voorbereiding tentamen 2 uur)  Opdracht, incl. consult + minimaal 2 – 4 uur gaming: 6 – 8 uur

30 CMC 2007: website  Nieuws: aankondigingen, eventuele veranderingen in planning  Weekindeling  Opdrachten: onderzoeksopdracht + bronnen  Werkgroepen: samenstelling groepjes en indeling in werkgroepen –Kan dus afwijken van education-pagina!  Spreekuur studentassistent(en)  BSCW: maak groepsfolder in Global Folder: team naam (= guild name)

31 CMC: groepsopdracht: onderzoek multi-player game communities  Evaluatie ontwerp: verdiepen en uitbreiden  Uitbreiding toepassingsgebieden  Belang OLC  Toegankelijkheid  Afsluiting –Poster, rapport  Meer info a.s. woensdag (verplichte aanwezigheid)

32 Opdracht: onderzoeksvraag  Wat is het verschil tussen competitieve en coöperatieve games t.a.v. de ontwikkeling van sociaal kapitaal in relatie tot game- design? –vanuit individueel perspectief –vanuit groepsperspectief –vanuit community perspectief  Games: multi-player (role playing) gaming communities

33 Planning  Inschrijving team + game/community: sluiting maandag 17 september  Deliverable 1 onderzoeksopzet: 28 september  Survey online: woensdag 3 oktober  Deliverable 2 verwerking eerste resultaten: 12 oktober  Survey sluiten: maandag 15 oktober  Concept in BSCW voor peer feedback: zo’n volledig mogelijk tussentijds rapport: maandag 22 oktober  Peer feedback: woensdag 31 oktober  Postersessies: woensdag 7 november  Inleveren eindrapport: vrijdag 9 november

34 Inschrijven groepsopdracht  Team: teamnaam, namen leden, studentnrs., cs-email, contactpersoon  2 games: –multi (role) player –1 competitief + 1 coöperatief –Allebei wel/niet role playing


Download ppt "Computer-mediated Communication/Groupware 2007 “Societies have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate than by the."

Verwante presentaties


Ads door Google