De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keteninformatisering Jan Grijpink 1 Allerlei soorten ketens 1.Maatschappelijke ketens 2.Logistieke ketens (transport van goederen) 3.Gekoppelde informatiesystemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keteninformatisering Jan Grijpink 1 Allerlei soorten ketens 1.Maatschappelijke ketens 2.Logistieke ketens (transport van goederen) 3.Gekoppelde informatiesystemen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Keteninformatisering Jan Grijpink 1

3 Allerlei soorten ketens 1.Maatschappelijke ketens 2.Logistieke ketens (transport van goederen) 3.Gekoppelde informatiesystemen 4.Informatiestromen (gegevens) 22

4 Maatschappelijke ketens Samenwerking tussen grote aantallen organisaties en professionals: a)geen hiërarchische verhouding b)steeds wisselende combinaties, afhankelijk van het geval c)streven naar een maatschappelijk product (veiligheid, gezondheid, welzijn) d)daarbij in de wielen gereden door een dominant ketenprobleem 33

5 Belang van ketendenken Maatschappelijke ketens worden steeds belangrijker door:Maatschappelijke ketens worden steeds belangrijker door: –voortschrijdende specialisatie –toenemende onderlinge afhankelijkheden –hogere maatschappelijke eisen –toenemende interactie en samenwerking Een maatschappelijke keten is een moeilijk terrein door:Een maatschappelijke keten is een moeilijk terrein door: –geen overkoepelend gezag –gemeenschappelijke belangen vaak beperkt en onduidelijk –irrationaliteit en onvoorspelbaarheid troef –het dominant ketenprobleem is de ‘baas’ in de keten! 4

6 Leerstuk Keteninformatisering : checklist voor betere oplossingen Gericht op grootschaligheid: focus en selectie Gaat uit van irrationele besluitvorming op ketenniveau Waakt tegen niveauvergissingen Scheidt registratie van communicatie: ketenniveau als apart communicatieniveau Ketencommunicatie uitsluitend gericht op het dominante ketenprobleem om ketenproces te stroomlijnen Kale informatie-infrastructuur: meer privacy ondanks grootschalige informatie-uitwisseling 5

7 ketenniveau Keteninformatisering voor rampenbestrijding alarm Toezichthouders en inspecties mobiele commandopost coördinaten objecten en verwijzingen signalering bijzondere risico’s waarschuwing meldkamer spoedadvies GIS met verwijs index Register van objecten met bijzondere risico’s en hun coördinaten abonnement Grondvlak van de keten 6

8 Veronderstelling van chaotische situaties, door gebrek aan overzicht en gezag Ketencommunicatie gericht op het dominante ketenprobleem, los van opslag en beheer van inhoudelijke gegevens: twee-niveau-concept Waarom? Echt nodig? Kernpunten Keteninformatisering 77

9 Ketenvisie Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus 8

10 Twee analyseniveaus voor ketens grondvlak van een keten bronregister keten-niveau keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda : verbinding tussen bronregisters collectieve proces is irrationeel individuele ketenpartners handelen rationeel 99 Communicatie Registratie en beheer van gegevens

11 In de informatiekunde ontlenen we inzichten vaak aan kleinschalige situaties (organisatie) en passen die klakkeloos toe op grootschalige situaties (keten). We maken dan een niveauvergissing, want inzichten zijn niveaugebonden! Wetenschappelijke betekenis van leerstuk Keteninformatisering 10

12 Een grootschalige kijk toont andere aspecten en risico’s dan een kleinschalige! Voorbeeld: een oplichter gebruikt andermans naam (alias): a)kleinschalig: niet erg, het gaat om het daderschapsbewijs b)grootschalig: wel erg: een onschuldige krijgt een strafblad en alle strafbladen worden onbetrouwbaar! Keteninzicht 11

13 Grootschalige stelsels werken in de praktijk anders dan kleinschalige! Voorbeelden: nationale patiëntdossier EPD, biome- trische visa, EU-uitwisseling van strafvonnissen Keteninzicht 12

14 Keteninzicht Ketenpartijen kijken vanuit de eigen organisatie naar ketens: zo overschatten ze kansen en onderschatten ze problemen en risico’s. Dat leidt tot uit de hand lopende ICT-projecten. 13

15 Praktijk van het ontwerpen 1 1.Doelprofiel invullen: veldwerk, interviews, documentstudie 2.Dominant ketenprobleem zoeken: kritieke gegeven(s) achterhalen 3.Twee-niveauschema tekenen: communicatie van het kritieke gegeven op ketenniveau, rest op grondvlak 14

16 Dominant ketenprobleem 1.Een probleem dat overal in de keten voelbaar is, en dat geen van de partijen op eigen kracht kan oplossen. 2.Alleen goede samenwerking kan voorkómen, dat stelselmatig falen de keten als geheel in opspraak brengt. 3.Een gecoördineerde aanpak moet het hebben van het krachtenveld dat een dominant ketenprobleem oproept. 15

17 Informatiseren op twee niveaus het ‘grondvlak’ van een keten bronregister het ‘keten-niveau’ keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda: bronregisters keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregisters LCMR Addictis 16

18 Keteninformatisering voor de verslavingszorg arts LCMR-nr verwijzing verslavingszorg-keten medisch dossier coördinerende instantie/arts LCMR- chipkaart kaartnummer en biometrisch template Patiënt bekend en is de juiste persoon! Coördinator is dr X behandelingsadvies patiënt- admini- stratie keten-niveaugrondvlak van de keten grondvlak van de keten laatste contact 17

19 Praktijk van het ontwerpen 2 4.Stappen van het ketenproces tekenen. 5.Controleer of de keten lang genoeg is en op een nuttig abstractieniveau ligt (geen administratie!) 6.Wat gaat er door de keten? (persoon, ding, risico, kwaal) 18

20 Voorbeeld 1 de strafrechtketen het ‘grondvlak’ van een keten bronregister het ‘keten-niveau’ keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda : verbinding tussen bronregisters SKDB HAVANK verwijzingen politie parket penitentiaire Inrichting

21 Identiteitsfraude in de strafrechtketen het ‘grondvlak’ van een keten bronregister het ‘keten-niveau’ keteninformatiesysteem verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem Legenda : verbinding tussen bronregisters SKDB HAVANK 2004: meer dan 1,2 miljoen strafketen- nummers 2004: meer dan 101.000 vingersets met 2-54 aliassen verwijzingen politie parket PI-steekproef feb 2006: Identiteitsfraude aangetoond in 46 van 700 gevallen. En 106 mensen onbekend! DNA ook in enkele gevallen op verkeerde identiteit geboekt. penitentiaire Inrichting

22 Identiteitsfraude in de NL-strafrechtketen 2004 7% harde identiteitsfraude, meer dan 10% onbekend (= nergens geregistreerd) (basis: 700 personen) 2009 Inhaalslag op ca. 4000 risicogevallen, 500 grote dossiers, project afgebroken (basis 17000 cellen) 2010 HAVANK logboek: 15% harde identiteitsfraude bij bevragingen vanuit de lokale politie (basis: alle bevragingen 2010)

23 Voorbeeld 2 Identiteitsketen bron- document officieel identiteits- bewijs pasje of persoons- nummer transactie dominant ketenprobleem: bestrijding valse documenten documentfraude dominant ketenprobleem: bestrijding verkeerde personen identiteitsfraude geleidelijke verschuiving

24 Keteninformatisering: andere oplossingen! betere ketenprestaties door stroomlijning van informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld minder fouten) privacybevordering door compartimentering (tussen ketens) sommige informatieproblemen binnen en tussen ketens zijn anders niet op te lossen (je weet niet waar de informatie zich bevindt) 23

25 preventie van uitkeringsfraude door gedetineerden > 80 detentie- inrichtingen TULP Verwijsindex VIP-nr BSN >500 uitkerings- instanties verwijzingen strafketen sociale zekerheid uitkerings- verwijzing verwijzingen signalering uitkerings- instantie nummer- conversie hit insluitings- verwijzing

26 Verschillen tussen keteninformatisering communicatie keten gemeenschappelijke informatie ‘kale’ informatie- infrastructuur klassieke automatisering registratie eigen organisatie eigen informatie eigen toepassing met alle inhoudelijke gegevens

27 Keteninformatisering: andere methode! Gericht op grootschaligheid Waakt tegen niveauvergissingen Scheidt registratie van communicatie Gaat uit van irrationele besluitvorming op ketenniveau Gaat ervan uit dat keteninformatisering om het dominante ketenprobleem aan te pakken meer kans heeft dan welke andere ketenbrede informatisering dan ook Alleen een geleidelijke aanpak/implementatie werkt! Biedt een heldere normatieve toetsingsmethode 26

28 Einde 27

29 Toetsingskader 28

30 Toetsingskader Ketenprojecten Doelprofiel Doelstelling Noodzaak Samenwerkingsprofiel Organisatienetwerk Haalbaarheid Coördinatieprofiel Proces Noodzaak Informatieprofiel Gegevensuitwisseling Noodzaak 29

31 Is het keteninformatiesysteem onmisbaar voor het overbruggen van breuklijnen in de informatiehuishouding van de keten? Denkschema keteninformatisering Wat is het dominante ketenprobleem? Welke ketenpartijen? Wat zijn de processtappen van de keten? Wat is het kritische gegeven? Welke partij bezit dat, welke heeft het nodig? Welk keteninformatie- systeem is daarvoor nodig? Is dat keteninformatiesysteem onmisbaar voor de ketencoördinatie? Is het als gemeenschappelijke voorziening op ketenniveau haalbaar? 30

32 Voorbeeld Haalbaarheid 31

33 2. Samenwerkingsprofiel Haalbaarheid 32

34 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan 33

35 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid 34

36 Samenwerkingsprofiel Ontwikkelings- fasen Processen op ketenniveau Informeel overleg Formeel overleg Samen beslissen Keten- project Keten- orgaan Onder- steuning Uitvoering Beleid A C D B E 35

37 Voorbeeld Noodzaak 36

38 2. Coördinatieprofiel Noodzaak 37

39 Coördinatieprofiel Coördinatie- mechanisme Processtructuur 1 Parallel X X 2 Liniair X X X X 3 Convergent X X X X 4 Divergent X X X X 5 Knoop X X X X X X 6 Wiel X X X X X X ProductieregelsStandaardisatie deskundigheden Keteninformatie systeem Standaardisatie van het product Standaardisatie van werkwijze Informele afstemming 38


Download ppt "Keteninformatisering Jan Grijpink 1 Allerlei soorten ketens 1.Maatschappelijke ketens 2.Logistieke ketens (transport van goederen) 3.Gekoppelde informatiesystemen."

Verwante presentaties


Ads door Google