De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 oktober 2004Groupware1 College Groupware: Beslissen van en in Organisaties  Logisch-structurele beslissingsmodel –Beslismatrices en beslisbomen –Spreadsheet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 oktober 2004Groupware1 College Groupware: Beslissen van en in Organisaties  Logisch-structurele beslissingsmodel –Beslismatrices en beslisbomen –Spreadsheet."— Transcript van de presentatie:

1 21 oktober 2004Groupware1 College Groupware: Beslissen van en in Organisaties  Logisch-structurele beslissingsmodel –Beslismatrices en beslisbomen –Spreadsheet modeling  Cyclische-prescriptieve beslissingsmodel –Het 5-stappen model –Case ‘decision corridors’ in ERP  GroupSystems in de praktijk –Resultaten van een evaluatiestudie

2 21 oktober 2004Groupware2 Beslissen: een voorbeeld “ KPN opent de aanval op kabeluitbaters ” (NRC, 5 oktober 2004)

3 21 oktober 2004Groupware3 Beslissen in/over organisaties “‘Goede’ beslissingen nemen wordt beschouwd als dé taak van een ‘goede’ manager …”  Peter Drucker  Henry Mintzberg

4 21 oktober 2004Groupware4 Essentiële besliselementen Informatie over:  Cognitie door: - alternatieven- interpretatie - consequenties- beslisregel

5 21 oktober 2004Groupware5 Beslissen op niveau IndividueelGroep Operationeel√ √ Tactisch√ √ Strategisch√ √ PAS TOE: INVOERING ERP-SYSTEEM

6 21 oktober 2004Groupware6 Logisch-structureel model  Eenduidige preferenties  Volledige informatie  Statisch  Exogeen Beslisser MiddelenUitkomsten Intrinsieke waarde van middelen Preferentie van uitkomsten Efficiency van middelen Bron: De Smit, 1982

7 21 oktober 2004Groupware7 Beslissingsmatrix  Compensatieregel  Lexicografische regel  Conjunctieve model  Disjunctieve model (maximax, maximin) Criterium OptieABC 1236 2721 3333 Welk alternatief wordt bij elk van de regels/modellen gekozen?

8 21 oktober 2004Groupware8 Beslisboom Keuze: Investeren in e-commerce Niet investeren in e-commerce 50/50 Onderhouden van e- commerce Geen marktgroei Marktgroei Onderhouden van e- commerce 70/30 Keuze: Onderhouden van e- commerce Marktgroei Geen marktgroei Marktgroei Geen marktgroei 70/30

9 21 oktober 2004Groupware9 Planning en Scheduling  2 voorbeelden van ‘Excel-modeling’

10 21 oktober 2004Groupware10 Voorbeeld 1

11 21 oktober 2004Groupware11 Voorbeeld 2

12 21 oktober 2004Groupware12 Prescriptieve besluitvormingsmodel  Voorschrijvend  Dynamisch (cyclisch)  Lineair Organisationele doelstellingen Externe analyse Interne analyse Genereren Strategische opties Implementatie SWOT-analyse

13 21 oktober 2004Groupware13 Besluitvorming als cyclus Stellen van doelen Zoeken naar alternatieven Vergelijken en evalueren van alternatieven Maken van een keuze Invoeren van de beslissing ‘Follow up’ en controle Opnieuw zoekenDoelen aanpassen (Bron: Harrison, 1987)

14 21 oktober 2004Groupware14 Prescriptieve besluitvormingsmodel Stap 1: Het stellen van doelen:  Probleem(h)erkenning  Probleemdefinitie ‘Cognitive Mapping’

15 21 oktober 2004Groupware15 Cognitive Mapping: een voorbeeld Delta Lloyd, 1998 Voor Software: zie Decision Explorer (http://www.banxia.com)http://www.banxia.com

16 21 oktober 2004Groupware16 Prescriptieve besluitvormingsmodel Stap 2: Zoeken naar alternatieven:  ‘Optimizing’  ‘Satisficing’ - marginal befenits,  ‘Best practice’ - bounded rationality

17 21 oktober 2004Groupware17 Marginal benefits

18 21 oktober 2004Groupware18 Prescriptieve besluitvormingsmodel Stap 3: Het vergelijken evalueren van alternatieven:  Analyse –Beslissingsmatrix –Beslissingsboom –Spreadsheet-modeling  Beoordeling en onderhandeling

19 21 oktober 2004Groupware19 Prescriptieve besluitvormingsmodel Stap 4: Maken van een keuze:  Organisatorische inbedding  Individuele variantie  Situationele variantie –Framing –Prospect theorie

20 21 oktober 2004Groupware20 Framing Experiment Scenario A 200 mensen worden omgeschoold Scenario B Kans 1/3 dat 600 mensen worden omgeschoold, 2/3 dat niemand wordt omgeschoold Scenario A 400 mensen zullen ontslagen worden Scenario B Kans 1/3 dat niemand ontslagen wordt, 2/3 dat 600 mensen worden ontslagen

21 21 oktober 2004Groupware21 Prescriptieve besluitvormingsmodel Stap 5: Invoeren en controle van de beslissing:  Effectiviteit = Kwaliteit * Acceptatie  Leren

22 21 oktober 2004Groupware22 Beslissen in organisaties ValkuilenPreventie -Wet van Grasham-Prioritering -Probleemformulering-Devils advocate -Dialectiek -Probleemoplossing-Brainstorming -Nominal Groep/ Delphi techniek

23 21 oktober 2004Groupware23 EmergingTransitionFuture HighLow Regulation Finland Netherlands Sweden Norway U.K. New Zealand United States Australia France Focus Asset Customer Poland Czech Uzbekistan Italy Germany Spain Hungary Casus: het energiebedrijf

24 21 oktober 2004Groupware24 Utilities in consolidatie Monopoly National consolidation European consolidation Endgame Staal EU Chemie EU Mobiele Telecom EU Energie NL Afval NL Water NL M&A internationalisatie megamergers sterke customer focus overheidsregulering geen concurrentie

25 Transformatie van de sector Deregulering en onvoorspelbaarheid toezichthouder Deregulering en onvoorspelbaarheid toezichthouder (Nieuwe) toetreders Hogere eisen van klanten Technologische ontwikkelingen Aandeelhouderswaarde Splitsing gereguleerde en commerciële activiteiten Splitsing gereguleerde en commerciële activiteiten ‘Key drivers’ voor verandering

26 21 oktober 2004Groupware26 Utilities staan voor keuzes Positionering en strategie Activiteiten en business units Organisatorische vormgeving Inrichten processen en systemen

27 27 Productie Exploratie & productie Elektriciteit Gas TransmissieHandel (trade) Verkoop (supply) DistributieRetail diensten TransportOpslagWholesale Verkoop (supply) DistributieRetail diensten Netwerkbeheer (gereguleerd) Vrije markten Mix van gereguleerde en vrije markten

28 28 Specifieke benodigde competenties Netwerk beheer Marketing Inkoop Facturering Schaalvoordelen binnen sectoren Schaalvoordelen tussen sectoren Klanten service Totaal Engineering Activa Management Verkoop Meters Hoog binnen regios Laag Risico Management Afdekken risico (Prijs vluchtigheid) Hoog, locatie indifferent Gemiddeld (gas voor productie) Forecast Engineering Financieel Management Hoog binnen regios Gemiddeld Nauwkeurigheid Technologie Gemiddeld binnen regios Hoog binnen regios Nauwkeurigheid Database Management Hoog, locatie indifferent Call centers Omgaan met klachten Hoog, locatie indifferent Marketing & Positionering IT & Database Kennis management Hoog binnen regios & nationaal HoogGemiddeld Laag Huidige positie energiebedrijven

29 21 oktober 2004Groupware29 Relatieve groeihoogmiddellaag Groei potentieel Productie Handel Huidige activiteiten Netwerkbeheer Verkoop Retail diensten Invloed op opbrengsten Dalende marges Afnemende activa basis Lage marges Vluchtige opbrengsten Geen groei Vaste opbrengsten Lage groei Beperkte opbrengsten Niet ontwikkelde portfolio Marge gekoppeld aan innovatie Huidige ontwikkeling van de markt

30 21 oktober 2004Groupware30 Keuze: ‘Business models’ Full Blown UtilitiesMulti-utilities ProducentenHandelaren Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening Netbeheerders Agenten Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening Activiteitenketens van energiebedrijven Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening Productie Transport Dispatch Trading Verkoop Netbeheer Meteropname Klantenservice Dienstverlening

31 21 oktober 2004Groupware31 Doelstelling ERP-beslissing  Beter kunnen besturen van de organisatie (‘management control’) –Heldere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden –Tijdige, betrouwbare en volledige management- informatie –Beter inzicht in kosten, opbrengsten, resultaten Budget & realisatie Winst & verlies Balansen –Sturing op basis van parameters (Management Scorecards) Achtergronden

32 21 oktober 2004Groupware32 Uitgangspunten ERP-beslissing  Tijdens adoptie bepalen de inhoudelijke sporen (Management Control, Cost Management en Bedrijfsprocessen) de functionele eisen en wensen m.b.t. ERP- systeem (selectietraject)  Tijdens implementatie wordt aangesloten bij mogelijkheden/voorgebakken keuzes van het gekozen ERP-systeem (blauwdrukken/best practice)  Zo min mogelijk maatwerk

33 21 oktober 2004Groupware33 EnergyCo & SAP Adoption  ‘SAP unless policy’  Customer Competence Center  SAP@GAS Industry Solution Deployment  ASAP methodology  Blueprints  Change request

34 21 oktober 2004Groupware34 Isomorphistic PressureAdoption of ERP-systemsImplementation of ERP-systems Competitive isomorphism (after Dimaggio and Powell) Competitors adopting ERP force others to ‘ride the S-curve’ Implementation results from competitors set extra pressure on implementation Institutional isomorphism (after Dimaggio and Powell) - Coercive forces from organizational dependency Customers, suppliers and parent companies enforce to be ERP connected ERP implementation projects are joined or rolled off between partnering organizations - Coercive forces from socio-cultural expectations Industries association or national bodies set ERP adoption as standard Standard and statutory procedures are secured by uniform ERP- implementation - Imitative / ‘mimetic’ forces from leading competitors Promotional media launch ERP reference customer and success stories as bandwagons Critical media influence levels of expectation with respect to implementation and ROI - Normative forces from professionalization IT consultants and experts recommend managers to adopt ERP IT consultants exploit their power position by strongly pushing their own best practices in ERP implementation Technical isomorphism (after Orlikowski) ERP is designed to realize centrally controlled, integrated and fully standardized organizations ERP is designed to capture all processes by pre-designed blueprints or industry standards Explanations

35 21 oktober 2004Groupware35  Isomorphistic forces simplify decision-making in organizations during ERP-adoption and implementation, if budget restrictions are fixed and learning experiences are accessible, However:  Isomorphistic forces prevent organizations to make the optimal and tailor-made decisions to adopt and implement ERP-systems successfully, as homogenization is inherent to both the functional design and the deployment methods of ERP-systems Conclusion and discussion

36 21 oktober 2004Groupware36 G(D)SS-systemen

37 21 oktober 2004Groupware37 EVR / GroupSystems  Parallelliteit  Anonimiteit  Compleetheid  Commitment  Structuur  Opslag en (re)presentatie

38 21 oktober 2004Groupware38 GSS-onderzoek: model

39 21 oktober 2004Groupware39 De onderzoeksgroep

40 21 oktober 2004Groupware40 Het design

41 21 oktober 2004Groupware41 De resultaten Groep 1 Groep 2

42 21 oktober 2004Groupware42 De conclusies  Er zijn geen ‘netto’ verschillen in tevredenheid tussen sessies met en zonder GSS  Veel hangt af van het onderwerp en de menselijke faciltering  GSS ondersteunt groepsbesluitvorming alleen als het groepsproces zelf goed verloopt


Download ppt "21 oktober 2004Groupware1 College Groupware: Beslissen van en in Organisaties  Logisch-structurele beslissingsmodel –Beslismatrices en beslisbomen –Spreadsheet."

Verwante presentaties


Ads door Google