De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management - April 17, 2002 Sturing van Transities Pieter Glasbergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management - April 17, 2002 Sturing van Transities Pieter Glasbergen."— Transcript van de presentatie:

1 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management - April 17, 2002 Sturing van Transities Pieter Glasbergen

2 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Ontwikkelingslijn milieubeleid Productieprocessen optimaliseren Proces- en productvernieuwingen Nieuwe systemen voor behoeften

3 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Kernvraag Hoe kunnen complexe maatschappelijke veranderingsprocessen leiden tot een duurzame ontwikkeling?

4 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Interventiestrategie Marktgericht denken Planmatig denken Sturing tussen markt en plan

5 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Het marktgerichte denken

6 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Eerst is er koffie

7 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Dynamiek in het koffiesysteem Komt uit de markt zelf Komt ook uit omgeving systeem

8 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management De systemen waarop het transitiedenken zich richt zijn markten

9 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Markten zijn schoner gaan produceren Duurzaamheidsimpulsen zijn zichtbaar

10 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Transities zijn er altijd, ook binnen de marktwerking en in de richting van een progressieve maatschappelijke verandering

11 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Het plangerichte denken Overheden zijn verantwoordelijk Remedie * Interne organisatie aanpassen * Beter communiceren * Nieuwe beleidsinstrumenten

12 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Definiëren collectieve belangen In stand houden marktwerking Waarborgen publieke belangen Kernfuncties van overheden

13 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Beperkte aanspreekbaarheid van overheden Aansluiten bij dynamiek op markt Formuleren van randvoorwaarden Zelf collectieve goederen produceren

14 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management In marktsysteem overheidssturing onmisbaar Overheidssturing altijd incrementeel en partieel Moet blijven binnen logica marktwerking

15 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Sturing tussen plan en markt Systeem perspectief De civil society als dynamiserende kracht

16 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Civil society politiek relevant maken Marktpartijen aanspreken op publieke verantwoordelijkheid Strategische allianties tussen staat, markt en civil society

17 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Clean development mechanisme Constructie van een markt voor CO2- credits Bredere duurzame ontwikkeling stimuleren

18 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Bescherming biodiversiteit Extra, gegarandeerd inkomen boeren Verbetering waterkwaliteit en -kwantiteit Meer productie elektriciteit Bevordering toerisme

19 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Politieke stabiliteit Ambitieus milieubeleid Additionele lokale fondsen Aansluiting bij ontwikkelingsdoelen Participatie

20 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Elk voordeel heb zijn nadeel Concurrentie van projecten Voordeel bepaalde ontwikkelingslanden Armste landen buiten spel? Distributional Inequity

21 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management Strategie voor transitieverleiding Ondersteunen markt (heffingen en subsidies) Juridische randvoorwaarden Ondersteuning innovatiegroepen & afbouw anti-duurzame incentives Expliciteren publieke verantwoordelijkheid private partijen & civil society politiek relevant maken Mechanismen die investeringen in ontwikkelingsperspectief plaatsen

22 Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management “The United Nations once dealt with Governments. By now we know that peace and prosperity cannot be achieved without partnerships involving governments, international organizations, the business community, and civil society”. (Kofi Annan)


Download ppt "Copernicus Institute Sustainable Development and Transition Management - April 17, 2002 Sturing van Transities Pieter Glasbergen."

Verwante presentaties


Ads door Google