De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen"— Transcript van de presentatie:

1 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen
Hoofdstuk 6 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen

2 Centraal zenuwstelsel

3 Infectieziekten van het centraal zenuwstelsel
vaak twee codes vereist eerst onderliggende aandoening bvb. 135 (Sarcoidosis) dan manifestatiecode (meningitis in sarcoïdosis) Bacteriële meningitis  320/321 (4de cijfer voor organisme) Leptospirale meningitis 100.81

4 Epilepsie paroxysmale stoornis, recurrente aanvallen
oorzaak is beschadiging van hersencortex (littekenvorming na infectie, cva, trauma, tumoren, congenitaal,…) 345.xx 4de cijfer voor soort epilepsie 5de cijfer voor therapieresistent of niet convulsie en epileptiforme manifestaties soms symptomen van andere aandoeningen ≠ epilepsie als alleen convulsie worden vermeld : koortsstuipen

5 Epilepsie belangrijke nevendiagnose, invloed op middelenverbruik
geen V code voor kan genezen (spontaan of via chirurgisch ingrijpen)!

6 Hemiplegie/Hemiparesis
in kader van CVA : wel coderen acuut cerebral embolism with cerebral infarction spastic hemiplegia, affecting dominat side laat gevolg late effect of CVA, hemiplegia affecting dominant side in het kader van TIA : niet coderen RIND (Reversible Ischemic Neurologic Deficit) =

7 Ziekte van Parkinson chronisch, progressief
onvrijwillige tremor, houdingsinstabiliteit, spierzwakte en stijfheid 332.x 4de cijfer : primair vs secundair (bvb tgv medicatie) als ook dementie dementia with lewy bodies dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance opname voor oppuntstelling van medicatie : Parkinson HD opname voor revalidatie in kader van P. : revalidatie HD

8 Dysreflexie van het autonoom zenuwstelsel
potentieel levensbedreigend, medische urgentie plotse hypertensie, bradycardia, gestoord zicht, zweten gestoord parasympatisch antwoord op pijnprikkels 337.3, gevolgd door code voor onderliggende chronische aandoening (bvb decubitus ulcus) voorbeeld van “use additional code” eerst levensbedreigende manifestatie coderen, dan pas onderliggende chronische aandoening (AHA CC, 1998, 4de trim, p37)

9 Perifeer zenuwstelsel

10 Critical Illness polyneuropathy
meestal geassocieerd aan sepsis en MOF is additionele code hierbij primaire axonale degeneratie van motorische vezels zeer zwak, moeilijk wheening 357.82

11 Critical Illness Myopathie
ook geassocieerd aan sepsis moeilijke wheening, lange herstelperiode associatie met blokkers van neuromusculaire overgang 359.81 <> toxische myopathie (359.4) bvb. tgv aluminium intoxicatie

12 Oog en adnexen zeer gedetailleerde classificatie
visual impairment 369.x) ifv ernst. Beste oog eerst cornea Bvb (photokeratitis) tgv lastoorts, steeds E926.2 Laceraties 871.x (open wound of the eyeball) conjunctivitis allergische reactie op contactlenzen : 372.4 chlamydia : 077.x of 076.x indien trachoma

13 Oog en adnexen cataract glaucoom vertroebeling van ooglens
Door medicatie (toxic cataract) Door trauma 366.2x (traumatic cataract) …. cataract bij patiënten met DM is meestal seniel diabetisch cataract is zeldzaam glaucoom intraoculaire hypertensie 365.x

14 Doofheid en gehoorsverlies
oorzaak : geleiding (“mechanisch” probleem) perceptie (binnenoor of betrokken zenuw) gemengd hoorapparaten extern op batterijen, geen chirurgische interventie; fitting of hearing aid geïmplanteerde beengeleidings(electromagnetische)apparaten op os mastoideus via inductiespoel geleiding cochleaire implantaten voor perceptiedoofheid 20.9x


Download ppt "Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen"

Verwante presentaties


Ads door Google