De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 6 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 6 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 6 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Centraal zenuwstelsel

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Infectieziekten van het centraal zenuwstelsel - vaak twee codes vereist eerst onderliggende aandoening bvb. 135 (Sarcoidosis) dan manifestatiecode 321.4 (meningitis in sarcoïdosis) Bacteriële meningitis  320/321 (4de cijfer voor organisme) Leptospirale meningitis  100.81

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Epilepsie paroxysmale stoornis, recurrente aanvallen oorzaak is beschadiging van hersencortex (littekenvorming na infectie, cva, trauma, tumoren, congenitaal,…) 345.xx 4 de cijfer voor soort epilepsie 5 de cijfer voor therapieresistent of niet convulsie en epileptiforme manifestaties soms symptomen van andere aandoeningen ≠ epilepsie als alleen convulsie worden vermeld : 780.39 koortsstuipen 780.31

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Epilepsie belangrijke nevendiagnose, invloed op middelenverbruik geen V code voor kan genezen (spontaan of via chirurgisch ingrijpen)!

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Hemiplegie/Hemiparesis in kader van CVA : wel coderen –acuut 434.11 cerebral embolism with cerebral infarction 342.11 spastic hemiplegia, affecting dominat side –laat gevolg 438.21 late effect of CVA, hemiplegia affecting dominant side in het kader van TIA : niet coderen RIND (Reversible Ischemic Neurologic Deficit) = 434.91

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Ziekte van Parkinson chronisch, progressief onvrijwillige tremor, houdingsinstabiliteit, spierzwakte en stijfheid 332.x 4 de cijfer : primair vs secundair (bvb tgv medicatie) als ook dementie –331.82 dementia with lewy bodies –294.10 dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance opname voor oppuntstelling van medicatie : Parkinson HD opname voor revalidatie in kader van P. : revalidatie HD

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Dysreflexie van het autonoom zenuwstelsel potentieel levensbedreigend, medische urgentie plotse hypertensie, bradycardia, gestoord zicht, zweten gestoord parasympatisch antwoord op pijnprikkels 337.3, gevolgd door code voor onderliggende chronische aandoening (bvb decubitus ulcus) –voorbeeld van “use additional code” –eerst levensbedreigende manifestatie coderen, dan pas onderliggende chronische aandoening (AHA CC, 1998, 4 de trim, p37)

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Perifeer zenuwstelsel

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Critical Illness polyneuropathy meestal geassocieerd aan sepsis en MOF is additionele code hierbij primaire axonale degeneratie van motorische vezels zeer zwak, moeilijk wheening 357.82

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Critical Illness Myopathie ook geassocieerd aan sepsis moeilijke wheening, lange herstelperiode associatie met blokkers van neuromusculaire overgang 359.81 <> toxische myopathie (359.4) bvb. tgv aluminium intoxicatie

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Oog en adnexen zeer gedetailleerde classificatie visual impairment 369.x) ifv ernst. Beste oog eerst cornea –Bvb 370.24 (photokeratitis) tgv lastoorts, steeds E926.2 –Laceraties 871.x (open wound of the eyeball) conjunctivitis –allergische reactie op contactlenzen : 372.4 –chlamydia : 077.x of 076.x indien trachoma

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Oog en adnexen cataract –vertroebeling van ooglens Door medicatie 366.45 (toxic cataract) Door trauma 366.2x (traumatic cataract) …. –cataract bij patiënten met DM is meestal seniel –diabetisch cataract is zeldzaam glaucoom –intraoculaire hypertensie –365.x

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Doofheid en gehoorsverlies oorzaak : –geleiding (“mechanisch” probleem) –perceptie (binnenoor of betrokken zenuw) –gemengd hoorapparaten –extern op batterijen, geen chirurgische interventie; 95.48 fitting of hearing aid –geïmplanteerde beengeleidings(electromagnetische)apparaten op os mastoideus via inductiespoel geleiding –cochleaire implantaten voor perceptiedoofheid 20.9x


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 6 Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen."

Verwante presentaties


Ads door Google