De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuur Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuur Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuur Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen
Johan Hellings Ward Schrooten Oktober 2008 UHasselt Onderzoeksgroep Patient Safety Ziekenhuis Oost-Limburg

2 Inhoud Inleiding cultuur patiëntveiligheid Methodologie
Resultaten 3.1 Algemene ziekenhuizen 3.2 Psychiatrische ziekenhuizen 3.3 SP ziekenhuizen

3 1. Inleiding cultuur patiëntveiligheid
Objectieven: Inzicht verwerven in de mening van artsen en medewerkers ten opzichte van patiëntveiligheid in de eigen instelling; peilen naar de cultuur inzake patiëntveiligheid in de organisatie, op basis van een 12-tal dimensies. Bewustmaking onderwerp patiëntveiligheid in het hele ziekenhuis Het opvolgen van de cultuur in zake patiëntveiligheid d.m.v. een herhaalde meting na x aantal jaren.

4 2. Methodologie Instrument: Hospital Survey on Patient Safety Culture (Agency for Healthcare Research and Quality) Vertaling en validatie naar Nederlands (Vlaams) Vertaling en validatie naar Frans Standaard procedure en data formaat Ziekenhuisbrede verdeling

5 Hospital Survey on Patient Safety Culture
A.h.v. een 40-tal stellingen worden 12 veiligheidscultuur dimensies berekend: (3-4 stellingen per dimensie) Tien veiligheidscultuur-dimensies: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren; D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer Twee outcome dimensies: O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

6 Scorings-systeem Negatief Positief Neutraal ! Reversed questions: omkering ‘Positief voor patiëntveiligheid’

7 Berekening van dimensiescore
Totaal aantal positieve antwoorden op vragen binnen de dimensie = Totaal aantal antwoorden binnen de dimensie

8 In totaal namen 132 ziekenhuizen deel aan de benchmark.
3. Resultaten In totaal namen 132 ziekenhuizen deel aan de benchmark. (F=Franstalig; N=Nederlandstalig)

9 Aantal respondenten en responsgraad:

10 Totale responsgraad i.f.v. type ziekenhuis

11 Responsgraad bij artsen en medewerkers i.f.v. type ziekenhuis

12 Totale responsgraad i.f.v. taal

13 Responsgraad bij artsen en medewerkers i.f.v. taal

14 Totale responsgraad i.f.v. distributiemethode
P = papier; E = electronisch; E+P = beiden

15 Aantal meldingen tijdens voorbije 12 maanden

16 Beoordeling van patiëntveiligheid
Verdeling per type ziekenhuis: Variatie tussen ziekenhuizen onderling: (Getallen geven telkens het % antwoorden binnen die categorie op ziekenhuisniveau)

17 3.1 Algemene ziekenhuizen
81 algemene ziekenhuizen nemen deel aan de benchmark. De totale (niet gewogen) gemiddelde responsgraad is 58%, bij medewerkers en artsen is dit resp. 62% en 41%.

18 Totale responsgraad i.f.v. groep

19 Responsgraad artsen i.f.v. groep

20 Responsgraad medewerkers i.f.v. groep

21 Beschrijving populatie

22 Beschrijving populatie (2)

23 Beschrijving populatie (3)

24 Beschrijving populatie (4)

25 Dimensionele scores acute ziekenhuizen
Tien veiligheidscultuur-dimensies: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer Twee outcome dimensies: O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

26 Dimensionele scores acute ziekenhuizen

27 D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat
D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat.veiligheid bevorderen

28 D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren

29 D3. Teamwerk binnen afdelingen

30 D4. Openheid naar communicatie

31 D5. Feedback en communicatie

32 D6. Niet bestraffende respons op fouten

33 D7. Bestaffing

34 D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid

35 D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen

36 D10. Overdracht en transfer

37 O1. Globale perceptie over veiligheid

38 O2. Frekwentie van “event” rapportering

39 3.2 Psychiatrische ziekenhuizen
40 psychiatrische ziekenhuizen nemen deel aan de benchmark. De totale (niet gewogen) gemiddelde responsgraad is 74%, bij medewerkers en artsen is dit resp. 74% en 68%.

40 Totale responsgraad i.f.v. groep

41

42

43 Beschrijving populatie

44 Beschrijving populatie (2)

45 Beschrijving populatie (3)

46 Dimensionele scores psychiatrische ziekenhuizen
Tien veiligheidscultuur-dimensies: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer Twee outcome dimensies: O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

47 Dimensionele scores psychiatrische ziekenhuizen

48 D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat
D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat.veiligheid bevorderen

49 D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren

50 D3. Teamwerk binnen afdelingen

51 D4. Openheid naar communicatie

52 D5. Feedback en communicatie

53 D6. Niet bestraffende respons op fouten

54 D7. Bestaffing

55 D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid

56 D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen

57 D10. Overdracht en transfer

58 O1. Globale perceptie over veiligheid

59 O2. Frekwentie van “event” rapportering

60 3.3 SP ziekenhuizen 11 SP ziekenhuizen nemen deel aan de benchmark.
De totale (niet gewogen) gemiddelde responsgraad is 71%, bij medewerkers en artsen is dit resp. 72% en 51%.

61 Totale responsgraad i.f.v. groep

62

63

64 Beschrijving populatie

65 Beschrijving populatie (2)

66 Beschrijving populatie (3)

67 Dimensionele scores SP ziekenhuizen
Tien veiligheidscultuur-dimensies: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer Twee outcome dimensies: O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

68 Dimensionele scores SP ziekenhuizen

69 D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat
D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die pat.veiligheid bevorderen

70 D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren

71 D3. Teamwerk binnen afdelingen

72 D4. Openheid naar communicatie

73 D5. Feedback en communicatie

74 D6. Niet bestraffende respons op fouten

75 D7. Bestaffing

76 D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid

77 D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen

78 D10. Overdracht en transfer

79 O1. Globale perceptie over veiligheid

80 O2. Frekwentie van “event” rapportering

81


Download ppt "Cultuur Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen"

Verwante presentaties


Ads door Google