De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management"

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management""— Transcript van de presentatie:

1 De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management"
Brussel 05 juni 2007 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen

2 1. Supply chain management
Prenotification 24 hour Advanced rule Paperless Customs Authorised Economic operator Authorised Economic operator Factory Consolidation/distribution center Port of loading Vessel Transit port Vessel Port of discharge Consolidation/distribution center Road/rail transport Road/rail transport Road/rail transport CSI / Megaports Initiative / ISPS / X-ray scanning / Tracking&Tracing / Electronic sealing Intelligence Function AEO ///

3 2. Supply chain : Strategische doelstelling
100 % gecertificeerde goederenstroom : 20 % grote bedrijven  80 % goederen 80 % Green Lane traditioneel verticaal toezicht 20% Niet Green Lane 5 % tijd AS IS : 5 % traditionele controle op de volledige goederenstroom TO Be : 25 % traditionele controle op de niet “Green Lane” goederenstroom AEO ///

4 Geautoriseerde marktdeelnemer :
3. Authorized Economic Operator – AEO : Doelgroep Marktdeelnemer = een persoon die zich in het kader van zijn bedrijf bezighoudt met activiteiten waarop de douanewetgeving betrekking heeft (artikel 1, 12 van DWB). Geautoriseerde marktdeelnemer : = Elke marktdeelnemer die het statuut van AEO heeft verkregen, in voorkomend geval, door : een AEO certificaat – Douane (‘Customs’) een AEO certificaat – Veiligheid (‘Security’) een AEO certificaat – Douane / Veiligheid (‘Full’) AEO ///

5 3. Authorized Economic Operator – AEO : Voordelen
AEO-certificaat – douane AEO-certificaat – veiligheid Minder controles Prioritaire behandeling ingeval toch selectie voor controle Mogelijkheid keuze van plaats voor deze controle Verwittiging van fysieke controle op voorhand Verminderde dataset voor summiere aangiften Minder controles Prioritaire behandeling ingeval toch selectie voor controle Mogelijkheid keuze van plaats voor deze controle Versoepelde toekenningsprocedure douanevergunningen AEO-certificaat – douanevereenvoudigingen/veiligheid => Alle hierboven vermelde voordelen AEO ///

6 Criteria : 3. Authorized Economic Operator – AEO : Criteria
Certificaat AEO douane Certificaat AEO veiligheid en “Full” Naleving douanevereisten Naleving douanevereisten Deugdelijke handels- en Deugdelijke handels- en vervoersadministratie vervoersadministratie Financiële solvabiliteit Financiële solvabiliteit Passende veiligheidsmaatregelen AEO ///

7 COMPACT 3. Authorized Economic Operator – AEO : Compact en Guidelines
COMpliance and PArtnership between Customs and Trade 2 Delen : Werkmethode voor risk assessment Catalogus van risico-indicatoren AEO ///

8 GUIDELINES 3. Authorized Economic Operator – AEO :
Compact en Guidelines GUIDELINES Specifiek voor AEO Dubbele finaliteit :  De marktdeelnemer toelaten om een self-assessment uit te voeren = opmaken van een profiel van zijn commerciële processen en van zijn logistieke keten => profiel wordt door de douane aan de reële toestand getoetst  Door de douane gebruikt om de aspecten te bepalen die tijdens de voorafgaande audit moeten worden onderzocht. AEO ///

9 Toekomst ? 3. Authorized Economic Operator – AEO :
= Voorstel van een nieuw artikel in Communautair Douanewetboek Self Assessment voor : verplichtingen t.o.v. douanewetgeving rechten Bepaalde tariefmaatregelen Handelspolitieke maatregelen en andere beperkingen en verbodsmaatregelen Wie ? Markdeelnemer Toegelaten marktdeelnemer AEO ///

10 Verplicht kelderproces
4. E - douane Verplicht kelderproces Paperless douane en accijnzen => 8,4 miljoen € Juni => Pakket 1 Douane aangiften op enig document Enig Kantoor D&A Juli => Pakket 2 Pre-arrival + pre-departure Andere douaneaangiften ECS en accijnsaangiften December 2007 => Pakket 3 Ondersteuning – controleactiviteiten Vergunningaanvragen en dossierbeheer Regiekamers en mobile teams => 14 miljoen € => 2008 Datawarehousing => 11 miljoen € voor D&A => 2008 AEO ///

11 4. E – douane : Europese planning
1/1/2007 ….. Today 1/1/2010 1/1/2009 1/1/2008 EMCS Interoperability ECS-Fase1 1/1/2011 ICS Accessability AES ECIP SEAP SW RMF NCTS/TIR New SAD ! 1/1/2012 AEO Fase 1 AIS EORI REX SEA 1/1/2013 ITE EMCS-Ph2 EMCS-Ph3 AEO Fase 2 ECS-Fase2 AEO ///

12 AEO AEO AEO AEO 5. Gecertificeerde logistieke keten :
voorbeeld AEO-AEO + tracking en tracing Land van vertrek Land van bestemming Logistieke weg : ondoorzichtig en soms onvoorspelbaar (commerciële belangen, onderaanneming, doorverkopen, … ) GOEDEREN AEO AEO Plaats van lading (bijv. bij produktie of groupageplaats Plaats van lossing (bijv. bij bestemming of groupageplaats Grensknooppunt (Terminaloperator) Groen licht AEO Real time en on line opvolging goederen 3 Douane L.v.v. Douane L.v.b. Als 1+2+3 2 1 Pre-departure gegevens Pre-arrival gegevens ( = pre-departure) GEGEVENS Aangever AEO Groen licht Voorwaarde om tot green lane te komen, ongeacht type : Douane Land van Vertrek – Douane land van bestemming : Wederzijdse erkenning AEO - Akkoord over gevensuitwisseling AEO ///

13 5. Gecertificeerde logistieke keten :
voorbeeld AEO-AEO + tracking en tracing 1. RFID (Radio Frequency Identification) “TAG” wordt in container geplaatst en geactiveerd. Opvolgingssysteem : Op zoveel mogelijk plaatsen worden TAG-readers geïnstalleerd. Nadelen : infrastructuurgebonden locatie en status container enkel zichtbaar wanneer container langs reader passeert Voordelen : TAG is goedkoop en makkelijk inwisselbaar Geen batterijproblemen met TAG (8 jaar), dus makkelijk beheer van TAG’s 2. Sateliettechnologie “TAG” met zendertje wordt in container geplaatst en geactiveerd. Opvolgingssysteem : Via sateliet is centrale opvolging continu. Nadelen : autonomie batterij TAG : max. 6 maand, dan herladen : beheer van TAG’s is moeilijker iets duurder dan RFID – TAG. Voordelen : systeem is niet infrastructuurgebonden. Het werkt onmiddellijk, overal en altijd. locatie en status container is continu zichtbaar AEO ///

14 + 5. Gecertificeerde logistieke keten : de bouwstenen
AEO is verantwoordelijk voor de ganse logistieke keten of AEO werkt enkel samen met andere AEO’s AEO sluit met veilige partners contractuele overeenkomsten af De door de AEO gekozen toeleveranciers Zijn gekozen op basis van hun Instemming met bepaalde veiligheidsregels AEO vraagt een veiligheidsattest aan zijn Commerciële partner De containers zijn verzegeld met behulp van electronische verzegeling of high security seal en De containers worden in de installaties van de toeleverancier en van de ontvanger van de goederen geïnspecteerd De integriteit van de goederen en de afgelegde weg wordt on line en in real time opgevolgd d.m.v. Tracking & Tracing + AEO ///

15 5. Gecertificeerde logistieke keten
GREEN LANES Adapted from Port of Rotterdam presentation AEO ///

16 Geen controle per transactie, wel horizontaal ketentoezicht
5. Gecertificeerde logistieke keten : Green Lanes commerciële voordelen Geen controle per transactie, wel horizontaal ketentoezicht Studie van de universiteit van Stanford (juli 2006) : Gebaseerd op innovators (11 fabrikanten en 3 Logistic Service Providers /ocean carriers) De potentiële voordelen voor de handel zijn tot 38% minder diefstallen en verliezen 50% verbetering van de toegang tot de data 43% verbetering van de automatische behandeling van goederen 49% verbetering van het douane inklaringsproces 29% verbetering van leveringstijd meer dan 25% verbetering van tevredenheid van de klant Of ook : per 100 US $/container/maand investering  return van 300 €/container/trip AEO ///

17 5. Gecertificeerde logistieke keten : Pilootproject HUTCHISON
Customs Exchange Data Rotterdam/Felixtown Far-East China/H.K. Customs Shipper Consignee UK/Dutch Customs Shipper Consignee 13 data fields 24 hours before load SO SO BL BL Forwarder Security, X-ray Radiation data Forwarder Booking data Booking data SO BL SO BL Export data Export data Carrier Clear to load Carrier Clear to load Vessel/Voyage data Vessel/Voyage data SO SO BL BL Container Terminal TSS System Singapore Container Terminal Booking, Gate-log Security, X-ray, radiation data Booking, Gate-log Security, X-ray, radiation data Adapted from Port of Rotterdam presentation AEO ///

18 5. Gecertificeerde logistieke keten :
Pilootproject ITAIDE ITAIDE =Information Technologie for Adoption and Intelligent Design for E-goverment EU-Innovation project met universiteiten, bedrijven (Heineken) en hun dienstverleners en Douane Nieuw IT-technologie die zorgt voor de communicatie tussen bestaande gegevensbronnen zonder centrale database + draadloos sensoren platform 1. Bericht dat een zending zal vertrekken met verwijzingen naar de gegevens van het transportbedrijf 2. Douane bekijkt in het ERP-systeem van Heineken de volledig data van de zending : factuur, gegevens over de Supply Chain, …) Voorwaarde : Audit + Certificatie (AEO) Elektronische verzegeling : Geeft signaal aan de Douane dat container het land heeft verlaten = aangifte van export Met 2 berichten (aankondiging van verzending + signaal dat de container de territoriale wateren verlaten heeft) is de douaneadministratie van Heineken rond. AEO ///

19 Specifieke doelgroepen en specifieke processen
6. Koerswijzigingen 2000 – 2002 Specifieke doelgroepen en specifieke processen Heel wat aanpassingen nodig Nieuwe specifieke processen Certificeren van bedrijven Faciliteren Regie op internationaal samenwerken EU-vergunningafgifte en –beheer Intelligence Nieuwe BPR ? IT netwek ? Datawarehousing / Datamining ? Andere organisatiestructuur ? Actieplan Regering Besluit van Ministerraad van 23 juni 2006 Hervorming van de douane : Nieuwe BPR Pilots certificeren Pilots Supply Chain invoer/uitvoer Douane-attachés AEO ///

20 7. Voorstel aanpak gecertificeerde logistieke keten in België
Beslissing Ministerraad van 16, 17 en 18 maart 2007 2 fasen Fase 1 : customs to customs interoperability Beperkt aantal LSP’s, terminaloperatoren en ocean carriers Mogelijkheden : India, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid Korea (China? Australië? Japan? Singapore?) Zee, Lucht, Weg Fase 2 : keuze van in- en uitvoerende bedrijven : end to end Voorwaarde : innovator zijn Lijst van kandidaten (aanvragers AEO) Inbreng van alle betrokken federaties : VBO, ICC, Febetra, Agoria, Alphaport, SAB, BAFI, … AEO ///

21 Laat de discussie van start gaan.
Dank u voor uw aandacht Laat de discussie van start gaan. AEO ///


Download ppt "De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management""

Verwante presentaties


Ads door Google