De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management" Brussel 05 juni 2007 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management" Brussel 05 juni 2007 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen."— Transcript van de presentatie:

1 De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management" Brussel 05 juni 2007 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen

2 AEO /// 1. Supply chain management Authorised Economic operator Prenotification 24 hour Advanced rule Authorised Economic operator Consolidation /distribution center Port of discharge VesselTransit port Factory Road/rail transport Consolidation /distribution center Vessel Port of loading Road/rail transport Road/rail transport Intelligence Function Paperless Customs CSI / Megaports Initiative / ISPS / X-ray scanning / Tracking&Tracing / Electronic sealing

3 AEO /// 2. Supply chain : Strategische doelstelling traditioneel verticaal toezicht 100 % gecertificeerde goederenstroom : 20 % grote bedrijven  80 % goederen tijd AS IS : 5 % traditionele controle op de volledige goederenstroom TO Be : 25 % traditionele controle op de niet “Green Lane” goederenstroom 80 % Green Lane 20% Niet Green Lane 5 %

4 AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO : Doelgroep Marktdeelnemer = een persoon die zich in het kader van zijn bedrijf bezighoudt met activiteiten waarop de douanewetgeving betrekking heeft (artikel 1, 12 van DWB). Geautoriseerde marktdeelnemer : = Elke marktdeelnemer die het statuut van AEO heeft verkregen, in voorkomend geval, door : –een AEO certificaat – Douane (‘Customs’) –een AEO certificaat – Veiligheid (‘Security’) –een AEO certificaat – Douane / Veiligheid (‘Full’)

5 AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO : Voordelen AEO-certificaat – douane AEO-certificaat – veiligheid Minder controles Prioritaire behandeling ingeval toch selectie voor controle Mogelijkheid keuze van plaats voor deze controle Versoepelde toekenningsprocedure douanevergunningen Minder controles Prioritaire behandeling ingeval toch selectie voor controle Mogelijkheid keuze van plaats voor deze controle Verwittiging van fysieke controle op voorhand Verminderde dataset voor summiere aangiften AEO-certificaat – douanevereenvoudigingen/veiligheid => Alle hierboven vermelde voordelen

6 Criteria : Certificaat AEO douaneCertificaat AEO veiligheid en “Full” Naleving douanevereisten Deugdelijke handels- en vervoersadministratie Financiële solvabiliteit Passende veiligheidsmaatregelen AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO : Criteria

7 COMPACT –COMpliance and PArtnership between Customs and Trade –2 Delen : Werkmethode voor risk assessment Catalogus van risico-indicatoren AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO : Compact en Guidelines

8 GUIDELINES -Specifiek voor AEO -Dubbele finaliteit :  De marktdeelnemer toelaten om een self-assessment uit te voeren = opmaken van een profiel van zijn commerciële processen en van zijn logistieke keten => profiel wordt door de douane aan de reële toestand getoetst  Door de douane gebruikt om de aspecten te bepalen die tijdens de voorafgaande audit moeten worden onderzocht. AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO : Compact en Guidelines

9 Toekomst ? = Voorstel van een nieuw artikel in Communautair Douanewetboek –Self Assessment voor : verplichtingen t.o.v. douanewetgeving –rechten –Bepaalde tariefmaatregelen –Handelspolitieke maatregelen en andere beperkingen en verbodsmaatregelen Wie ? –Markdeelnemer – Toegelaten marktdeelnemer AEO /// 3. Authorized Economic Operator – AEO :

10 Verplicht kelderproces Paperless douane en accijnzen => 8,4 miljoen € –Juni 2007 => Pakket 1 Douane aangiften op enig document Enig Kantoor D&A –Juli 2007 => Pakket 2 Pre-arrival + pre-departure Andere douaneaangiften ECS en accijnsaangiften –December 2007 => Pakket 3 Ondersteuning – controleactiviteiten Vergunningaanvragen en dossierbeheer Regiekamers en mobile teams => 14 miljoen € => 2008 Datawarehousing => 11 miljoen € voor D&A => 2008 AEO /// 4. E - douane

11 AEO /// 1/1/2007….. Today 1/1/20101/1/20091/1/2008 EMCS Interoperability ECS-Fase1 1/1/2011 ICS Accessability AES ECIP SEAP SW RMF NCTS/TIR New SAD ! 1/1/2012 AEO Fase 1 AIS EORI REXSEA 1/1/2013 ITE EMCS-Ph2EMCS-Ph3 AEO Fase 2 ECS-Fase2 4. E – douane : Europese planning

12 AEO /// Land van vertrekLand van bestemming GOEDERENGOEDEREN GEGEVENSGEGEVENS Douane L.v.b.Douane L.v.v. Plaats van lading (bijv. bij produktie of groupageplaats Plaats van lossing (bijv. bij bestemming of groupageplaats Aangever Real time en on line opvolging goederen Logistieke weg : ondoorzichtig en soms onvoorspelbaar (commerciële belangen, onderaanneming, doorverkopen, … ) Pre-departure gegevensPre-arrival gegevens ( = pre-departure) 3 2 1 Als 1+2+3 Grensknooppunt (Terminaloperator) Groen licht Voorwaarde om tot green lane te komen, ongeacht type : Douane Land van Vertrek – Douane land van bestemming : -Wederzijdse erkenning AEO - Akkoord over gevensuitwisseling 5. Gecertificeerde logistieke keten : voorbeeld AEO-AEO + tracking en tracing

13 AEO /// 1. RFID (Radio Frequency Identification)  “TAG” wordt in container geplaatst en geactiveerd.  Opvolgingssysteem : Op zoveel mogelijk plaatsen worden TAG-readers geïnstalleerd.  Nadelen :  infrastructuurgebonden  locatie en status container enkel zichtbaar wanneer container langs reader passeert  Voordelen :  TAG is goedkoop en makkelijk inwisselbaar  Geen batterijproblemen met TAG (8 jaar), dus makkelijk beheer van TAG’s 2. Sateliettechnologie  “TAG” met zendertje wordt in container geplaatst en geactiveerd.  Opvolgingssysteem : Via sateliet is centrale opvolging continu.  Nadelen :  autonomie batterij TAG : max. 6 maand, dan herladen : beheer van TAG’s is moeilijker  iets duurder dan RFID – TAG.  Voordelen :  systeem is niet infrastructuurgebonden. Het werkt onmiddellijk, overal en altijd.  locatie en status container is continu zichtbaar 5. Gecertificeerde logistieke keten : voorbeeld AEO-AEO + tracking en tracing

14 AEO is verantwoordelijk voor de ganse logistieke keten of AEO werkt enkel samen met andere AEO’s of AEO sluit met veilige partners contractuele overeenkomsten af De door de AEO gekozen toeleveranciers Zijn gekozen op basis van hun Instemming met bepaalde veiligheidsregels AEO vraagt een veiligheidsattest aan zijn Commerciële partner AEO /// 5. Gecertificeerde logistieke keten : de bouwstenen De containers zijn verzegeld met behulp van electronische verzegeling of high security seal en De containers worden in de installaties van de toeleverancier en van de ontvanger van de goederen geïnspecteerd en De integriteit van de goederen en de afgelegde weg wordt on line en in real time opgevolgd d.m.v. Tracking & Tracing +

15 AEO /// Adapted from Port of Rotterdam presentation 5. Gecertificeerde logistieke keten GREEN LANES

16 AEO /// Studie van de universiteit van Stanford (juli 2006) : Gebaseerd op innovators (11 fabrikanten en 3 Logistic Service Providers /ocean carriers) De potentiële voordelen voor de handel zijn tot - 38% minder diefstallen en verliezen - 50% verbetering van de toegang tot de data - 43% verbetering van de automatische behandeling van goederen - 49% verbetering van het douane inklaringsproces - 29% verbetering van leveringstijd - meer dan 25% verbetering van tevredenheid van de klant 5. Gecertificeerde logistieke keten : Green Lanes commerciële voordelen Geen controle per transactie, wel horizontaal ketentoezicht Of ook : per 100 US $/container/maand investering  return van 300 €/container/trip

17 UK/Dutch Customs China/H.K. Customs Shipper Consignee Shipper Consignee Forwarder Container Terminal Carrier Forwarder Carrier Container Terminal Rotterdam/Felixtown Far-East SO BL Export data Clear to load Export data Clear to load Customs Exchange Data Booking data Vessel/Voyage data Vessel/Voyage data Booking, Gate-log Security, X-ray, radiation data Booking, Gate-log Security, X-ray, radiation data AEO /// TSS System Singapore 13 data fields 24 hours before load Security, X-ray Radiation data Adapted from Port of Rotterdam presentation 5. Gecertificeerde logistieke keten : Pilootproject HUTCHISON

18 ITAIDE =Information Technologie for Adoption and Intelligent Design for E-goverment EU-Innovation project met universiteiten, bedrijven (Heineken) en hun dienstverleners en Douane Nieuw IT-technologie die zorgt voor de communicatie tussen bestaande gegevensbronnen zonder centrale database + draadloos sensoren platform 1. Bericht dat een zending zal vertrekken met verwijzingen naar de gegevens van het transportbedrijf 2. Douane bekijkt in het ERP-systeem van Heineken de volledig data van de zending : factuur, gegevens over de Supply Chain, …) Voorwaarde : Audit + Certificatie (AEO) Elektronische verzegeling : Geeft signaal aan de Douane dat container het land heeft verlaten = aangifte van export AEO /// Met 2 berichten (aankondiging van verzending + signaal dat de container de territoriale wateren verlaten heeft) is de douaneadministratie van Heineken rond. 5. Gecertificeerde logistieke keten : Pilootproject ITAIDE

19 2000 – 2002 Specifieke doelgroepen en specifieke processen Heel wat aanpassingen nodig Nieuwe specifieke processen –Certificeren van bedrijven –Faciliteren –Regie op internationaal samenwerken –EU-vergunningafgifte en –beheer –Intelligence Nieuwe BPR ? IT netwek ? Datawarehousing / Datamining ? Andere organisatiestructuur ? AEO /// 6. Koerswijzigingen Actieplan 2006-2007 Regering Besluit van Ministerraad van 23 juni 2006  Hervorming van de douane : - Nieuwe BPR - Pilots certificeren - Pilots Supply Chain invoer/uitvoer - Douane-attachés

20 Beslissing Ministerraad van 16, 17 en 18 maart 2007 2 fasen Fase 1 : customs to customs interoperability -Beperkt aantal LSP’s, terminaloperatoren en ocean carriers -Mogelijkheden : India, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid Korea (China? Australië? Japan? Singapore?) -Zee, Lucht, Weg Fase 2 : keuze van in- en uitvoerende bedrijven : end to end -Voorwaarde : innovator zijn -Lijst van kandidaten (aanvragers AEO) -Inbreng van alle betrokken federaties : VBO, ICC, Febetra, Agoria, Alphaport, SAB, BAFI, … AEO /// 7. Voorstel aanpak gecertificeerde logistieke keten in België

21 AEO /// Dank u voor uw aandacht Laat de discussie van start gaan.


Download ppt "De Douane van de Toekomst "Supply Chain Management" Brussel 05 juni 2007 Noël Colpin Administrateur Douane en Accijnzen."

Verwante presentaties


Ads door Google