De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Havenvereniging 26/05/09

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Havenvereniging 26/05/09"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Havenvereniging 26/05/09
. Dave Verlinden – Startercoördinator AEO

2 Agenda Bestaansredenen AEO Voordelen AEO-aanvraag Informatie
Aanvraagformulier Bijlagen SA en Aangepaste SA voor dienstverleners Vertegenwoordigingsbrief Informatie

3 Bestaansredenen AEO Terroristische aanslagen in New York, Madrid en Londen 2001: USA : C-TPAT = Customs Pact against Terrorism Wereld Douane Organisatie => SAFE-framework of Standards to secure and facilitate Trade (aanvaard door 148 douane-autoriteiten) Europese Gemeenschap => AEO-concept : 2 verordeningen : - veiligheidsamendement (Verordening 648/2005) - toepassingsbepalingen (Verordening 1875/2006)  van kracht vanaf 1 januari 2008  doel : wederzijdse erkenning met derde landen ter beveiliging van de internationale logistieke keten en ter bevordering van de wereldhandel

4 Bestaansredenen AEO Horizontaal toezicht Verticaal toezicht

5 Voordelen AEO-certificaat Douane AEO-certificaat Veiligheid
Versoepelde toekenningsprocedure douanevergunningen Minder controles Prioritaire behandeling in geval selectie voor controle Mogelijkheid keuze van plaats voor deze controle AEO-certificaat Veiligheid Verwittiging van fysieke controle op voorhand Verminderde dataset voor summiere aangiften (voorbehouden aan AEO-importeurs en AEO-exporteurs) AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen/Veiligheid Alle hierboven vermelde voordelen

6 Voordelen Momenteel : weinig directe return, bedrijven gaan vooral uit commercieel oogpunt een AEO-certificaat aanvragen Toekomst : Koppeling van de risicomodule aan PLDA : AEO-bedrijven krijgen een lagere risicoscore  minder controle nieuw communautair douanewetboek : aantal voordelen gereserveerd voor AEO-gecertificeerde bedrijven : Single window : verwijst naar één elektronisch loket waar geautoriseerde economische operatoren alle vereiste informatie voor douanediensten en andere instanties betrokken zijn bij grenscontroles zoals politie, grenspolitie, veterinaire keuringsdiensten en milieu-instanties, kunnen indienen (voorzien tegen tweede semester 2013) SEAP : zal handelaars toelaten om hun summiere en gewone douaneaangiftes in te dienen via één enkele interface naar keuze, die hun eigen systeem verbindt met dat van de douanediensten van alle lidstaten (voorzien tegen tweede semester 2014) Centralised clearance : AEO zal een voor een douane-expediteur noodzakelijk zijn om te kunnen concurreren op Europees niveau Aantal toekomstige voordelen (momenteel in beraad) Voordelen AEO binnen MASP Timer = 0 ? Noodprocedure zelf uitroepen Verminderde borgstelling voor AEO-bedrijven

7 De AEO-aanvraag De AEO-aanvraag bestaat uit 4 verschillende delen die tegelijk moeten worden ingediend : Het officiële aanvraagformulier 10 Bijlagen De Self Assessment De vertegenwoordigingsbrief

8 Aanvraagformulier Het model van de Europese Commissie : wordt in elk van de 27 lidstaten gebruikt Bevat algemene gegevens over de firma (benaming, rechtsvorm, oprichtingsdatum, adres van de maatschappelijke zetel, BTW-nummer…) en haar activiteiten (NACE-code, vergunningen,…) De gegevens van de 19 vakken van het aanvraagformulier worden bij de aanvaarding van de aanvraag in een Europese databank ingebracht (kennisgeving aan andere lidstaten)

9 Bijlagen De 10 bijlagen verschaffen meer informatie over de organisatie van de firma financiële structuur en de raad van bestuur van de onderneming (bijlage 1) De coördinaten van de verantwoordelijke inzake douanegerelateerde zaken (bijlage 2) Beschrijving van de economische activiteiten van de onderneming (Bijlage 3 tot 5) Interne structuur van de onderneming (afdelingen – aantal werknemers – kennisniveau binnen de onderneming) (bijlage 6 tot 9) Formele bevestiging/weigering van de publicatie (na aflevering van het AEO-certificaat) van de firmagegevens op de Europese AEO-databank (bijlage 10)

10 Self Assessment Het is niet verplicht om een self-assessment uit te voeren, maar indien men ervoor kiest, moet het tegelijkertijd met het aanvraagformulier worden ingediend Wanneer een aanvrager een self-assessment uitvoert, betekent dit dat de economische operator zichzelf evalueert of hij voldoet aan de AEO criteria (risico’s) Probleem : Self-assessment is opgesteld vanuit het oogpunt van een produktie-onderneming terwijl binnen de Antwerpse havengemeenschap het merendeel van de marktdeelnemers dienstverleners zijn. Om het invullen van de Self-assessment te vergemakkelijken werd er door de vakorganisaties aangedrongen om een aangepaste vragenlijst voor dienstverleners te ontwikkelen Self-assessment voor Expediteurs (CEB) : definitieve versie is goedgekeurd Self-assessment voor Scheepsagenten (ASV) : vergadering op 3 juni 2009

11 Aangepaste versie Self Assessment
In samenspraak met de sector werden de dienstverleners ingedeeld onder het type stakeholder dat het dichtste bij de activiteiten van de marktdeelnemer aanleunt Benaming Taak Type Stakeholder Vervoerscommissionair regelen van vervoer EXPEDITEUR Commissionair-expediteur regelen van vervoer + aanverwante handelingen met inbegrip van de financiële handelingen Inland-expediteurs, optredend als "inland-agent van een rederiJ of zeehavenexpediteur = EXPEDITEUR De zeehavenexpediteurs, als generalist of gespecialiseerd op bepaalde commodities of bestemmingsgebieden = EXPEDITEUR Douane-expediteurs = EXPEDITEUR + DOUANE-EXPEDITEUR Vervoersmakelaar partijen bijeenbrengen zodat die tot een vervoersovereenkomst komen De reder vervoer van goederen VERVOERDER De Scheepsagent Indienen van : de summiere aangifte en Entry Summary Declaration in de First Port Of Call (verording 1875/ art 183 Quinquis) DOUANE-EXPEDITEUR - EXPEDITEUR De goederenbehandelaar - stuwadoor laden en lossen van schepen = goederenbe- handeling aan boord van een schip ENTREPOTHOUDER De goederenbehandelaar - de natie Goederenbehandeling aan wal

12 Aangepaste versie Self Assessment
CEB : de vragenlijst werd aangepast aan de expeditiesector. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten van expediteur, douaneagent en entrepothouder De inhoud van de volledige vragenlijst werd behouden : er werden geen vragen weggelaten zodat er de uniformiteit behouden blijft : in de overzichtstabel werd vermeld welke vragen niet van toepassing zijn Een aantal vragen werden geherformuleerd en er werden een aantal vereenvoudigingen aangebracht : Vb. volume van de activiteiten : aantal documenten en waarde bij invoer, uitvoer en doorvoer Expediteur : NVT Douane-expediteur en entrepothouder : enkel het aantal documenten vermelden, niet de waarde

13 Aangepaste versie Self Assessment
Expediteur Entrepothouder Douane-expediteur Sectie 1 Inlichtingen over de firma Sectie 1.1 Volume van de activiteiten NVT (1) DSF Sectie 1.2 Informatie betreffende de douaneactiviteiten 1 DSF 2 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5 6.a 6.b 7

14 Aangepaste versie Self Assessment
In de het document van de SA werden de vragen die beantwoord moeten worden in het geel aangeduid. Sectie 2 : Douanevoorgeschiedenis Omschrijving risico Bestaande of te organiseren controleactiviteiten Referentie Evaluatie 1 2 3 4 5 Geef een gedetailleerd overzicht van de douanevergunningen waarover uw onderneming beschikt of die werden aangevraagd, en waarom deze werden ingetrokken, geschorst of geweigerd tijdens de laatste drie jaren. 2.a Welke zijn de procedures die worden gebruikt voor de identificatie van vergissingen en onregelmatigheden? Deze procedures zouden het volgende risico moeten dekken : Onvoldoende sensibilisering over inbreuken op de douanewetgeving. 2.b Beschrijf kort elke vergissing of onregelmatigheid die u hebt vastgesteld tijdens de laatste drie jaren. NVT

15 Self Assessment Het is ook zeer belangrijk dat u de vragen zeer ruim interpreteert : vragen “als handelt u in … “ dient u te lezen als “verzorgt u diensten voor goederen.…” Lees de vragen steeds samen met de toelichting Laat de vragen met betrekking tot de specifieke aspecten (vb. IT, veiligheid) steeds invullen door de verantwoordelijken van dit vakgebied In de SA dient u de procedure kort te beschrijven (wat, wanneer,wie, hoe,waar Niet overdrijven met de evaluatie : 2 of 3 mag

16 Vertegenwoordigingsbrief
Door de ondertekening van deze brief verbindt de onderneming zich ertoe alle belangrijke wijzigingen binnen de onderneming spontaan aan de douane te melden zodat deze steeds over de actuele informatie beschikt. (van cruciaal belang voor de audit-fase en de opvolgings-audits)

17 Informatie Het aanvraagformulier en het self assessment zijn samen met de bijhorende toelichtingen te downloaden van de AEO-sectie van de website van de FOD financiën Mogelijkheid om contact op te nemen met een startercoördinator Aanvraagformulier te versturen naar het adres op de website : Administratie der Douane et Accijnzen Dienst Douaneprocedure Cel Certificering AEO North Galaxy – Toren A – NGA 9 – Bus 37 Koning Albert II laan, Brussel


Download ppt "Vlaamse Havenvereniging 26/05/09"

Verwante presentaties


Ads door Google