De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen voor een goede praktijkvoering Mbt de schakels in het zorgnetwerk Ward Van Hoorde, Ziekenhuis Inkendaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen voor een goede praktijkvoering Mbt de schakels in het zorgnetwerk Ward Van Hoorde, Ziekenhuis Inkendaal."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen voor een goede praktijkvoering Mbt de schakels in het zorgnetwerk Ward Van Hoorde, Ziekenhuis Inkendaal

2 Federaal deskundigenplatform Samenstelling –Vertegenwoordigers van elk expertisecentrum –Gelijk aantal vertegenwoordigers van LTC Opdracht -Evaluatie van het project -Nationale coördinatie van functie permanente vorming -Adviezen formuleren -Uitwerken van criteria van goede professionele praktijkvoering -…

3 Federaal deskundigenplatform 6 subgroepen –Zichtbaarheid van het project –Benodigd materiaal in het RVT –Medisch rapport –Activiteitenrapport van de expertisecentra –Ethiek –Guidelines

4 Werkgroep guidelines Maatschappelijke context Doelstelling Methodologie Resultaten Conclusie

5 Maatschappelijke context Zorgprogramma’s Richtlijnen, Klinische paden, Zorgprotocols Netwerken en samenwerkingsverbanden Geïntegreerde zorg, transmurale zorg, intersectoraal, continuïteit, multidisciplinariteit,… Kwaliteit EBM EBP

6 Begrippenkader - overzicht Lokaal (bv. 1 ziekenhuis) of globaal ? Inhoudelijk of organisatorisch ? Gezag ?Onderbouw ?Globale inhoud ?Doelstelling ? RichtlijnenGlobaalinhoudelijkaanbevelingBewijs Praktijkervaring Patiëntenvoorkeu ren Globale aanbevelingen voor professioneel handelen inzake diagnostiek en behandeling Doeltreffendheid en doelmatigheid verhogen Klinische padenLokaalInhoudelijk en organisatorisch Afspraak, werkinstructie Organisatorische aspecten Setting Zorgtrajceten Aanbevelingen uit richtlijnen Organisatorische en inhoudelijke afspraken voor de zorg voor een specifieke doelgroep Complexe procedures beter plannen en organiseren ZorgprotocollenLokaalInhoudelijk en organisatorisch VoorschriftPraktijkkennis Praktijkervaringe n Omstandigheden Beleidsregels Richtlijnen (Normatieve) gedragsvoorschri ften over concrete handelingen Uniform handelen van zorgverleners D’hondt, et. al., Arteveldehogeschool, Gent, 2006

7

8 DOELSTELLINGEN projectcharter Niveau guidelines : * gebruik maken van meetschalen gebaseerd op evidence-based medicine Niveau zorgtraject : * komen tot het formuleren van klare SLA’s tussen de verschillende componenten. Niveau instellingen : * opstellen voorbeeld ‘task-time-matrix.’ Specifieke aandachtspunten : - familie begeleiding en ethiek Acuut hersenletsel Acute zorg - Stabilisatie van de vitale functies Algemeen ziekenhuis Neurologische intensieve revalidatie Expertisecentrum Langdurige opvang en zorg Gespecialiseerd RVT Thuis (GDT) Nursingtehuis Vlaams Fonds Externe liaisonfunctie

9 SLA Acuut ziekenhuis Revalidatie Time-Task Matrix Chronische Zorg SLA SLA : explicitering van de afspraken tussen het behandelend team en de medewerkers die niet rechtstreeks met het team verbonden zijn. Een SLA bestaat uit een beschrijving van de verwachte bijdrage aan het klinisch pad, de benodigde middelen, de verwachte service en het kwaliteitsniveau

10 Gemmel, Vandaele, “SLA, een literatuuroverzicht”, 2004

11 SLA Algemeen ZH - Expertisecentrum Duidelijke afspraken mbt informatie bij opname –document opnameformulier Duidelijke afspraken mbt het tijdig ontvangen van opnameaanvragen Goede communicatie mbt opnametermijn Voorafgaand bezoek

12

13 Time-Task Matrix Vastleggen welke activiteiten door wie op welk tijdstip moeten worden uitgevoerd. Naast interventies kunnen ook doelstellingen op het pad worden opgenomen

14 FASEINHOUD Pre-opnameAanvraag tot opname Klinisch onderzoek en medische intake Besluit tot opname Wachtperiode ifv plaats binnen de eenheid Bijkomende onderzoeken of ingrepen in acuut ziekenhuis Ontslagperspectief uittekenen Verkennende gesprek met de familie -Info verzamelen en verwachtingen bespreken -Info verstrekken (algemeen en over project) -Ontslagperspectief bespreken -Rondleiding van familie (in revalidatiecentrum) -Kennismaking met verschillende therapeuten < 7 dagenVoorbereiding van de opname Opnamedatum vastleggen Intake-info verspreiden + info via mail verspreiden

15 Dag opnameOnthaal op de eenheid -Verwelkoming -Praktische info rond werking van de eenheid Intakegesprek Intake-onderzoek Opstellen van individueel aangepast stimulatie -en revalidatieprogramma Dag na opnameOpstarten multidisciplinaire stimulatie -en revalidatieprogramma Horen van de familie (ziektegeschiedenis, verwachtingen,…) Verstrekken relevante informatie aan familie over ontslagbeleid Week 1Contactname door verschillende therapeuten Scoren van CRS-R Aanmelden van de patiënt in RVT waarmee overeenkomst werd gesloten < 2 wekenOpstellen uitgebreid multidisciplinaire bilan met gestandaardiseerd verslaggeving = basis planning revalidatie: doelstellingen en eerste therapeutisch schema

16 Na week éénTeamvergadering, briefing Wekelijks -Verdere bepalingen doelstellingen -Bespreken evolutie -Bespreken revalidatie -Bespreken alle andere aspecten van de patiënt en zijn familie Na 6 weken (1 à 2 maanden)Multidisciplinair bilan -Evaluatie van de geformuleerde doelstellingen -Bijsturen van het revalidatieprogramma -Formuleren van nieuwe doelstellingen -Concretiseren van ontslagperspectief ifv ronde tafel gesprek -Informatie verstrekken aan familie, vragen van familie beantwoorden

17 Na 12 wekenMultidisciplinair bilan -Evaluatie van de geformuleerde doelstellingen - bijsturen van het revalidatieprogramma - formuleren van nieuwe doelstellingen -Concretiseren van ontslagperspectief ifv ronde tafel -Ontslagdatum bepalen -Contacten leggen met RVT, thuiszorg -Informatie verstrekken aan familie, vragen van familie beantwoorden Na 18 wekenPraktische ontslagvoorbereiding -Maken van praktische afspraken -LCT-zorgverleners worden uitgenodigd om mee te komen oefenen op de revalidatieafdeling ontslagEvaluatie CRS-R Overdracht zorgplan Na ontslagPatiënt + familie volgen (externe liaisonfunctie) - Mogelijkheid tot heropname - Hernemen van de revalidatiebehandeling na belangrijke evolutie van de toestand

18 3 maanden voor opnameADMINISTRATIEF: opmaak van sociaal dossier - identificatiegegevens - administratieve gegevens - omschrijving van de zorgvraag * omschrijving van de zorgvraag * toekomstperspectief – integratiewensen * diagnose en prognose * hulpverleningsgeschiedenis - ondersteuningsnoden * individueel * omgeving * medisch FAMILIE: eerste overleg met de familie - kennismaking - informatie m.b.t. zorgvisie / programma - administratief – financiële aspecten - ethische aspecten - bezoek aan het PVS / MRS centrum - of kennismaking met het thuiszorgteam PATIËNT: plaatsbezoek aan de PVS / MRS patiënt in het expertisecentrum door sociale dienst en hoofdverpleegkundigen in overleg met het ziekenhuisteam. 1 maand voor opnameFAMILIE: tweede overleg met de familie - concrete afspraken - planning - organisatie medische opvolging door huisarts - woonovereenkomst en huishoudelijk reglement - overeenkomst met thuiszorg PATIËNT: 2 e plaatsbezoek aan de PVS / MRS patiënt in het expertisecentrum door sociale dienst en hoofdverpleegkundigen - actualisatie van het medisch, verpleegtechnisch revalidatiedossier. SLA Expertisecentrum – Long term care

19 Long term opvolging Lange termijn evolutie 6 maand, 1 jaar en 2 jaar Document long term opvolging

20

21

22

23

24 SHOCK Verwarring, angst, frustratie, hulpeloosheid VERWACHTING Verhoogd optimisme mbt herstel, ontkenning, hoop REALITEIT Depressie, woede, schuld, sociale isolatie, doorbreken van rollen ROUW Bewust dat de situatie en persoon zo zullen blijven, verdriet om wat vroeger was AANPASSING Verwachtingen aanpassen, herdefiniëren van relaties, rollen en familiale context Aandachtspunt Familie

25

26 IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT Naam, Voornaam : Adres :..................... Geboortedatum :

27 Conclusie Instrumenten om communicatie op gang te brengen, te onderhouden en bij te sturen binnen het zorgtraject –Binnen zorgtraject : SLA –Binnen expertisecentra : TTM Beginpunt EBM : CRS-R, intervisie,… Andere : SEN, Staten Generaal,…

28


Download ppt "Richtlijnen voor een goede praktijkvoering Mbt de schakels in het zorgnetwerk Ward Van Hoorde, Ziekenhuis Inkendaal."

Verwante presentaties


Ads door Google