De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 RAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Joëlle Collard Aurélie Londot Christel Menozzi Nathalie Wellens Prof.Christiane.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 RAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Joëlle Collard Aurélie Londot Christel Menozzi Nathalie Wellens Prof.Christiane."— Transcript van de presentatie:

1 1 RAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Joëlle Collard Aurélie Londot Christel Menozzi Nathalie Wellens Prof.Christiane Gosset Prof. Koen Milisen Prof. Philip Moons Dr. Johan Flamaing Annelies De Vuyst Els Huyghe Katleen Van Craen Mieke Deschodt

2 2 Belgische ervaringen Algemene ziekenhuizen Toename vergrijzing ziekenhuispopulatie Hospitalisatie ouderen op G en niet-G dienst Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) noodzakelijk voor kwaliteitsvolle zorg Ervaringen met RAI in ziekenhuissetting Interface [2005, De Lepeleire et al.] In vergelijking met andere assessment instrumenten (KATZ, Pathos-Aggir- Socios) blijkt de RAI (Nursing Home en Screener) globaal het beste, maar bruikbaarheid in ziekenhuissetting wordt in vraag gesteld BelRAI [2006, Declercq et al.] De geriatrische dagziekenhuizen ervaren de RAI Screener niet als een zinvol instrument

3 3 NIEUW PRODUCT IN RAI-PORTFOLIO RAI Acute Care [maart 2006] Bepalen van de opportuniteit van het gebruik van de RAI - Acute Care binnen het kader van de implementatie van het Geriatrisch Zorgprogramma [aug 2007 – aug 2008]

4 4 Doelstellingen 1. Systematic review en meta-analyse 2. Vertaling RAI Acute Care [NL, FR, DUI] Hertaling RAI Acute Care naar de Belgische context 3. Het klinisch belang en mogelijkheden tot implementatie testen G, Niet-G, Sp, Geriatrisch Dagziekenhuis 4. Vergelijkende analyse RAI Acute Care – BMGST 5. Opportuniteit RAI Acute Care in termen van gegevensuitwisseling met andere zorgsectoren analyseren

5 5 1. Systematic review & meta-analyse: vraagstelling Welke evidentie is beschikbaar over Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) en Management in de acute ziekenhuissetting op het vlak van…? Mortaliteit Institutionalisering Heropname Fysiek functioneren Verblijfsduur van patiënten opgenomen in acute geriatrie Welke instrumenten worden hiervoor gebruikt? Voldoet de RAI Acute Care aan de specifieke vereisten noodzakelijk voor een effectief CGA?

6 6 1. Systematic review & meta-analyse: 1 ste resultaten 14 artikels, inclusie van 8 RCT’s. CGA effectief door combinatie met management (zoals opstellen individueel zorgplan, opstart ontslagmanagement, follow-up) In ziekenhuis verschillende organisatievormen mogelijk, zoals IGCSInpatient Geriatric Consultation Service [PhD. Tom Braes] GEMUGeriatric Evaluation and Management Unit Verschillen inzake de organisatie van GEMU Weinig duidelijkheid over gebruikte instrumentaria voor assessment Geen enkele studie hanteert RAI (AC)

7 7 1. Systematic review & meta-analyse: 1 ste resultaten Op basis van individuele studieresultaten (8 RCT’s): Mortaliteit: S (2 / 7) Institutionalisering: S (1 / 6) Heropname na één jaar: S (1 / 3) Functioneel verval bij ontslag: S (1 / 2) na 12 m: S (1 / 2) Verblijfsduur: S (5 / 9*): langer S (3/9), korter S (2 / 9) * 1 RCT 2 campi, “verblijfsduur” verschillende resultaten Opmerking: - grote verschillen tussen studies - verschillende follow-up meetmomenten Meta-analyse: wordt momenteel uitgevoerd. De eerste resultaten duiden op een significant effect bij: Functioneel verval bij ontslag Institutionalisering 12 m

8 8 3. Klinisch belang: doelstelling Het klinisch belang uittesten van de RAI Acute Care in het kader van het uitwerken van een zorgplan en de verbetering van de zorgkwaliteit

9 9 3. Klinisch belang: vraagstelling Probleem Systematisch CGA t.b.v. zorgplanning gebeurt te weinig CGA op niet-geriatrische diensten is (quasi) onbestaande Doel Gebruik van de RAI-AC binnen GZP uittesten Vraagstelling Inhoudelijke evaluatie van RAI AC Hoe RAI AC inbedden in eigen structuur? Hoe gebruiken interdisciplinaire teams de RAI AC? Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren? Hoe helpt RAI AC om een zorgplan op te stellen? Steekproef 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige ziekenhuizen Per ziekenhuis 1 G-dienst, 1 niet G-dienst, GDZ

10 10 3. Klinisch belang: methodologie (sub)acute - ambulante setting Methodologie G en niet G Plenaire, interne en on-site opleiding Train-de-trainer Begeleiding & helpdesk 2 maanden registratie 20 patiënten / afdeling Schriftelijk informed consent Papieren versie Evaluatie: focusgroepen, vragenlijst, organogram PROCES INHOUD RELEVANTIE BRUIKBAARHEID

11 11 Methodologie: GDZ Geen patiëntenregistratie Inhoudelijke evaluatie: vragenlijst  Relevantie  Bruikbaarheid RELEVANTIE BRUIKBAARHEID 3. Klinisch belang: methodologie (sub)acute - ambulante setting

12 12 Eerste bevindingen Het instrument RAI Acute Care De organisatie binnen het ziekenhuis

13 13 Eerste bevindingen: RAI ACUTE CARE- instrument Uitgebreid assessment: 96 items Gebaseerd op, maar toch verschillend van HC en LTCF 4 meetmomenten: premorbide - opname - dag 14 - ontslag Meer tijdsintensief in vgl met HC, LTCF (1 meetmoment) Planning van evaluatiemomenten noodzakelijk Aanpassingen Belgische context Persoonsidentificatie, woon-, ontslagmogelijkheden, (euthanasie?) Toevoeging sectie “Mantelzorg” in het kader van ontslagmanagement Items gebaseerd op Home Care en Screener

14 14 Eerste bevindingen: RAI ACUTE CARE - instrument Premorbide data scoren niet evident, in toekomst mogelijks vergemakkelijkt door integratie assessment verschillende settings Onduidelijkheden scheppen ruimte voor interpretatie: handleiding onvoldoende Scoremogelijkheden ADL en IADL 8 puntschaal in vergelijking met 4 puntschaal Katz Zeer gedetailleerd, arbeidsintensief Moeilijk in te schatten vb IADL premorbide situatie

15 15 Eerste bevindingen: ORGANISATIE BINNEN ZIEKENHUIS (Sub)acute setting is verschillend van thuiszorg en residentiële zorg Kortere contactname door beperkte ligduur: patiëntrelatie is korter waardoor accurate inschatting moeilijker Variabiliteit naargelang afdeling: G, niet G, Sp Ligduur Mate van multidisciplinariteit Vertrouwdheid geriatrische patiënten Vertrouwdheid met assessment Teamvergaderingen niet standaard Multidisciplinaire aanpak RAI-proces Verdeling RAI-items afhankelijk per team meest betrokken disciplines: vpk, ref vpk, arts, kine, ergo, soc dienst, (diëtist, psycholoog, liaisonteam)

16 16 RAI AC overlapt met bestaande registratie MVG2 (gelijkaardige items, maar MVG2 minder in detail) Diensteigen assessment instrumenten … Interne transfer van patiënt: geen duidelijke richtlijnen in handboek Aanpassing: Observatieperiode bij opname verlengd van 24u tot 3 werkdagen Fluctuaties in het functioneren [24u]: niet altijd mogelijk om te scoren o.w.v. wisselende dienst Eerste bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS

17 17 RAI AC specifieke aanpassingen nodig voor Sp-diensten Meetmoment na 14 dagen = te korte follow-up periode Geen uitgebreide sectie over gebruik hulpmiddelen, revalidatiemogelijkheden IADL: enkel premorbide, geen meetmoment tijdens hospitalisatie Sectie “Behandelingen en zorg”: enkel meetmoment bij ontslag Sp-dienst zou meetmoment tijdens hospitalisatie relevant vinden Eerste bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS

18 18 Besluit: ACURATE.be Preliminaire gegevens Eerste reacties zijn zeer divers Motivatie is dienstafhankelijk Bij implementatie is duidelijk nood aan opleiding om o.a. betrouwbaarheid van gegevensevaluatie te kunnen waarborgen Gelijktijdig opstarten diverse projecten beïnvloedt het project Invoer KB Zorgprogramma voor de Geriatrisch Patiënt wordt gescheiden van elkaar gepercipieerd, link wordt niet altijd gezien, hoewel assessment een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma is


Download ppt "1 RAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Joëlle Collard Aurélie Londot Christel Menozzi Nathalie Wellens Prof.Christiane."

Verwante presentaties


Ads door Google