De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wednesday, 23 July 2014 Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 De zorgkundigen: Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wednesday, 23 July 2014 Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 De zorgkundigen: Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wednesday, 23 July 2014 Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 De zorgkundigen: Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie

2 Wednesday, 23 July 2014 2 2 KB’s + 1 min. omzendbrief 12/01/2006 KB tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige ; 12/01/2006 KB tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen 8/11/2006 Min. omzendbrief betreffende de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen

3 Wednesday, 23 July 2014 3 Waarom een reglementatie ? Om de ZK een echt statuut toe te kennen toepassing van KB nr. 78 Om hen VK handelingen te laten verrichten op een officiële manier Om te reglementeren hoe men, bij Volksgezondheid, 130.000 zorgkundigen zal kunnen registreren

4 Wednesday, 23 July 2014 4 Wat was er vroeger ? In KB nr. 78 : art. 21 quinquiesdecies en 21sexiesdecies (ingevoegd bij de wet van 10/08/2001): Art. 21quinquiesdecies. Niemand mag het beroep van zorgkundige uitoefenen die niet geregistreerd is binnen de diensten van de regering, overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Koning. (= huidige reglementatie m.b.t. registratie van de ZK.)

5 Wednesday, 23 July 2014 5 Art. 21sexiesdecies Onder zorgkundige wordt verstaan : De persoon die specifiek is opgeleid om de verpleegkundige onder zijn toezicht bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe.

6 Wednesday, 23 July 2014 6 ZORGKUNDIGE = Beoefenaar van een gezondheidsberoep Specifiek opgeleid (+ PV) Om de VK bij te staan Onder toezicht van deze laatste

7 Wednesday, 23 July 2014 7 1. Wat houdt toezicht in ? De handelingen worden door de VK gecoördineerd De ZK geeft verslag aan de VK De VK moet beschikbaar/bereikbaar zijn

8 Wednesday, 23 July 2014 8 2. De gestructureerde equipe Continuïteit van de zorgen Toezicht wat betreft de toekenning van de taken Medewerkingsprocedure Bespreking en zorgplan

9 Wednesday, 23 July 2014 9 3. Quid ivm verantwoordelijkheden ? Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis of van de verzorgingsinstelling ? Verantwoordelijkheid van de VK ? Uitoefening van de controle ? Is de ZK bekwaam ? Kon de VK hem deze VK handelingen toevertrouwen ? De ZK moet in de kader van de toevertrouwde handelingen blijven

10 Wednesday, 23 July 2014 10 Verantwoordelijkheid van de ZK Indien vaak herhaalde fout Indien fout met opzet gepleegd Indien hij buiten de toevertrouwde handelingen handelt

11 Wednesday, 23 July 2014 11 Delegatie : hoe ? Niet in de tekst Duidelijkheid, liefst schriftelijk –Staand orders ? neen –Zorgprocedures ? neen –Zorgplan ? ja –Quid met de mondelinge opdrachten ? Problematiek van de bewijslast

12 Wednesday, 23 July 2014 12 Handelingen die ZK mogen verrichten De taken die ze mochten doen en die niet tot de taken van andere beoefenaars van een gezondheidsberoep voorbehouden waren Bepaalde VK handelingen die door het KB van 12/01/2006 nu rechtsgeldig door de ZK mogen worden verricht

13 Wednesday, 23 July 2014 13 Verpleegkundige handelingen (1) Deze handelingen blijven nog altijd taken van VK ! Veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak observeren en signaleren binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) De patiënt/resident en zijn familie conform het zorgplan informeren en adviseren, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen De patiënt/resident en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten Mondzorg

14 Wednesday, 23 July 2014 14 Verpleegkundige handelingen (2) Kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen verwijderen en heraanbrengen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden Het functioneren van de blaassonde observeren en problemen signaleren Hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is De orale vochtinname van de patiënt/resident bewaken en problemen signaleren

15 Wednesday, 23 July 2014 15 Verpleegkundige handelingen (3) De patiënt/resident helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/resident langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij slikstoornissen en bij sondevoeding

16 Wednesday, 23 July 2014 16 Verpleegkundige handelingen (4) De patiënt/resident in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan Hygiënische verzorging van patiënten/residenten met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan Vervoer van patiënten/residenten, conform het zorgplan Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, conform het zorgplan Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan

17 Wednesday, 23 July 2014 17 Verpleegkundige handelingen (5) Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan de polsslag en lichaamstemperatuur meten en de resultaten meedelen De patiënt/resident helpen bij niet steriele afname van excreties en secreties

18 Wednesday, 23 July 2014 18 Modaliteiten voor deze VK handelingen Blijven altijd VK handelingen Toevertrouwd door de VK (mogelijkheid voor de VK om deze handelingen aan de ZK te ontnemen) Onder toezicht van VK Binnen gestructureerde equipe Continuïteit van de zorgen

19 Wednesday, 23 July 2014 19 DE REGISTRATIE VAN DE ZK = VOORWAARDE OM HET BEROEP VAN ZK TE MOGEN UITOEFENEN !!! Hoe ? 2 wijzen A) gewone wijze - 1ste jaar VK - 7de jaar ZK B) Bij wijze van overgangsmaatregelen ! - volledige registratie - voorlopige registratie

20 Wednesday, 23 July 2014 20 A. Gewone wijze Voorlopig minst gebruikte manier voor registratie Hoe tewerk gaan ?  formulier voor individuele aanvraag invullen  naar FOD VVVL sturen, samen met de gevraagde bewijsdocumenten.

21 Wednesday, 23 July 2014 21 B. Overgangsmaatregelen Hoe tewerk gaan ? 3 wijzen a)Automatische registratie (Overname van RIZIV gegevens) b)Vergemakkelijkte registratie (verzorgingsinstellingen) c)Individuele aanvraag (indien op 30/09/07 niet geregistreerd)

22 Wednesday, 23 July 2014 22 Automatische definitieve registratie - o vergangsmaatregelen Als ZK op 13/02/2006 : in een ROB, RVT of CDV tewerkgesteld als verzorgingspersoneel En een RIZIV-nummer hebben (op basis van een opleiding)  Voor deze personen geschiedt de registratie automatisch via transfer van de gegevens van de RIZIV naar de FOD VVVL

23 Wednesday, 23 July 2014 23 Praktisch : De gegevens worden door de RIZIV aan de FOD VG tegen 20/12 overgemaakt. Deze ZK kunnen de bevestiging van hun registratie in de loop van 2007 verwachten. Ze mogen verder uitoefenen tot dan Ze moeten geen persoonlijke aanvraag indienen Indien ze op 30/09/2007 hun registratiedoc. niet gekregen hebben  individuele aanvraag indienen.

24 Wednesday, 23 July 2014 24 Vergemakkelijkte registratie –definitief - overgangsmaatregelen Voor de ZK die op 13/02/2006: Tewerkgesteld zijn als verzorgingspersoneel In een verzorginsginstelling (uitgez. ROB, RVT en CDV) En die ofwel een opleiding met vrucht heeft gevolgd zoals in bijlage I, Ofwel 5 jaar ervaring heeft in de zorgverlening  Voor die personen : definitieve registratie via een formulier door de verzorgingsinstellingen ingevuld.

25 Wednesday, 23 July 2014 25 Praktisch voor de ZK: De gegevens worden door de verzorgingsinstelling aan de FOD VG tegen 20/01/07 overgemaakt Deze ZK kunnen de bevestiging van hun registratie in de loop van 2007 verwachten. Ze mogen verder uitoefenen tot dan Ze moeten geen persoonlijke aanvraag indienen  Indien ze op 30/09/2007 hun registratiedoc. niet gekregen hebben  zelf een individuele aanvraag indienen.

26 Wednesday, 23 July 2014 26 Praktisch voor de verzorgingsinstellingen Ze krijgen in november 06 nog een brief met de omzendbrief en de bijlagen, zie vooral tabel met de opleidingen (bijl. I), formulier voor de VZInst. formulier (liefst via e-mail/Website FOD) terug sturen naar FOD VG tegen 20/01/07 zonder bewijsdocument (wel ter beschikking houden) Enkel de personen aangeven die op 13/02/06 tewerkgesteld waren als verzorgingspersoneel Altijd rijksregisternummer aangeven

27 Wednesday, 23 July 2014 27 Voorlopige registratie – Verzorgingsinstelling Voor personen die op 13/02/06 in dienst waren maar zonder opleiding en zonder 5 jaar ervaring De VZInst. zal die personen ook aangeven zoals hiervoor uitgelegd  Indien op 30/09/07 geen bevestiging van voorlopige registratie  individuele aanvraag (heeft tot 31/12/2008)  Heeft tot 13/02/2011 om 120 u. bijkomende opleiding te hebben gevolgd om een volledige registratie te krijgen.

28 Wednesday, 23 July 2014 28 Voorlopige registratie – individuele aanvraag De ZK heeft een opleiding met vrucht gevolgd De ZK was niet in dienst als verzorgingspersoneel op 13/02/06 De VZInst. zal die personen NIET aangeven  Individuele aanvraag via formulier (tot 31/12/2008 )  Heeft tot 13/02/2011 om 120 u. bijkomende opleiding te hebben gevolgd om een volledige registratie te krijgen.

29 Wednesday, 23 July 2014 29 Quid als termijnen niet worden nageleefd (voor voorlopige registratie) ?  Mogen niet blijven uitoefenen !  Toezicht door de Geneeskundige Commissie

30 Wednesday, 23 July 2014 30 Vragen & antwoorden


Download ppt "1 Wednesday, 23 July 2014 Sophie Parisse – Jurist FOD Volksgezondheid 23 november 2006 De zorgkundigen: Nadere uitleggen i.v.m. de huidige reglementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google