De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Testen van ISO/IS 18104: crossmappen VMDSN, ICF & ICNP Dr. William TF Goossen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Testen van ISO/IS 18104: crossmappen VMDSN, ICF & ICNP Dr. William TF Goossen."— Transcript van de presentatie:

1 Testen van ISO/IS 18104: crossmappen VMDSN, ICF & ICNP Dr. William TF Goossen

2 Dr. William Goossen Inhoud  Project Nursys  Typen architecturen verpleegkundige terminologieën en classificaties  ISO standaard 18104  Mapping en dissectie  Resultaten enkele dissecties als illustratie  Conclusies en aanbevelingen

3 Dr. William Goossen Project Nursys  Vertalen International Classification for Nursing Practice ICNP  Opzoeken synonieme doel concepten uit ICF en ICNP voor 24 bron items VMDSN (mapping tabel)  Validering selectie door externe experts (3 + 2)  Dissectie van alle semantisch overeen komende termen (analyse begrippen)  Overeenkomsten vaststellen kan het wel/niet uitgewisseld?  Aanpak via ISO reference terminology model => test van deze standaard

4 Dr. William Goossen Waarom de ISO standaard testen?  Na vaststelling vraagstuk van verplicht gebruik standaarden  Wat hebben we aan standaard die niet werkt? => 1e voor verpleging verdient test  NL bijdrage aan internationaal kennisrepresentatie werk  Waarde ervan voor classificatie ontwikkeling, b.v. verrichtingen verpleegkunde

5 Dr. William Goossen Vier typen Architecturen verpleegkundige classificaties & terminologieen Lijsten van concepten die niet geordend zijn, (alfabetische lijst). Mono-hiërarchisch, mono-axiaal De ‘top term’ is onderverdeeld volgens een principe voor de verdeling Opsommend, pre-combined en and uitvoerig / volledig Poly-hiërarchisch, multi-axiaal Meer principes verdeling van ‘top term’ & combinaties van concepten uit de verschillende verdelingen en assen. Combinatorische matrix, door gebruiker gestuurde combinatie van concepten Regels voor combinaties zijn impliciet (alleen gebruiker bekend) Regels voor combinaties zijn expliciet (gerepresenteerd door een geautomatiseerd kennis formalisme) 1 2 3 4 ICF ICNP VMDSN

6 Dr. William Goossen Doelen ISO modellen - 1  Steun voor intensionele definitie van verpleegkundige diagnoses en verpleegkundige acties  Representatie van verpleegkundige diagnoses & acties plus relaties voor computerverwerking  Framework voor de generatie van compositionele expressies van atomische concepten binnen een referentie terminologie,

7 Dr. William Goossen Doelen ISO modellen - 2  Betere constructie van verpleegkundige terminologieën  Stimuleren van mapping tussen concepten uit verschillende terminologieën  Systematische evaluatie terminologieën  Integratie van verpleegkundige concepten in multidisciplinaire terminologieën zoals SNOMED en informatie modellen zoals HL7 & OpenEHR.

8 Dr. William Goossen Verpleegkundige Minimale Data Set Nederland (AIG) (1) Patiënten gegevens (demografie, opname reden) (2) Instellingsgegevens (3) Complexiteit verpleegkundige zorg (4) Verpleegkundig proces (5) Verpleegproblemen / diagnoses 24 items (6) Verpleegkundige interventies 32 items (7) 'patient outcomes' 7 items (8) Multi Moment Opnamen (werklastmeting) TISS op IC afdelingen. (Goossen et al, JAN, 2000)

9 Dr. William Goossen VMDSN vpk diagnoselabels  Communicatieprobleem  kennis & informatie  angst  onzekere toekomst  problemen in contact  niet bewust situatie  problemen leefregels  motivatieproblemen  gedragsstoornis  orientatiestoornis (bijz)  stoornis denken  onrustig  Pijn  problemen slapen / rust  stress  decubitus (WCS stadia)  problemen uitscheiding  koorts  problemen ademhaling  vocht & voedselopname  zelfzorg  ADL (details)  risico’s  stoornis vitale functies

10 Dr. William Goossen Gezondheidstoestand participatie Externe factoren Activiteiten Aandoeningen, ziekten (ICD10) Functies & anatomische eigenschappen Persoonlijke factoren ICF opbouw

11 Dr. William Goossen ICF inhoud

12 Dr. William Goossen ICNP ® - 3 Elementen Nursing Phenomena (problemen, behoeften, diagnoses) Nursing Actions (interventies) Nursing Outcomes (resultaten)

13 Dr. William Goossen Assen verpleegkundige fenomenen A Focus van verpleegkundige praktijk B Beoordeling C Frequentie D Duur E Topologie F Anatomische locatie G Waarschijnlijkheid H Drager

14 Dr. William Goossen ISO reference model, IS 2003, final is perspective on is applied to focus timing site Subject of information judgement degree potentiality acuity timing dimension has site has subject of information is applied to has dimension has site has subject of information has acuity has degree has potentiality has timing is applied to is perspective on

15 Dr. William Goossen Verpleegkundige diagnoses in ISO:  A descriptor for > and a descriptor for > are mandatory for the intensional definition of a nursing diagnosis.  In some special instances, a single descriptor (e.g., pain, anxiety) can serve the role of both > and >.  Other attributes are optional to support definitions of nursing diagnoses.

16 Dr. William Goossen Optionele attributen  has dimension  has site  has subject of information  has acuity  has degree  has potentiality  has timing  is applied to  is perspective on

17 Dr. William Goossen Mapping angst, decubitus & pijn ICF:  b1522 bereik van stemmingen  b810 Beschermende functies van huid  b280 pijngewaarwording ICNP:  1A.1.1.2.1.1.5.7 Angst  1A.1.1.1.10.3.5.3 Decubitus  1A.1.1.1.13.1 Pijn Bron: VMDSN, doel ICF & ICNP

18 Dr. William Goossen Aanpak dissectie  Vertaling ICNP klaar  24 VMDSN termen op een rij in tabel  Uit ICF en ICNP overeenkomstige termen / assen gezocht NL & Engels  Dezelfde tabel aan 3 internationale experts, 1 nationale expert en 1 projectmedewerker voorgelegd (onafhankelijk)  Keuzen gemaakt op basis overeenstemming  Relevante items gedissect  % overeenstemming

19 Dr. William Goossen Dissecties - 1 NMDSN ICF ICNP

20 Dr. William Goossen Conclusie communicatie  Experts mapping 100%  Focus 100%  Judgement 75%, via synoniemen 100%  modifiers: 50% voor subject of information  Conclusie: dissectie laat zien dat het om identiek concept gaat, maar indien de ICF wordt gebruikt is aanvullende informatie over familie / partner / groep nodig.

21 Dr. William Goossen Dissecties voorbeelden - 2  Onzeker over de toekomst (VMDSN)  Experts stellen unaniem:  ontbreekt in ICF  ontbreekt in ICNP  dan valt er niets te dissecten

22 Dr. William Goossen Conclusie onzekerheid toekomst  Concept in VMDSN is onvoldoende helder  geen equivalenten in ICF en ICNP  => voorzichting met dit item in interpretatie  => suggestie aan ICN voor inclusie in ICNP na verdergaande conceptanalyse

23 Dr. William Goossen Dissecties - 3 NMDSN ICF ICNP

24 Dr. William Goossen Conclusie pijn  Experts 100 % overeenstemming  Focus 100 % overeenstemming  judgement 100 % overeenstemming  modifiers: voldoende overeenstemming, ICNP biedt meer details, maar geen wezenlijke verschillen  => deze termen kunnen door elkaar worden gebruikt in de praktijk.

25 Dr. William Goossen Wat kan worden uitgewisseld? NMDSN itemInterchangeable for clinical purpose. Interchangeable for aggregate purpose. 1. Problematic communication * Reasonable individual care, not groups Individual care only 2. Need for information, knowledge, or skills * Only if there is no need for detail. Individual care only 3. Fear * No, ICF code is too broad.Individual care only 4. Uncertain future * Not at all 5. Problems in contact * No detail. only individual care, not groups. Individual care only 6. No insight in health situation Not at all 7. Therapy / regimenNot at allYes 8. Lack of motivationNot at all 9. Behavioural problemsNot at all 10. DisorientationOnly for time, place and person Yes

26 Dr. William Goossen Samengevat  Functie van terminologieen en classificaties is om te helpen bij communicatie over tijd en locatie en niveau  Er is voldoende materiaal dat toegepast kan worden, opleggen van 1 terminologie is niet gewenst en ook niet nodig  Cross-mapping van de ene terminologie naar de ander kan nu worden gedaan met een ‘gouden standaard’, het ISO model.

27 Dr. William Goossen Conclusie / aanbevelingen  Project internationaal en nationaal gewenst  Evidence based zorg vereist selectie van relevante begrippen om zorg te benoemen  ‘Newspeak’ is geen optie, evidence based keuze voor terminologie wel: dus testen  Zorgvuldige mapping is essentieel voor EPD  Benadering is breder toepasbaar dan alleen verpleging  ISO model werkt om zorgvuldig concepten te analyseren en onduidelijkheden op te sporen  ISO IS 18104 (2003) is bruikbaar voor mapping verpleegkundige diagnostiek.

28 Dr. William Goossen Dank voor uw aandacht


Download ppt "Testen van ISO/IS 18104: crossmappen VMDSN, ICF & ICNP Dr. William TF Goossen."

Verwante presentaties


Ads door Google