De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiedagen zorgprogramma geriatrische patiënt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiedagen zorgprogramma geriatrische patiënt"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiedagen zorgprogramma geriatrische patiënt
Aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam in het kader van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België (NVGP-B) B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

2 Inleiding Korte schets verloop project Resultaten
Beschrijvende statistiek Ziekenhuizen Afdelingen Beoefenaars van de verpleegkunde Besluit B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

3 Korte schets verloop project
Oorsprong: Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België Krachtlijn 5: ondervoeding: preventie en aanpak Actie 50: het opstellen van een actieplan ter aanstelling van een voedingsverantwoordelijke en een voedingsteam in elk ziekenhuis Actie 55: uitwerken van een gesystematiseerde methodologie voor de overdracht van voedingsgegevens tussen ziekenhuis, thuiszorg, ROB en RVT onder de vorm van een voedingsstatusboekje B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

4 Korte schets verloop project
Doel: optimaliseren van de huidige situatie inzake ondervoeding door aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en samenstellen van een multidisciplinair voedingsteam beter opsporen en identificeren van ondervoede patiënten voeren van een gericht voedingsbeleid transfereren van voedingsgegevens naar thuiszorg, ROB, RVT en omgekeerd Populatie en setting: patiënten van de door de ziekenhuizen geselecteerde afdelingen B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

5 Korte schets verloop project
Opdrachten: aanstellen van een voedingsverantwoordelijke en samenstellen van een multidisciplinair voedingsteam omschrijven van de missie, de visie, de strategie en de doelstellingen van het voedingsteam opstellen van schriftelijke richtlijnen en procedures voor onder meer speciale voedingstherapie informeren en instrueren van zorgverstrekkers over (speciale) voeding, voedingstechnieken, materiaalsoorten en voedingstherapie (basis: strategie voor de transmurale aanpak van de voedingsproblematiek bij ouderen) verzamelen en verspreiden van kennis inzake nieuwe ontwikkelingen, materialen en technieken op het gebied van voeding B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

6 Korte schets verloop project
Opdrachten: inventariseren van de voedingsproblematiek door bevraging afdelingskarakteristieken en houding van beoefenaars van de verpleegkunde m.b.t. voeding bij aanvang en op het einde van het project screening van patiënten op ondervoeding bij opname, wekelijks en bij ontslag volgens een vaste procedure aan de hand van een gevalideerd screeningsinstrument bevraging patiëntenkarakteristieken verrichten van een uitgebreider voedingsgericht onderzoek bij alle gedetecteerde risicopatiënten op ondervoeding opstellen van een individueel voedingsplan op basis van de analyse van de informatie uit de nutritiescreening, het nutritiegericht onderzoek, consultaties, het patiëntendossier en het behandelplan van de patiënt B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

7 Korte schets verloop project
Opdrachten: kiezen van een voedingsroute in functie van de totaalsituatie van de patiënt en met zijn medewerking op geregelde tijdstippen monitoren van een aantal parameters (b.v. fysisch onderzoek, vitale parameters, laboratoriumtesten,…) uitvoerig beschrijven in het voedingsplan en het voedingsstatusboekje van de vereiste voortzetting van de nutritionele therapie in thuiszorg, ROB of RVT nagaan in hoeverre de patiënt en/of zijn omgeving zelfstandig voor de voedingszorg kan instaan en in welke mate, op welke manier en op welke termijn hen deze specifieke zorg kan aangeleerd worden bij het ontslag van de patiënt overhandigen van één van de vijf voedingsgidsen die ontwikkeld zijn geworden in het kader van het NVGP-B B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

8 Korte schets verloop project
Instrumenten: Vragenlijst inzake afdelingskarakteristieken Attitude: Staff Attitude to Nutritional Nursing care (SANN) (Christensson, L., et al. (2003)) Ondervoeding: een gevalideerd screeningsinstrument BMI-tabel Tabel bovenarmomtrek Vragenlijst met patiëntenkarakteristieken Transfer document Vijf voedingsgidsen NVGP-B B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

9 Korte schets verloop project
Selectie ziekenhuizen 1 juni 2007: vraag tot vrijwillige medewerking in ruil voor € 10000 20 juni 2007: afsluiten inschrijfperiode Looptijd: 01/10/2007 t.e.m. 30/09/2008 210 ziekenhuizen respons: 72 ziekenhuizen (respons rate: 34,29 %) selectie van 40 ziekenhuizen ontvangen vragenlijsten afdelingskarakteristieken: 98 afdelingen (34 ZH) ontvangen vragenlijsten SANN (start): 1491 beoefenaars van de verpleegkunde (36 ZH) ontvangen vragenlijsten patiëntenkarakteristieken: ongev waarvan 9354 verwerkt op 12/09/2008 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

10 Resultaten: beschrijvende statistiek: ziekenhuizen
Provincie Aantal deelnemende ziekenhuizen Vlaams Gewest Oost-Vlaanderen 6 West-Vlaanderen 4 Limburg Antwerpen 6 Vlaams-Brabant 1 Waals Gewest Waals-Brabant 1 Luik Henegouwen 4 Luxemburg 1 Namen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 Totaal B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

11 Resultaten: beschrijvende statistiek: ziekenhuizen
Functie Leden (%) Diëtist(e) 100,00 Arts 97,06 Verpleegkundige 91,18 Apotheker 82,35 Verantwoordelijke hotelfunctie/keuken 50,00 Vertegenwoordiger management 38,24 Logopedist(e) 17,65 Kwaliteitscoördinator 14,71 Ergotherapeut(e) 8,82 Zorgkundige Psycholoog/psychologe 5,88 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

12 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
34 ziekenhuizen: 98 afdelingen Aantal bedden per afdeling: min. 6 – max. 45 Organisatiekenmerken: Gemiddeld 16,28 VTE ,54 VTE bachelors in de verpleegkunde 6,13 VTE gebrevetteerde verpleegkundigen 1,68 VTE zorgkundigen 0,72 VTE ziekenhuisassistenten of 54bis B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

13 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Min Max Gemiddelde Mediaan SD Bedden afdeling 6 45 25,18 26 7,55 Aantal VTE beoefenaars vpk/bed 0,34 3,06 0,78 0,58 0,62 Aantal VTE bachelors vpk/bed 0,04 2,74 0,44 0,20 0,63 Aantal VTE gebrev. vpk, zorgk., ZH assistenten/ bed 0,09 1,14 0,35 0,32 0,15 Aantal VTE bachelors vpk/Aantal VTE gebrev. vpk, zorgk., ZH assistenten 0,11 28,25 1,89 0,71 4,11 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

14 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Werkingskenmerken: Routinematig wegen van de patiënt bij opname 36,73 % bij grote meerderheid 39,80 % weegt patiënt niet Routinematig berekenen van BMI 17,37 % bij grote meerderheid 69,39 % berekent BMI niet B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

15 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Screeningsinstrument Percentage Geen 58,24 % MNA-SF 2,20 % MNA 7,69 % MUST 3,30 % NRS 2002 12,09 % SNAQ Eigen schaal 4,40 % Andere 8,79 % B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

16 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Werkingskenmerken: Afnemen voedingsanamnese 61,54 % niet bij opname 74,73 % niet op ander moment Protocol voor ondervoeding 75,82 % geen protocol/procedure/algoritme Mogelijkheid tot beroep op voedingsteam 64,44 % van de afdelingen (verspreid over verschillende campi) B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

17 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Werkingskenmerken: Inschakelen van diëtiste bij opname 36,08 % niet systematisch contacteren 34,02 % op vraag van zorgverlener en/of patiënt of familie Wekelijks langskomen van diëtiste 41,24 % Opvolgen advies diëtiste 72,16 % wel B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

18 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Redenen niet opvolgen advies Aantal Percentage Tegenadvies arts 18 66,67 % Familie niet akkoord 10 37,04 % Patiënt niet akkoord 11 40,74 % Communicatieproblemen diëtist en keuken 2 7,41 % B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

19 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Werkingskenmerken: Registratie voedselinname 61,11 % heeft specifiek formulier Beslissen tot invullen 72,41 % door verpleegkundige; 8,62 % door arts Invullen Door beoefenaars van de verpleegkunde (75,00 % verpleegkundige; 11,54 % zorgkundige) B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

20 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Werkingskenmerken: Bespreken voedselinname op multidisciplinair overleg 59,34 % voor patiënten met problemen 15,38 % niet besproken Keuzemogelijkheid van maaltijden 50,00 % meerdere keuzes mogelijk 22,22 % geen keuzemogelijkheid Bevraging naar slikproblemen 54,95 % geen bevraging Test op slikstoornissen 50,00 % bij patiënten waarvan zorgverstrekker problemen ondervindt B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

21 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Hulp openen (%) Voorbereidende hulp (%) Gedeeltelijke hulp (%) Volledige hulp (%) Kleine minderheid 31,25 23,71 51,04 70,53 Minderheid 29,17 34,02 22,92 22,11 Meerderheid 24,74 20,83 4,21 Grote meerderheid 10,42 17,53 5,21 3,16 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

22 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Resultaatskenmerken: Beoefenaars van de verpleegkunde betrokken bij maaltijd: 58,33 % verpleegkundige, 32,29 % zorgkundige B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

23 Resultaten: beschrijvende statistiek: afdelingen
Gemiddelde SD Mediaan Beoefenaars van de verpleegkunde voor hulp bij maaltijd (week) 3,83 7,58 2,00 Beoefenaars van de verpleegkunde voor hulp bij maaltijd (weekend) 2,58 3,49 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

24 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
Algemene kenmerken: 89,68 % vrouwen; 10,32 % mannen B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

25 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
Leeftijdscategorie Aantal Percentage 19 – 20 4 0,27 % 21 – 25 214 14,51 % 26 – 30 236 16,00 % 31 – 35 197 13,36 % 36 – 40 182 12,34 % 41 – 45 210 14,24 % 46 – 50 220 14,92 % 51 – 55 152 10,31 % 56 – 60 54 3,66 % 6 0,41 % B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

26 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
Diploma Aantal Percentage Zorgkundige 182 12,45 % Ziekenhuisassistent(e) of 54bis 84 5,75 % Gebrevetteerde verpleegkundige 564 38,58 % Bachelor in de verpleegkunde 632 43,23 % B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

27 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
Anciënniteit Gemiddelde Mediaan SD Min Max Aantal jaren tewerkgesteld als beoefenaar van de verpleegkunde 15,49 14 10,88 1 45 Aantal jaren tewerkgesteld in het ziekenhuis 13,49 10 10,89 42 Aantal jaren op de afdeling 10,09 7 9,30 B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

28 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
Attitude: Staff Attitude to Nutritional Nursing care (SANN) (Christensson, L., et al. (2003)) 19 stellingen: Likertschaal: volledig eens tot volledig oneens Negatieve houding: <57 punten Neutrale houding: tussen 57 en 76 punten Positieve houding: ≥ 76 punten Gemiddelde SANN-score: 64,51 ± 7,81 (min. 20 punten – max. 94 punten) B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

29 Resultaten: beschrijvende statistiek: beoefenaars van de verpleegkunde
SANN categorie Frequentie Percentage Negatieve houding 211 14,15 % Neutrale houding 1160 77,80 % Positieve houding 120 8,05 % B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin

30 Besluit Richtlijnen: Rol van de FOD Volksgezondheid:
Voedingsteam Procedures of protocollen Screening bij opname Opvolging diëtistisch en voeding Transmurale communicatie Rol van de FOD Volksgezondheid: Ondersteunen van de implementatie van richtlijnen via pilootprojecten Evalueren van de impact en de haalbaarheid van de gevraagde opdrachten Corrigeren en verbeteren van pilootprojecten Aanbevelingen doen in functie van politieke beslissingen Met € : de richtlijnen zijn geïmplementeerd geworden gedurende 1 jaar in 38 ziekenhuizen die ongev patiënten gescreend en opgevolgd hebben! B. Folens, M. Lardennois, S. Gardin


Download ppt "Informatiedagen zorgprogramma geriatrische patiënt"

Verwante presentaties


Ads door Google