De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheersinstrumenten ITINERA-I De nieuwe applicatie van de RKW voor het dossierbeheer Pascal Calsyn en Luc Maroye Informatiesessie over kinderbijslag RKW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheersinstrumenten ITINERA-I De nieuwe applicatie van de RKW voor het dossierbeheer Pascal Calsyn en Luc Maroye Informatiesessie over kinderbijslag RKW."— Transcript van de presentatie:

1 Beheersinstrumenten ITINERA-I De nieuwe applicatie van de RKW voor het dossierbeheer Pascal Calsyn en Luc Maroye Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 13 december 2012 Pascal Calsyn en Luc Maroye Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 13 december 2012

2 2  Programma ontwikkeld door en voor de RKW  Vier jaar in ontwikkeling 2008-2012  SMALS en Cegeka hebben bijgedragen tot het project van de RKW  Itinera vervangt de verouderde toepassing Gweb en Workflow  In productie sedert 07/2012 voor de nieuwe gevallen  Volledig operationeel sedert 01/12/2012  Programma ontwikkeld door en voor de RKW  Vier jaar in ontwikkeling 2008-2012  SMALS en Cegeka hebben bijgedragen tot het project van de RKW  Itinera vervangt de verouderde toepassing Gweb en Workflow  In productie sedert 07/2012 voor de nieuwe gevallen  Volledig operationeel sedert 01/12/2012 HISTORIEK

3 3 TAKEN VAN ITINERA BINNEN DE RKW  Controle en synchronisatie van de gegevens die betrekking hebben op de gezinnen, klanten en organismen.  Controle van de rechten op basis van de socio- professionele situatie van de verschillende actoren die een rol vervullen in een kinderbijslagdossier.  Informeren en tijdig en correct betalen, waarbij het beheer steeds in parallel uitgevoerd wordt met een papieren dossier.  Rapportering aan de diensten van de RKW.  Controle en synchronisatie van de gegevens die betrekking hebben op de gezinnen, klanten en organismen.  Controle van de rechten op basis van de socio- professionele situatie van de verschillende actoren die een rol vervullen in een kinderbijslagdossier.  Informeren en tijdig en correct betalen, waarbij het beheer steeds in parallel uitgevoerd wordt met een papieren dossier.  Rapportering aan de diensten van de RKW.

4 4  Specificiteiten RKW:  De Gewaarborgde Gezinsbijslag  De residuaire rechten (vb. de rechthebbende student, thuiswerkers)  De oorlogswezen  De sector Horeca  De Ministers  …  Specificiteiten RKW:  De Gewaarborgde Gezinsbijslag  De residuaire rechten (vb. de rechthebbende student, thuiswerkers)  De oorlogswezen  De sector Horeca  De Ministers  …

5 5 Beheer Identificatie- gegevens en rechten Beheren correspondentie Beheren organismen en klanten Rapporteren Beheren financiële gegevens ITINERA-I BASISFUNCTIONALITEITEN

6 6 INTERACTIES VAN EN NAAR ITINERA-I ITINERA- I KSZNRNP Kadaster NRWKlanten Organismen Documenten

7 7 Rijksregister Integratie in Kadaster RSZ - DmfA - Dimona RVA RIZIV OCMW … Wettelijke gegevens Socio-Professionele situaties Reden recht Bevoegdheid Budget ITINERA-I Raadpleging KSZ IMMATRICULATIE VAN EEN DOSSIER Beperkte raadpleging

8 8  Natuurlijke personen op basis van de gezinssamenstelling van de rechthebbende en op basis van raadpleging van het NRNP  Bijslagtrekkende(n)  Kind(eren)  Potentiële rechthebbende(n) (4 de actor)  Rechtspersonen op basis van data beheerd de RKW  Instellingen  Spaarboekje  Betaalbestemmelingen  Schuldbemiddelaar  Voorlopig bewindvoerder  Budgetbeheerder  Sommendelegant  Rechten en hun historieken  Familiale en juridische banden  Voorrangsregels tussen actoren CREATIE DOSSIER Berekenen van rechten Betaling Verificatie Synchronisatie Kadaster Cumulatie

9 9 BEHEER VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS EN RECHTEN  Doel:  Registreren en actualiseren van de (wettelijke) gegevens van de actoren die noodzakelijk zijn voor het dossierbeheer  Opvolging van de socio-professionele situatie van elke actor die een invloed uitoefent op het recht en het bedrag  Basis:  Elektronische gegevens komende van het Rijksregister (wettelijke gegevens)  Elektronische gegevens komende van het Netwerk van de Sociale Zekerheid (prestaties)  Gegevens andere dan elektronische  niet beschikbaar voor de RKW via elektronische weg (vb.: gezinsinkomsten )

10 10 BEHEER VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS EN RECHTEN  Controle op geldigheid, opslag en interpretatie  Verwerking  Manueel  Automatisch door Itinera  Door middel van elektronische taken voor de dossierbeheerders  Bijhouden van historieken en synchronisatie van de gegevens van Itinera met het Kadaster  Controle op geldigheid, opslag en interpretatie  Verwerking  Manueel  Automatisch door Itinera  Door middel van elektronische taken voor de dossierbeheerders  Bijhouden van historieken en synchronisatie van de gegevens van Itinera met het Kadaster

11 11 ZOOM OP DE RECHTEN VAN DE RECHTHEBBENDE  Arbeidsprestaties en gelijkgestelde, situaties van toekenning  De bevoegdheid  Ander fonds/instelling  brevet van rechthebbende  Budget (financiering)  De kinderbijslagen worden (her)aangerekend op het juiste budget :  Intern : 180 budgetten !!  Externe : andere kinderbijslaginstellingen en sociale verzekeringsfondsen  Controle op basisbedragen en supplementen  Schrapping en/of versturen van controle- en informatieve documenten  Toekenning en/of versturen van controle- en informatieve documenten

12 12 ZOOM OP DE RECHTEN VAN HET KIND  Zowel papieren attesten als fluxen en mutaties van het NRNP, van de KSZ en van het Kadaster van de kinderbijslagfondsen:  Attesten mindervaliditeit  Schoolattesten (uitsluitend elektronisch in de Vlaamse Gemeenschap) en inschrijving als werkzoekende(beroepsinschakelingstijd)  Geboorte en overlijden  Controle op het recht en de toegekende bedragen  Opening en schrapping van rechten  Aanpassing van uitgekeerde bedragen  Versturen van controle- en informatieve documenten

13 13 FINANCIËLE GEGEVENS Maandelijks Kraamgeld Adoptiepremie Individuele regularisaties Financiële bewegingen Manuele betaling Stuiting verjaring Terugstortingen Sectoriële en Intersectiorele inhoudingen COGNOS Boekhouding/ Rapportering Facturen klanten Schulden en terugvordering

14 14 BEHEER VAN CORRESPONDENTIE  Manuele of automatische verzending, individueel of massaal, ter informatie of als controledocument  Automatische opvolging van binnenkomende documenten en herinneringen  Genereert automatische acties en taken voor de dossierbeheerder  PDF-formaat door Scriptura-applicatie beheerd

15 15 BEHEER VAN DE TAKEN  Manuele en automatische, waarbij deze laatste gegenereerd worden op basis van de verwerking van fluxen, mutaties en coderingen in verhouding tot de inhoud van een dossier  Gelinkt aan een dossier, dat op zijn beurt gelinkt is aan één of meerdere dossierbeheerders  Gerangschikt volgens dringend karakter, gewicht en behandelingstermijn

16 16 BEHEER VAN DE VERIFICATIE  Gemeenschappelijke lijst voor alle verificateurs van een dienst  Verificatie omschrijft de inhoud van de aangeboden wijzigingen en de termijn binnen dewelke zij dient afgewerkt te worden  Enkelvoudige of dubbele verificatie naargelang de complexiteit van de wijzigingen in het dossier

17 17 BEHEER DER ROLLEN  Een rol refereert naar de functie van elke gebruiker binnen de Rijksdienst  Kan niet gecumuleerd worden voor éénzelfde wijziging (eigen bewerkingen in een dossier kunnen niet door dezelfde persoon geverifieerd worden)  Bepaalt de toegang en de toepassingsmodaliteiten op basis van een log-in

18 18 ARCHITECTUUR ITINERA

19 19 WIKI ?


Download ppt "Beheersinstrumenten ITINERA-I De nieuwe applicatie van de RKW voor het dossierbeheer Pascal Calsyn en Luc Maroye Informatiesessie over kinderbijslag RKW."

Verwante presentaties


Ads door Google