De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudstafel Inleiding Impact wijzigingen communautair wetboek en PLDA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudstafel Inleiding Impact wijzigingen communautair wetboek en PLDA"— Transcript van de presentatie:

1 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Inhoudstafel Inleiding Impact wijzigingen communautair wetboek en PLDA AIS/ICS fase 1 – Import Control System AEO AES/ECS fase 2 – Export Control System EORI NCTS EMCS Nieuwe projecten We beginnen met een (korte) inleiding, Gaan verder met drie (veranderings-)projecten (voor import, export en accijnzen) En besluiten met het algemeen kader: het programma waaronder deze projecten vallen

2 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
1. Inleiding

3 2. Impact van de wijzigingen in het Communautair douanewetboek en PLDA

4 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
De douane in 2007, 2008, 2009, ? PLDA Safety & Security e-Customs R1875/2006 PLDA2009 NCTS AEO e-Gov MASP.be MASP Strategisch meerjarenplan BPR ICS EMCS ECS Single Window R648/2005 De douane is de laatste jaren continu in verandering. Ongetwijfeld pikken velen onder jullie links en rechts allerlei zaken op: letterwoorden, projecten, slogans… De samenhang is niet altijd even duidelijk en ik kan me goed voorstellen dat jullie regelmatig worden geconfronteerd met een reeks vragen: “Naar het schijnt verandert er heel wat op 1 juli Wat komt er op korte termijn op de douane af?”, “Heeft dat iets met mij en mijn werksituatie te maken en zo ja, wat dan wel?” “Stopt het daar bij? Wat staat ons op lange termijn te wachten?” We gaan proberen met deze presentatie een antwoord te geven op deze vragen. Wanneer is deze infosessie voor ons geslaagd? Wij hopen dat u hier straks naar buiten stapt met een duidelijk idee over wat er verandert voor u vanaf begin juli volgend jaar (2009). Daarnaast moet dit infopakket de kapstok bieden, zodat u niet alleen weet wat er verandert, maar waarom dit alles staat te gebeuren. One Stop Shop EORI

5 Douanecontext – vandaag en morgen
CORRECTIEVE MAATREGELEN (Conformiteit) Focus op conformiteit correctieve maatregelen Bedreiging antwoord formuleren (politieke consequentie) = PREVENTIE Douane best geplaatst op vlak van goederen betrokkenheid in logistieke keten Europees plan voor de douane operationalisering op 1 juli 2009 PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid) PREVENTIEVE MAATREGELEN (Veiligheid) Als we praten over de veranderingen op 1 juli 2009, komen we onvermijdelijk terecht bij de context waarin we werken. U kan de taken van de douane voorstellen als tweeledig (uiteraard is dit beeld sterk vereenvoudigd) Het afdwingen van conformiteit tegenover de fiscaal-economische verplichtingen (Eng.: compliance). Het instrument om die conformiteit af te dwingen zijn meestal correctieve maatregelen. Daarnaast is er ook een veiligheidsaspect (maatschappijbescherming) waar preventieve maatregelen tegenover staan. De nadruk ligt duidelijk op het fiscaal-economische aspect, waarbij het veiligheidsaspect tot hiertoe een vrij “brave” positie inneemt. En dan gebeurde er dit… 11 september Het laatste woord over deze gebeurtenissen is ongetwijfeld nog niet gezegd, maar hoe men het ook draait of keert, vanaf dan heeft de westerse wereld, inclusief de EU, een meer uitgesproken bedreiging ervaren. Die hadden onder meer tot gevolg dat op politiek niveau een antwoord werd geformuleerd: preventie tegenover bedreiging. Zulk antwoord werd niet alleen in de EU geformuleerd, maar in heel de wereld – alleen zal die formulering bij de een wat vlugger zijn gegaan dan bij de ander. Door de betrokkenheid van de douane in de logistieke keten en haar jarenlange expertise, is zij het best geplaatst voor het toezicht op deze preventie – uiteraard voor wat betreft goederen. Het luik ‘maatschappijbescherming’ zal belangrijker worden dan vandaag. Op Europees niveau werd een plan uitgewerkt waarin deze veiligheidsaspecten zijn verwerkt. De operationalisering is voorzien voor 1 juli 2009.

6 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
In 3 golven: PLDA2006 – Elektronische douane, nieuw Enig Document PLDA2009 – Veiligheid & beveiliging PLDA2013 – Centralisatie & Integratie - integratie verschillende controles bij douane (en andere overheden) - integratie geïnformatiseerde processen (1 gegeven 1x aanleveren) 01/07/2009 ECS fase 2 Vandaag April 2009 PLDA 2 2013 CDW 1992R2913 CTW 1993R2454 2008R1192 NCTS veiligheid (CDW) 2005R648 2003R2248 ED veiligheid (CTW) 2006R1875 gemoderniseerd CDW 2008R450 gemoderniseerd CTW 200?/??? PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 Tijd

7 Overzicht van de regelgeving
- Communautair douanewetboek (CDW) - Toepassingsbepalingen communautair douanewetboek (CTW) - Raadpleegbaar op : - Aanpassing CDW en CTW op gebied van aangifte en verificatie van goederen : - Verordening (EG) nr. 2286/2003 van de Commissie van 18 december 2003 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 (CTW) houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW). - Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW). - Verordening (EG) nr. 1875/2006 van de Commissie van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 (CTW) houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW). - Verordening (EG) Nr. 1192/2008 van de Commissie van 17 november 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 (CTW) houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW). - Verordening (EG) Nr. 312/2009 van de Commissie van 16 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 (CTW) houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr /92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) 

8 3. Import Control System (ICS fase 1)
Laat ons beginnen met import.

9 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Wat houdt ICS fase 1 in? vandaag toekomst Summiere aangifte bij binnenkomst Risico-inschatting vóór aankomst vervoerder douane Summiere aangifte Aankomst- melding Goederen- comptabiliteit Veiligheids- controle goederen- behandelaar douane Vanaf 1 juli 2009 zien we het volgende gebeuren: Het begrip ‘summiere aangifte’ wordt naar voren getrokken (in de tijd) Hoe zoiets precies tot stand komt, bekijken we zo dadelijk van naderbij. en geeft het startschot voor een risico-inschatting. Dit kan ik niet genoeg benadrukken: wat we nu goed moeten inzien, is dat concept van verschuiving in de tijd. De gegevens van de goederen die nu met de summiere aangifte worden verstrekt, worden naar voren geschoven met de bedoeling hier meteen, vóór aankomst, de risico’s hiervan te bepalen en te voorzien van een afdekkingsmaatregel bij aankomst. (Zoals we dadelijk zullen zien: een veiligheidscontrole) Wat gebeurt er dan met wat we vandaag ‘summiere aangifte’ noemen? Als bericht blijft deze wel bestaan, maar de functie en de naam veranderen: de aankomstmelding. Waarom die verandert, vertel ik bij één van de volgende slides. (Let op: we bekijken het verhaal hier vanuit het standpunt van de goederen en niet van het vervoermiddel – ik weet dat er momenteel zoiets bestaat als een aankomstmelding voor een schip of vliegtuig, maar daarover hebben we het niet in dit verhaal) De aankomstmelding waarover ik hier praat, kan men zien als een ‘lijst met te lossen goederen’. En, net zoals daarstraks een relatie kan gelegd worden tussen de gegevens in de goederencomptabiliteit en die in een aangifte, zijn de gegevens in de aankomstmelding verbonden met die in de nieuwe ‘summiere aangifte bij binnenkomst’. Bij aankomst stuurt de behandelende partij of de vervoerder een lijst met te lossen goederen. Net zoals vandaag worden deze gegevens gebruikt om de goederencomptabiliteit te voeden. Het grote verschil is dat we niet langer spreken over een summiere aangifte, maar over een aankomstmelding. De risico-inschatting van daarjuist kan bij aankomst tot gevolg hebben dat er een veiligheidscontrole plaatsvindt. De verschuiving van de relatie goederencomptabiliteit-douaneaangifte naar veiligheidscontrole-douaneaangifte heeft te maken met het preventief aspect van deze controle: goederen die niet conform worden bevonden, krijgen geen toegang tot de EU. Omgekeerd – vanuit het standpunt van de aangifte – kan men stellen dat een aangifte enkel kan worden gemaakt voor goederen die het groen licht krijgen van de douane (voor wat betreft veiligheid van de goederen). Fiscaal-econ. controle & maatschappij- bescherming declarant Douane- aangifte douane

10 Containervervoer over zee
4. (Volgende) lossing in Antwerpen 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen 3. (Eerste) lossing in Le Havre 2. goederen van Singapore naar Le Havre

11 Verplichtingen marktdeelnemers
Summiere aangifte Wat in te dienen? elektronische gegevens over alle goederen die binnenkomen op een vervoermiddel X (exacte lijst: zie 1875R2006 bijlage 30 bis) ongeacht uiteindelijke douanebestemming: invoer, transshipment, ... Wanneer in te dienen? Vóór binnenkomst in de EU Termijnen vb. luchtvracht: in principe 4 uur voor aankomst (korte vluchten: 2 uur) vb. maritiem containervervoer: 24 uur vóór lading verbodsmaatregelen! (NO LOAD!) Waar in te dienen? Algemeen: EERSTE kantoor van binnenkomst in de EU Onder voorwaarden: willekeurig douanekantoor in de EU Na dit voorbeeld moeten we nog even stilstaan bij de verplichtingen van de marktdeelnemers de douane Alle goederen (tenzij 'lage waarde') moeten worden vermeld in de summiere aangifte goederen voor invoer, transit, ... goederen voor transsshipment - de summiere aangifte is daarmee niet uitsluitend gekoppeld aan het fiscaal-economisch aspect, maar expliciet verbonden aan 'Veiligheid & Beveiliging' Ref. 1875R2006 art. 183; art. 184 bis; 648R2005 art. 36 bis, ter en quater

12 Verplichtingen douane
Summiere aangifte registreren toekenning MRN behandeling wijzigingen Risico-inschatting (EU) vóór aankomst goederen resultaat type A, B of C Resultaten doorsturen naar alle volgende kantoren van binnenkomst (alle types) marktdeelnemer (type A) onvoorziene kantoren (op aanvraag) Veiligheidscontrole bij lossing (type B-risico's) Eerste kantoor van binnenkomst (Le Havre)‏ Ref. 1875R2006, art. 183, 5e lid; art. 184 quinquies, 1e lid;

13 Verplichtingen douane (2)‏
Registreren doorgestuurde gegevens gegevens summiere aangifte resultaten risico-inschatting Aanvullende risico- inschatting optioneel nationale veiligheidscriteria fiscale criteria Veiligheidscontrole bij lossing Volgend kantoor van binnenkomst (Antwerpen)‏ Ref. 1875R2006, art. 184 sexies

14 Risico-inschatting (veiligheid) van naderbij
Eerste kantoor van binnenkomst is verantwoordelijk Verplicht! Geautomatiseerd vóór aankomst goederen (containervervoer over zee: vóór lading) 3 mogelijke resultaten type A zeer ernstige bedreiging mag niet geladen worden UITZONDERLIJK! type B onmiddellijke actie in eerste kantoor van binnenkomst type C actie in volgend kantoor van binnenkomst (voorziene plaats van lossing)

15 Containervervoer over zee
4. Lossing in Antwerpen 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen Aankomstmelding Summiere aangifte 3. Lossing in Le Havre Aankomstmelding 2. goederen van Singapore naar Le Havre Summiere aangifte

16 Stap 1 – indienen summiere aangifte (Shanghai)
4 vragen Wat? (=welke goederen)‏ Shanghai-Antwerpen route: FR, BE Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR Wanneer? 24u voor lading (Shanghai) (containervervoer over zee) Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏

17 Stap 1 – indienen summiere aangifte (Singapore)
4 vragen Wat? (=welke goederen)‏ Singapore-Le Havre route: FR, BE Waar? eerste kantoor van binnenkomst Le Havre, FR Wanneer? 24u voor lading (Singapore) (containervervoer over zee) Wie? geregistreerde marktdeelnemer (EORI) locatie maakt niet uit carrier = verantwoordelijk Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ 2. goederen van Singapore naar Le Havre

18 Stap 1 – indienen summiere aangifte
marktdeelnemer vervoerder 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen ENS (summiere aangifte) MRN Douane FR FR Validatie Legende verklaren: icoon systeem (geautomatiseerd proces) vs. icoon manueel proces Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ Identiek proces 2. goederen van Singapore naar Le Havre

19 Stap 2 – risico-inschatting (FR)‏
marktdeelnemer vervoerder 1. goederen van Shanghai naar Antwerpen NO LOAD! Douane FR FR Risico- inschatting Douane BE Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ P L D A P L D A Registratie risico's Nationale risico-inschatting

20 Stap 4 – Aankomst eerste kantoor van binnenkomst
vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject aankomst-melding 3. lossing in Le Havre Douane FR FR Validatie & registratie Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ FR Nationale risico-inschatting

21 Stap 5 – Controle eerste kantoor van binnenkomst
Wel/geen controle vervoerder/ goederenbehandelaar FR Controle-beslissing 3. lossing in Le Havre Douane FR Controle Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ FR Registreer controle-resultaat

22 Stap 6 – Aankomst volgend kantoor v. binnenkomst
4. lossing in Antwerpen vervoerder/ goederenbehandelaar accept/ reject aankomst-melding reject item P L D A P L D A Douane BE Validatie & registratie Verzamelen gegevens aanvraag Verzamelen gegevens: Indien geen risico’s werden vastgesteld (noch A, noch B, noch C) heeft BE nog niets ontvangen. Plots krijgen we goedereninformatie (MRN’s) gepresenteerd waarover we niets kennen. Op dit ogenblik start een communicatie tussen BE en het eerste kantoor van binnenkomst (FR) Douane FR P L D A FR Nationale risico-inschatting Doorsturen ontbrekende gegevens antwoord

23 Stap 7 – Controle volgend kantoor van binnenkomst
4. lossing in Antwerpen Wel/geen controle vervoerder/ goederenbehandelaar P L D A Controle-beslissing Douane BE Controle Conform/ Conform mits aanpassingen/ Niet conform Nu we weten wie wat moet doen, kunnen we beginnen met het voorbeeld. locatie maakt niet uit : BE, EU, Shanghai (etc.)‏ P L D A Registreer controle-resultaat

24 ICS fase 1 : Wat kan nu reeds getest worden?
ENS voor zeetransport  PLDA 2.4 CUSCAR D04A aankomstmelding maritiem : PLDA 2.4 CUSREP D04A CUSCAR DO4A Full version van ICS fase 1 zal op 1/10/2009 ter beschikking komen.

25 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
4. Authorized Economic Operator(AEO)‏ presentatie AEO de ark.ppt

26 5. Export Control System (ECS fase 2)‏

27 Uittreksel uit wetgeving
Artikel 787 (van toepassing vanaf ) Aangiften ten uitvoer moeten, wat de opmaak en te verstrekken gegevens betreft, voldoen aan het bepaalde in dit hoofdstuk, de artikelen 279 tot en met 289, bijlage 37 en bijlage 30bis. Zij worden met behulp van een gegevensverwerkingstechniek bij het bevoegde douanekantoor ingediend. De douaneautoriteiten aanvaarden een aangifte ten uitvoer op papier die is opgesteld op een formulier waarvan het model is opgenomen in de bijlagen 31 tot en met 34, en die de minimumlijst van de in de bijlagen 37 en 30bis genoemde gegevens voor uitvoer bevat, uitsluitend in één van de volgende gevallen: het computersysteem van de douane werkt niet; de elektronische applicatie van de indiener van de aangifte ten uitvoer werkt niet. De douaneautoriteiten stellen in onderlinge overeenstemming de procedure vast, die in de in lid 2, onder a), bedoelde gevallen moet worden gevolgd. Het gebruik van een aangifte ten uitvoer op papier op grond van lid 2, onder b), is onderworpen aan goedkeuring van de douaneautoriteiten. Wanneer goederen worden uitgevoerd door reizigers die geen rechtstreekse toegang hebben tot het geautomatiseerde systeem van de douane en die derhalve hun aangifte ten uitvoer niet met behulp van een gegevensverwerkingstechniek bij het kantoor van uitvoer kunnen indienen, geven de douaneautoriteiten deze reizigers toestemming een aangifte op papier in te dienen op een formulier dat overeenkomt met het model in de bijlagen 31 tot en met 34 en dat de minimumlijst van de in de bijlagen 37 en 30bis genoemde gegevens voor uitvoer bevat. In de in de leden 4 en 5 bedoelde gevallen, zorgen de douaneautoriteiten ervoor, dat aan de eisen van de artikelen 796bis tot en met 796sexies is voldaan.

28 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Inleiding We moeten onderscheid maken tussen : Vandaag PLDA, pakket 2 ECS, fase 2

29 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Kantoor van uitvoer

30 Kantoor van uitvoer : vandaag
P L D A Douane-aangifte Risicobeheer Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang Aangever Douane

31 Kantoor van uitvoer : ECS fase 2 (1/7/2009)
P L D A Douane- aangifte + De gegevens van bijlage 30 bis Risicobeheer (nationaal + communautair) Douane Aangever Douane- aangifte Risicobeheer Vrijgave van de goederen + Transport van de goederen naar het kantoor van uitgang

32 Wanneer uitvoeraangifte enige document indienen?
Zeevracht : container  tenminste 24u voor lading van de goederen op het kantoor van uitgang bulk en conventioneel ten minste 4u voor het tijdstip van uitgaan uit de gemeenschap Luchtvracht  tenminste 30 min voor vertrek op het kantoor van uitgang Wegvervoer  ten minste 1u voor vertrek op het kantoor van uitgang

33 Kantoor van uitgang in België

34 Vandaag : kantoor van uitgang  Zeevracht (1)
Aankomst-melding van de goederen P L D A Risicobeheer Douane Douane

35 Vandaag : Kantoor van uitgang  zeevracht (2)
Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Ladinglijst bij uitvoer Scheepsagent Eventueel onderzoek Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Douane Vertrek Bevestiging P L D A Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften) Havenautoriteiten

36 toekomst : kantoor van uitgang  zeevracht (1)
P L D A Douane Douane Economische operator (Goederenbehandelaar) Aankomst-melding van de goederen Risicobeheer Uitzonderlijk ! Is het een EO ? Stuurt deze via systeem ? Is RA nu volledig electronisch, moet de douanepersoon er nog bij ?

37 toekomst : kantoor van uitgang  zeevracht (2)
Eventueel onderzoek Ladinglijst bij uitvoer Scheepsagent / goederenbehandelaar Ladinglijst bij uitvoer Manuele controle van de ladinglijst + nakijken op verschillen met andere documenten Zet een stempel op de papieren aangifte (enkel bij papieren aangiften) Douane P L D A Vertrek Aangever of kantoor van uitvoer in een andere LS Wat is 2de ? Manueel ? Uitgangbevestiging van de goederen in PLDA (ALLE elektronische aangiften) Uitgangsbevestiging van de goederen in PLDA (enkel bij elektronische aangiften) Havenautoriteiten

38 Summiere aangifte bij uitgang - EXS
(Art. 842bis van verordening 1875/2006)

39 ECS, fase 2 : Summiere aangifte bij uitgang (1)
Douane Verzending van de summiere aangifte bij uitgang Risicobeheer Economische operator Enkel wanneer geen douane-aangifte bestaat Aanzuivering  cf PLDA pakket 2 Identieke termijnen als deze van de aangifte verzonden naar het kantoor van uitvoer

40 Vereenvoudigde procedures

41 ECS, fase 2  vereenvoudigde procedures
3 types vereenvoudigde procedures : Onvolledige aangifte (Art van de toepassingsbepalingen bij het CDW) Aangifte op factuur (Art. 288) Domiciliëring (Art ) Altijd : Elektronische verzending (behalve in uitzonderlijke gevallen) Verplichting om de gegevens van bijlage 30 bis te leveren ! Bijgevolg is het verschil met de normale procedure minimaal.

42 ECS fase 2 : Wat kan nu reeds getest worden in PLDA 2.4?
EXS voor zeetransport  PLDA 2.4 CUSCAR D04A bevestiging van aankomst: CODECO IN : containervervoer IFTSTA : conventioneel en bulk ladingslijst bij uitvoer: PLDA 2.4 CUSREP D04A CUSCAR DO4A bevestigen van uitgaan : PLDA 2.4 CUSREP D94A full version van ECS fase 2 beschikbaar op 1/10/2009

43 ECS fase 2 : Wat kan nog niet getest worden in PLDA 2.4?
uitvoeraangifte met inbegrip van safety en security data elementen wanneer? : indien de nodige installaties gedaan zijn door ICT : einde mei/begin juni 2009 waar? : op aparte omgeving, de URL zal worden medegedeeld

44 6. Excise Movement and Control System (EMCS)‏

45 EMCS – 01/01/2011 (overgangsperiode van 01/04/2010 tot 31/12/2010)
Beoogde situatie De voornaamste doelstelling is het automatiseren van het geleidedocument door een elektronisch proces Voornaamste voordelen zijn : Een reductie van het administratieve werk (zowel voor de handel als voor de Administratie) Een beter zicht op de bewegingen die plaatsvinden, waardoor een betere inschatting van risico’s en gerichte identificatie van controles mogelijk wordt Controle van gegevens voor verzending Wetgeving Beschikking n° 1152/2003/EC (juni 2003): ontwikkeling van EMCS voor de uitoefening van toezicht voor het verkeer van accijnsgoederen Algemene Richtlijn en Toepassingsverordening in ontwikkeling

46 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
EMCS – Basisscenario Een beweging van communautaire accijnsgoederen tussen een afzender en een geadresseerde De goederen worden onder schorsingsregeling vervoerd De afzender is een erkend entrepothouder of een geregistreerde afzender Vanuit een belastingentrepot of plaats van invoer Naar een ander belastingentrepot een geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat een tijdelijk geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat een vrijgestelde organisatie (art. 11 en 12 van ontwerp Richtlijn) Zowel de afzender als de geadresseerde zijn geregistreerd in het SEED systeem van hun lidstaat, de gemeenschappelijke database van EMCS Uitzondering: vrijgestelde organisaties

47 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
7. EORI

48 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
EORI: Inleiding Nieuw Europese douane-identificatie voor marktdeelnemers Van toepassing vanaf Een marktdeelnemer zal over slechts één EORI-nr beschikken dat binnen de hele EU erkend wordt Verplicht gebruik van het EORI-nr in alle douane-aangiftes de elektronische berichten (zie PLDA, ECS, ICS, NCTS) vergunningsaanvragen elke correspondentie met de douane

49 EORI: Registratie Belgische marktdeelnemers
Belgische marktdeelnemers die reeds gekend zijn bij de douane: Automatische registratie in EORI EORI-nummer = KBO-nummer (formaat: BE ) planning: einde mei Worden per brief geinformeerd over hun registratie planning: begin juni Moeten NIET de normale EORI-registratieprocedure doorlopen Belgische marktdeelnemers nog niet gekend bij de douane: Moeten de normale EORI-registratieprocedure doorlopen

50 EORI: Registratieprocedure
Registratieformulieren: beschikbaar op de website Op te sturen naar: Administratie Douane & Accijnzen Cel EORI-registratie Koning Albert II laan 33 bus 388 1030 Brussel De Cel EORI-registratie zal operationeel zijn vanaf 15 juni 2009. Voor Belgische marktdeelnemers: Streefdoel: registratie binnen de 24u Voor bedrijven: EORI-nr = KBO-nr Voor buitenlandse marktdeelnemers: Gevestigd in andere EU-lidstaat: dient zich hun eigen lidstaat te laten registreren => geen registratie in België Gevestigd buiten de EU: streefdoel: registratie binnen de 48u (op voorwaarde dat alle nodige formulieren en bewijzen verstrekt zijn!)

51 EORI: Informatiebronnen
Algemene informatie: op de website van de EuropeseCommissie: nog niet beschikbaar De Belgische registratie-formulieren, en info over EORI- registratie in België zullen binnenkort beschikbaar zijn op:

52 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
8. NCTS

53 NCTS fase 4: Nieuwigheden
Optioneel meedelen van veiligheidsgegevens (IE015B) Nieuwe nasporings- en invorderingsprocedure NCTS-TIR: Vermelden van de TIR-houder in apart EDIFACT-segment (IE015B) NCTS: TIN wordt vervangen door EORI

54 NCTS fase 4: Berichtenstroom
NCTS-TIR Nieuwe berichten die in de plaats komen van de berichten van fase IE015B/IE029B/IE051B Vanaf 1/7/2009 GEEN IE015A/IE029A/IE051A meer mogelijk NCTS Ingeval van - veiligheidsgegevens: IE013B/IE015B/IE029B/IE051B - geen veiligheidsgegevens: berichten fase 3.2

55 NCTS fase 4: Veiligheidsgegevens (1)
Scope Vanaf 1/7/2009 kunnen NCTS en/Of NCTS-TIR aangevers hun elektronische berichten inclusief de veiligheidsgegevens insturen Basisprincipes - Indien de NCTS-aangevers hun veiligheidsgegevens wensen mee te delen binnen hun NCTS-aangifte (IE015B) dient de waarde van het attribuut ‘Veiligheid’ gelijk te zijn aan 1 en dienen de bijkomende elementen van supplement 30A te worden vermeld - In het andere geval: geen enkele wijziging binnen de NCTS-aangifte (IE015A) – dus geen attribuut ‘Veiligheid’ noch de bijkomende elementen van supplement 30A

56 NCTS fase 4: Veiligheidsgegevens (2)
Impact EO Gebruik van veiligheidsgegevens binnen de NCTS-aangifte is optioneel Indien gebruikmaking: Wijzigingen aan bestaande berichtenstructuur Bijkomende risicoanalyse wat kan leiden tot blokkeren van de zendingen Steeds menselijke tussenkomst nodig Nieuwe lay-out van het begeleidingsdocument

57 NCTS fase 4: Nasporing & Invorderings-procedure
Scope NIEUWE nasporings- en invorderingsprocedures vanaf 1/7/2009 voor: Communautair douanevervoer + TIR in de Europese Unie Gemeenschappelijk douanevervoer Basisprincipes Realisme en discipline bij bestemming Nasporing wordt meer douanekwestie Strakkere tijdslimieten

58 NCTS fase 4: Nasporing & Invorderingsprocedure (2)
Impact EO Voorlopig geen elektronische berichten Oprichten van een werkgroep in de nabije toekomst: onderzoeken mogelijkheid berichten uitwisseling nasporing tussen kantoor van vertrek en aangever Minder opzoekingswerk indien de gegevens van de bestemmeling (kantoor van bestemming) correct zijn meegedeeld Strakkere termijnen

59 9. Toekomstige projecten

60 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
7.1Single window

61 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Single Window Single Window verwijst naar één enkel elektronisch loket, waar geautoriseerde economische operatoren alle vereiste informatie voor douanediensten en andere instanties betrokken bij grenscontroles, zoals politie, grenspolitie, veterinaire keuringsdiensten en milieu-instanties, kunnen indienen. Tegen 2de semester 2013

62 7.2 Single European Access point (SEAP)

63 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
SEAP zal handelaars toelaten om hun summiere en gewone douaneaangiftes in te dienen via één enkele interface naar keuze, die hun eigen systeem verbindt met dat van de douanediensten van alle Lidstaten Tegen 2de semester 2014

64 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
7.3Central clearance

65 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
De besprekingen voor de modaliteiten en specificaties van Central Clearance zijn momenteel nog niet bekend. - Central Clearance zal aan de bedrijven de mogelijkheid bieden om al hun aangiften inzake douane gecentraliseerd en via een douane administratie te verrichten.

66 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Vragen? Rustig af te werken!


Download ppt "Inhoudstafel Inleiding Impact wijzigingen communautair wetboek en PLDA"

Verwante presentaties


Ads door Google