De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Self Service Mandatenbeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Self Service Mandatenbeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Self Service Mandatenbeheer
Voorbeelden : 1) Aanmaak van een mandaat Situatie 1 : kantoor start de aanmaak Situatie 2 : burger start de aanmaak 2) Het schrappen van een mandaat 3) Het overzetten van mandaten tussen ondernemingen/rechtspersonen

2 Voorbeeld: FED IAM Tax-on-web
Aanmaak van een mandaat : Kantoor ‘ELVE’ neemt het initiatief om een mandaat Tax-on-web aan te maken.

3 De onthaalpagina 3

4 Een mandaat aanmaken: ‘creatie’
4

5 Zoek: de mandaatgever (burger/uw klant)
5

6 Zoekscherm ‘natuurlijk persoon’ – Verplichte velden!
6

7 Na het invullen van de gegevens - zoeken en ‘de selectie’ van de natuurlijke persoon
7

8 Overzicht met de ‘deelnemers’ : ‘Valideren’
8

9 Details van de aanmaak van het mandaat EN ‘bevestigen’
9

10 Volmacht ‘Tax-on-web’ inhoud ‘akkoord (aanvinken) en ok’
10

11 Mandaat is geregistreerd…. maar…. ‘nog te ondertekenen door de ander’
11

12 Status van dit mandaat binnen ‘uw’ onderneming …
12

13 Eén zoekresultaat ‘met info’ Klikken op ‘vergrootglas’
13

14 Bekomen van de historiek van het mandaat
14

15 Het mandaat werd dus duidelijk geregistreerd en ondertekend door de kantoor Elve!
Volgende stap: De burger (of mandaatgever) komt aan de beurt om het mandaat te aanvaarden en te ondertekenen! OPGELET : dan is pas het mandaat actief! 15

16 Toegang van de burger/mandaatgever

17 De onthaalpagina (burger): ‘mandaat in de wacht’
17

18 Status: te ondertekenen…
18

19 In de historiek: icoon: ‘pen’: wens het mandaat te tekenen…
19

20 Het veld met de deelnemers ‘Bevestigen’
20

21 Tekst en inhoud van de volmacht TOW aanvinken ‘akkoord’ en ok
21

22 Het mandaat is aangemaakt en actief
Het mandaat is aangemaakt en actief! Opname aangifte onmiddellijk in de Taxworkbox! 22

23 Ik zoek mijn mandaten ‘alle statussen’ (als burger)
23

24 Ik bekijk de historiek van mijn ‘actief’ mandaat’
24

25 Ongeacht mijn actief mandaat bij kantoor ‘Elve’ beslis ik van ‘kantoor’ te veranderen. Ik stap over naar kantoor ‘Cardeynaels’. Ik neem zelf het initiatief als burger – ik log mij als eerste in binnen het ‘self service mandatenbeheer Tax-on-web’. 25

26 Mijn (burger) onthaalpagina: ‘er is één actief mandaat ‘ELVE’.
26

27 De functie ‘creatie’ 27

28 Ik zoek mijn volmachthouder (via ondernemingsnummer)
28

29 De selectie is gebeurd: ‘selecteer de mandaathouder’
29

30 De deelnemers verschijnen… ‘valideren’
30

31 Een conflict. Er bestaat een actief mandaat. ‘Ik moet een keuze maken
31

32 We zetten het actieve mandaat ‘stop’ – ‘bevestigen’
32

33 ‘Volmacht Tax-on-web – stopzetting’ ‘akkoord en ok’
33

34 Verder met de creatie van het nieuw mandaat ‘bevestigen’
34

35 Akkoord met inhoud van Tax-on-web mandaat ‘akkoord en ok’
35

36 Mandaat is geregistreerd ‘nog ondertekend door de ander’
36

37 Mijn historiek: status: door andere te tekenen…
37

38 Kantoor ‘Cardeynaels’ is op de hoogte en logt zich in, in de ‘self-service Tax-on-Web mandaten’ en zal ook voor akkoord tekenen. 38

39 De onthaalpagina ‘Cardeynaels’ ‘mandaat in de wacht’
39

40 Status: ‘te ondertekenen’…
40

41 Klikken op het ‘icoontje’…
41

42 Oplijsting van de deelnemers ‘bevestigen’
42

43 Ondertekenen van de volmacht Tax-on-web ‘akkoord en ok’
43

44 Het mandaat is ‘actief’ en verschijnt onmiddellijk in de Taxworkbox.
44

45 ‘Als burger’ zoek ik mijn mandaat Tax-on-web PDF document
45

46 Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen
46

47 Het mandaat – PDF Document – Identificatie van de partijen (vervolg)
47

48 Stoppen van één (1) mandaat in de self-service door een onderneming/kantoor!
48

49 Onthaalpagina van het kantoor
49

50 Naar ‘zoek’ en vullen Rijksregisternummer van uw klant in
50

51 Klikken op het ‘vergrootglas’
51

52 Klikken op icoon! 52

53 Scherm: stopzetting van een mandaat
53

54 Aanvinken en ‘ok’! 54

55 Het mandaat werd stopgezet
55

56 Overdracht van mandaten in groep !
Transfert van onderneming A naar onderneming B. Kantoor Vanmarcke gaat over naar kantoor Cardeynaels 56

57 Onthaalpagina van onderneming A!
57

58 Ter info: zoeken mandaten ‘alle statussen’
58

59 Klikken: ‘bewerken in groep’
59

60 Enkel ‘actieve’ mandaten EN ‘mandaten in de wacht’ worden overgezet !
60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Kantoor Cardeynaels (B) logt zich in en zal de overdracht van kantoor Vanmarcke (A) aanvaarden.
66

67 Onthaalpagina 67

68 68

69 Even wachten …. !!! Overzetting is bezig ….
69

70 Resultaat wordt zichtbaar
70

71 Overzicht van de overgedragen mandaten ….
71

72 Mandaten zijn actief bij ‘Cardeynaels’…
72

73 Toestand bij kantoor ‘Vanmarcke’….
73

74 74


Download ppt "Self Service Mandatenbeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google