De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tax-on-web & My Minfin 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tax-on-web & My Minfin 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Tax-on-web & My Minfin 2014

2 Tax-on-web en My Minfin
Algemeen Toegang van de burger Toegang van de burger via eID Hoe eID te lezen Zich authentificeren met eID De elektronische aangifte Voordelen Tax-on-web Uitzonderingen Vooraf ingevulde gegevens Toegang naar de aangifte Toegang naar de aangifte: TAX box Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens In de aangifte (1/2) Lijst met fouten Foutmelding en validatieregels Bijkomende hulp

3 Tax-on-web en My Minfin
De elektronische aangifte In de aangifte (2/2) Nota’s bijvoegen Elektronische bijlagen bijvoegen Snelle invoering Gegevens bewaren (≠ indienen) Simulatie van de belastingberekening Visualisatie van de aangifte Samenvatting voor het indienen Zoomit De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte Bevestiging van neerlegging van de aangifte Het elektronisch fiscaal dossier Doelen 4 luiken Laatste functionaliteiten Luik 1: Gegevens en documenten Luik 2: Inkomen en fiscaliteit Luik 3: Patrimoniale bezittingen Luik 4: E-services Nuttige telefoonnummers en adressen

4 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De volmachthouder => Taxworkbox De ambtenaar => Finbox My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger

5 Toegang van de burger Tax-on-web en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen toegangelijk : Met elektronische identiteitskaart = eID Zonder eID  met token (persoonlijke codes) De authentificatie is persoonlijk. Om een gemeenschappelijke aangifte in te dienen, moet elke partner zich persoonlijk authentificeren en de aangifte valideren. Mogelijkheden: Elke partner zijn eigen eID (en pincode)  2 eID Een partner met eID, de andere met token  1 eID + 1 token Elke partner zijn eigen token  2 token

6 Toegang van de burger  via eID
Toegang tot uw aangifte/fiscaal dossier via eID mogelijk met : 1 eID kaartlezer De software om de eID te kunnen lezen Te downloaden op  klik op het icoon De pincode van uw eID Pincode verloren? U kunt de gratis herdruk van de pincode aan uw gemeente aanvragen hetzij: op de website van de FOD Binnenlandse Zaken via de link: ter plaatse. Na uw aanvraag, wordt uw pincode door de FOD Binnenlandse Zaken binnen de drie weken verstuurd naar uw gemeente. U moet wel naar de gemeente gaan om de nieuwe pincode te activeren (zelfs met een online aanvraag).

7 Toegang van de burger via eID a) Hoe eID te lezen
Download het programma van de kaartlezer (3 stappen) Steek de eID in de kaartlezer Er verschijnt automatisch een registratiebericht van het certificaat (dat toelaat uw beveiligde toegang tot Tax-on-web en My Minfin te realiseren). Klik op OK. OPGELET : andere procedure met Firefox Updates van de browserinstellingen zijn beschikbaar op de site van Fedict om de eID te kunnen gebruiken:

8 Toegang van de burger via eID a) Hoe eID te lezen
De certificaten van de eID, welke gebruiken?

9 Toegang van de burger via eID b) Zich authentificeren met eID
1 2 3

10 De elektronische aangifte in de personenbelasting
TAX-ON-WEB De elektronische aangifte in de personenbelasting

11 I. Voordelen Tax-on-web
Het invullen van de aangifte is gemakkelijker Veel vooraf ingevulde gegevens Zekerheid dat de aangifte ‘foutloos’ is Berekeningsmodule van de belasting (te betalen of terug te krijgen) Hulp om sommige codes correct in te vullen (aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon-werkverkeer…) Mogelijkheid om elektronisch bijlagen toe te voegen (niet verplicht) En na het indienen? Altijd mogelijk de aangiften en bijlagen te raadplegen en af te drukken Online ontvangstbewijs om het indienen te bevestigen Mogelijkheid de ingediende aangifte één keer te verbeteren Een milieubewuste manier van indienen  minder papier Vluggere behandeling van de aangifte Elektronisch aanslagbiljet via Zoomit

12 II. Uitzonderingen De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend: De aangifte van een in 2014 overleden belastingplichtige Opmerking : in 2013 overleden  via erfgenaam (met zijn eigen eID of token) De belastingplichtige die in 2014 weduwnaar of weduwe is geworden. Belastingplichtigen die op 01/01/2014 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte)

13 III. Vooraf ingevulde gegevens
Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd…) Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van belastingplichtige Personen ten laste Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … Belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… Voorafbetalingen Onroerend (KI): van vorig aanslagjaar Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig Fiches raadplegen Voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

14 IV. Toegang naar de aangifte
Klik hier om een veilige toegang te hebben naar uw aangifte dankzij uw eID of token

15 IV. Toegang naar de aangifte: TAX box

16 IV. Toegang naar de aangifte: TAX box Persoonlijke gegevens

17 IV. Toegang naar de aangifte: TAX box Persoonlijke gegevens

18 IV. Toegang naar de aangifte
Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (1/2)

19 IV. Toegang naar de aangifte
Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (2/2)

20 V. In de aangifte

21 V. In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens
Klik op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

22 V. In de aangifte Lijst met fouten

23 V. In de aangifte Foutmelding en validatieregels

24 V. In de aangifte Bijkomende hulp

25 V. In de aangifte : bijkomende hulp Algemene hulp

26 V. In de aangifte: bijkomende hulp
V. In de aangifte: bijkomende hulp Informatie voor elk vak en elke rubriek

27 V. In de aangifte: bijkomende hulp Hulp voor een aantal codes

28 V. In de aangifte Nota’s bijvoegen

29 V. In de aangifte Elektronische bijlagen bijvoegen

30 V. In de aangifte Snelle invoering

31 V. In de aangifte Gegevens bewaren (≠ indienen)

32 V. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (1/2)

33 V. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (1/2)

34 V. In de aangifte Visualisatie van de aangifte

35 V. In de aangifte Samenvatting voor het indienen

36 V. In de aangifte Samenvatting voor het indienen : Zoomit

37 VI. De aangifte indienen

38 VI. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte

39 VI. De aangifte indienen
VI. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte: indienen echtgenoot

40 VI. De aangifte indienen
VI. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2)

41 VI. De aangifte indienen
VI. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2) Mogelijkheid om uw ingediende aangifte één keer te verbeteren

42 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

43 Het elektronisch fiscaal dossier van de burger
Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen: Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door

44 4 luiken Gegevens en documenten Inkomen en Fiscaliteit Vermogen
Persoonlijke gegevens Documenten Formulieren : FinForm Volmachten Inkomen en Fiscaliteit Tax-on-web Fiscale balans Geschillen (Openbaar ambtenaar) Zelfstandige Vermogen Onroerende goederen Verhuur Slapende tegoeden E-services Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding Rekeningen : SEPA Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web) Effecten aan toonder

45 Laatste functionaliteiten
Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten Mogelijkheid voor de burger zijn boekhouder te mandateren om toegang tot zijn persoonlijk fiscaal dossier te krijgen (voorwaarde: de boekhouder moet reeds gemandateerd zijn om de aangifte van zijn klant via Tax-on-web in te dienen)

46 Onthaalpagina

47 Luik 1: Gegevens en documenten Persoonlijke gegevens

48 Luik 1: Gegevens en documenten Documenten en formulieren

49 Luik 2: Inkomen en fiscaliteit

50 Luik 3: Patrimoniale bezittingen

51 Luik 4: E-services

52 Nuttige telefoonnummers en adressen
Tax-on-web: My minfin: Programma voor de kaartlezer: FAQ’s betreffende Tax-on-web: Beschikbaar via “Help” op de onthaalpagina Tax-on-web (links boven) Fiscale vragen betreffende uw aangifte of technische vragen betreffende eID en token: Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57 (werkdagen: 8u-17u) -


Download ppt "Tax-on-web & My Minfin 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google