De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & My Minfin 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & My Minfin 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & My Minfin 2014

2 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web en My Minfin Algemeen Toegang van de burger  Toegang van de burger via eID Toegang van de burger via eID  Hoe eID te lezen Hoe eID te lezen  Zich authentificeren met eID Zich authentificeren met eID De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronische aangifte www.taxonweb.be  Voordelen Tax-on-web Voordelen Tax-on-web  Uitzonderingen Uitzonderingen  Vooraf ingevulde gegevens Vooraf ingevulde gegevens  Toegang naar de aangifte Toegang naar de aangifte  Toegang naar de aangifte: TAX box Toegang naar de aangifte: TAX box  Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens  In de aangifte (1/2) In de aangifte (1/2)  Vooraf ingevulde gegevens Vooraf ingevulde gegevens  Lijst met fouten Lijst met fouten  Foutmelding en validatieregels Foutmelding en validatieregels  Bijkomende hulp Bijkomende hulp 2

3 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web en My Minfin De elektronische aangifte www.taxonweb.be  In de aangifte (2/2)  Nota’s bijvoegen Nota’s bijvoegen  Elektronische bijlagen bijvoegen Elektronische bijlagen bijvoegen  Snelle invoering Snelle invoering  Gegevens bewaren (≠ indienen) Gegevens bewaren (≠ indienen)  Simulatie van de belastingberekening Simulatie van de belastingberekening  Visualisatie van de aangifte Visualisatie van de aangifte  Samenvatting voor het indienen Samenvatting voor het indienen  Zoomit Zoomit  De aangifte indienen De aangifte indienen  Gemeenschappelijke aangifte Gemeenschappelijke aangifte  Bevestiging van neerlegging van de aangifte Bevestiging van neerlegging van de aangifte Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be  Doelen Doelen  4 luiken 4 luiken  Laatste functionaliteiten Laatste functionaliteiten  Luik 1: Gegevens en documenten Luik 1: Gegevens en documenten  Luik 2: Inkomen en fiscaliteit Luik 2: Inkomen en fiscaliteit  Luik 3: Patrimoniale bezittingen Luik 3: Patrimoniale bezittingen  Luik 4: E-services Luik 4: E-services Nuttige telefoonnummers en adressen 3

4 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen  3 gebruikers:  De burger => Taxbox  De volmachthouder => Taxworkbox  De ambtenaar => Finbox My Minfin is het persoonlijk elektronisch fiscaal dossier van elke burger 4

5 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger Tax-on-web en My Minfin zijn beiden beveiligde toepassingen toegangelijk :  Met elektronische identiteitskaart = eID  Zonder eID  met token (persoonlijke codes) De authentificatie is persoonlijk. Om een gemeenschappelijke aangifte in te dienen, moet elke partner zich persoonlijk authentificeren en de aangifte valideren.  Mogelijkheden: Elke partner zijn eigen eID (en pincode)  2 eID Een partner met eID, de andere met token  1 eID + 1 token Elke partner zijn eigen token  2 token 5

6 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger  via eID Toegang tot uw aangifte/fiscaal dossier via eID mogelijk met :  1 eID kaartlezer  De software om de eID te kunnen lezen  Te downloaden op http://eid.belgium.be  klik op het icoon  De pincode van uw eID  Pincode verloren? U kunt de gratis herdruk van de pincode aan uw gemeente aanvragen hetzij: ► op de website van de FOD Binnenlandse Zaken via de link: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1 ► ter plaatse. Na uw aanvraag, wordt uw pincode door de FOD Binnenlandse Zaken binnen de drie weken verstuurd naar uw gemeente. U moet wel naar de gemeente gaan om de nieuwe pincode te activeren (zelfs met een online aanvraag). 6

7 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger via eID a) Hoe eID te lezen Download het programma van de kaartlezer (3 stappen) Steek de eID in de kaartlezer Er verschijnt automatisch een registratiebericht van het certificaat (dat toelaat uw beveiligde toegang tot Tax-on-web en My Minfin te realiseren). Klik op OK. OPGELET : andere procedure met Firefox Updates van de browserinstellingen zijn beschikbaar op de site van Fedict om de eID te kunnen gebruiken: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/hulp_nodig_/problemen_ met_de_installatie/ 7

8 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger via eID a) Hoe eID te lezen De certificaten van de eID, welke gebruiken? 8

9 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Toegang van de burger via eID b) Zich authentificeren met eID 9

10 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT TAX-ON-WEB De elektronische aangifte in de personenbelasting

11 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT I. Voordelen Tax-on-web En na het indienen? Altijd mogelijk de aangiften en bijlagen te raadplegen en af te drukken Online ontvangstbewijs om het indienen te bevestigen Mogelijkheid de ingediende aangifte één keer te verbeteren Een milieubewuste manier van indienen  minder papier Vluggere behandeling van de aangifte Elektronisch aanslagbiljet via Zoomit Het invullen van de aangifte is gemakkelijker Veel vooraf ingevulde gegevens Zekerheid dat de aangifte ‘foutloos’ is Berekeningsmodule van de belasting (te betalen of terug te krijgen) Hulp om sommige codes correct in te vullen ( a ftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, terugbetaling woon- werkverkeer…) Mogelijkheid om elektronisch bijlagen toe te voegen (niet verplicht) 11

12 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT II. Uitzonderingen De volgende aangiften kunnen niet via Tax-on-web worden ingediend:  De aangifte van een in 2014 overleden belastingplichtige  Opmerking : in 2013 overleden  via erfgenaam (met zijn eigen eID of token)  De belastingplichtige die in 2014 weduwnaar of weduwe is geworden.  Belastingplichtigen die op 01/01/2014 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn kunnen geen afzonderlijke aangifte indienen (wel een gezamenlijke aangifte) 12

13 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT III. Vooraf ingevulde gegevens Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd…) Bestand aanslagjaar en persoonlijke informatie van belastingplichtige Personen ten laste Inkomsten: bezoldigingen, pensioenen, … Belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,… Voorafbetalingen Onroerend (KI): van vorig aanslagjaar Aanpassen/wijzigen van de gegevens indien onvolledig Fiches raadplegen Voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar 13

14 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte 14 Klik hier om een veilige toegang te hebben naar uw aangifte dankzij uw eID of token

15 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte: TAX box 15

16 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte: TAX box Persoonlijke gegevens 16

17 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte: TAX box Persoonlijke gegevens 17

18 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (1/2) 18

19 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT IV. Toegang naar de aangifte Samenvatting van de vooraf ingevulde gegevens (2/2) 19

20 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte 20

21 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Vooraf ingevulde gegevens 21 Klik op het icoontje om de bijhorende fiche te visualiseren

22 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Lijst met fouten 22

23 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Foutmelding en validatieregels 23

24 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Bijkomende hulp 24

25 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte : bijkomende hulp Algemene hulp 25

26 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte: bijkomende hulp Informatie voor elk vak en elke rubriek 26

27 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte: bijkomende hulp Hulp voor een aantal codes 27

28 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Nota’s bijvoegen 28

29 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Elektronische bijlagen bijvoegen 29

30 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Snelle invoering 30

31 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Gegevens bewaren (≠ indienen) 31

32 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (1/2) 32

33 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Simulatie van de belastingberekening (1/2) 33

34 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Visualisatie van de aangifte 34

35 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Samenvatting voor het indienen 35

36 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT V. In de aangifte Samenvatting voor het indienen : Zoomit 36

37 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VI. De aangifte indienen 37

38 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VI. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte 38

39 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VI. De aangifte indienen Gemeenschappelijke aangifte: indienen echtgenoot 39

40 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VI. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (1/2) 40

41 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT VI. De aangifte indienen Bevestiging van neerlegging van de aangifte (2/2) 41 Mogelijkheid om uw ingediende aangifte één keer te verbeteren

42 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger

43 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen:  Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving  Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën  Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger  Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door 43

44 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 4 luiken Gegevens en documenten  Persoonlijke gegevens  Documenten  Formulieren : FinForm  Volmachten Inkomen en Fiscaliteit  Tax-on-web  Fiscale balans  Geschillen  Documenten  (Openbaar ambtenaar)  Zelfstandige Vermogen  Onroerende goederen  Verhuur  Slapende tegoeden  Documenten E-services  Attesten : Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichting tot inhouding  Rekeningen : SEPA  Formulieren : FinForm  Professionele services (onder andere toegang tot Tax-on-web)  Effecten aan toonder 44

45 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Laatste functionaliteiten Zoeken naar slapende tegoeden op uw eigen naam Dienst om de inhoudingsplicht voor de bouwsector te raadplegen Integratie van de geregistreerde huurovereenkomsten Mogelijkheid voor de burger zijn boekhouder te mandateren om toegang tot zijn persoonlijk fiscaal dossier te krijgen (voorwaarde: de boekhouder moet reeds gemandateerd zijn om de aangifte van zijn klant via Tax-on-web in te dienen) 45

46 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Onthaalpagina 46

47 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Luik 1: Gegevens en documenten Persoonlijke gegevens 47

48 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Luik 1: Gegevens en documenten Documenten en formulieren 48

49 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Luik 2: Inkomen en fiscaliteit 49

50 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Luik 3: Patrimoniale bezittingen 50

51 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Luik 4: E-services 51

52 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Nuttige telefoonnummers en adressen Tax-on-web: http://www.taxonweb.be My minfin: http://www.myminfin.be Programma voor de kaartlezer: http://eid.belgium.be FAQ’s betreffende Tax-on-web: Beschikbaar via “Help” op de onthaalpagina Tax-on-web (links boven) Fiscale vragen betreffende uw aangifte of technische vragen betreffende eID en token: Contact Center van FOD Financiën 0257/257.57 (werkdagen: 8u-17u) - info.tax@minfin.fed.beinfo.tax@minfin.fed.be 52


Download ppt "ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & My Minfin 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google