De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patiëntendosimetrie Werkgroep Radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse dosisstudies 26 juni 2010 Patrick Smeesters Research, International Affairs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patiëntendosimetrie Werkgroep Radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse dosisstudies 26 juni 2010 Patrick Smeesters Research, International Affairs."— Transcript van de presentatie:

1 Patiëntendosimetrie Werkgroep Radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse dosisstudies 26 juni 2010 Patrick Smeesters Research, International Affairs and Development

2 Doelstellingen van deze WG
Aangepaste, ingekorte lijst van radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse patiëntendosisstudies op basis van deze weergegeven in Bijlage 2 (bladzijden ) van het “Vademecum (Radiologicum)” Speciale aandacht naar ‘hoge dosis’ - onderzoeken, zoals CT - onderzoeken en interventionele, radiologische procedures, evenals naar de meest gevoelige / kwetsbare patiëntengroepen, meer bepaald de pediatrische.

3 Doelstellingen van de driejaarlijkse patiëntendosisstudies
Belgische referentieniveaus (DRLs) bepalen aan de hand van de verzamelde, geregistreerde dosisgegevens (P75-P25): die de verschillende centra / gebruikers toelaten de locale waarden ermee te vergelijken Zodoende, onder toepassing van het ALARA - principe, komen tot een verminderde stralenbelasting van de patiënten: Actieve medewerking van fysicus en practicus!! Aanpassing van de schriftelijke procedures!!

4 Nieuwe lijst (voorstel)
weerhouden onderzoeken: vette letter nieuw : vette letter met asterisk*

5 Eenvoudige onderzoeken – Volwassenen
RX Schedel: Niet relevant - afnemende frequentie RX Thorax PA RX Thorax face en profiel*: Justificatie van de profielopname (klinische indicatie, leeftijd v.d. patiënt) RX Thorax aan bed: Afgevoerd RX Lumbale wervelzuil: Aantal incidenties (face, profiel, ¾, ….) aangeven - Bekken al dan niet inbegrepen (vermelding) RX Bekken: Niet frequent als alleenstaande opname RX “Full spine”: Afgevoerd RX Abdomen: Overzichtsopname (opname “à blanc”) met 2 à 3 incidenties verouderd (cf. ‘Guidelines’ (& Folia Radiologica: in de toekomst)) Mammografie: Aangeven of het gaat om Conventionele Radiologie (CR) dan wel Digitale Radiografie (DR) - tevens het type toestel vermelden N.B.: Dosis CR tot 5x dosis DR, afhankelijk van het toesteltype.

6 Dynamische onderzoeken en hoge dosis - onderzoeken – Volwassenen
RX Cystografie; Intraveneuze Urografie; Dubbelcontrast colononderzoek; Slokdarm-, maag-, duodenumonderzoek Angiografie van de onderste ledematen; Angiografie van de cerebrale vaten; Coronarografie; Pacemaker – implantatie Dilatatie / Stenting van de arteria iliaca / renalis / femoralis / carotis (PTA: Percutaneous Transluminal Angioplasty) Aorta - endoprothese (bij aneurysma) Cerebrale embolisatie Interventionele cholangiografie (ERCP: Endoscopic Retrograde Choledoco-Pancreaticografie) PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty): PTCA al dan niet met ‘stenting’ (te vermelden) - aangeven van het aantal en welke coronairarteriën Electrofysiologische onderzoeken / procedures met of zonder ablatie: grotendeels onder radioscopie Intracardiale radiologische procedures Alle interventionele therapeutische procedures*

7 CT - onderzoeken - Volwassenen Aangeven van het al dan niet gebruik van contrast en het aantal acquisities CT Schedel (Hersenen) CT Sinussen CT Cervicale wervelkolom* Standaard CT Thorax: Niet weerhouden CT Thorax Angio CT du thorax (à faible tension)* Hoge resolutie CT Longen: Afgevoerd Cardiale CT (CCTA)* CT Lumbale wervelkolom CT Abdomen: aangeven of het gaat over kanker patient of niet; zo niet, main indication: non trauma emergency-pain; trauma emergency; vascular; urologic; screening Thoraco-abdominale CT*: idem CT abdomen CT Klein bekken: Afgevoerd - niet relevant Colon CT (Virtuele 3D Colonoscopie)* “Total body” CT* Fluoro CT

8 Kinderradiologie Aangeven van de leeftijdscategorie
RX Thorax (ook bij prematuren) RX Abdomen (ook bij prematuren) RX Bekken: Afgevoerd - niet frequent RX “Full spine”: Afgevoerd RX Maag (refluxonderzoek): Afgevoerd RX Colon: Afgevoerd Cystografie: Afgevoerd CT Schedel (Hersenen) CT Sinussen* Standaard CT Thorax: Niet weerhouden CT Thorax CT Abdomen

9 Aandachtspunten De dosisbelasting van het onderzoek / de procedure:
dosisbelasting bepalen voor het onderzoek / de procedure in zijn / haar geheel, dus inclusief de eventueel toegepaste radioscopie (b.v.- ter positionering). Maar: Voor samengestelde onderzoeken is het ook nuttig te weten welke bijvoorbeeld de DAP - waarde per opname is, naast uiteraard de totale DAP - waarde. Hetzelfde geldt voor de CT - onderzoeken waarbij men de DLP - waarden per acquisitie moet bepalen, naast de totale DLP - waarde. Vermelden of het conventionele dan wel digitale radiologie betreft (CR versus DR). Wat de ‘on line’ - metingen van DAP - en CTDIVol - & DLP - waarden betreft, is het essentieel te weten om welke apparatuur / welk toestel het gaat.

10 Aandachtspunten De indentificatie van het onderzoek / de procedure: nauwkeurig te beschrijven! vermelden van het aantal incidenties / opnames het al dan niet aanwenden van scopie (desgevallend scopieduur) het al dan niet gebruik van contrast anatomisch-regionale onderverdeling b.v.- Arteriële PTAs : Art. iliaca, art. femoralis, art. renalis, art. carotis Soms indicatiestelling : cfr. CT - onderzoeken van het abdomen Met het oog op de feedback van de gegevens naar de juiste betrokkenen is het soms nuttig te refereren naar de RIZIV - nomenclatuur, hoe onvolmaakt ook (b.v.- CT - onderzoeken).

11 Aandachtspunten De identificatie van de patiënt/e / het patiëntje:
Vooral voor de pediatrische onderzoeken is het van belang een onderverdeling te maken volgens de leeftijd (b.v.- de volgende leeftijdscategorieën: prematuren, 0 - <1 jaar, 1 - <2 jr, 2 - <5 jr, 5 - <10 jr, & 10 - <15 jr).

12 Aandachtspunten Voor sommige onderzoeken is het niet zo belangrijk DRLs te bepalen dan wel ‘Trigger’ - niveaus, voor het vermijden van deterministische (huid-)effecten. Terwijl men voor de eenvoudige RX - onderzoeken het kan houden bij een driejaarlijkse cyclus, opteert men, wat de CT - onderzoeken betreft, voor een jaarlijkse cyclus.


Download ppt "Patiëntendosimetrie Werkgroep Radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse dosisstudies 26 juni 2010 Patrick Smeesters Research, International Affairs."

Verwante presentaties


Ads door Google