De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christophe Gilliquet Impact van de nieuwe olie richtlijn op de aardoliebalans Crisisrapportering : de crisisoefening ERE 5 en de Libische crisis 13 mars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christophe Gilliquet Impact van de nieuwe olie richtlijn op de aardoliebalans Crisisrapportering : de crisisoefening ERE 5 en de Libische crisis 13 mars."— Transcript van de presentatie:

1 Christophe Gilliquet Impact van de nieuwe olie richtlijn op de aardoliebalans Crisisrapportering : de crisisoefening ERE 5 en de Libische crisis 13 mars 2012

2 Overzicht 1.Crisisoefening 2.« ERE 5 » 3.Libische crisis 4.Samenwerking met de sector 5.Conclusie

3 1. Crisisoefening  Emergency Response Exercises (ERE)  Elke 2 jaar  Georganiseerd door het IEA (International Energy Agency)  Laatste oefening : februari 2010  Simulatie van een oliecrisis  Fictieve uitvoering van een collectieve actie van het IEA  Strategische voorraden : voorraadafbouw  Verhoogd statistisch toezicht van de sector gedurende 3 maanden op basis van een aangepaste vragenlijst

4 2. « ERE 5 »  Crisisscenario: –Storm gedurende heel weekend in de Noordzee langs de Noors-Britse maritieme grens en daarna afgezakt naar de Nederlandse territoriale wateren, heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de olieproductie in de Noordzee –Veel van de off-shore infrastructuur werd beschadigd –In totaal eerste is er een productieverlies van 3,6 mb/d. Daarna wordt de totale uitval van productie geraamd op 2,7 mb/d voor de komende 6 weken.

5 2. « ERE 5 »  Crisisscenario: –Om deze productieverliezen op te vangen, heeft OPEC toegezegd om de productie op te voeren. –De extra olie zal de regionale markt normaal gezien binnen een maand bereiken. –De kwaliteit ervan zal echter wel verschillen van deze van de weggevallen productie. Het was voornamelijk light quality crudes (Brent en andere).

6 2. « ERE 5 »  Collectieve actie van het IEA : –Beslissing van het IEA om een gecoördineerde actie te lanceren d.m.v. vrijgeven van strategische olievoorraden –Alle 28 IEA lidstaten gaan akkoord met het vrijgeven van de strategische olievoorraden –equivalent van 90 miljoen vaten ruwe aardolie wordt binnen een termijn van 30 dagen vrijgegeven voor de markt. –De Europese Commissie heeft haar steun aan deze actie betuigd. –In solidariteit met de IEA lidstaten, hebben Estland, Roemenië en Slovenië eveneens aangegeven een bijdrage te willen leveren. –De bijdrage die België zal leveren wordt geraamd op 151.000 ton ruwe olie equivalent.

7 3. Libische crisis  15 Februari 2011 : het begin van de Libische revolutie.  Mei 2011 : de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) drukt een bijzondere bezorgdheid uit over de stijgende prijzen, het teruggevallen aanbod door het wegvallen van de Libische olieproductie en de verwachte vraagstijging voor het tweede en derde kwartaal 2011.  Het IEA verwacht daardoor een aanbodtekort van ca. 1,7 miljoen vaten per dag in het derde kwartaal 2011.  23 Juni 2011 : de Raad van Bestuur van het IEA beslist om een collectieve actie op te starten overeenkomstig het « Initial Contingency response plan » (ICRP) zoals beslist door de IEA governing board van oktober 2002 en voor het laatst gebruikt na de verstoringen veroorzaakt door de Katrina orkaan in 2005.

8 3. Libische crisis  Deze collectieve actie legt aan België een verplichting op om een zekere hoeveelheid veplichte olievoorraden vrij te geven en beschikbaar te stellen voor de markt.  « Ministerieel besluit van 29 Juni 2011 met betrekking tot het tijdelijk aanwenden van een gedeelte van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten als reactie op de gecoördineerde actie van het Internationaal Energie Agentschap. »  De Minister van Energie heeft beslist om verplichte olievoorraden vrij te geven door enerzijds de individuele voorraadplicht van de aardoliemaatschappijen te verlagen, en anderzijds APETRA de opdracht te geven een gedeelte van haar verplichte voorraden beschikbaar te stellen voor de markt.

9 3. Libische crisis  De individuele voorraadplicht wordt herleid naar nul dagen voor een periode van dertig dagen en voor alle 3 productcategorieën. Dat geeft als resultaat : –Categorie 1 : 5.066 ton, –Categorie 2 : 87.664 ton, –Categorie 3 : 850 ton.  Overigens, APETRA stelt 15 miljoen liter van de door haar beheerde verplichte voorraden aardolieproducten beschikbaar voor de markt.  De voorraadplichtige dient zijn verplichte voorraden opnieuw op te bouwen binnen de zestig dagen te rekenen vanaf het einde van de periode van dertig dagen.

10 4. Samenwerking met de sector  In het kader van de oefening ERE 5 en van de Lybische crisis waren het dezelfde ondernemingen aan wie werd gevraagd om gedurende drie maanden bijkomende statistische gegevens in te vullen als deze die hun stocks moesten verminderen ingevolge de collectieve actie die werd gevraagd door de het IEA. Dank zij deze statistieken hebben wij kunnen vaststellen dat de wettelijke termijn van 30 dagen voor stockvermindering wel degelijk werd nageleefd en dat de stocks werden hersamengesteld binnen de 60 dagen, zoals voorzien in het Ministerieel Besluit van 29 juni 2011.  Indien de statistieken correct worden ingevuld zullen de nationale behoeften beter bekend zijn en bijgevolg zal APETRA de producttypes kunnen verminderen die het vitaalste zijn voor het land.

11 5. Conclusie  Gemeenschappelijke punten bij de ERE 5 oefening en de Libische crisis: –Beslissing van het IEA om een gecoördineerde actie te ondernemen d.m.v. het vrijgeven van strategische voorraden –Ongeveer de zelfde grootteorde. –Statistische opvolging gedurende een kwartaal. –Zelfde periode van voorraadafbouw van 30 dagen.

12 Dank u voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Christophe Gilliquet Impact van de nieuwe olie richtlijn op de aardoliebalans Crisisrapportering : de crisisoefening ERE 5 en de Libische crisis 13 mars."

Verwante presentaties


Ads door Google