De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen Realisatie van Paperless Douane en Accijnzen bij de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen Realisatie van Paperless Douane en Accijnzen bij de."— Transcript van de presentatie:

1 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen Realisatie van Paperless Douane en Accijnzen bij de Administratie van Douane en Accijnzen Noël Colpin,Directeur-generaal douane en accijnzen noel.colpin@minfin.fed.be Paul Raes, programmamanager douane en accijnzen paul.raes@minfin.fed.be Roger Beeckman, projectmanager douane en accijnzen roger.beeckman@minfin.fed.be

2 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 2 - Inhoud 1.Welke ontwikkelingen werken van buiten af in op Douane en Accijnzen ? 2.Hoe spelen we in op die ontwikkelingen ? 3.Hoe zien de werkprocessen van de toekomst er uit ? 4.Paperless Douane en Accijnzen

3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 3 - 1. Welke ontwikkelingen werken van buitenaf in op Douane en Accijnzen ?  Van losse schakels naar aaneengesloten goederenketens  Naar een groter verlangen naar veiligheid  Naar een groter en sterker Europa  Naar een grotere digitalisering

4 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 4 - Van losse schakels naar aaneengesloten goederenketens  Trends economische globalisering  Karakter van handelsstromen verandert  Gevolgen voor de douane : meer en sneller werken

5 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 5 - Naar een groter verlangen naar veiligheid  Wereld zonder grenzen doet veiligheidrisico’s toenemen :  Criminelen en terroristen verplaatsen zich gemakkelijker  Ziekten verspreiden zich eenvoudiger  Gevaar besmettelijke dierziekten neemt toe  Veiligheidsrisico’s zijn dus divers  Illegale handel “lift mee” met legale handel

6 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 6 -  11/9 : terrorisme = veiligheidsrisico nr. 1  Risico’s gelieerd en versterkend  Beleving van onveiligheid door de burger neemt toe  Incasseringsvermogen van de burger neemt af  Gevolgen voor de douane :  “Poortwachter” interne markt

7 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 7 - Naar een groter en sterker Europa  Veiligheid is belangrijkste dossier Eerste mededeling Europese commisssie 2003 over het geïntegreerd beheer buitengrenzen = als poortwachter verboden goederen weren van grondgebied  Maar mag niet ten koste gaan van bevorderen vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal  Tweede mededeling 2003 over een papierloze douane En pre-arrival en departure informatie

8 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 8 -  Integratie van de 1ste en de 3de pijler van de Europese Unie  Gevolgen voor de douane :  Europees scenario : Europees douane-agentschap  Nationaal scenario : werken als één administratie

9 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 9 - Naar een grotere digitalisering van de handel  Internet  Integratie telecommunicatie en informatica :  Plaats- en tijdonafhankelijk werken  Méér electronische data over logistieke keten  Gevolgen voor de douane :  Nieuwe vorm van toezicht  Mogelijk “real time” ketentoezicht

10 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 10 - 2. Hoe spelen we in op die ontwikkelingen ?  Naar een groter en breder werkterrein  Naar meer Europese en mondiale samenwerking  Naar een slimmer toezicht op de keten  Van een loket naar geen loket  Naar een bredere intelligence  Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten  Naar een breder partnership met het bedrijfsleven  Naar een groter onderscheid tussen bonafide en malafide klanten

11 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 11 - Naar een groter en breder werkterrein  Versterking van de veiligheid wordt kernactiviteit, onverminderd fiscale en handelspolitieke taak  Douane als “goederendienst die die veiligheid controleert en bevordert van grensoverschrijdend goederenverkeer”  voor alle risico’s  Integriteit in al zijn facetten van de hele logistieke keten  Meer taken en breder werkterrein  Logistieke keten van productie tot aflevering  Elke schakel op elk moment in de keten

12 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 12 - Naar meer Europese en mondiale samenwerking  Douane onderdeel van Europees en mondiaal netwerk van douanediensten  Om gans de logistieke keten te kunnen afdekken  Vereenvoudiging van douanestelsels en werken met grensoverschrijdende regelingen  Level playing field

13 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 13 - Naar een slimmer toezicht op de keten  Onderscheid tussen gecertificeerde en andere  Certificeren op integriteit van processen, organisatie en personeel  Meer faciliteren door minder fysieke controles aan buitengrens  Administratieve controles  Systeemcontroles  Fysiek bij uitvoer  Fysieke controles aan buitengrens voor niet-gecertificeerde en onbekende klanten

14 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 14 - Van één loket naar geen loket  Data over goederentransporten bij douane zoveel mogelijk voordat goederen het land inkomen en uitgaan  Electronisch berichtenverkeer douane en handel  Ter beschikking stellen voor de ganse logistieke keten  Eenmalig verstrekken  IT-systemen douane en EU zijn gekoppeld  Van controle van aangiftegegevens naar controles van systemen van de klant op locatie

15 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 15 - Naar een bredere intelligence  Samenbrengen voor analyse van informatie over :  Goederen  Geld van transacties  Goederenstromen Om stromen tijdig te kunnen stoppen  Moderne analysesoftware (data mining)  Geïntegreerd klantbeeld : goederen, bedrijven, klanten, toeleverancier  Real time ketentoezicht

16 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 16 - Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten  Douane centrale plaats inzake veiligheid van goederenverkeer  Mederegisseur van veiligheidsbeleid  Actieve samenwerking met alle toezichtschakels :  Uitwisselen, verdelen van informatie  Eventueel gezamenlijke actie  Duidelijke bevoegdheidsafbakening (goederen/personen)

17 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 17 - Naar een breder partnership met het bedrijfsleven  Ook burgers en bedrijven hebben verantwoordelijkheid inzake veiligheid  Toezien op veiligheid van hun stuk in de logistieke keten  Partnership is meer dan naleving van wettelijke verplichtingen  Ook actieve uitwisseling van signalen

18 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 18 - Naar een groter onderscheid tussen bonafide en malafide klanten  Compliant gecertificeerde bedrijven : belonen door minder fysieke controles  Compliant niet-gecertificeerde bedrijven : meer fysiek en onvoorspelbaar  Malafide bedrijven (ook misbruik van certificering) : hard bestraffen

19 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 19 - 3. Hoe zien de werkprocessen van de toekomst er uit ?  Aangifteproces  Klantbehandeling  Fysiek toezicht  Risicobeheersing

20 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 20 - Aangifteproces  Neemt in omvang toe wegens toename van de handel  Papierstromen drogen op  Nog weinig menselijke tussenkomst  Verplicht elektronisch = Kelderproces  Gegevens uitwisselbaar en beschikbaar voor Belastingen en Invordering, opsporingsdiensten, douanediensten, andere overheidsdiensten  Paperless Douane en Accijnzen

21 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 21 - Klantbehandeling  Doel is zoveel mogelijk klanten te kennen en zoveel mogelijk te certificeren  Verschuiving van vergunningverlening op fiscaal terrein naar een certificering voor fiscale en veiligheidsdoeleinden  Verschillende facilitatieniveaus  Toezicht op gecertficieerde klanten neemt in belang toe en verandert van karakter  Op locatie  Op basis van gegevens in de eigen bedrijfssystemen  Aan de hand van transparante toetsingscriteria  Ontwikkelt zich tot Europees en internationaal proces  Authorized economic operator  Toepasselijk in heel de Europese Unie

22 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 22 - Fysiek toezicht  Gestuurd door risicobeheer  Concentratie op niet-gecertificeerde bedrijven, zwakke schakels en “meeliften” criminele activiteiten  Flexibel en onvoorspelbaar voor niet-gecertificeerde klanten  Op meer plaatsen in de logsitieke keten  Met modernste apparatuur  Gericht op veiligheidsrisico’s ( administratief voor fiscaal en systeemintegriteit)  Ook bij uitvoer  Accijnswetgeving  Vangnet op de openbare weg

23 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 23 - Risicobeheersing  Breder en evolutie naar intelligence  Informatie over goederen, certificering, klanten, keten  Extern gericht :  Open bronnen  Andere diensten  Opsporingen  Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in real time uitwisselen

24 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 24 - 4. Paperless Douane & Accijnzen >Wat is Paperless Douane & Accijnzen ? >Doelstellingen >Reikwijdte >Planning >Beschikbare specificatie

25 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 25 - Wat is Paperless Douane & Accijnzen ? >ICT ondersteuning voor transactieverwerking >Vervangt het huidige SADBEL systeem en biedt nieuwe functionaliteiten

26 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 26 - Macro niveau - FEDICT FEDMAN UME Unique identificatie voor burgers Nationaal nummer Unique identificatie for ondernemingen KBO Authenticatie Belpic

27 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 27 - Meso niveau – FOD Financiën CCFF Atlas RDC Identity management DOMINIQUE DOROTHEE

28 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 28 - Micro niveau – pijlers van de FOD Financiën Paperless Douane en Accijnzen INTERVAT, EDIVAT Tax On Web Fisconet Geïntegreerde verwerking Belastingen en Invordering Data warehouse

29 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 29 - Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen >Interoperabiliteit –Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Export Control System (ECS) Import Control System (ICS) Automated Export System (AES) Automated Import System (AIS) Common access to Authorized traders registers (ATrR) Risk analysis: selection of transactions for control (RskMngt) –Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Risicobeheer: data warehouse (RskMngt)

30 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 30 - Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen >Toegankelijkheid –Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Single access point for traders (SnAccP) Single window (SnW) –Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen E.U. Common Customs Portal for traders (CmCstPrt)

31 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 31 - Europese Projecten Paperless Douane & Accijnzen >Andere dan Douane systemen –Excise Movement Control System (EMCS)

32 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 32 - Wat valt NIET onder Paperless Douane & Accijnzen? >Ondersteuning voor Kennisbeheer >Data warehouse voor ondersteuning van Risicobeheer >Toepassingen voor planning

33 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 33 - Doelstellingen >Verhoogde efficientie = lager kosten –voor handelspartners –voor Douane en Accijnzen >Verhoogde effectiviteit = toenemende compliancegraad >Verhoogde beschikbaarheid 24/7 beschikbaarheid

34 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 34 - Hoe worden de doelstellingen gerealiseerd >Vermindering van het aantal niet-geautomatiseerde taken –voor de handelspartners Papierverwerking en overbrengen van aangiften naar het controlepunt Hergebruik van gegevens Overmaken van controleresultaten aan andere overheden en diensten –voor Douane en Accijnzen Uitvoering van validatieregels Afschrijvingen Selecties voor controle >Verminderen van wachtijden en onderbreking van de goederenstromen >Zorgvuldige planning van de tussenkomsten Aansluiting met de planningapplicaties van de regiekamers

35 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 35 - Reikwijdte van de Releases >Release 1: Aangifte en inning Vervangt SADBEL Gebaseerde op het nieuwe Enig Document >Release 2: prenotificatie en ondersteuning voor controle >Release 3: Vergunningen, borgtochten, dossierbeheer

36 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 36 - Planning Paperless Douane & Accijnzen 1/1/20061/1/20051/1/2007…..1/1/2004 Today 1/1/20101/1/20091/1/2008 EMCS Interoperability ECS 1/1/2011 ICS Accessability AES/AIS CmCstPrt SnAccP SnW RskMngt ATrdR PL DAPL DA maintenance New SAD !

37 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 37 - Belangrijke data >1/7/2005: Start productie testen Release 1 PL DA >1/1/2006: Einde SADBEL Start Paperless Douane & Accijnzen (PL DA)

38 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 38 - Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (1)  Doelstellingen : Specificaties bepalen die afgestemd zijn op de bestaande gegevensstromen in de handel : Streven naar standardisatie Bijkomende vereisten beperken PARTNERSHIP ONTWIKKELING Onmiddellijke implementatie van Paperless Douane en Accijnzen door de handelspartners Douane en accijnzen EN de handelspartners moeten klaar zijn om Paperless Douane en Accijnzen te gebruiken De veranderingsprocessen moeten voor beide partijen afgestemd worden: communicatie of cruciaal belang Zo lang één van beide niet klaar is: - kan Paperless Douane en Accijnzen niet starten - is Paperless Douane en Accijnzen eerder een kost dan een besparing PARTNERSHIP COMMUNICATIE

39 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 39 - Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (2)  Doelstellingen (vervolg) : Uitwerking van de business case : Kosten en baten van de nieuwe werkmethode “Het Vlaams Instituut voor de Logistiek” werkt de business case uit. PARTNERSHIP BUSINESS CASE

40 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 40 - Berichtenverkeer

41 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 41 - Beschikbare berichten: A. Goederencomptabiliteit – inkomende zeevracht: : Message Implementation Guides Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd. Message Implementation Guides Aanmelden van het zeeschip - CUSREP–D96B: PLDA_05_MIC CUSREP-D96B_V1 0 Aangeven van detail van de lading – CUSCAR–D96B: PLDA_05_CUSCAR-D96B_V1.0 Bevestigen aankomst zeeschip – CUSREP-D94A: PLDA_05_MIG CUSREP-D94A_V1 0 Opgeven van transhipments: PLDA_05_MIG CUSCAR-transhipments_V1 0 Rapporteren openstaande artikelen: PLDA_05_MIG CUSCAR-RAP_V1 0 Uitwisselen gegevens met NMBS: PLDA_05_MIG CUSCAR-CIM_V1 0 Antwoorden op CUSCAR-berichten: PLDA_05_MIG CUSRES-D96B_V1 0 Antwoorden op CUSREP-D94A: PLDA_05_MIG CUSRES-D94A_V1 0 Antwoorden op CUSREP-D96B: PLDA_05_MIG CUSRES_D96B_V1 0

42 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 42 - Beschikbare berichten: A.Goederencomptabiliteit – binnenkomende luchtvracht: Aangeven van detail van de lading - CIR: PLDA_05_MIG luchtvracht_V1 0 Wijzigen detail van de lading, mededelen van overdrachten en directe transfers - CSI: PLDA_05_MIG luchtvracht_V1 0 Sturen van antwoord – FMA/FNA: PLDA_05_MIG luchtvracht_V1 0 Insturen en wijzigen van geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG luchtvracht_lyst_V1 0 Antwoorden geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG Luchtvracht_lyst_V1 0

43 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 43 - Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - EDIFACT: : Message Implementation Guides Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd. Message Implementation Guides Sad aangifte invoer - CUSDEC: PLDA_05_MIG CUSDEC IMP-D04A_V1 2 Sad aangifte uitvoer - CUSDEC: PLDA_05_MIG CUSDEC EXP-D04A_V1 1 Sturen van antwoord op SAD aangifte invoer/uitvoer: PLDA_05_MIG CUSRES-D04A_V0 1 Sturen van release van SAD aangifte invoer: PLDA_05_MIG CUSDEC IMP-release_V0 1 Antwoorden geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG CUSDEC EXP-release_V0 1

44 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 44 - Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - XML: : Message Implementation Guides Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd. Message Implementation Guides Sad aangifte invoer: XML-SADimportV11 Sad aangifte uitvoer: XML-SADexport V11 Sad gecombineerde aangifte (uitvoer + transit) XML-SAD expport combined V10 Sturen van antwoord op SAD aangifte invoer/uitvoer: XML-SADRES  nog in ontwikkeling Sturen van release XML-SADRES-release  nog in ontwikkeling

45 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 45 - Info over Paperless Douane en Accijnzen  Meer info over Paperless Douane en Accijnzen vindt u op : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/index.htm

46 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 46 - Vragen over Paperless Douane en Accijnzen  PaperlessDA.developers@minfin.fed.be PaperlessDA.developers@minfin.fed.be voor de software-ontwikkelaars  PaperlessDA.inhouse@minfin.fed.be PaperlessDA.inhouse@minfin.fed.be voor firma’s die zelf hun software ontwikkelen  PaperlessDA.general@minfin.fed.be PaperlessDA.general@minfin.fed.be voor algemene vragen en suggesties inzake Paperless Douane en Accijnzen

47 Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen 19 april 2005 - 47 -  U kan meer informatie over de business case bekomen op de web-site van het VIL: http://www.vil.be/nl/Contractonderzoek.htmhttp://www.vil.be/nl/Contractonderzoek.htm  Indien u tests wil uitvoeren, kunt u voor  Connectiviteitstesten terecht vanaf 25/4/2005 (info vanaf vrijdag 22/4/2005) op de website onder de rubriek “Specificaties”  Operationele testen terecht vanaf 1/7/2005 (info zal ten gepaste tijde op de website beschikbaar worden gesteld)  Bovendien kan u binnenkort ook beroep doen op een helpdesk die u doorheen de testomgeving helpt (info zal tijdig verstrekt worden op de website)


Download ppt "Federale Overheidsdienst FINANCIËN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der douane en accijnzen Realisatie van Paperless Douane en Accijnzen bij de."

Verwante presentaties


Ads door Google