De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noël Colpin, Directeur-generaal douane en accijnzen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noël Colpin, Directeur-generaal douane en accijnzen"— Transcript van de presentatie:

1 Realisatie van Paperless Douane en Accijnzen bij de Administratie van Douane en Accijnzen
Noël Colpin, Directeur-generaal douane en accijnzen Paul Raes, programmamanager douane en accijnzen Roger Beeckman, projectmanager douane en accijnzen

2 Inhoud Welke ontwikkelingen werken van buiten af in op Douane en Accijnzen ? Hoe spelen we in op die ontwikkelingen ? Hoe zien de werkprocessen van de toekomst er uit ? Paperless Douane en Accijnzen 19 april 2005

3 1. Welke ontwikkelingen werken van buitenaf in op Douane en Accijnzen ?
Van losse schakels naar aaneengesloten goederenketens Naar een groter verlangen naar veiligheid Naar een groter en sterker Europa Naar een grotere digitalisering 19 april 2005

4 Van losse schakels naar aaneengesloten goederenketens
Trends economische globalisering Karakter van handelsstromen verandert Gevolgen voor de douane : meer en sneller werken 19 april 2005

5 Naar een groter verlangen naar veiligheid
Wereld zonder grenzen doet veiligheidrisico’s toenemen : Criminelen en terroristen verplaatsen zich gemakkelijker Ziekten verspreiden zich eenvoudiger Gevaar besmettelijke dierziekten neemt toe Veiligheidsrisico’s zijn dus divers Illegale handel “lift mee” met legale handel 19 april 2005

6 11/9 : terrorisme = veiligheidsrisico nr. 1
Risico’s gelieerd en versterkend Beleving van onveiligheid door de burger neemt toe Incasseringsvermogen van de burger neemt af Gevolgen voor de douane : “Poortwachter” interne markt 19 april 2005

7 Naar een groter en sterker Europa
Veiligheid is belangrijkste dossier Eerste mededeling Europese commisssie 2003 over het geïntegreerd beheer buitengrenzen = als poortwachter verboden goederen weren van grondgebied Maar mag niet ten koste gaan van bevorderen vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal Tweede mededeling 2003 over een papierloze douane En pre-arrival en departure informatie 19 april 2005

8 Integratie van de 1ste en de 3de pijler van de Europese Unie
Gevolgen voor de douane : Europees scenario : Europees douane-agentschap Nationaal scenario : werken als één administratie 19 april 2005

9 Naar een grotere digitalisering van de handel
Internet Integratie telecommunicatie en informatica : Plaats- en tijdonafhankelijk werken Méér electronische data over logistieke keten Gevolgen voor de douane : Nieuwe vorm van toezicht Mogelijk “real time” ketentoezicht 19 april 2005

10 2. Hoe spelen we in op die ontwikkelingen ?
Naar een groter en breder werkterrein Naar meer Europese en mondiale samenwerking Naar een slimmer toezicht op de keten Van een loket naar geen loket Naar een bredere intelligence Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten Naar een breder partnership met het bedrijfsleven Naar een groter onderscheid tussen bonafide en malafide klanten 19 april 2005

11 Naar een groter en breder werkterrein
Versterking van de veiligheid wordt kernactiviteit, onverminderd fiscale en handelspolitieke taak Douane als “goederendienst die die veiligheid controleert en bevordert van grensoverschrijdend goederenverkeer” voor alle risico’s Integriteit in al zijn facetten van de hele logistieke keten Meer taken en breder werkterrein Logistieke keten van productie tot aflevering Elke schakel op elk moment in de keten 19 april 2005

12 Naar meer Europese en mondiale samenwerking
Douane onderdeel van Europees en mondiaal netwerk van douanediensten Om gans de logistieke keten te kunnen afdekken Vereenvoudiging van douanestelsels en werken met grensoverschrijdende regelingen Level playing field 19 april 2005

13 Naar een slimmer toezicht op de keten
Onderscheid tussen gecertificeerde en andere Certificeren op integriteit van processen, organisatie en personeel Meer faciliteren door minder fysieke controles aan buitengrens Administratieve controles Systeemcontroles Fysiek bij uitvoer Fysieke controles aan buitengrens voor niet-gecertificeerde en onbekende klanten 19 april 2005

14 Van één loket naar geen loket
Data over goederentransporten bij douane zoveel mogelijk voordat goederen het land inkomen en uitgaan Electronisch berichtenverkeer douane en handel Ter beschikking stellen voor de ganse logistieke keten Eenmalig verstrekken IT-systemen douane en EU zijn gekoppeld Van controle van aangiftegegevens naar controles van systemen van de klant op locatie 19 april 2005

15 Naar een bredere intelligence
Samenbrengen voor analyse van informatie over : Goederen Geld van transacties Goederenstromen Om stromen tijdig te kunnen stoppen Moderne analysesoftware (data mining) Geïntegreerd klantbeeld : goederen, bedrijven, klanten, toeleverancier Real time ketentoezicht 19 april 2005

16 Naar een ketenaanpak tussen overheidsdiensten
Douane centrale plaats inzake veiligheid van goederenverkeer Mederegisseur van veiligheidsbeleid Actieve samenwerking met alle toezichtschakels : Uitwisselen, verdelen van informatie Eventueel gezamenlijke actie Duidelijke bevoegdheidsafbakening (goederen/personen) 19 april 2005

17 Naar een breder partnership met het bedrijfsleven
Ook burgers en bedrijven hebben verantwoordelijkheid inzake veiligheid Toezien op veiligheid van hun stuk in de logistieke keten Partnership is meer dan naleving van wettelijke verplichtingen Ook actieve uitwisseling van signalen 19 april 2005

18 Naar een groter onderscheid tussen bonafide en malafide klanten
Compliant gecertificeerde bedrijven : belonen door minder fysieke controles Compliant niet-gecertificeerde bedrijven : meer fysiek en onvoorspelbaar Malafide bedrijven (ook misbruik van certificering) : hard bestraffen 19 april 2005

19 3. Hoe zien de werkprocessen van de toekomst er uit ?
Aangifteproces Klantbehandeling Fysiek toezicht Risicobeheersing 19 april 2005

20 Aangifteproces Neemt in omvang toe wegens toename van de handel
Papierstromen drogen op Nog weinig menselijke tussenkomst Verplicht elektronisch = Kelderproces Gegevens uitwisselbaar en beschikbaar voor Belastingen en Invordering, opsporingsdiensten, douanediensten, andere overheidsdiensten Paperless Douane en Accijnzen 19 april 2005

21 Klantbehandeling Doel is zoveel mogelijk klanten te kennen en zoveel mogelijk te certificeren Verschuiving van vergunningverlening op fiscaal terrein naar een certificering voor fiscale en veiligheidsdoeleinden Verschillende facilitatieniveaus Toezicht op gecertficieerde klanten neemt in belang toe en verandert van karakter Op locatie Op basis van gegevens in de eigen bedrijfssystemen Aan de hand van transparante toetsingscriteria Ontwikkelt zich tot Europees en internationaal proces Authorized economic operator Toepasselijk in heel de Europese Unie 19 april 2005

22 Fysiek toezicht Gestuurd door risicobeheer
Concentratie op niet-gecertificeerde bedrijven, zwakke schakels en “meeliften” criminele activiteiten Flexibel en onvoorspelbaar voor niet-gecertificeerde klanten Op meer plaatsen in de logsitieke keten Met modernste apparatuur Gericht op veiligheidsrisico’s (<=> administratief voor fiscaal en systeemintegriteit) Ook bij uitvoer Accijnswetgeving Vangnet op de openbare weg 19 april 2005

23 Risicobeheersing Breder en evolutie naar intelligence
Informatie over goederen, certificering, klanten, keten Extern gericht : Open bronnen Andere diensten Opsporingen Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in real time uitwisselen 19 april 2005

24 4. Paperless Douane & Accijnzen
Wat is Paperless Douane & Accijnzen ? Doelstellingen Reikwijdte Planning Beschikbare specificatie 19 april 2005

25 Wat is Paperless Douane & Accijnzen ?
ICT ondersteuning voor transactieverwerking Vervangt het huidige SADBEL systeem en biedt nieuwe functionaliteiten 19 april 2005

26 Macro niveau - FEDICT FEDMAN UME Unique identificatie voor burgers
Nationaal nummer Unique identificatie for ondernemingen KBO Authenticatie Belpic 19 april 2005

27 Meso niveau – FOD Financiën
CCFF Atlas RDC Identity management DOMINIQUE DOROTHEE 19 april 2005

28 Micro niveau – pijlers van de FOD Financiën
Paperless Douane en Accijnzen INTERVAT, EDIVAT Tax On Web Fisconet Geïntegreerde verwerking Belastingen en Invordering Data warehouse 19 april 2005

29 Europese Projecten  Paperless Douane & Accijnzen
Interoperabiliteit Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Export Control System (ECS) Import Control System (ICS) Automated Export System (AES) Automated Import System (AIS) Common access to Authorized traders registers (ATrR) Risk analysis: selection of transactions for control (RskMngt) Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Risicobeheer: data warehouse (RskMngt) 19 april 2005

30 Europese Projecten  Paperless Douane & Accijnzen
Toegankelijkheid Afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen Single access point for traders (SnAccP) Single window (SnW) Niet afgedekt door Paperless Douane & Accijnzen E.U. Common Customs Portal for traders (CmCstPrt) 19 april 2005

31 Europese Projecten  Paperless Douane & Accijnzen
Andere dan Douane systemen Excise Movement Control System (EMCS) 19 april 2005

32 Wat valt NIET onder Paperless Douane & Accijnzen?
Ondersteuning voor Kennisbeheer Data warehouse voor ondersteuning van Risicobeheer Toepassingen voor planning 19 april 2005

33 Doelstellingen Verhoogde efficientie = lager kosten
voor handelspartners voor Douane en Accijnzen Verhoogde effectiviteit = toenemende compliancegraad Verhoogde beschikbaarheid 24/7 beschikbaarheid 19 april 2005

34 Hoe worden de doelstellingen gerealiseerd
Vermindering van het aantal niet-geautomatiseerde taken voor de handelspartners Papierverwerking en overbrengen van aangiften naar het controlepunt Hergebruik van gegevens Overmaken van controleresultaten aan andere overheden en diensten voor Douane en Accijnzen Uitvoering van validatieregels Afschrijvingen Selecties voor controle Verminderen van wachtijden en onderbreking van de goederenstromen Zorgvuldige planning van de tussenkomsten Aansluiting met de planningapplicaties van de regiekamers 19 april 2005

35 Reikwijdte van de Releases
Release 1: Aangifte en inning Vervangt SADBEL Gebaseerde op het nieuwe Enig Document Release 2: prenotificatie en ondersteuning voor controle Release 3: Vergunningen, borgtochten, dossierbeheer 19 april 2005

36 Planning Paperless Douane & Accijnzen
Today ECS ICS AES/AIS Interoperability New SAD ! ATrdR RskMngt CmCstPrt SnAccP Accessability SnW EMCS PL DA PL DA maintenance 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2009 ….. 1/1/2010 1/1/2011 19 april 2005

37 Belangrijke data 1/7/2005: Start productie testen Release 1 PL DA
1/1/2006: Einde SADBEL Start Paperless Douane & Accijnzen (PL DA) 19 april 2005

38 Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (1)
Doelstellingen : Specificaties bepalen die afgestemd zijn op de bestaande gegevensstromen in de handel : Streven naar standardisatie Bijkomende vereisten beperken PARTNERSHIP ONTWIKKELING Onmiddellijke implementatie van Paperless Douane en Accijnzen door de handelspartners Douane en accijnzen EN de handelspartners moeten klaar zijn om Paperless Douane en Accijnzen te gebruiken De veranderingsprocessen moeten voor beide partijen afgestemd worden: communicatie of cruciaal belang Zo lang één van beide niet klaar is: - kan Paperless Douane en Accijnzen niet starten - is Paperless Douane en Accijnzen eerder een kost dan een besparing PARTNERSHIP COMMUNICATIE 19 april 2005

39 Partnership tussen Douane & Accijnzen en de Handel (2)
Doelstellingen (vervolg) : Uitwerking van de business case : Kosten en baten van de nieuwe werkmethode “Het Vlaams Instituut voor de Logistiek” werkt de business case uit. PARTNERSHIP BUSINESS CASE 19 april 2005

40 Berichtenverkeer 19 april 2005

41 : Message Implementation Guides
Message Implementation Guides Beschikbare berichten: A. Goederencomptabiliteit – inkomende zeevracht: Aanmelden van het zeeschip - CUSREP–D96B: PLDA_05_MIC CUSREP-D96B_V1 0 Aangeven van detail van de lading – CUSCAR–D96B: PLDA_05_CUSCAR-D96B_V1.0 Bevestigen aankomst zeeschip – CUSREP-D94A: PLDA_05_MIG CUSREP-D94A_V1 0 Opgeven van transhipments: PLDA_05_MIG CUSCAR-transhipments_V1 0 Rapporteren openstaande artikelen: PLDA_05_MIG CUSCAR-RAP_V1 0 Uitwisselen gegevens met NMBS: PLDA_05_MIG CUSCAR-CIM_V1 0 Antwoorden op CUSCAR-berichten: PLDA_05_MIG CUSRES-D96B_V1 0 Antwoorden op CUSREP-D94A: PLDA_05_MIG CUSRES-D94A_V1 0 Antwoorden op CUSREP-D96B: PLDA_05_MIG CUSRES_D96B_V1 0 19 april 2005 Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd.

42 Beschikbare berichten:
Goederencomptabiliteit – binnenkomende luchtvracht: Aangeven van detail van de lading - CIR: PLDA_05_MIG luchtvracht_V1 0 Wijzigen detail van de lading, mededelen van overdrachten en directe transfers - CSI: Sturen van antwoord – FMA/FNA: Insturen en wijzigen van geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG luchtvracht_lyst_V1 0 Antwoorden geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG Luchtvracht_lyst_V1 0 19 april 2005

43 Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - EDIFACT:
: Message Implementation Guides Message Implementation Guides Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - EDIFACT: Sad aangifte invoer - CUSDEC: PLDA_05_MIG CUSDEC IMP-D04A_V1 2 Sad aangifte uitvoer - CUSDEC: PLDA_05_MIG CUSDEC EXP-D04A_V1 1 Sturen van antwoord op SAD aangifte invoer/uitvoer: PLDA_05_MIG CUSRES-D04A_V0 1 Sturen van release van SAD aangifte invoer: PLDA_05_MIG CUSDEC IMP-release_V0 1 Antwoorden geconsolideerde zendingen: PLDA_05_MIG CUSDEC EXP-release_V0 1 19 april 2005 Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd.

44 Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - XML:
: Message Implementation Guides Message Implementation Guides Beschikbare berichten: C. SAD aangiften - XML: Sad aangifte invoer: XML-SADimportV11 Sad aangifte uitvoer: XML-SADexport V11 Sad gecombineerde aangifte (uitvoer + transit) XML-SAD expport combined V10 Sturen van antwoord op SAD aangifte invoer/uitvoer: XML-SADRES  nog in ontwikkeling Sturen van release XML-SADRES-release  nog in ontwikkeling 19 april 2005 Status codes: Draft: werkdocument dat nog kan gewijzigd worden Sign off: deliverable die voor goedkeuring wordt voorgelegd. Final: goedgekeurde deliverable waarop de implementatie wordt uitgevoerd.

45 Info over Paperless Douane en Accijnzen
Meer info over Paperless Douane en Accijnzen vindt u op : 19 april 2005

46 Vragen over Paperless Douane en Accijnzen
voor de software-ontwikkelaars voor firma’s die zelf hun software ontwikkelen voor algemene vragen en suggesties inzake Paperless Douane en Accijnzen 19 april 2005

47 Indien u tests wil uitvoeren, kunt u voor
U kan meer informatie over de business case bekomen op de web-site van het VIL: Indien u tests wil uitvoeren, kunt u voor Connectiviteitstesten terecht vanaf 25/4/2005 (info vanaf vrijdag 22/4/2005) op de website onder de rubriek “Specificaties” Operationele testen terecht vanaf 1/7/2005 (info zal ten gepaste tijde op de website beschikbaar worden gesteld) Bovendien kan u binnenkort ook beroep doen op een helpdesk die u doorheen de testomgeving helpt (info zal tijdig verstrekt worden op de website) 19 april 2005


Download ppt "Noël Colpin, Directeur-generaal douane en accijnzen"

Verwante presentaties


Ads door Google