De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Campus Geel Voorstelling van de opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Campus Geel Voorstelling van de opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Campus Geel Voorstelling van de opleiding

2 2 Voorstelling faculteit iiw Binnen KU Leuven is de faculteit industriële ingenieurswetenschappen een eigen faculteit Groep wetenschap en technologie telt 5 faculteiten: o Wetenschappen wiskunde / fysica / chemie … o Ingenieurswetenschappen Burg. Ir. o Bio-ingenieurswetenschappen Ir, o Industriële ingenieurswetenschappen Ind.Ing. o Architectuur Fiiw is een multicampus faculteit met 6 campussen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

3 3 Voorstelling faculteit iiw – campus Geel Industriële ingenieurswetenschappen o Elektromechanica - Automatisering - Elektromechanica - B iomedische technologie o Energie o Elektronica – ict - Elektronica - Ict - Biomedische technologie Biowetenschappen o Land- en tuinbouwkunde - plantaardige en dierlijke productie - animal life - natuur en milieu - tuinbouwkunde o Voedingsindustrie Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

4 4 De opleiding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

5 5 Opbouw van de opleiding Bachelor 180 sp o 3 fasen o Industriële Ingenieurswetenschappen Semester 1, 2 en 3 gemeenschappelijk deel (Geel / De Nayer / Kulab / KaHo) Semester 4 – 6 specialisatie EM / EN / ELO / ICT / Biomed. Technologie (campussen zijn op mekaar afgestemd) o Biowetenschappen Semester 1 – 4 gemeenschappelijk (enkel campus Geel) Semester (animal life / natuur en milieu / landbouw / tuinbouw / voeding) Master 60 sp Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

6 6 Interesse voor industrieel ingenieur? Je denkt na over de werking van je iPod, de brug waarover je rijdt, de scanners in een ziekenhuis, de helpende hand van een robot, milieu en omgeving … Je bent gefascineerd door de toepassing Heb je ideeën om onze leefomgeving te optimaliseren? Ben jij een teamplayer die praktische problemen bedenkt? Een ingenieur is een problemsolver bij uitstek Je leert vanaf het begin om een technologisch probleem aan te pakken en op te lossen Je leert vakoverschrijdend werken, werken in team, mondeling en schriftelijk rapporteren Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

7 7 Je profiel Je lost graag een praktisch probleem op en bent gefascineerd door hoe, wat en waarom Je zoekt graag uit hoe nieuwe dingen werken en oude kunnen verbeterd worden Je maakt een theoretisch probleem gebruiksklaar Je ambieert een functie met verantwoordelijkheid Je maakt communicatie- en managementskills eigen Je volgde ASO of TSO met wiskundige en wetenschappen (4 uur wiskunde) Belangstelling voor wetenschap en technologie samen met werklust en motivatie zijn het belangrijkste Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

8 8 Opleiding Industriële ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Rechtstreeks naar Biowetenschappen

9 9 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

10 10 Modeltraject gemeenschappelijk deel Sem 1, 2 en 3 Vormt een stevige basis voor de toekomstige ingenieur De opleidingsonderdelen omspannen alle ingenieursdomeinen Ingedeeld in clusters (leerlijnen) per wetenschappelijk domein Bevatten onderdelen die het verschil in vooropleiding wegwerken Sem 3 geeft reeds meer verdieping voor gevorderde toepassingen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

11 11 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

12 12 Elektromechanica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

13 13 Modeltraject afstudeerrichting elektromechanica Sem 4, 5 en 6 Basisonderdelen uit de fysica worden naar technische toepassingen vertaald Volgende componenten komen aan bod: o Opbouw, werking en toepassingen van mechanische componenten o Thermodynamische systemen o Elektrische en elektronische componenten en systemen o Kennis van materialen en verwerkingsmethodes Door een globale benadering leer je een project in zijn totaliteit te beheersen Veel aandacht voor practicum, projectwerk en bachelorproef Maakt kennis met rapporteren, presenteren, vergaderen en leidinggeven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

14 14 Master industriële wetenschappen: elektromechanica 1/2 Afstudeerrichting elektromechanica o Brede multidisciplinaire opleiding met belangrijkste pijler mechanische ontwerp en productie o Aandacht voor computerondersteunend ontwerpen van producten en machines o Materiaaltechnologie, moderne productietechnieken en CAD/CAM-systemen Afstudeerrichting automatisering o Klemtoon op automatiseren en beheren van processen en systemen o Elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijfsystemen o Robotica en vermogenelektronica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

15 15 Master industriële wetenschappen: elektromechanica 2/2 Afstudeerrichting elektromechanica keuzepakket biomedische technologie o Focus op biomechanica en mechanisch ontwerpen van technologische hulpmiddelen en apparaten o Interactie tussen techniek, patiënt en arts: Medische apparatenbouw Ontwerp van technologische hulpmiddelen voor patiënt en arts Computerondersteuning in de chirurgie Toepassing van biocompatibele materialen Uniek in Vlaanderen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

16 16 Energie Volgt op Bachelor Elektromechanica Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

17 17 Master in industriële wetenschappen: energie Ontwerp, ontwikkeling, beheer en automatisering van energiesystemen Belangrijkste pijlers: o Energieproductie en duurzaamheid o Intelligente en optimale energieverdeling o Efficiënt energiegebruik o Automatisering en optimaal energiebeheer Specialisatierichtingen o Thermische energiesystemen o Elektrische energiesystemen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

18 18 Elektronica - ict Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

19 19 Modeltraject afstudeerrichting elektronica - ICT Sem 4, 5 en 6 Brede technische kennis van analoge en digitale elektronica Informatie- en communicatietechnieken Systeem- en algoritmisch denken Je leert gestructureerd en modulair werken Je leert je flexibel aan te passen aan nieuwe technologieën en situaties Je past de kennis toe in praktijksessies (practica, seminaries, ontwerpen en bachelorproef Maakt kennis met rapporteren, presenteren, vergaderen en leidinggeven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

20 20 Modeltraject afstudeerrichting elektronica – ICT 1/2 Afstudeerrichting elektronica o Focus op: Hardware: analoge en digitale elektronische schakelingen en technologie Analoge en digitale signaalverwerking Elektronische ontwerpmethoden Afstudeerrichting ICT o Focus op: Software Computernetwerken Besturingssystemen Ontwerpen van websites, grafische programmeertalen, object georiënteerd programmeren, computer learning, software engineering Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

21 21 Modeltraject afstudeerrichting elektronica – ICT 2/2 Afstudeerrichting elektronica keuzepakket biomedische technologie o Focus op: Gebruik elektronica en infomaticatools in de geneeskunde om comfort van de patiënten te verbeteren Informatie- en communicatienetwerken in ziekenhuizen Nieuwe kansen voor de ondersteuning in patiëntvriendelijke gezondheidszorg Beeldvormings- en bewerkingstechnieken om aandoeningen op te sporen Uniek in Vlaanderen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

22 22 Beroepsuitwegen Industriële ingenieurswetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

23 23 Beroepsuitwegen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Een master in de industriële ingenieurswetenschappen leidt niet op tot een specifiek beroep, voorbeelden van functies: o Ontwikkelaar nieuwe producten en productiesystemen o Ontwerpingenieur o Onderzoeker o Verantwoordelijke voor een dienst, afdeling of bedrijf o Projectingenieur o Logistieke en technisch-commerciële functies o Technisch consultant o Leraar

24 24 Opleiding Biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Biowetenschappen overslaan

25 25 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

26 26 Modeltraject gemeenschappelijk deel Fase 1 en 2 (plantkunde, dierkunde, celbiologie, wiskunde, chemie, ecologie, fysica, biochemie, cel- en gentechnologie, bodemkunde, biosystemen, elektronica en elektriciteit, thermodynamica en algemene competenties) Vormt een stevige basis voor de toekomstige ingenieur Combineert alle “exacte wetenschappen” o Fase 1 Bevat onderdelen die het verschil in vooropleiding wegwerken o Fase 3 en master meer praktisch toepassingen Biowetenschappen gaat prat op een stevige wetenschappelijke onderbouw Campus Geel is gekend voor een gemoedelijke sfeer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

27 27 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

28 28 Keuzepakketten Animal life Natuur en milieu Landbouw Tuinbouw Voeding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

29 29 Keuzepakketten In fase 3 kies je voor een keuzepakket o animal life o natuur en milieu o landbouw o tuinbouw o voeding Geeft een verbreding en verdieping in je interesse gebied Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

30 30 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

31 31 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie o Is de primaire productie van plantaardige en dierlijke grondstoffen o Landbouw is een belangrijke economische sector o Omvat: basiswetenschappen plantkunde en dierkunde toegepaste teeltopleidingsonderdelen en zoötechnie fysica, klimatisatie en machines economische en ecologische aspecten Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

32 32 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting animal life o Dieren nemen een belangrijke plaats in ons leven in o Ze leveren niet alleen voedsel, maar houden ook gezelschap en voor velen zij ze een hobby o Verschillende invalshoeken: diergedrag dierwelzijn de relatie dier-techniek dierenvoeding en optimale dierlijke productie dit alles wetenschappelijk benaderd Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

33 33 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting natuur & milieu o Open ruimte is schaars in Vlaanderen o Verantwoord beheer van natuur, landschappen en openbaar groen o Stevige wetenschappelijke kennis over: bodem plant dier o Milieutechnologieën om leefmilieu van mens en andere levende wezens gezond te houden of terug gezond te maken Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

34 34 Master biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Afstudeerrichting tuinbouwkunde o Basis bouwstenen voor de tuinbouw zijn: plantenfysiologie plantenvoeding plantenbescherming o Van hieruit bestudeer je de teelt van: sierplanten groenten fruit o Technologie van serreklimatisatie en tuinbouwmachines o Duurzame concepten waarbij economie en milieu hand in hand gaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

35 35 Master biowetenschappen: voedingsindustrie Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

36 36 Master biowetenschappen: voedingsindustrie Afstudeerrichting levensmiddelentechnologie o Kerntaak levensmiddelen veilig en kwaliteitsvol produceren o Basiswetenschappen van: chemie biologie fysica o Toegepaste studie van levensmiddelen vanuit chemisch, technologisch, microbiologisch en analytisch oogpunt o Toepassingen uit veevoederindustrie en verpakkingstechnologie verruimen de opleiding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

37 37 Beroepsuitwegen Biowetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

38 38 Beroepsuitwegen Voedingsindustrie o kwaliteitsingenieur o veiligheidsingenieur o projectmedewerker Natuur en milieu o projectingenieur bij landschappen o studiebureaus o bosgroepen en overheidsdiensten o bijkomend certificaat milieucoördinator is mogelijk Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

39 39 Beroepsuitwegen Land- en tuinbouw o agro en toeleveringsbedrijven o veilingen, adviesbureaus, proeftuinen o tuinaanleg en groendiensten o sommige starten eigen bedrijf Animal life o dierproductie o melkveebedrijven o stallenbouw o veevoederbedrijven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

40 40 Studiebegeleiding Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

41 41 Studiebegeleiding 1/2 Mentor o per 15 studenten o begeleid je in de nieuwe academische omgeving o helpt bij studieproblemen o volgt je resultaten van testen en examens op Vakantiecursus Wiskunde en Chemie o indien ≤ 4u wiskunde o indien richting met weinig chemie Testen o in fase 1, halfweg het semester o soort proefexamen (resultaat telt reeds mee) o geven een idee of je de leerstof op de juiste manier aan het verwerken bent Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

42 42 Studiebegeleiding 2/2 Trajectbegeleider o vanaf fase 2 krijg je een trajectbegeleider o helpt je studiepakket samenstellen o helpt bij de opleidingskeuze (einde Sem 3 is er een algemeen infomoment voor de studiekeuze) Tutor o begeleiding door een hogere jaarsstudent o begeleid door een vakdocent Terugkomdag o tijdens de blokweek o docenten zijn beschikbaar voor vragen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

43 43 Opleidingsprofielen en Multicampus faculteit Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

44 44 Onderwijsprofielen binnen W&T Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

45 45 Multicampus faculteit Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

46 46 Voordelen multicampus faculteit Je kan je volledige studies doen op 1 campus (zowel bachelor als master) Je kan je in de master je focus leggen op een ander interessegebied o hiervoor kan je op een andere campus terecht bv. kunststoffen in Oostende o kan gaan van 3 weken tot een semester Uitwisseling van kennis en docenten Versterking van het onderzoek Steeds een opleiding dicht bij huis Nieuwe faculteit heeft de organisatorische kenmerken en de gemoedelijkheid van een hogeschool Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel

47 47 Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Campus Geel Vragen ? Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel


Download ppt "Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen Campus Geel Voorstelling van de opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google