De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbaar vervoer H01I6A Verkeerskunde basis Ben Immers Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbaar vervoer H01I6A Verkeerskunde basis Ben Immers Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Openbaar vervoer H01I6A Verkeerskunde basis Ben Immers Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit Leuven

2 H01I6A Verkeerskunde basis2 Waarom Openbaar Vervoer  Achterliggende beleidsdoelstellingen  Het bieden van basismobiliteit voor iedereen  Het bieden van optimale mogelijkheden voor economisch belangrijk personenvervoer  Het minimaliseren van de bijdrage van het personenvervoersysteem aan de aantasting van het leefmilieu  Het optimaliseren van de kosten-batenverhouding van het personenvervoersysteem

3 H01I6A Verkeerskunde basis3 Functies van het Openbaar Vervoer  Sociale functie  Substitutiefunctie  Commerciële functie Informatie gewenst over:  Aanbodindicatoren  Vraagindicatoren

4 H01I6A Verkeerskunde basis4 Functies van het openbaar vervoer  Sociale functie Aanbodindicatoren  Gemiddelde snelheid per O.V. voor niet-autobezitters  Aantal verplaatsingen niet-autobezitters op relaties waar geen O.V. aanwezig is Vraagindicatoren  Aantal verplaatsingen per O.V. door niet-autobezitters

5 H01I6A Verkeerskunde basis5  Sociale functie (basismobiliteit); slecht ter been Aanbodindicatoren  Gemiddelde snelheid O.V. voor niet-autobezitters  Aantal verplaatsingen niet-autobezitters op relaties waar geen O.V. aanwezig is  Gemiddelde voor- en natransportafstand niet-autobezitters Vraagindicatoren  Aantal verplaatsingen per O.V. door niet-autobezitters Functies van het openbaar vervoer

6 H01I6A Verkeerskunde basis6  Substitutiefunctie; economische invalshoek Aanbodindicatoren  Gemiddelde VF-waarde voor autobezitters op congestiecorridors in de spits Vraagindicatoren  Aantal verplaatsingen van autobestuurders op corridors in de spits Functies van het openbaar vervoer

7 H01I6A Verkeerskunde basis7 Kwaliteit openbaar vervoer  Verplaatsingstijdfactor: VF-waarde Totale verplaatsingstijd per openbaar vervoer  VF = -------------------------------------------------------- Totale verplaatsingstijd per auto  De verplaatsingstijdfactor kan gebruikt worden als maat voor de vaststelling van het aandeel van het openbaar vervoer op het totaal aantal verplaatsingen op en bepaalde relatie

8 H01I6A Verkeerskunde basis8 Relatie tussen waarde verplaatsingstijdfactor en aandeel openbaar vervoer (voor wo-we verplaatsingen)

9 H01I6A Verkeerskunde basis9 Streefwaarde voor de waarde van de verplaatsingstijdfactor, gedifferentieerd naar verschillende O.V.-stelsels StelselverplaatsingsafstandStreefwaarde VF 1) Naar hoofdcentrumNaar subcentrum Verbindende stelsels:  Internationaal  Nationaal  Interregionaal  Regionaal Ontsluitende stelsels 2 300 – 800 km 150 – 300 km 80 – 150 km 50 – 80 km 30 – 50 km 15 – 30 km 10 – 15 km 5 – 10 km 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 1) VF = de totale verplaatsingstijd per openbaar vervoer gedeeld door de totale verplaatsingstijd per auto 2) Bij ontsluitende stelsels worden geen harde eisen gesteld aan de verplaatsingstijd omdat deze ondergeschikt is aan de eisen met betrekking tot de beschikbaarheid naar plaats

10 H01I6A Verkeerskunde basis10  Substitutiefunctie; milieu-invalshoek Aanbodindicatoren  Gemiddelde VF-waarde voor autobezitters gedurende een etmaal in het studiegebied Vraagindicatoren  Aantal verplaatsingen autobestuurders gedurende een etmaal Functies van het openbaar vervoer

11 H01I6A Verkeerskunde basis11  Commerciële functie Aanbodindicatoren  OV-kosten Vraagindicatoren  OV-opbrengsten Functies van het openbaar vervoer

12 H01I6A Verkeerskunde basis12 Kwaliteitselementen Openbaar Vervoer  Rijtijd  Beschikbaarheid naar plaats, gerelateerd aan:  Voortransporttijd  Natransporttijd  Beschikbaarheid naar tijd, gerelateerd aan:  Frequentie  Exploitatieperiode  Overstappen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar:  Aantal overstappen  Tijd benodigd voor de overstap  Comfort; binnen en buiten voertuig  Informatievoorziening: beschikbaar, correct, relevant  Tariefsysteem  Betrouwbaarheid

13 H01I6A Verkeerskunde basis13 Kwaliteitskenmerken openbaar vervoer  Infrastructuur gebonden  halteafstand  maaswijdte  omwegfactoren  Dienstregeling gebonden  aantal overstappen  intervaltijd (frequentie)  synchroniteit

14 H01I6A Verkeerskunde basis14  Voertuig gebonden  comfort (wordt deels ook door kwaliteit halteplaats bepaald)  rijkarakteristieken (max. snelheid, versnelling, etc.)  Dienstuitvoering gebonden  stiptheid  regelmaat Kwaliteitskenmerken openbaar vervoer

15 H01I6A Verkeerskunde basis15 Kosten Openbaar Vervoer  Investeringskosten  Exploitatiekosten  vaste kosten  tijdsafhankelijke kosten  kilometerafhankelijke kosten

16 H01I6A Verkeerskunde basis16 Ontwerpvariabelen  Haltedichtheid  Netdichtheid  Lijndichtheid  Frequentie Bovenstaande eigenschappen zijn min of meer uniform binnen een stelsel  Aantal stelsels

17 H01I6A Verkeerskunde basis17 Halte dichtheid  Beïnvloedt (positief) de beschikbaarheid naar plaats, c.q. de voor- en natransporttijd  Beïnvloedt (negatief) de rijtijd  Beïnvloedt (indirect, negatief) de voertuigdichtheid (aantal voertuigen per oppervlakte-eenheid dat gelijktijdig in dienst is) Hoge haltedichtheid Lage haltedichtheid

18 H01I6A Verkeerskunde basis18 Netdichtheid  Beïnvloedt (positief) de rijtijd (omwegfactor)  Beïnvloedt (negatief) de voertuigdichtheid (teneinde per schakel dezelfde kwaliteit te kunnen bieden) Hoge netdichtheid Lage netdichtheid

19 H01I6A Verkeerskunde basis19 Lijndichtheid  Beïnvloedt (positief) overstaptijd en aantal overstappen  Beïnvloedt (negatief) de voertuigdichtheid Hoge lijndichtheid Lage lijndichtheid

20 H01I6A Verkeerskunde basis20 Frequentie  Beïnvloedt (positief) de wachttijd en beschikbaarheid naar tijd  Beïnvloedt (negatief) de voertuigdichtheid

21 H01I6A Verkeerskunde basis21 Stelselmatige opbouw van netwerken  betere afstemming van (infrastructuur)aanbod op de wensen van de gebruiker;  efficiëntere bedrijfsvoering van de exploitant;  geen verstoring kwaliteit door gebruiker uit andere segmenten (bijv. regionale files op nationale wegen);  overige baten zoals veiligheid, comfort en robuustheid.

22 H01I6A Verkeerskunde basis22 Beperking aantal te onderscheiden stelsels  omvang van de vraag; er dient voldoende vraag te zijn per onderscheiden stelsel;  duidelijkheid van het systeem voor de gebruiker; indien er te veel stelsels zijn, leidt dit tot onduidelijkheid;  versnippering van het landschap; te veel stelsels kunnen tot een grotere versnippering van het landschap leiden; ook het ruimtebeslag kan dan onevenredig toenemen;  hogere kosten; o.a. door het wegvallen van schaalvoordelen.

23 H01I6A Verkeerskunde basis23 Invloed ontwerpvariabelen op kwaliteit en kosten - Aantal stelsels Haltedichtheid Netdichtheid Lijndichtheid Frequentie Voertuig dichtheid Beschikbaarheid naar plaats/ Voor- /natransport Rijtijd Overstappen Beschikbaarheid naar tijd Wachttijd Kosten elementen Ontwerp variabelen Kwaliteits- elementen + + + + - - - - -- + = positieve invloed - = negatieve invloed

24 H01I6A Verkeerskunde basis24 Ontwerpdilemma’s  Beschikbaarheid naar plaats versus rijtijd  Rijtijd versus beschikbaarheid naar tijd  Overstappen versus beschikbaarheid naar tijd  Beschikbaarheid naar plaats en korte rijtijden versus beschikbaarheid naar tijd

25 H01I6A Verkeerskunde basis25 Beschikbaarheid naar plaats versus rijtijd Hoge haltedichtheid Hoge beschikbaarheid naar plaats, lange rijtijden Lage haltedichtheid Lage beschikbaarheid naar plaats, korte rijtijden

26 H01I6A Verkeerskunde basis26 Rijtijd versus beschikbaarheid naar tijd Hoge netdichtheid Korte rijtijd Lage frequentie Lage netdichtheid Lange rijtijd Hoge frequentie

27 H01I6A Verkeerskunde basis27 Overstappen versus beschikbaarheid naar tijd Hoge lijndichtheid Overstapvrij Lage frequentie per lijn Lage lijndichtheid Overstap noodzakelijk Hoge frequentie per lijn

28 H01I6A Verkeerskunde basis28 Dilemma’s bij het ontwerpen van OV-netwerken Tegenstrijdige ontwerpeisenOntwerpdilemma Dilemma 1Beschikbaarheid naar plaats versus Korte rijtijden Hoge haltedichtheid of Lage haltedichtheid Dilemma 2Korte rijtijden versus Beschikbaarheid naar tijd Hoge netdichtheid, lage frequentie of Lage netdichtheid, hoge frequentie Dilemma 3Weinig overstappen versus Beschikbaarheid naar tijd Hoge lijndichtheid, lage frequentie of Lage lijndichtheid, hoge frequentie Dilemma 4Beschikbaarheid naar plaats en korte rijtijden versus Beschikbaarheid naar tijd Veel stelsels, lage frequentie of Weinig stelsels, hoge frequentie

29 H01I6A Verkeerskunde basis29 Verbindende en ontsluitende stelsels  Ontsluitend stelsel:  Stelsel waarvan de haltedichtheid direct volgt uit de gehanteerde ontsluitingseis (eis aan de beschikbaarheid naar plaats)  Verbindend stelsel  Stelsel waarvan de haltedichtheid volgt uit een minimalisatie van de verplaatsingstijd

30 H01I6A Verkeerskunde basis30 Totaaloverzicht systeemopbouw Indeling naar schaalniveau Indeling naar bebouwingsstructuur Openbaar Vervoersysteem Basissysteem; voor iedereen altijd en overal beschikbaar Aanvullende diensten Gericht op doelgroepen Ontsluitende stelsels Haltedichtheid bepaald door maximale loopafstanden Verbindende stelsels Haltedichtheid bepaald door snelheidsfuntie Interregionaal stelsel Nationaal stelsel Internationaal stelsel Lokale ontsluitende stelsels Regionale Ontsluitende stelsels Lokale/agglomeratieve verbindende stelsels Regionale verbindende stelsels

31 H01I6A Verkeerskunde basis31 Onderscheiden stelsels en bijbehorende operationele snelheid Schaalniveau (Stelsel) Collectief netwerk Individueel netwerk Operationele snelheid InternationaalC-4>200 km/u NationaalC-3I-3100 - 120 km/u Regionaal, stadsgewestelijk C-2I-250 - 70 km/u LokaalC-1I-130 km/u LopenI-04 km/u

32 H01I6A Verkeerskunde basis32 Koppeling individueel en collectief vervoer C-4 C-1 C-3 C-2 I-0 I-1 I-2 I-3 CollectiefIndividueel Regionaal Nationaal Lokaal Internationaal

33 H01I6A Verkeerskunde basis33 Toegangspunten  Aansluiting/stalling: koppeling tussen individuele netwerken van verschillende niveaus  Station: koppeling tussen collectieve netwerken van verschillende niveaus  Transferium: koppeling tussen een individueel netwerk en een collectief netwerk van een gelijk of lager niveau  Halte/P+R: koppeling tussen een collectief netwerk en een individueel netwerk van lager niveau

34 H01I6A Verkeerskunde basis34 Toegangspunten

35 H01I6A Verkeerskunde basis35 Ruimtelijke schaalniveaus Schaalniveau (afmeting gebied) minimaal inwonertal voor zelfstandig stedelijk gebied benaming niet-stedelijk element zelfstandig stedelijk element component van stedelijk element R = 100 m100 inw.buurtschapstratenblok R = 300 m1.000 inw.kleine kernbuurt R = 1 km10.000 inw.middelgrote kernwijk R = 3 km100.000 inw.stadstadsdeel R = 10 km1 miljoen inw.streekagglomeratie R = 30 km10 miljoen inw.Regiometropool R = 100 kmn.v.t.landsdeel R = 300 kmn.v.t.Laagland R = 1000 kmn.v.t.Noordwest- Europa

36 H01I6A Verkeerskunde basis36 Ruimtelijke schaalniveaus voor België

37 H01I6A Verkeerskunde basis37 Indeling vervoersystemen schaalniveauorganisatie van het aanbod individueel eigen vervoer individuele vervoerdienst collectief eigen vervoer collectieve vervoerdienst < 10 km/u buurt I-0 Lopen, fiets 10 – 30 km/u wijk, middelgrote kern, stad(sdeel) I-1 fiets, skeeler, auto op wijk-/stedelijk wegennet ID-1 witte fiets, deelauto/ taxi op wijk-/stedelijk wegennet CE-1 carpoolen op wijk-/ stedelijk wegennet C-1 stadsbus, stadstram, treintaxi 30 – 80 km/u agglomeratie, streek, regio I-2 brommer, stadsauto, auto op agglomeratief/ regionaal wegennet ID-2 deelauto/taxi op agglomeratief/ regionaal wegennet CE-2 carpoolen op agglomeratief/ regionaal wegennet C-2 metro, light rail, stoptrein, streekbus, interliner, CVV (coll. vraagafh. vervoer) 80 – 200 km/u landsdeel, laagland I-3 auto op auto(snel)weg ID-3 deelauto/taxi op auto(snel)weg CE-3 carpoolen op auto(snel)weg C-3 sneltrein, intercity > 200 km/u NW Europa C-4 hogesnelheidstrein, vliegtuig

38 H01I6A Verkeerskunde basis38 Kenmerken ontwerpmethodiek wegennet  Elk stelsel wordt afzonderlijk ontworpen  Van hoog naar laag schaalniveau

39 H01I6A Verkeerskunde basis39 Ontwerpstappen per stelsel  Verstedelijkingsniveau  Kernen hiërarchie  Gewenste verbindingen  Ideaaltypisch net  Analyse bestaand net  Ontwerp reëel net

40 H01I6A Verkeerskunde basis40 Ontwerpstappen Openbaar Vervoernet  overnemen van de kernen van het hoger schaalniveau  indeling van het studiegebied in nodale gebieden  opstellen van een rangorde van nodale gebieden  bepalen van het aantal haltes  checken van de ontsluitende functie  opnemen van haltes buiten het studiegebied  ideaal net  compromisnet

41 H01I6A Verkeerskunde basis41 Kernen van een hoger schaalniveau

42 H01I6A Verkeerskunde basis42 Nationale nodale gebiedsindeling

43 H01I6A Verkeerskunde basis43 Kernenhiërarchie (nationale schaal) Deze werden aangevuld met de volgende ontsluitende kernen

44 H01I6A Verkeerskunde basis44 Aantal verplaatsingen van nodale gebieden

45 H01I6A Verkeerskunde basis45 Invloedsgebieden van de primaire kernen

46 H01I6A Verkeerskunde basis46 Invloedsgebieden van de primaire en ontsluitende kernen

47 H01I6A Verkeerskunde basis47  Nederland :  Breda  Eindhoven  Maastricht  Duitsland :  Aken  Luxemburg :  Luxemburg  Frankrijk :  Rijsel Opnemen van haltes van buiten het studiegebied

48 H01I6A Verkeerskunde basis48 Ideaal netwerk (nationaal)

49 H01I6A Verkeerskunde basis49 Compromisnet (nationaal)

50 H01I6A Verkeerskunde basis50 Kernenhiërarchie (gewestelijk/regionale schaal)

51 H01I6A Verkeerskunde basis51 Opnemen van haltes van buiten het studiegebied

52 H01I6A Verkeerskunde basis52 Gewestelijke haltes met hun invloedsgebied

53 H01I6A Verkeerskunde basis53 Ideale gewestelijke netwerk Vlaanderen

54 H01I6A Verkeerskunde basis54 Compromisnet Vlaanderen

55 H01I6A Verkeerskunde basis55 Vaststelling optimale halteafstand Er wordt uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van de haltes over het studiegebied. De snelheid en versnelling van voor-, hoofd-, en natransport zijn onveranderlijk. Bij grotere gemiddelde halteafstand stijgt de reistijd door het grotere aandeel van het tragere voortransport. Bij kleine halteafstand stijgt de reistijd omdat het hoofdtransport te dikwijls moet halteren.

56 H01I6A Verkeerskunde basis56 Dekking van het studiegebied door de invloedsgebieden van de haltes

57 H01I6A Verkeerskunde basis57 Ontsloten en niet-ontsloten delen van het studiegebied

58 H01I6A Verkeerskunde basis58 Minimaal netwerk De haltes worden met elkaar verbonden zodanig dat een net met bijna minimale netlengte bekomen wordt. De belangrijkste kernen dienen wel goed verbonden zijn en mogen liefst niet op het uiteinde van een tak liggen. Vanaf nu wordt elke schakel die toegevoegd wordt weloverwogen. Het verlies aan middelen in de rest van het net mag niet opwegen tegen de algemene tijdswinst die geboekt kan worden met een kortsluitschakel. Eventueel kunnen kortere schakels vervangen worden door langere die dan wel een betere verbinding geven.

59 H01I6A Verkeerskunde basis59 Schematische weergave ontwerpmethodiek

60 H01I6A Verkeerskunde basis60 Schema ontwerpstappen (1) Definitie van/ontwerpdilemma ActiesResultaat Verstedelijkings- niveaus (per schaalniveau)  verstedelijkingsniveaus  trekken grenzen verstedelijkingsniveaus Verstedelijkings- niveaus op kaart Kernenhiërarchie (per verstedelijkings- niveau)  maximale omvang kernen  principe rangorde kernen  ondergrens selectie  criteria primaire, secundaire, tertiaire kernen  criteria ontsluiting…  overnemen kernen hoger schaalniveau  vaststellen primaire, secundaire, tertiaire kernen op dit schaalniveau kernenhiërarchie op kaart Gewenste verbindingen (collectief, individueel)  gewenste maaswijdte/netdichtheid  maximale omwegfactor  verbinden primaire kernen  toevoegen verbindingen secundaire kernen  toevoegen tertiaire kernen mits aan bestaande verbinding en max. omwegfactor niet bereikt gewenste verbindingen tussen kernen

61 H01I6A Verkeerskunde basis61 Definitie van/ontwerpdilemma ActiesResultaat Ideaaltypisch net (collectief, individueel)  gewenste ontsluitingsruimte  trekken cirkels om primaire en secundaire kernen  bepalen hoofdstromen langs primaire kernen  bepalen optimale ontsluitingsstructuur (trajecten langs kernen)  verbinden ontsluitingsstructuren  terugkoppeling maken naar gewenste omwegfactor/ maaswijdte kaart (los van bestaande infrastructuur) met ideale net Analyse bestaand net (collectief, individueel, op weg/baanvak- niveau)  ontwerpeisen: minimale afstand tussen toegangspunten Ontwerpsnelheden eisen aan logische opbouw  kijken welke bestaande verbindingen de functie van de gewenste verbinding vervullen  checken ontwerpeisen per verbinding kaart met verbindingen op, boven of onder gewenst niveau en onlogische punten in netwerken Schema ontwerpstappen (2)

62 H01I6A Verkeerskunde basis62 Definitie van/ontwerpdilemma ActiesResultaat Ontwerp reëel net (per schaalniveau, collectief & individueel)  uitgangspunten om positie op ontwerpassen te bepalen: hoeveelheid nieuwe infrastructuur mate scheiding tussen ontwerpniveaus mate verknoping collectief-individueel  selectie tracés: volgens ideaal of bestaand  kiezen hoofdrichting stromen (i.v.m. onlogische punten)  selecteren toegangspunten voor individuele en collectieve net en voor verknoping beide nettten kaarten met ontwerpen (collectief en individueel, toegangs/ verknopingspunt en, verschillende schaalniveaus) Schema ontwerpstappen (3)

63 H01I6A Verkeerskunde basis63


Download ppt "Openbaar vervoer H01I6A Verkeerskunde basis Ben Immers Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google