De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele definitie van vervoersystemen H01I6A Verkeerskunde basis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele definitie van vervoersystemen H01I6A Verkeerskunde basis"— Transcript van de presentatie:

1 Functionele definitie van vervoersystemen H01I6A Verkeerskunde basis
Ben Immers Traffic and Infrastructure Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Katholieke Universiteit Leuven

2 H01I6A Verkeerskunde basis
Vraag en aanbod Vervoervraag verplaatsingspatronen en achterliggende activiteitsruimten --> stellen eisen aan kwaliteit vervoersysteem Vervoeraanbod organisatie van vervoerdiensten configuratie en layout verkeersinfrastructuur incl. verkeersregelsystemen H01I6A Verkeerskunde basis

3 Afstemming vraag en aanbod
vervoervraag eisen mogelijkheden aanbod vervoerdiensten aanbod infrastructuur H01I6A Verkeerskunde basis

4 H01I6A Verkeerskunde basis
Aanbod Vervoerdiensten onder wiens verantwoordelijkheid wie biedt de dienst aan profiel gebruiker opbouw/karakteristieken vervoeraanbod Verkeersinfrastructuur voor welke voertuigtechniek configuratie/layout infrastructuur regeling/beheersing van verkeer dat van de infrastructuur gebruik maakt H01I6A Verkeerskunde basis

5 Aanbod vervoerdiensten
bestuurlijke verantwoordelijkheid nationale overheid regionale overheid gemeentes aanbieders van diensten particulier vervoer (eigen vervoer) beroepsvervoer gebruikers diensten (toegankelijkheid) besloten vervoer open vervoer gebruikers diensten (aantal vervoervragers) individueel collectief H01I6A Verkeerskunde basis

6 Indeling naar aanbieder en gebruiker van vervoerdiensten
Indeling vervoeraanbod voorbeelden personenvervoer goederenvervoer particulier besloten individueel auto, carpool eigen vrachtauto collectief n.v.t. openbaar beroeps auto met chauffeur groepsvervoer beperkt vervoer taxi vrachttaxi metro, treintaxi wagenladingtrein H01I6A Verkeerskunde basis

7 Aanbod verkeersinfrastructuur
--> relatie voertuigtechniek en infrastructuur Vervoerdragers: lucht water land pijpleiding/buis Kenmerken voertuigen soort en mate van geleiding mate van autonomie voertuigtechniek H01I6A Verkeerskunde basis

8 Hoofdindeling vervoertechnieken
continu geleid autonoom soort infra-structuur voorbeelden personen goederen ja lopende band pijpleiding nee 3) rail zware rail (trein, metro) goederentrein weg metro op luchtbanden AGV andere monorail, cabinebaan kabelbaan lichte rail1) (tram, sneltram) havenspoorweg spoor­bus2) p.m. personenauto, autobus bestelauto, vrachtauto 1) uitwisseling met zware rail mogelijk 2) uitwisseling met niet geleide (weg)techniek mogelijk 3) niet mogelijk H01I6A Verkeerskunde basis

9 Kenmerken openbaar vervoermaterieel
afmetingen inrichting rijkarakteristieken (incl. motor en ondersteuning) geleiding en aandrijving kosten H01I6A Verkeerskunde basis

10 Dimensies van openbaar-vervoermaterieel
stelsel lengte [m] breedte Hoogte [m] nuttige oppervlak reizigers [m] één­/twee richtingen maximale lengte [m] trein metro sneltram tram bus busje IC streek voorstads ongeleed dubbelgeleed stad geleed H01I6A Verkeerskunde basis

11 Capaciteit van openbaar-vervoermaterieel
stelsel capaciteit plaatsen/een-heid aantal zitplaat-sen staanplaat-sen verhouding zit/-staan-plaatsen Investe-ringskosten trein metro sneltram tram bus busje IC streek voorstads ongeleed dubbelgeleed stad geleed H01I6A Verkeerskunde basis

12 Indeling personenvervoer naar snelheid en reikwijdte vervoermiddel
H01I6A Verkeerskunde basis

13 Verkeersinfrastructuur
lengte wegennetwerk verhard onverhard binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom autosnelwegen autowegen overige wegen lengte spoorwegennet geëlektrificeerd twee of meer sporen geschikt voor reizigersvervoer alleen bestemd voor goederenvervoer lengte fietsnetwerk vrijliggend langs (on)verharde weg met eigen tracé H01I6A Verkeerskunde basis

14 H01I6A Verkeerskunde basis
Verkeerssysteem Snelheid maximale snelheid gemiddelde snelheid (rijtijd/weglengte) verplaatsingssnelheid (incl. voor- en natransport, wachten bij halte, parkeren, etc.) Capaciteit Kosten (investering, onderhoud, beheersing) Effecten (milieu, veiligheid, leefomgeving/ruimte) H01I6A Verkeerskunde basis

15 Snelheden van vervoerstelsels
Vervoermiddel maximum snelheid (km/uur) gemiddelde snelheid (km/uur) Fiets Openbaar vervoer stadsbus tram streekbus sneltram metro voorstadsspoor sneltrein Auto binnen bebouwde kom niet-autosnelwegen autosnelwegen 30 50 70 80 120 140 100/120 15 12 24 32 60 90 301) 601) 901) 1) sterk afhankelijk van congestie H01I6A Verkeerskunde basis

16 Snelheid-tijd diagram
H01I6A Verkeerskunde basis

17 Capaciteit verkeerssysteem
autosnelweg binnen bebouwde kom 1500 pae/strook/uur buiten bebouwde kom 2000 pae/strook/uur autoweg binnen bebouwde kom 1000 pae/strook/uur buiten bebouwde kom 1500 pae/strook/uur dubbelspoor (per richting) 12 treinen per uur personen 1200 reizigers per trein reizigers per uur goederen 2500 ton per trein ton per uur rijkarakteristiek tijd-wegdiagram H01I6A Verkeerskunde basis

18 Berekening capaciteit metrostelsel
H01I6A Verkeerskunde basis

19 Berekening capaciteit metrostelsel
Maximum snelheid 20m/s = 72 km/uur Aanzetversnelling 1,0 – 0,33 m/s2 Remvertraging 1,25 m/s2 Halteafstand m Rijtijd tussen twee haltes 63 sec Gemiddelde haltetijd 20 sec Verliestijd (wissels, seinen) 7 sec Totaal sec Trajectsnelheid (800/90) = 9 m/s = 32,4 km/uur Treinlengte m Blokafstand (remweg + reserve) 200 m Minimum treininterval 75 sec H01I6A Verkeerskunde basis

20 Berekening capaciteit metrostelsel
Capaciteit per metrostel reizigers Theoretische capaciteit per spoor = (3600/75) stellen per uur Theoretische capaciteit reizigers = (48 * 1000) reizigers per uur Praktische capaciteit per spoor = (2/3 * ) reizigers per uur Factor (praktische capaciteit) wordt vastgesteld op basis van Fluctuaties in vervoervraag Ongelijkmatigheid treinbezetting H01I6A Verkeerskunde basis

21 Capaciteitsgebieden per vervoertechniek
H01I6A Verkeerskunde basis

22 Inzetgebied van verschillende vervoerstechnieken
H01I6A Verkeerskunde basis

23 H01I6A Verkeerskunde basis
kosten kosten voor gebruik van de weg voertuigkosten; vast en variabel vervoerkosten Kosten per vervoerde eenheid, afhankelijk van: benuttingsgraad van de weg benuttingsgraad van het voertuig bezettingsgraad van laad- en plaatsruimte grootte van het voertuig afhandelingskosten (laden/lossen, overslag, etc.) Autokosten per gereden kilometer vaste kosten 0,25€ 60% variabele kosten 0,16€ 40% waarvan brandstofkosten 0,12€ 30% H01I6A Verkeerskunde basis

24 Omgevings- en milieubelasting
Verkeersveiligheid Emissies van: Fijn stof, NOx, CxHy, CO, SO2, Aër, CO2 Geluidshinder Ruimtegebruik Versnippering en verstoring van waardevolle gebieden H01I6A Verkeerskunde basis

25 H01I6A Verkeerskunde basis
Verkeersveiligheid H01I6A Verkeerskunde basis

26 H01I6A Verkeerskunde basis
Risico: aantal doden per 1 miljard voertuigkilometers (Bron: IRTAD/CARE/Eurostat) H01I6A Verkeerskunde basis

27 Ongevaloorzaken: Visie van de overheid
H01I6A Verkeerskunde basis

28 Ongevaloorzaken Na enig onderzoek
H01I6A Verkeerskunde basis

29 Veilige infrastructuur
Uitdagingen: Significante reductie van het ongevalrisico (afname # ongevallen en afname # doden en gewonden) Vision zero  Intrinsiek veilig ontwerp van de transportinfrastructuur: veiligheid is geïntegreerd in het ontwerp en gebruik van het transportsysteem Dit vraagt om een benadering op 4 niveaus Activiteiten patroon; locatie van activiteiten Structuur van het wegennetwerk (functie, hiërarchie, etc.) Ontwerp/vormgeving van netwerkcomponenten (zelfverklarende wegen; categorisering van wegen en kruispunten) Veilig verkeersmanagement (eSafety) H01I6A Verkeerskunde basis

30 H01I6A Verkeerskunde basis
Veilig voertuig? H01I6A Verkeerskunde basis

31 H01I6A Verkeerskunde basis
Milieu H01I6A Verkeerskunde basis

32 CO2 emissies per sector Belgie – 2004 (source febiac)
H01I6A Verkeerskunde basis

33 Voorspelling wagenpark, voertuigkm’sen CO2 uitstoot van personenwagens
H01I6A Verkeerskunde basis

34 Kosten CO2 reductie in de transportsector
Reductie gemiddelde CO2 uitstoot (nieuwe auto’s): van 140g/km naar 120g/km toename verkoopprijs van een auto met €2450 Dit komt bovenop de toename van de verkoopprijs met €1200 als gevolg van de reductie naar 140g/km in 2008. Prijs per gereduceerde ton CO2: €132 - €233 Prijs op de wereldmarkt (verhandelbare emissierechten): €20 per ton CO2 H01I6A Verkeerskunde basis

35 Verwachte ontwikkeling in de aan verkeer gerelateerde emissies (source: febiac)
Periode Periode Periode Voertuig kilometers + 2,1% + 1,2% + 0,9% Greenhouse gasses (CO2) + 1,6% - 1,1% + 0,6% Koolwaterstoffen (VOC) - 8,4% - 5,7% - 0,6% Koolmonoxide (CO) - 7,1% - 5,3% + 0,2% Stikstof oxiden (NOx) - 4,5% - 6,0% - 0,3% Fijn Stof (PM10) - 5,4% - 8,8% - 3,7% H01I6A Verkeerskunde basis

36 Geluidhinder (helaas alleen gegevens voor Nederland)
Binnen 10 jaar tijd zal geluidhinder in Nederland de meest ernstige bedreiging van de leefomgeving worden (bron: NRC, 13 februari 2007) Effecten (2006): 1 miljard Euro aan schade per jaar, gebaseerd op verlies aan gezonde levensjaren (Disability Adjusted Life Years (DALY)) Percentage ernstig geluidgestoorden onder de Nederlandse bevolking bedraagt ongeveer 40%. H01I6A Verkeerskunde basis

37 Geluidhinder: bijdrage van het transportsysteem
H01I6A Verkeerskunde basis

38 Omvang geluidhinder tijdens de nachtelijke uren
H01I6A Verkeerskunde basis

39 H01I6A Verkeerskunde basis
Uitdagingen Milieu Uitdagingen: Significante reductie van uitstoot schadelijke gassen en PM10 Significante reductie van geluidhinder (grootste bedreiging van leefomgeving!) Vision zero: 0 verkeersdoden, geen emissies; geen geluidhinder  Milieuvriendelijke verkeerspatronen België: Probleem: dichtheid netwerk (km/km2): 4,8 (B), 2,8 (Nl), 1,8 (Fr,De) H01I6A Verkeerskunde basis

40 Milieu en leefomgeving Maatregelen
Mogelijke maatregelen Netwerk hiërarchie (realisatie van milieuvriendelijke woongebieden) Geluidswallen, geluidschermen Wetgeving: nieuwe regelgeving (EC) inzake geluidnormen (74 dB(A) voor personenwagens en 80 dB(A) voor vrachtwagens); aandacht voor contactgeluid band/weg Kosteneffectieve vermindering van CO2 emissies door een gecombineerde insteek gericht op voertuig technologie, alternatieve brandstoffen, zuinig rijgedrag (het ‘nieuwe rijden’), bandendruk en verbeterde infrastructuur. Dieselwagens vervangen door benzinewagens Invoering kilometerbeprijzen, tijd- en plaatsgebonden beprijzen Wetgeving: nieuwe regelgeving (EC) inzake emissies (reductie van CO2 emissies met 25% (2012) = 130 g/km) H01I6A Verkeerskunde basis

41 Systeemopbouw transportnetwerken: infrastructuur
functionele opbouw ontwerpcriteria ontwikkeling van infrastructuurnetwerken wegennetwerken voor autoverkeer netwerken voor langzaam verkeer ontwikkeling van openbaar vervoernetwerken H01I6A Verkeerskunde basis

42 H01I6A Verkeerskunde basis
Ontwerpdimensies Mobiliteit Kwaliteit Bereikbaarheid Investeringen Exploitatie Omgevingseffecten Effecten Aggregatieniveau Voor iedereen Voor bepaalde bevolkingsgroepen Voor bepaalde gebieden Ontwerp H01I6A Verkeerskunde basis

43 H01I6A Verkeerskunde basis
Functionele opbouw (1) 1. Vervoer- en verkeersfunctie vervoerfunctie vervoer van personen vervoer van goederen vervoer van informatie vervoer van energie verkeersfunctie stroomfunctie buffer- en stallingsfunctie uitwisselingsfunctie H01I6A Verkeerskunde basis

44 Functionele opbouw (2) 2. Bundeling schaalvoordelen:
betere capaciteitsbenutting toepassing efficiëntere technologie mogelijk minder milieuschade --> gaat wel ten koste van de directheid van de verbinding Verschillende mogelijkheden om 4 kernen te verbinden H01I6A Verkeerskunde basis

45 H01I6A Verkeerskunde basis
Functionele opbouw (3) 3. Hiërarchie schaalniveau kernen: mondiaal schaalniveau (supranationaal) continentaal schaalniveau (supranationaal) communautair schaalniveau (supranationaal) nationaal schaalniveau regionaal en stadsgewestelijk schaalniveau hiërarchie kernen: type A: kernen die van belang zijn voor het beschouwde schaalniveau maar ook voor hogere schaalniveau's type B: kernen die alleen van belang zijn voor het beschouwde schaalniveau type C: overige kernen H01I6A Verkeerskunde basis

46 Kerntypologie en infrastructuurklassen
G = Grootsteden R = Regionale steden K = Kleinstedelijke kernen H01I6A Verkeerskunde basis

47 Schaalniveaus in netwerken
H01I6A Verkeerskunde basis

48 Verbindende en ontsluitende functie infrastructuur
verbindende functie infrastructuur --> maakt vervoer mogelijk tussen kernen die op een bepaald niveau van belang zijn ontsluitende functie infrastructuur --> maakt vervoer mogelijk tussen gebieden van een lager schaalniveau enerzijds en het verbindende stelsel anderzijds H01I6A Verkeerskunde basis

49 H01I6A Verkeerskunde basis
Functies van een weg Stroomfunctie: weg is schakel in wegennet; verkeer kan beschouwd worden als doorgaand verkeer Erffunctie: functie weg is afgestemd op activiteiten gelegen aan (ontsloten door) de weg ASVV Verkeersfunctie: functie van wegvak is vooral gericht op accommoderen van gemotoriseerde verplaatsingen  verkeersgebieden Verblijfsfunctie: functie van het wegvak is vooral gericht op het accommoderen van activiteiten, anders dan gemotoriseerde verplaatsingen  verblijfsgebieden H01I6A Verkeerskunde basis

50 Categorisering van wegen naar gewenste functie (bron: RSV)
verbindingsfunctie: wegen die herkomst- en bestemmingspunten verbinden; stroomfunctie primeert verzamelfunctie: wegen die verkeer binnen herkomstgebieden verzamelen en binnen bestemmingsgebieden distribueren; belangrijke stroomfunctie gecombineerd met erffunctie toegangsverlenende functie: wegen die rechtstreeks toegang verlenen tot de aanpalende percelen; erffunctie primeert H01I6A Verkeerskunde basis

51 Schematische voorstelling van de functies van wegen (bron: RSV)
H01I6A Verkeerskunde basis

52 Categorie-indeling wegen (Bron: RSV)
H01I6A Verkeerskunde basis

53 H01I6A Verkeerskunde basis
Ontwerpcriteria Voor alles kijken naar: functie weg, en weg als onderdeel van netwerk veel netwerken zijn niet gepland maar in de loop der tijd ontstaan gebruiker: wil zich efficiënt verplaatsen (omwegfactor) exploitant: efficiënt beheer en exploitatie (beperking netwerklengte) belangen milieu, leefomgeving H01I6A Verkeerskunde basis

54 Ontwikkeling van infrastructuurnetwerken
elementen van netwerken schakels koppelingspunten knooppunten Uitwisselingspunten (aansluitingen, transferpunten, terminals) netwerkvormen H01I6A Verkeerskunde basis

55 H01I6A Verkeerskunde basis
Netwerkvormen Vorm netwerk is van invloed op: kwaliteit (bijv. omwegfactor) structurerende werking infrastructuur vervoerfuncties die kunnen worden vervuld Onderscheid naar: open netwerken (lineair en stervormig/radiaal) gesloten netwerken (rechthoekig of raster, cirkelvormig, driehoekig) H01I6A Verkeerskunde basis

56 H01I6A Verkeerskunde basis
Netwerkvormen Open netwerken worden toegepast indien: Vervoer is vooral gericht op centrale kern (relaties tussen nevenkernen zijn van ondergeschikt belang) Voorbeeld: TGV, rioleringsstelsel De omloopsnelheden zijn (zeer) hoog Voorbeeld: telecommunicatienetwerk, hub-and-spoke in de luchtvaart Er is sprake van een laag schaalniveau (omwegen wegen niet zwaar) Voorbeeld: vertakkingstructuur wegennet in woonwijken H01I6A Verkeerskunde basis

57 H01I6A Verkeerskunde basis
Netwerkvormen Gesloten netwerken zijn toepasbaar bij: Meer diffuse vervoerstromen tussen min of meer gelijkwaardige kernen Lagere omloopsnelheden (omweg krijgt een groter gewicht) Vervoerstromen lopen niet duidelijk in een richting H01I6A Verkeerskunde basis

58 Vergelijking netwerkvormen (Bolt)
(1) = lineair of axiaal (2) = stervormig of radiaal (3) = cirkelvormig (bijzondere vorm van tangentiaal) (4) = rechthoekig of raster (5) = driehoekig H01I6A Verkeerskunde basis

59 Eigenschappen van de vijf basis-netwerkvormen
H01I6A Verkeerskunde basis

60 Kenmerken van netwerkvormen
Radiaal of sternetwerk Centrale gerichtheid Hoge intensiteit centrum Ongelijke belasting netwerk Relatief veel omwegen bij grotere omvang Past in hiërarchisch ruimtelijke patroon H01I6A Verkeerskunde basis

61 Kenmerken van netwerkvormen
Raster- of gridnetwerk Relatief veel infrastructuur Spreiding van verkeer over het netwerk Gelijke benutting Omrijdfactor (m.u.v. driehoeksraster) Past bij veel kris-kras verplaatsingen in een weinig hiërarchisch ruimtelijk patroon H01I6A Verkeerskunde basis

62 Kernmerken van netwerkvormen
Concentrisch of ringnetwerk Relatief weinig infrastructuur Alle punten direct met elkaar verbonden Roept geen ruimtelijke hiërarchie op Kans op ‘spaken’ als straal te groot wordt Kwetsbaar door ontbreken van een alternatief Past bij ruimtelijke bundeling op de ring H01I6A Verkeerskunde basis

63 Kenmerken van netwerkvormen
Lineair of lijnnetwerk Relatief weinig infrastructuur Alle punten direct met elkaar verbonden Ruimtelijke verdeling zeer bepalend voor benutting Kwetsbaar door ontbreken van een alternatief Altijd 2 (doodlopende) einden Past bij ruimtelijke bundeling op een as H01I6A Verkeerskunde basis

64 H01I6A Verkeerskunde basis
Uitbouw van netwerken Vergroten bedieningsgebied van netwerken (uitbreiden) Gericht op aansluiten/verbinden van nieuwe gebieden en op het faciliteren van lange-afstandsverplaatsingen Verdichten netwerk (inbreiden) Gericht op het verkorten van omwegen en het bieden van alternatieve routes Netwerkcapaciteit vergroten Te realiseren door vergroting schakelcapaciteit en/of aanleg van nieuwe schakels Oorzaak: toename verkeersstroom, verbetering afwikkelingsniveau, hogere veiligheidseisen Netwerk robuuster maken Vergroten capaciteit kwetsbare schakels Aanleg alternatieve verbindingen/routes Gebruik alternatieve netwerken H01I6A Verkeerskunde basis

65 Uitbouw van netwerken (2)
Netcapaciteit vergroten Cap. schakels vergroten Verdichten uitgangssituatie Uitbreiden (‘binnen’) Uitbreiden (‘buiten’) Netwerk uitbreiden H01I6A Verkeerskunde basis

66 Hiërarchische opbouw van netwerken
Maakt functiespecialisatie mogelijk Maakt bundeling van verkeersstromen mogelijk  des te hoger de hiërarchie, des te groter de bundeling en des te groter de maaswijdte Netwerken zijn wel aan elkaar gekoppeld Vervoerfuncties (personen- en goederenvervoer) kunnen gebundeld en gescheiden worden vormgegeven H01I6A Verkeerskunde basis

67 Hiërarchie in wegennetten voor autoverkeer
Nationaal hoofdwegennet Regionale wegennetten Stedelijke wegennetten H01I6A Verkeerskunde basis

68 Uitgangspunten voor de ruimtelijke opzet en uitbouw van hoofdwegennet
Het Hoofdwegennet (HWN) is een samenhangend stelsel van wegen met een bovenregionale functie die de hoofdcentra van het land onderling en met het buitenland verbinden Het HWN verbindt min of meer rechtstreeks de bestuurlijke en economische centra (N) met elkaar en met het buitenland (bijv. omrijdfactor < 1,4) De hoofdtransportassen verbinden de stedelijke knooppunten (M, M<N) en de mainports (Antwerpen en Zaventem) met elkaar en met het achterland Een deel van de hoofdtransportassen bestaat uit achterlandverbindingen. Achterlandverbindingen bieden goede verbindingen voor het internationale vervoer tussen zee- en luchthavens en het achterland. Bij de opzet van het hoofdwegennet wordt prioriteit toegekend aan de economische functie H01I6A Verkeerskunde basis

69 H01I6A Verkeerskunde basis
Uitgangspunten voor de ruimtelijke opzet en uitbouw van hoofdwegennet (zoals opgesteld voor HWN Nederland) Het HWN is landsdekkend ; de afstand vanuit het landelijk gebied tot het HWN (ontsluitingskwaliteit) bedraagt maximaal 10 km (15 minuten reistijd = 95% bevolking en werkgelegenheid) Het HWN is een gesloten net Het HWN verloopt tangentieel t.o.v. de centra Het HWN is gebaseerd op het reeds bestaande hoofdwegennet Op het HWN is sprake van differentiatie in afwikkelingskwaliteit Capaciteitsuitbreiding vindt in eerste instantie plaats middels verbreding; aanleg van nieuwe verbindingen vereist argumentatie H01I6A Verkeerskunde basis

70 Uitgangspunten voor de opbouw van regionale wegennetten (RWN)
Zij vormen een samenhangend geheel met het HWN en stedelijke wegenstelsels RWN dient ter ontsluiting van de regio (het platteland), voor de onderlinge verbinding van regionale kernen en voor de aansluiting op het HWN Langere ritten vereisen een gemiddeld hogere ritsnelheid dan kortere ritten Naarmate wegen meer penetreren in concentraties van activiteitsruimten, wordt de stroomfunctie ondergeschikt aan de ontsluitingsfunctie resp. de erffunctie Wegen van lagere orde mogen niet gaan functioneren als vervanger van wegen van hogere orde (voorkomen van sluiproutes); dit stelt eisen aan tracering en uitvoering Op doorgaande wegen door dorpskernen (doortochten) dient door aanpassing van de snelheid en wegontwerp de erffunctie te prevaleren boven de stroomfunctie. H01I6A Verkeerskunde basis

71 Stedelijke wegennetten
Vormen van stedelijke wegennetten Radiale structuur (Leuven) Lineaire of axiale structuur (lintbebouwing) Raster- of gridstructuur (Barcelona) Variant Raster met diagonalen (Broadway in Manhattan, New York) H01I6A Verkeerskunde basis

72 Stedelijke netwerkstructuren
Lokale hoofdwegen Wijkhoofdwegen Buurtwegen Woonstraten resp. Verkeersaders Verblijfsgebieden Visie Hans Monderman (shared space en trappetje) H01I6A Verkeerskunde basis

73 Voorbeelden van verdeling verkeer over netwerk (concentreren)
Intensiteit In pae/uur Geluidsbelasting In dB(A) A B 50 750 2000 75 80 H01I6A Verkeerskunde basis

74 Voorbeelden van verdeling verkeer over netwerk (verdelen)
Intensiteit In pae/uur Geluidsbelasting In dB(A) A B 150 400 60 70 H01I6A Verkeerskunde basis

75 Voorbeelden van verdeling verkeer over netwerk (omleiden)
Intensiteit In pae/uur Geluidsbelasting In dB(A) A B 375 1000 70 75 50 H01I6A Verkeerskunde basis

76 Netwerken voor langzaam verkeer
Algemeen: Vanwege de benodigde inspanning dienen omwegen zoveel als mogelijk vermeden te worden Ontwerpeisen voor fietsnetwerken Het netwerk moet zo goed mogelijk de wenslijnen van de verplaatsingsbehoefte volgen Het fietsnetwerk moet zeer dicht zijn (fijne maaswijdte) Het netwerk verschaft directe, rechtstreekse verbindingen naar belangrijke verkeersaantrekkende plaatsen Bundeling op hoogwaardige hoofdassen is gewenst om maximaal comfort te kunnen bieden Hiërarchie in wegtype is mogelijk maar dan gebaseerd op omvang van het gebruik Gestreefd dient te worden dat een aandeel van 70% van de fietskilometers op het hoogste netwerkniveau gerealiseerd wordt. H01I6A Verkeerskunde basis

77 Stelselmatige opbouw van netwerken
betere afstemming van (infrastructuur)aanbod op de wensen van de gebruiker; efficiëntere bedrijfsvoering van de exploitant; geen verstoring kwaliteit door gebruiker uit andere segmenten (bijv. regionale files op nationale wegen); overige baten zoals veiligheid, comfort en robuustheid. H01I6A Verkeerskunde basis

78 Beperking aantal te onderscheiden stelsels
omvang van de vraag; er dient voldoende vraag te zijn per onderscheiden stelsel; duidelijkheid van het systeem voor de gebruiker; indien er te veel stelsels zijn, leidt dit tot onduidelijkheid; versnippering van het landschap; te veel stelsels kunnen tot een grotere versnippering van het landschap leiden; ook het ruimtebeslag kan dan onevenredig toenemen; hogere kosten; o.a. door het wegvallen van schaalvoordelen H01I6A Verkeerskunde basis

79 H01I6A Verkeerskunde basis
Categorisering hoofd- en primair wegennet (bron: ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) H01I6A Verkeerskunde basis

80 H01I6A Verkeerskunde basis
Selectie hoofdspoorwegennet (bron: ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) H01I6A Verkeerskunde basis

81 H01I6A Verkeerskunde basis
Selectie hoofdwaterwegennet (bron: ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) H01I6A Verkeerskunde basis

82 H01I6A Verkeerskunde basis
Verbindingen tussen de poorten en rechtstreekse verbindingen met het achterland (bron: RSV) H01I6A Verkeerskunde basis

83 H01I6A Verkeerskunde basis
Verbindingen tussen de groot- en regionaalstedelijke gebieden in een samenhangend netwerk met grootstedelijke gebieden buiten Vlaanderen (bron: RSV) H01I6A Verkeerskunde basis

84 H01I6A Verkeerskunde basis
Fijnmazige ontsluiting van overige stedelijke gebieden en economische knooppunten naar het samenhangend netwerk van hoofdinfrastructuren (bron: RSV) H01I6A Verkeerskunde basis

85 H01I6A Verkeerskunde basis
Principe van de indeling van de bereik-baarheidsmarkt naar schaalniveaus (bron: Beleidsplan Duurzame mobiliteit Vlaanderen) H01I6A Verkeerskunde basis

86 H01I6A Verkeerskunde basis
Verhouding tussen intensiteit en capaciteit op het wegennet van de Vlaamse Ruit H01I6A Verkeerskunde basis

87 H01I6A Verkeerskunde basis


Download ppt "Functionele definitie van vervoersystemen H01I6A Verkeerskunde basis"

Verwante presentaties


Ads door Google