De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS SOCIOLOGIE? De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS SOCIOLOGIE? De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie."— Transcript van de presentatie:

1 WAT IS SOCIOLOGIE? De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie

2 “BIJ SOCIOLOGIE LEER JE DE SAMENLEVING BETER BEGRIJPEN” Wat is het? © soc.kuleuven.be/prijssociologie

3 “Sociologie is de wetenschap van de samenleving. Sociologen onderzoeken de structuur van groepen, organisaties, samenlevingen en de wijze waarop mensen in deze contexten met elkaar omgaan.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

4 ‘Ik’ in de samenleving… “De samenleving geeft vorm aan onze handelingen en keuzes in het leven. Daarom worden in dit diagram individuen in het centrum van verscheidene sociale krachten geplaatst.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

5 Nature versus Nurture “De mens is een sociaal wezen: een mens wordt pas echt mens in een sociale context. Zet een individu met een bepaalde set van persoonlijkheids- en erfelijkheidskenmerken in een anders sociale setting, en hij of zij verwordt tot een ander mens.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

6 Sociale Cohesie “Moderne samenlevingen worden niet meer door honger, oorlog of ziekte in hun voortbestaan en samenhang bedreigd, maar door het verdwijnen van het gevoel van samenhorigheid, onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Althans zo lijkt het…” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

7 Sociale ongelijkheden sociale stratificatie “Sociale stratificatie wijst ons erop dat een samenleving categorieën van mensen in een bepaalde hiërarchie plaatst. Mensen uit verschillende lagen hebben vaak ongelijke kansen in het leven. Zo leven hoger geplaatsten vaak langer, zijn ze minder ziek, kennen ze weinig of geen armoede, etc..” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

8 Cultuurverschillen “Zodra mensen met elkaar samenleven, ontstaat er zoiets als cultuur. Er kristalliseren zich bepaalde opvattingen, gewoonten en overtuigingen die vervolgens het gedrag van de groepsleden beïnvloeden. De oplossingen die verschillende culturen geven aan hun basisproblemen verschillen sterk.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

9 Normen, waarden en overtuigingen “Waarden zijn opvattingen over het wenselijke zoals ‘gezond zijn’, ‘trouw zijn’, etc. Normen zijn veel concreter. In allerlei situaties zijn er meer of minder uitgesproken en bindende regels over hoe men zich moet gedragen.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

10 Individualisering “Individualisering is gebaseerd op de overtuiging dat onze wereld er één is van ‘all options are open’. Het individu is zingever van zijn eigen bestaan. Dit zorgt ervoor dat er een lossere band bestaat tussen het ‘ik’ en het ‘wij’’ en het ‘wij’.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

11 Globalisering “Overal dragen mensen een jeans, horen we dezelfde Amerikaanse popmuzikanten en worden we gebombardeerd met reclame van dezelfde makelij. Sociologen zijn dan ook steeds meer geïntrigeerd door het al dan het ontstaan van een ‘globale cultuur’.” © soc.kuleuven.be/prijssociologie

12 Een greep uit Sociology’s Hall of Fame © soc.kuleuven.be/prijssociologie

13  Michelle Obama Sociologe 1 ste zwarte presidentsvrouw VS © soc.kuleuven.be/prijssociologie

14  Kathleen Van Brempt Sociologe Europees parlementslid © soc.kuleuven.be/prijssociologie

15  Wouter Van Besien Socioloog Voorzitter Groen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

16 FAQ Wat sociologie dus niet is … © soc.kuleuven.be/prijssociologie

17 FAQ: Sociologie is géén psychologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie

18 FAQ: Sociologie is géén sociaal werk Sociologie = observeren & analyseren Sociaal werk = doen © soc.kuleuven.be/prijssociologie

19 FAQ: Sociologie is géén cafépraat “Cafépraat”“Sociologische bril” “Wanneer er iemand wordt aangevallen op straat, is de dader bijna altijd een allochtoon. Denk maar aan al die incidenten in Molenbeek!” “Uit onderzoek blijkt dat er geen enkele relatie is tussen etniciteit, cultuur en criminaliteit. Het is niet het “allochtoon” zijn die de criminaliteit verklaart, maar wel de sociaal-economische achterstelling, vooral werkloosheid. Gemeenten met een hoge criminaliteitsgraad zijn gemeenten met een hoge werkloosheidsgraad, met veel leefloners en alleenstaanden en met veel sociale huurwoningen. Met andere woorden, er is een causaal verband tussen criminaliteit en het sociaal-economische profiel van een gemeente.” (http://www.standaard.be/cnt/he33alf8) © soc.kuleuven.be/prijssociologie

20 “Cafépraat”“Sociologische bril” “De NV-A durft zeggen wat de mensen denken, en dus zijn ze de grootste partij!” Bij de traditionele partijen (sp.a, CD&V, Open VLD) stemt 20% van de kiezers uit gewoonte. De andere bepalende factor is de sociale groep waartoe men behoort. De NVA haalt zijn kiezers doorheen alle zuilen en bevolkingsgroepen en dat vooral bij de ‘zwevende kiezer’: de kiezer die pas op het laatste moment beslist op wie te stemmen. Ook deze kiezer kiest omwille van ideologische keuzes, maar laat zich ook meer leiden door ‘politiek leiderschap’. 26% van de NVA stemmers stemt op NVA omwille van Bart De Wever. ‘Politieke verandering’ is daarnaast ook een belangrijke reden waarom kiezers op NVA stemmen (http://www.knack.be/nieuws/belgie/zwevende-kiezer-maakt- n-va-groot/article-normal-132503.html) © soc.kuleuven.be/prijssociologie

21 “Cafépraat”“Sociologische bril” “Als ge er maar hard genoeg voor werkt, dan komt ge er wel. Er is werk genoeg voor iedereen. Sommigen kunnen wel, maar willen niet!” http://equitablegrowth.org/2014/03/20/2313/morning-must- read-quoctrung-bui-who-had-richer-parents-doctors-or-artists © soc.kuleuven.be/prijssociologie

22 Wetenschappelijk onderzoeker Personeelsmanager Educatief medewerker Consultant Kaderlid Ambtenaar Journalist Stafmedewerker Beleidsmedewerker Marktonderzoeker Human Resources Manager Medewerker van een OCMW, vakbond, ngo of non-profitbedrijf... Sociologen op de arbeidsmarkt © soc.kuleuven.be/prijssociologie

23 Sociologische thema’s Arbeid en organisatie Sociaal beleid Gezin en bevolking Cultuur en religie Gezondheid Onderwijs … © soc.kuleuven.be/prijssociologie

24 Arbeid en organisatie © soc.kuleuven.be/prijssociologie

25 Sociaal beleid © soc.kuleuven.be/prijssociologie

26 Gezin en bevolking © soc.kuleuven.be/prijssociologie

27 Theorie, cultuur en religie © soc.kuleuven.be/prijssociologie

28 Gezondheid © soc.kuleuven.be/prijssociologie

29 Onderwijs © soc.kuleuven.be/prijssociologie

30

31 Contactgegevens Email:prijssociologie@soc.kuleuven.beprijssociologie@soc.kuleuven.be Tel:+32 16 32 31 00 Website: soc.kuleuven.be/prijssociologie Facebook: De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie


Download ppt "WAT IS SOCIOLOGIE? De Grote Prijs voor Sociologie © soc.kuleuven.be/prijssociologie."

Verwante presentaties


Ads door Google