De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Web Management System (WMS) Sitebeheerders maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Web Management System (WMS) Sitebeheerders maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Web Management System (WMS) Sitebeheerders maart 2014

2 1 I Algemeen

3 Info 3 Aanvraagprocedure https://icts.kuleuven.be/sc/ https://icts.kuleuven.be/sc/ Documentatie https://admin.kuleuven.be/icts/services/wms https://admin.kuleuven.be/icts/services/wms Vraag of probleem: ICTS ServicePunt https://admin.kuleuven.be/icts/servicepunt https://admin.kuleuven.be/icts/servicepunt Evaluatieformulier https://admin.kuleuven.be/icts/info/evaluatie-opleiding https://admin.kuleuven.be/icts/info/evaluatie-opleiding

4 Doel 4 Op een efficiënte manier en zonder kennis van webtechnologieën het publiceren en onderhouden van informatie in de KU Leuven-webomgeving toegankelijk maken voor KU Leuven-medewerkers.

5 Inloggen 5 https://prep.cc.kuleuven.be/wmsop7 https://prep.cc.kuleuven.be/wmsop8 https://prep.cc.kuleuven.be/wmsop9

6 Inloggen (vervolg) 6 Klik op Inloggen (rechtsonder in de footer) o Gebruikersnaam (uxxxxxxx) o Intranet wachtwoord Als je ingelogd bent zie je o bovenaan: Inhoudstaakbalk & Actietaakbalk o onderaan: Footer Als je ingelogd bent kan je de webpagina’s bewerken waarop je rechten hebt

7 2 I Rechten toekennen

8 Algemeen 8 Heb je beheerrechten dan kun je ook rechten geven Als beheerder geef je rechten op onderliggende niveaus Geef je editeerrechten, geef ook leesrechten Geef je beheerrechten, geef ook alle andere rechten Heb je publiceerrechten, dan kun je de linker- en rechterbalk (portlets) aanpassen Geef je rechten op een map, let op dat je niet de rechten geeft op de standaardpagina van die map i.p.v. op de map Hou het beheerbaar (niet teveel beheerders op rootniveau)

9 Soorten rechten 9 Bekijken Bekijken & Bewerken Bekijken, Bewerken & Toevoegen Bekijken, Bewerken, Toevoegen & Publiceren Bekijken, Bewerken, Toevoegen, Publiceren & Beheren

10 Werkwijze 10 Ga naar de map waarop je rechten wilt geven Kies Delen In het zoekvakje typ je de naam of het nummer in o Personeel & externen: u-nummer of naam o Studenten: m-, s- of r-nummer o Groepen uit organigram: naam of nummer in organigram Lokale groepen: op naam of titel Klik op Zoeken Vink de gewenste rechten aan

11 Lokaal groepenbeheer 11 Groepen zijn verzamelingen van gebruikers Naast bestaande groepen uit organigram, kun je ook lokale groepen gebruiken Wie beheerrechten heeft kan vanuit de tab Delen leden toevoegen en verwijderen binnen de voor haar/hem aangemaakte groep Aanmaken en verwijderen van lokale groepen kan enkel door de domeinverantwoordelijke (sitebeheerders van de site root) Lokale groepen zijn enkel beschikbaar binnen het domein

12 Rechtenoverzicht 12 Geeft het overzicht van gebruikers en hun rollen op de huidige locatie (map of de root van de site) en alle onderliggende mappen. Via tab Delen / knop Rechtenoverzicht (enkel zichtbaar bij mappen). Je kan filteren op Lokale of Overgeërfde rollen en zowel op gebruiker (bv. typ voornaam of u-nr gebruiker) als op rol (bv. Reader). Beschikbare rollen zijn: Reader, Editor, Contributor, Reviewer, Sitemanager

13 Afscherming binnen WMS 13 https://admin.kuleuven.be/icts/services/wms/inloggen-en- rechten/afscherming https://admin.kuleuven.be/icts/services/wms/inloggen-en- rechten/afscherming

14 3 l Beperken toevoegbare items

15 Beperken van toevoegbare items 15 Ga naar de gewenste map bv. Images Klik op Nieuw item toevoegen / Beperken Selecteer Stel types handmatig in Vink aan wat moet worden kunnen toegevoegd

16 4 l Zoeken en vervangen

17 Algemeen 17 Waar? Binnen documenttekst (ook in html-code), titel, beschrijving, categorieën. Kan enkel op plaatsen waar je rechten hebt. Hoe? Knop Zoek/Vervang in taakbalk

18 5 I Portlets

19 Algemeen 19 Elementen aan linker- en rechterkant van de webpagina o Bv. navigatieportlet aan de linkerkant o Bv. ‘In de kijker’ portlet aan de rechterkant Toevoegen, wijzigen en verwijderen van portlets is mogelijk indien publiceerrechten Kies hoogste niveau waarop portlets moeten verschijnen Let steeds goed op vanaf welk niveau je een portlet toevoegt o Portlet wordt herhaald op elk item binnen de map o Portlets kun je enkel bewerken daar waar je deze oorspronkelijk hebt toegevoegd Scherm vernieuwen:

20 Toevoegen 20 Klik op de knop (links of rechts)

21 Soorten Linkerkolom Navigatie Extra navigatie Rechterkolom Verzamelingportlet RSS feed Recent gewijzigde items Revisie lijst Zoeken Statische tekstportlet 21

22 Navigatie

23 Algemeen 23 Maakt deel uit van portlets Staat automatisch aan Mappen, pagina’s of links worden automatisch getoond in de navigatie (enkel inhoud hoofdniveau domein, niet de lagere niveaus) Afbeeldingen & bestanden worden standaard niet getoond in de navigatie Bevat een map geen pagina’s (of één pagina als standaardweergave) dan is er geen navigatie zichtbaar Het is aangeraden om binnen één (deel)site slechts één en dezelfde navigatie te gebruiken

24 Bewerken (standaard)navigatie 24 Toevoegen externe link Nieuw item toevoegen / Link Er wordt geen extra witruimte toegevoegd. Wijzigen volgorde Klik op Inhoud en sleep het item Verbergen item in navigatie o Bewerk het item o Kies Instellingen o Vink Sluit uit van navigatie aan

25 Extra navigatie: maakt witruimte aan 25 1. Ga naar het hoofdniveau van je site 2. Klik op de knop Portlets beheren (zorg dat je de portlets van de map beheert) 3. Kies bij Voeg portlet toe voor Extra navigatie 4. Vul de titel in (wordt niet getoond) en maak een opsommingslijstje van de links die je wilt toevoegen. 5. Klik op Bewaren

26 Eigen navigatie op bepaalde map 26 Standaardinstellingen navigatieportlet o Titel: vrije keuze o Root pad: map vanaf waar de navigatie begint o Top niveau: uitgevinkt o Alleen inhoud tonen van de huidige map: uitgevinkt o Start niveau: 0 o Navigatie diepte: 1

27 Toevoegen Statische tekstportlet 27

28 Statische tekst 28

29 Toevoegen van portlet Recent gewijzigde items 29

30 30

31 Toevoegen van portlet Zoeken 31

32 32

33 Toevoegen van portlet Revisielijst 33

34 Toevoegen van portlet RSS feed 34

35 35

36 Toevoegen van Verzamelingportlet 36

37 Algemeen 37 Toont alle items die aan de opgegeven criteria voldoen De inhoud is dynamisch (wordt bijgewerkt) Doel o Om overzicht te behouden en inhoud te beheren als webmaster/inhoudsverantwoordelijke van de site (intern) o Duidelijke en gestructureerde info tonen aan bezoekers van de site (extern)

38 Portlets beheren 38

39 Portlets beheren 39 Klik op de knop Portlets beheren Wijzigen Klik op de naam van de portlet Verbergen / Tonen Klik op VERBERG of TONEN Verwijderen klik op het kruisje achter VERBERG of TONEN Volgorde wijzigen Klik op driehoekje omhoog of omlaag voor VERBERG of TONEN

40 6 l Deelsite

41 Maken 41 Selecteer map Klik op de knop Map Kies Maak van deze map een deelsite Kies Bewerken en klik op balk bovenaan op Instellingen

42 Instellingen 42 Titel bovenaan in browser wijzigen Broodkruimel aan- of uitzetten Broodkruimel startpunt kiezen Logo tonen en eigen logo toevoegen

43 7 l Personeelsmodule

44 Algemeen 44 Wat? Personen van verschillende KU Leuven-afdelingen, onderzoeksgroepen, diensten... binnen de website op een overzichtelijke manier weergeven en beheren Voor KU Leuven-personeel wordt de informatie die men op de persoonlijke pagina zelf toevoegt, gecombineerd met de contactgegevens uit de centrale personeelsdatabank, zodat de contactgegevens steeds up-to-date blijven. Het is mogelijk om de volledige publicatielijst uit Lirias aan de persoonlijke pagina automatisch toe te voegen.

45 Maken 45 Nieuw item toevoegen / Personeelsmap Nieuw item toevoegen / Leden Weergave / Standaardweergave of Detailweergave

46 8 l Formulieren

47 Algemeen 47 Wat? Een formulier is eigenlijk een map in dit systeem. Deze map bevat de velden van het formulier maar ook de acties en de eigenschappen van het formulier. Formulieracties o Mailer adapter - gegevens in een formulier worden gemaild naar een of meerdere personen. o Save Data Adapter – slaat de gegevens op Je kan ze weergeven op het scherm of downloaden als een.csv bestand.

48 Maken 48 Ga naar het hoofdniveau van je site Klik op Nieuw item toevoegen / Formulier

49 Toevoegen velden 49 Klik op Nieuw item toevoegen en selecteer het gewenste veld

50 Voorbeeld 50 Inschrijving workshop o Naam (tekstveld) o Voornaam (tekstveld) o Geslacht (selectieveld) o E-mailadres (is aanwezig) o Datum (selectieveld) o Deelname receptie (checkbox field)

51 Bewerken, Verwijderen, Volgorde 51 Ga naar hoofdniveau van formulier Klik op Inhoud Bewerken Selecteer een item Kies Bewerken Verwijderen Selecteer een item Kies Acties / Verwijderen Volgorde wijzigen sleep het pictogram in de kolom Order

52 Formulieracties en -elementen 52 Acties o Mailer (e-mailactie) Standaard aanwezig, kan worden aangepast. o Opslagactie Zelf toe te voegen. Elementen Thank You (dankpagina) Standaard aanwezig, kan worden aangepast.


Download ppt "Web Management System (WMS) Sitebeheerders maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google