De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care."— Transcript van de presentatie:

1 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab Doelstelling het bevorderen van kritische reflectie en ethische praktijk bij hulpverleners en studenten in de INTERREG IVA 2 Zeeën-regio door ervaringsgericht leren in een zorg-ethisch lab Projectduur: 1 juli 2011 tot 30 juni 2014

2 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab WANNEER Voorbereiding van een project WANNEER BEGIN JE ERAAN?  Bij interessant idee of concept dat men in internationaal perspectief wil bestuderen / verder ontwikkelen  Dignity in Care als gevolg van pilootonderzoek in sTimul: zorg-ethisch lab Moorsele in opdracht van het Ministerie van Welzijn in 2009

3 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab WAAR Voorbereiding van een project WAAR BEGIN JE AAN?  Zoeken van partners WANNEER? (startvoorwaarden) eigen projectidee moet vorm hebben idee motiveren in perspectief zetten meerwaarde van/voor partner moet duidelijk zijn HOE? via eigen netwerk via kernwoorden in zoekprogramma’s persoonlijk uitnodigen en gaan praten over ideeën niet forceren maar tijd nemen

4 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab WAAR Voorbereiding van een project WAAR BEGIN JE AAN?  Budgetopmaak + cofinanciering INFORMEREN & COMMUNICEREN -Over te volgen procedure van financierder(s) -Vertrouwen winnen bij potentiële projectpartners ONTWIKKELEN VAN PROJECTVOORSTEL -Samen in het zich ontwikkelend partnerschap -zo gedetailleerd mogelijk voor alle activiteiten en verantwoordelijkheden DAARNA BUDGETOPMAAK en cofinanciering

5 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab WAAR Voorbereiding van een project WAAR BEGIN JE AAN?  Schrijven van aanvraag Gedragen projectvoorstel meest kans op succes - LP kiezen in overleg - LP doet hoofdschrijfwerk cfr procedure - ontwerp terugkoppelen voor feedback - Europese facilitator aanspreken voor hulp/ advies/ ondersteuning bij Europese projectaanvraag

6 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab HOE? vb. Voorbereiding van een project HOE? vb. Dignity in Care  ontwikkeling van partnerschap Start zoektocht via eigen netwerk en Google Belang van sneeuwbaleffect INTERREG IVA 2 Zeeën: regionale en internationale workshops, INTERREG facilitator, JTS Lille Tips van collega’s met expertise in gelijkaardig gefinancierde projecten Belang van doelgerichtheid, volhouden en samenwerken Pas definitief op einde van voorbereiding

7 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab HOE? vb. Voorbereiding van een project HOE? vb. Dignity in Care  ontwikkeling van projectvoorstel en schrijven van aanvraag van 1 dec2008 tot 21jan2011 22 bilaterale contacten voor informeren, aftoetsen van mogelijkheden, expertise, opportuniteiten 14 algemene vergaderingen voor uitwerken projectvoorstel: locatie in beurtrol Steun van INTERREG IVA 2 Zeeën facilitator, regionale en internationale workshops Tips van collega’s met expertise in gelijkaardig gefinancierde projecten Belang van doelgerichtheid & engagement, samenwerken & volhouden

8 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab Voorbereiding van een project HOE? vb. Dignity in Care  Indienen van projectaanvraag op 21jan2011 Papier Digitaal  Bericht van ontvankelijkheid  Goedkeuring door Steering Committee INTERREG IVA 2 Zeeën op 6 mei 2011  Startdatum project: 1 juli 2011

9 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab HOE? vb. Uitvoering van een project HOE? vb. Dignity in Care  Management & Coördinatie PMC met gelijke vertegenwoordiging van elke partner 3 projectvergaderingen / jaar – agenda in overleg Belangrijk om projectdoelen te bewaken o Aandacht voor interpretaties en taalgebruik o Aandacht voor expertise in partnerschap o Aandacht voor samenwerking Ondersteunende rol van LP!  3 Activiteiten Aandacht voor stimuleren van internationale uitwisseling!  Volgens tijdsplan Gedetailleerd per activiteit en per maand

10 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab HOE? vb. Uitvoering van een project HOE? vb. Dignity in Care  Project Rapportering: -PERIODIEK: -Voorbereidingsperiode -Nadien elke 6 maand -NIVEAUS: -Partnerniveau -Projectniveau -INHOUD -Activiteitenverslag -Financieel verslag -Belang van traceerbaarheid van de geclaimde kosten

11 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab HOE? Uitvoering van een project HOE? Dignity in Care  Communicatie & disseminatie Communicatiemanager strategie en plan! -INTERNE COMMUNICATIE: -Communicatieplatform & projectvergaderingen : -op niveau activiteiten: sTimul sessies, CBSV, NWE, stakeholdermeeting -op niveau management: PMC, IEEG e.a. projectwerkgroepen -EXTERNE COMMUNICATIE: -Launch – midterm - slotmeeting -www.dignity-in-care.eu -Conferenties & artikels in lokale en -internationale- tijdschriften  Opportuniteiten Uitnodigingen van andere internationale organisaties : EACME, FINE, NWE Cluster Health Care …

12 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab (Na)-tussentijdse beschouwing van een project Dignity in Care  VERRIJKEND en BOEIEND Door: andere perspectieven andere percepties andere culturen andere talen… “SAMENWERKEN is vermoeiend maar maakt ook STERKER” Integreren van kennis in andere projecten: door coaching ANDERS: ervaren coach nemen bij ontwikkelen van projectvoorstel, budget meer gedetailleerd uitwerken OPNIEUW: partnerschapsontwikkeling

13 Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care Enhancing ethical practice and critical reflection by the sTimul experience in a care-ethics lab Doelstelling het bevorderen van kritische reflectie en ethische praktijk bij > 250 hulpverleners en studenten in de INTERREG IVA 2 Zeeën-regio door ervaringsgericht leren in een zorg-ethisch lab Projectduur: 1 juli 2011 tot 30 juni 2014 dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Investing in your future - Crossborder cooperation programme 2007-2013 Part-financed by European Union - European Regional Development Fund 07-029-BE_Dignity-in-Care."

Verwante presentaties


Ads door Google