De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Normen, waarden en zingeving in gezin Dimitri Mortelmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Normen, waarden en zingeving in gezin Dimitri Mortelmans."— Transcript van de presentatie:

1 Normen, waarden en zingeving in gezin Dimitri Mortelmans

2 1 Sociologen en waarden VALUE = A desirable, transsituational goal, varying in importance, that serves as guiding principle in people’s lives (Schwarz). Individualisation = transforming human ‘identity’ from a ‘given’ into a ‘task’ (Bauman) -Detraditionalisering -Keuzevrijheid -Nadruk op zelfontplooiing (Vandecasteele)

3 2 Gezinssociologen en waarden Tweede Demografische Transitie -Veranderend demografisch gedrag gestuurd door veranderend waardenpatroon (Lesthaeghe, et.al.) -Gezinsverdunning (< personen / hh) -‘Beanpole’ families (>generaties levend) VS-debat “The End of the Family” ?

4 3 STRUCTUUR van de lezing 1.De betekenis van het huwelijk (STRUCTUUR) -Voorbijgestreefd of niet ? 2.Genderrollen in het gezin (INHOUD) -Het einde van het kostwinnersmodel ? 3.Intergenerationele solidariteit (RELATIES) -Zorgen we nog voor ouders en kleinkinderen ?

5 4 HUWEN OF NIET ? 1. Veranderingen in waarden ten aanzien van de structuur van het gezin

6 5 1. Veranderingen in de gezinsstructuur Evolutie in gezinsstructuren WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970: -Geleidelijke daling van huwelijken -Toenemend aantal samenwoners -Kinderen steeds vaker buiten huwelijkse context geboren -Juridisch gelijktrekken van samenwoners MAAR: Ook een wegdeemsterende steun voor het instituut “huwelijk” ?

7 6 1. Veranderingen in de gezinsstructuur Het gezin is (tamelijk / zeer) belangrijk -Stabiel gebleven tss 1981 en 2009: 96 % Het huwelijk is een voorbijgestreefde instelling -1981: 16 % -1990: 20 % -1999: 29 % -2009: 35 %

8 7 1. Veranderingen in de gezinsstructuur “Huwelijk is voorbijgestreefde instelling” = JA (35 %)

9 8 1. Veranderingen in de gezinsstructuur “Ongehuwd samenwonen = OK” (64 %)

10 9 1. Veranderingen in de gezinsstructuur Vaststellingen -Geen einde aan het huwelijk als instelling -Grote tolerantie ten aanzien van afwijkende gezinsvormen -“Trouw” is het essentiële kenmerk van een relatie (seriële monogamie)

11 10 HET EINDE VAN HET KOSTWINNERSMODEL ? 2. Veranderingen in waarden ten aanzien van de plaats van mannen en vrouwen in het gezin

12 11 2. Veranderingen in de gezinsinhoud Evolutie van geslachtsrollen WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970: -Liberaliseringsbeweging van de vrouw -Massale toegang tot hoger onderwijs -Herintrede op de arbeidsmarkt -Financiële autonomie -Juridische gelijkheid MAAR: Ook huishoudelijke gelijkheid ?

13 12 2. Veranderingen in de gezinsinhoud VRAGEN in de EVS 1.Een werkende moeder kan met haar kinderen een even warme en hechte relatie hebben als een moeder die niet buitenshuis werkt 2.Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer zijn of haar moeder buitenshuis werkt 3.Een job hebben is prima maar wat de meeste vrouwen eigenlijk willen is een huis en kinderen 4.Huisvrouw zijn geeft net zoveel voldoening als het hebben van een betaalde job

14 13 2. Veranderingen in de gezinsinhoud VRAGEN in de EVS 5.Het hebben van een job is voor een vrouw de beste manier om onafhankelijk te zijn 6.Zowel man als vrouw moet elk een deel van het huishoudelijke inkomen inbrengen 7.Over het algemeen zijn de vaders net zo geschikt om voor hun kinderen te zorgen als moeders 8.Mannen zouden net zoveel verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het huishouden en de kinderen als vrouwen

15 14 2. Veranderingen in de gezinsinhoud Gender-rollen - % (HELEMAAL) MEE EENS 199019992009 1. Werkende moeder =warme relatie 707885 2. Werkende moeder = kind lijden 565039 3. Vrouwen willen een huis en kinderen 535155 4. Voldoening huisvr = voldoening job 576065 5 Job = beste manier onafhankelijkheid 627581 6. M&V inkomen inbrengen 626982 7. Vaders even geschikt om te zorgen 7582 8. Mannen gelijke verantwoordelijkheid 91

16 15 2. Veranderingen in de gezinsinhoud Vaststellingen -Geen verschil tussen regio’s -Sterkere nadruk op gender-gelijkheid bij vrouwen -Er is een verschuiving over de periode heen (alle cohorten zijn meer gender-gelijk-denkend) maar jongere cohorten uiten dit sterker dan oudere

17 16 HET EINDE VAN DE INTERGENERATIONELE STEUN ? 3. Veranderingen in waarden ten aanzien van de steun tussen generaties

18 17 3. Veranderingen in familierelaties Evolutie in familiestructuren WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970: -Toenemend aantal alleenstaanden -Toenemend aantal gescheidenen -Hogere levensverwachting -Veranderende oude dag (active aging) MAAR: Nog steeds steun tussen de generaties ?

19 18 3. Veranderingen in familierelaties Normatieve solidariteit: OPWAARTS VRAAG 1: Met welke van de twee volgende beweringen bent u eerder geneigd het eens te zijn? 1 - Het doet er niet toe hoe iemands ouders zijn, men moet hen altijd respecteren en van hen houden. 2 - Men is niet verplicht om zijn ouders te respecteren en van hen te houden als die ouders dat door hun gedrag en hun houding niet verdienen.

20 19 3. Veranderingen in familierelaties Normatieve solidariteit: OPWAARTS VRAAG 2: Welke van de volgende stellingen beschrijft het best uw mening over de verantwoordelijkheid van volwassen kinderen tegenover hun ouders wanneer hun ouders voor lange tijd zorg nodig hebben? 1 – Volwassen kinderen hebben de plicht om langdurige zorg te verlenen aan hun ouders, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen welzijn 2 – Volwassen kinderen hebben hun eigen leven en men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren in het belang van hun ouders 3 – Geen van beide

21 20 3. Veranderingen in familierelaties Normatieve solidariteit: NEERWAARTS Welke van de volgende beweringen beschrijft het beste uw zienswijze omtrent de verplichtingen van ouders t.o.v. hun kinderen? 1 – Het is de plicht van ouders om hun best te doen voor hun kinderen, zelfs al gaat dat ten koste van hun eigen welzijn 2 – Ouders moeten hun eigen leven leiden. Men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren ten behoeve van hun kinderen 3 – Geen van beide

22 21 3. Veranderingen in familierelaties 1981199019992009 OUDERS Altijd hun best doen63627674 Eigen leven leiden21201723 Geen van beide91552 KINDEREN Altijd de ouders respecteren 72706365 Enkel indien zij het verdienen 17223433 Verplicht tot langdurige zorg 47 Eigen leven leiden 49 Geen van beide 4

23 22 3. Veranderingen in familierelaties Man Vrouw 19811990199920091981199019992009 OUDERS Altijd hun best doen 6164767764607672 Eigen leven leiden 2218192120211625 Geen van beide 9145391652 KINDEREN Altijd de ouders respecteren 7170646573716366 Enkel indien zij het verdienen 182334 17213433 Verplicht tot langdurige zorg 52 41 Eigen leven leiden 44 54 Geen van beide 4 4

24 23 WAARDEN OVER GEZINNEN 4. Enkele conclusies als aanzet tot het debat

25 24 Conclusies Causaliteit is niet (meer) te achterhalen. Waarden en gedrag zijn samen geëvolueerd. De verscheidenheid in leefvormen correspondeert met een verscheidenheid aan visies op het gezin. Gezin is nog steeds cruciaal maar de notie van het begrip “gezin” omvat nu alle samenleefvormen.

26 25 Conclusies Het kostwinnersmodel is over zijn hoogtepunt en mannen worden niet geacht zich van het huishouden terug te trekken. Familiale banden zijn minder verplichtend geworden.

27 26 Conclusies MAAR -Huishoudelijke arbeid is verre van egalitair verdeeld in de praktijk. -Mantelzorg is zeer sterk aanwezig is ons land. “Intimate but distant relations”

28 Normen, waarden en zingeving in gezin Dimitri Mortelmans


Download ppt "Normen, waarden en zingeving in gezin Dimitri Mortelmans."

Verwante presentaties


Ads door Google