De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meet- en Regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meet- en Regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming"— Transcript van de presentatie:

1 Meet- en Regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming
Prof. dr. ir. Toon van Waterschoot Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ESAT – Departement Elektrotechniek KU Leuven, Belgium

2 Onderzoeksafdeling STADIUS Centrum voor Dynamische Systemen, Signaalverwerking en Data-Analyse: Dynamische Systemen: identificatie, optimalisatie, regeltechniek, systeemtheorie Signaalverwerking: spraak- & audioverwerking, digitale communicatie, biomedische signaalverwerking Data-Analyse: machine learning, bio-informatica AdvISe – Advanced Integrated Sensing Lab: Biomedisch: biomedische technologie, ambient assisted living Audio: akoestische modellering, audio-analyse, akoestische signaalverbetering Chip-ontwerp: stralingsharde elektronica

3 Onderzoekstopics Audio signal analysis speech recognition
event detection source localization audio classification Acoustic modeling ear modeling room modeling loudspeaker modeling signal modeling Acoustic signal enhancement noise reduction echo/feedback control room equalization

4 Contactgegevens Toon van Waterschoot
Mail: Kantoor (enkel op maandag + donderdag): KU Leuven Campus Geel, lokaal P220

5 Meet- en Regeltechniek: Vakinhoud
Deel 1: Analoge regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming Les 2: De regelkring Les 3: Het wortellijnendiagram Les 4: De klassieke regelaars Les 5: Voorbeelden en toepassingen Les 6: Systeemidentificatie en regelaarsinstelling Les 7: Speciale regelstructuren Les 8: Niet-lineaire regeltechniek en aan-uit regelaars Deel 2: Digitale regeltechniek Les 9: De discrete regelkring Les 10: De toestandsregelaar Les 11: Modelpredictieve controle Les 12: Herhalingsles

6 Meet- en Regeltechniek: Lesmateriaal
Cursustekst (beschikbaar op Toledo) Deel 1: Analoge regeltechniek [Nise] N. S. Nise, Control Systems Engineering, Wiley, uitg. 6, Hoofdstuk: 1 [Baeten, REG1] J. Baeten, Regeltechniek 1: Basis Regeltechniek, KHLim, uitg Hoofdstukken: 1 – 7 [Baeten, REG2, Deel 2] J. Baeten, Regeltechniek 2, Deel 2: Niet- linaire Regeltechniek - Aan/Uit-regelaars, KHLim, uitg Hoofdstuk: 1 Deel 2: Digitale regeltechniek [Baeten, REG2, Deel 1] J. Baeten, Regeltechniek 2, Deel 1: Digitale Regeltechniek, KHLim, uitg Hoofdstukken: 5, 6 cursustekst rond modelpredictieve controle volgt later Slides (beschikbaar op Toledo) Oefeningenbundel (beschikbaar op Toledo)

7 Meet- en Regeltechniek: Labo
Doel: Leren werken met PLC (Programmeerbare Logische Controller) als computersysteem voor industriële besturingstaken en meet- en regeltoepassingen. Docent: Hugo Belmans Uurrooster: 6 x 2u (2-wekelijks op maandagvoormiddag)

8 Meet- en Regeltechniek: Examen
Examenvorm theorie: mondeling met schriftelijke voorbereiding gesloten boek (enkel rekentoestel en formularium zijn toegelaten) Puntenverdeling: eindcijfer = gewogen gemiddelde van theorie- en praktijkexamen gewichtsfactor theorie = 2.3/3 (= 76.7%) gewichtsfactor praktijk = 0.7/3 (= 23.3%) Voorbeeldexamen: (beschikbaar op Toledo)

9 Meet- en Regeltechniek: Vakinhoud
Deel 1: Analoge regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming Les 2: De regelkring Les 3: Het wortellijnendiagram Les 4: De klassieke regelaars Les 5: Voorbeelden en toepassingen Les 6: Systeemidentificatie en regelaarsinstelling Les 7: Speciale regelstructuren Les 8: Niet-lineaire regeltechniek en aan-uit regelaars Deel 2: Digitale regeltechniek Les 9: De discrete regelkring Les 10: De toestandsregelaar Les 11: Modelpredictieve controle Les 12: Herhalingsles

10 Les 1: Inleiding en modelvorming
Inleiding [Nise, Hoofdstuk 1] Wat is een regelsysteem? Voorbeelden van regelsystemen Sturen vs. regelen Transiente vs. steady-state responsie Regelobjectieven Hoe stellen we de regelkring in? Modelvorming [Baeten, REG1, Hoofdstuk 1] Modelvorming: waarom en hoe? Lineare tijdsinvariante systemen Transfertfunctie Dynamisch assenkruis Voorbeeld: watertoren

11 Wat is een regelsysteem?
In zijn eenvoudigste vorm geeft een regelsysteem een uitgangssignaal (responsie) voor een gegeven ingangssignaal (stimulus)

12 Waarom hebben we regelsystemen nodig?
vermogenversterking (bv. vermogensturing van radarantenne) besturing vanop afstand (bv. telerobotische operaties, ontmijningrobot) gemak van het ingangssignaal (bv. converteer positie van thermostaat naar kamertemp.) compenseren van verstoringen (bv. cruise control en bv. bergop en/of wind) verbeteren van de snelheid, nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, … van het systeem

13 Voorbeelden van regelsystemen (1)
Rover is gebouwd om te werken in gecontamineerde gebieden op Three Mile Island in Middleton, PA, waar een nucleair ongeval gebeurde in De op afstand geregelde arm van de robot zie je vooraan op het voertuig.

14 Voorbeelden van regelsystemen (2)
Video laser disk speler Objectief leest gaten op een laser disk

15 Voorbeelden van regelsystemen (2)
Optisch pad voor het afspelen met “tracking” spiegel die geroteerd wordt door regelsysteem zodat laserstraal gepositioneerd blijft op sporen van gaten.

16 Voorbeelden van regelsystemen (3)
Harde schijf met lees-/schrijfkoppen

17 Sturen vs. regelen Openlussysteem = sturing

18 Sturen vs. regelen Geslotenlussysteem = regeling

19 Transiente vs. steady-state responsie
Voorbeeld: regeling van lift satelliet volgradar systeem -> kleine SSE toegelaten robotarm voor memory op pcb te plaatsen -> SSE=0

20 Transiente vs. steady-state responsie
Stapresponsie van een positieregelsysteem met effect van hoge en lage regelaar versterking % Overshoot (doorschot) =

21 Regelobjectieven Stabilisatie van systeem
Genereren van gewenste transient responsie Vermindering/eliminatie van standfout Robuustheid tegen storing en variaties in procesparameters Behalen van optimale performantie

22 Hoe stellen we de regelkring in?
Met behulp van een model van het systeem: Analytisch: meestal via lineaire diff. vgl. + Laplace-transform. Experimenteel: via systeemidentificatie

23 Les 1: Inleiding en modelvorming
Inleiding [Nise, Hoofdstuk 1] Wat is een regelsysteem? Voorbeelden van regelsystemen Sturen vs. regelen Transiente vs. steady-state responsie Regelobjectieven Hoe stellen we de regelkring in? Modelvorming [Baeten, REG1, Hoofdstuk 1] Modelvorming: waarom en hoe? Lineare tijdsinvariante systemen Transfertfunctie Dynamisch assenkruis Voorbeeld: watertoren

24 Modelvorming: waarom en hoe?
Om een proces in te stellen hebben we een model van het te regelen proces nodig Elk regelsysteem kan beschreven worden door een blokkendiagram Waarom? Met het systeemmodel kan men systeemgedrag verklaren (tijd, frequentie) probleem opdelen in deelproblemen (vereenvoudiging) Hoe? systeemvergelijkingen opstellen en lineariseren (vereenvoudigen) differentiaalvergelijking oplossen of omzetten van tijd- naar frequentiedomein (eenvoudiger)

25 Modelvorming: waarom en hoe?
Beperkingen? lineariseerbaar en tijdsinvariant (geen 𝑓(𝑡)) en causaal verband ingang-uitgang

26 Lineaire tijdsinvariante systemen
Drie soorten basisblokken: Integrator: (op treedt het systeem in werking) Sommatiepunt: Schaalelement:

27 Transfertfunctie Basisblokken omzetten naar Laplace domein p-variabele
veronderstelt dynamisch assenkruis Laplace-transf. van differentiator Enkel geldig voor lineaire tijdsinvariante systemen niet-lineaire systemen lineariseren! 𝑇𝐹(𝑝)= 𝑌 𝑝 𝑋 𝑝

28 Dynamisch assenkruis Algemeen

29 Dynamisch assenkruis Waarom assenstelsel verplaatsen?
Rekenwerk vereenvoudigen! Veronderstel niet-lineaire relatie: Werkingsgebied rond lineariseren rond (Taylor-benadering): Verplaats assenstelsel naar , voorwaarden: behoud van afgeleide in nieuwe nulpunt: offset: linearisatiepunt wordt nieuw nulpunt

30 Dynamisch assenkruis lineariseren rond -16 𝑦′ 𝑦′ -2

31 Voorbeeld: watertoren
Ingang: debiet (Φ) water regelbaar met actuator Uitgang: waterniveau (h) Meting/Sensor: Spanning (V) i.f.v. waterniveau (h)

32 Voorbeeld: watertoren
Regelsysteem

33 Voorbeeld: watertoren
Blokkendiagram: transfertfunctie van elk blok? TF actuator: relatie tussen spanning (V) en debiet ( ) TF watervat: relatie tussen debiet () en hoogte (h) TF sensor: relatie tussen hoogte (h) en spanning (V)

34 Voorbeeld: watertoren
TF watervat: relatie tussen debiet ( ) en hoogte (h) Rho = massadichtheid

35 Voorbeeld: watertoren
TF watervat: relatie tussen debiet ( ) en hoogte (h)

36 Voorbeeld: watertoren
TF watervat: relatie tussen debiet ( ) en hoogte (h)

37 Voorbeeld: watertoren
TF sensor: relatie tussen hoogte (h) en spanning (V) Sensor is een lineair systeem dat uitgang direct weergeeft: TF actuator: relatie tussen spanning (V) en debiet ( ) Motor heeft een vertraging: 1e orde systeem met en


Download ppt "Meet- en Regeltechniek Les 1: Inleiding en modelvorming"

Verwante presentaties


Ads door Google